Mapper Du kan gemme dine e-mails i forskellige mapper. Dette er især nyttigt hvis du har mange e-mails, og ønsker at organisere dem. Mappefunktionerne lader dig håndtere dine mapper.
Aktive mapper og mappelisten

Mapper der er aktive kan du se i den farvede mappeliste til venstre (eller højre, hvis du har ændret indstillingerne). Denne liste kan under indstillingerne sættes op til automatisk at opdatere sit indhold. Øverst i listen er en overskrift. Herunder er et link, der kan bruges til manuelt at opdatere listen med. Dette link hedder sjovt nok "Opdatér mappeliste".

Den første mappe er din indbakke, der indeholder modtagne e-mails. Tallet til højre for indbakke angiver, hvor mange ulæste e-mails der er i indbakken. Under indbakken kan der være yderligere mapper og undermapper. Farverne for mapperne kan ændres med indstillingen temaer.

Slet

Du kan slette en hvilken som helst mappe, som er i listen til venstre for "Slet"-knappen. Denne liste indeholder ikke nødvendigvis alle dine mapper. Mapper med et specielt formål som sendt eller papirkurven kan ikke slettes, ligesom du naturligvis ikke kan slette din indbakke.

Opret mappe

Du kan oprette nye mapper ved at indtaste det ønskede navn i indtastningsfeltet og trykke på "Opret"-knappen. Hvis den nye mappe skal være en undermappe til en eksisterende mappe kan du vælge mappen, den skal placeres under, i listen nedenunder indtastningsfeltet.

På visse mailservere er der to forskellige typer mapper. Mapper, der kan indeholde beskeder, og mapper, der kan indehold undermapper. Der er måske et afkrydsningsfelt, der hedder "Lad denne mappe indeholde undermapper". Hvis dette felt findes og du afkrydser det kan der kun være undermapper under den nye mappe, hvis du ikke afkrydser det kan mappen i stedet for kun indeholde beskeder.

Omdøb en mappe

Du kan omdøbe en hvilken som helst mappe, der forefindes i listen til venstre for "Omdøb"-knappen. Bemærk at denne liste ikke indeholder alle dine mapper. Af indlysende årsager kan du ikke omdøbe indbakke, sendt og papirkurv mapperne.

Gør passiv/Gør aktiv Definitioner:
Gør aktiv: At registrere en mappe på mailserveren, så du kan se mappens indhold i oversigten.
Gør passiv: Det modsatte af "Gør aktiv". Dette afregistrerer Mappen på mailserveren, så du ikke længere kan se den.

Du kan vælge så mange mapper som du ønsker fra enten "Gør passiv" eller "Gør aktiv" listen og herefter klikke på knappen under listen for enten at gøre mapperne aktive eller passive. Du vil bemærke, at mapperne herefter bliver flyttet til den anden liste. Du kan herefter naturligvis gøre dem enten passive eller aktive igen.