Skriv en e-mail Med denne funktion kan du fra SquirrelMail sende beskeder til forskellige personer.

Menupunktet "Skriv ny" vil føre dig til en side, hvor du kan skrive en ny besked. På denne side er der et antal indtastningsfelter og en del knapper. Afhængig af, hvordan du er kommet til siden kan nogle af disse felter allerede være udfyldt.

Fra

Feltet Fra: vil kun blive vist, hvis du har oprettet flere identiteter (under Indstillinger, Personlig information). Hvis du har oprettet flere identiteter kan du vælge hvilken identitet, du ønsker at bruge, dvs. hvilket navn og hvilken e-mail adresse, der vil blive vist som afsender af din besked

Til

Det næste felt er Til:. I dette felt skal du indtaste e-mail adressen på den eller de personer, du vil sende beskeden til. Du kan skrive så mange adresser som du vil, blot du adskiller dem med et komma. Du kan også trykke på knappen "Adresser" for at udfylde feltet med adresser fra din adressebog. Vær ikke bekymret, hvis du ikke kan se hele adressen eller alle adresserne på én gang, selv om indholdet af feltet forsvinder ud af skærmen vil den stadig bruge hele indholdet.

Kopi til

Det næste felt er Kopi til:.(Som også kaldes CC, der er en forkortelse for Carbon Copy). Hvis du ønsker at sende en kopi af beskeden til andre end modtagerne kan du tilføje dem her. Tænk på dette som en note, hvor kun de personer, som noten direkte har indflydelse på, står i Til: mens personer, for hvem det kunne have interesse som information kan tilføjes i Kopi til eller Blind kopi til (se herunder). Du kan have så mange adresser i hvert de tre felter som du ønsker.

Blind kopi til

Blind kopi til: (eller BCC - Blind Carbon Copy) kan bruges til at sende en person en kopi af en besked, ligesom Kopi til: Forskellen er, at de øvrige personer, der modtager e-mailen, ikke kan se at personer i dette felt har fået en kopi af e-mailen.

Emne

Her indtaster du en relevant beskrivelse af det emne som beskeden omhandler. Husk at en e-mail kan være en god og tidsbesparende ting - især hvis man udfylder emnet præcist.

Adresser knappen

Denne knap åbner adressebogen. Her kan du søge efter de adresser, du gerne vil sende din besked til. Adressebogen er beskrevet i detaljer i sit eget kapitel - "Adresser".

Gem kladde knappen

Hvis du skriver på en besked men af en eller anden grund ikke er helt færdig til at sende den endnu, kan du gemme den i din kladdemappe ved at klikke på denne knap. Når du så senere er klar til at gøre din besked færdig kan du finde den i din kladdemappe og klikke på den der. Så vil du komme tilbage til siden, hvor du skriver nye beskeder, og din besked er fyldt ud for dig med de oplysninger, du har gemt som kladden.

Prioritet

Hvis det er slået til af din systemadministrator vil der ved knapperne være en liste over prioriteter. Her kan du vælge hvilken prioritet din besked skal have. En besked med høj prioritet kan blive vist anderledes for modtageren, så han er opmærksom på dens højere prioritet. Vær opmærksom på kun at sende e-mails med høj prioritet, når det er virkelig nødvendigt, da funktionaliteten ellers hurtigt vil blive udvandet.

Beskedens indhold

Det store tomme indtastningsfelt er der, hvor du skal skrive selve beskedens indhold. Hvis du har slået signaturfunktionen til vil signaturen allerede være indsat her.

Vedhæft

I bunde af siden findes funktionen til at vedhæfte filer til din e-mail. Her kan du vælge en fil, der ligger på din lokale maskine eller netværk og vedhæfte til beskeden, du er ved at skrive. Der er en gennemse knap, der åbner et vindue med filstrukturen over din maskine, så du kan finde den fil, du gerne vil vedhæfte. Du kan dog også indtaste hele stien og filnavnet direkte. Herefter klikker du blot på "Tilføj"-knappen for at vedhæfte den valgte fil. Du kan nu se den vedhæftede fil under "Vedhæft"-feltet.

Så snart en eller flere filer er vedhæftet til en e-mail vil der desuden dukke yderligere en knap op, nemlig "Slet de(n) valgte vedhæftede filer". Ved at markere afkrydsningsfeltet ud for en eller flere vedhæftede filer og klikke på denne knap kan du fjerne filerne fra e-mailen igen.