Folders Gallwch storio negesau mewn gwahanol ffolderi. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych chi lawer o e-bost ac eisiau cadw trefn arno. Maer dewis Folders yn fodd i chi drin eich ffolderi.
Subscribed Folders and the Left Frame

Maer ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn y man sydd wedi ei liwio ar y chwith. Gall wch osod y ffrâm yma i adnewyddun awtomatig yn y dudalen Options. Ar frig y ffrâm chwith mae pennawd mawr, amlwg. Os oes newi diadau wedi eu gwneud ir ffolderi a danysgrifiwyd trwy ddefnyddior eitem dewislen ffolderi, gallwch adnewyddur rhestr yma trw y ddefnyddior cyswllt o dan y teitl. Teitl y cyswllt yma yw refresh folder list.

Post sydd wedi ei dderbyn sydd yn y ffolder cyntaf a restrir. Ir dde or ffolder cyntaf mae rhif mewn cromfachau( ) syn dangos sawl e-bost sydd heb eu darllen. Maer nifer yman debygol o fod yn wahanol i gyfanswm yr e-byst syn cael eu hard dangos yn y ffrâm dde. O dan y prif ffolder maen debyg y gwelwch chi ffolderi neu is-ffolderi eraill. Bydd lliwiaur ffolderi yma yn newid yn ôl y themâu y byddwch yn eu dewis yn y dudalen Options.

Delete

Gallwch ddileu unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Delete. Sylwch na fyd d y rhestr yma yn cynnwys yr holl ffolderi syn cael eu harddangos efallai. Allwch chi ddim dileu ffolderi arbennig fel eich f folder Sent neu Trash, ac ni allwch ddileu INBOX wrth gwrs.

Create

Dim ond teipior enw rydych chin ei ddymuno i mewn ir blwch testun a phwysor botwm Create sydd angen ei wneud i greu ffo lderi. Os ydych chi eisiau ir ffolder yma fod yn is-ffolder o un arall, gallwch ddewis honno yn y blwch cwympo gydar rhestr o ffolderi.

Ar rai gweinyddwyr post, mae dau fath o ffolder. Mae un syn cynnwys negesau, ac un syn cynnwys ffolderi. Efallai y gwel wch ddewis or enw Let this folder contain subfolders. Os welwch chi hynny ai archwilio, dim ond ffolderi y bydd y ffolder a g rëwch yn gallu ei ddal, ac nid unrhyw negesau. Fel arall, dim ond negesau y byddwch chin gallu eu storio ynddi, a dim ffolder i.

Rename

Gallwch ailenwi unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Rename. Sylwch na all y rhestr yma gynnwys yr holl ffolderi sydd wedi eu harddangos yn y ffrâm chwith. Am resymau amlwg, allwch chi ddim a ilenwir ffolderi Sent, Trash na INBOX.

Unsubscribe and Subscribe Diffiniadau:
Tanysgrifio: Cofrestru ffolder âr gweinyddwr post, gan eich galluogi chi iw weld yn y rhestriadau ffolderi.
Dad-danysgrifio: Y gwrthwyneb i danysgrifio. Mae hwn yn dad-danysgrifio ffolder or gweinyddwr post.

Gallwch ddewis cymaint o ffolderi ag y dymunwch, naill ai or blwch tanysgrifio neur blwch dad-danysgrifio, yna cliciwch ar y botwm o dan y blwch er mwyn i hyn ddigwydd. Byddwch yn sylwi fod y ffolderin symud ir blwch arall. Yna gallwch ail-dany sgrifio iddynt, neu ddad-danysgrifio eto fel y dymunwch.