Introduction to SquirrelMail Mae SquirrelMail yn fodd o archwilio eich E-Bost dros y We Fyd Eang.

Felly beth yn union yw SquirrelMail Rhyngwyneb gwe i e-bost sydd wedi ei ysgrifenny yn PHP4 PHP4. Cafodd ei gynllunio er mwyn eich galluogi chi i gael mynediad at e-bost trwy eich gweinyddwr o unrhyw le yn y byd trwy gyfrwng y We. Gallwch gael mwy o wybodaeth yngln â sut yn union y maen gwneud hyn ar protocol IMAP yma.

The Basics

Os mai dim ond cwestiwn byr sydd gennych chi, efallai yr hoffech chi edrych ar y cwestiynau syn cael eu gofyn yn aml (FAQ).

Mae SquirrelMail wedi ei osod mewn dwy brif ran a elwir yn fframiau. Maer ffrâm ar y chwith yn rhestrur ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffrâm chwith o dan yr adran "Folders" yn y ddogfennaeth gymorth yma.

Ar y dde y bydd y rhan fwyaf o bethaun digwydd. Mae bar dewislen ar frig y dudalen. Bydd Sign out yn eich allgofnodi or rhaglen yn ddiogel pan fyddwch chi wedi gorffen. Maer Current Folder yn dangos pa un or ffolderi a restrwyd yn y ffrâm chwith yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd. Yn union wedi i chi logio i mewn, bydd eich INBOX yn cael ei ddangos wedi ei osod ymlaen llaw.

O dan y bar uchaf mae rhes o ddewisiadau dewislen: