Frequently Asked Questions Yn aml bydd pobl yn gofyn yr un cwestiynau ag sydd wedi cael eu gofyn sawl gwaith or blaen. Dyma restr o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn aml, ar atebion iddynt.
Can I use multiple names from the address book?

Bydd. Bydd chwilior llyfr cyfeiriadau yn dangos pob peth syn cyfateb ir meini prawf chwilio a deipiwyd yn y blwch chwi lio. Os oes 10 enw yn cael eu dangos, gallwch ddewis unrhyw gyfuniad ar gyfer naill air meysydd To: neu CC: Bydd pob cyfeiri ad a ddewiswch yn cael ei fewnosod yn y maes cywir pan for botwm Use Address yn cael ei bwyso.

Can I add names directly to the address book from a email?

Na. Ar hyn o bryd, allwch chi ddim ychwanegu enwau yn uniongyrchol ir llyfr cyfeiriadau o e-bost yr ydych wedi ei dderb yn. Fodd bynnag, gallwch dde glicio ar y cyfeiriad ai gadw ar y clipfwrdd a phastio hwn i mewn ir llyfr cyfeiriadau. Peidiwch â chymryd eich siomi. Mae SquirrelMail yn cael ei ddatblygun barhaus ac efallai y bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y dyfodol, ar ryw ffurf neui gilydd.

Who made SquirrelMail?

Mae llawer o bobl wedi bod o gymorth. I gael rhestr ohonynt, gallwch ymweld ân gwefan www.squirrelmail.org.

What is webmail?

O ran SquirrelMail maen gadael i chi fynd at eich cyfrif e-bost trwyr protocol IMAP. Mae hyn yn golygu nad oes raid i c hi ddatrys y broses o sefydlu deunydd rhywun arall, dim ond er mwyn edrych ar eich e-bost.

Where can I use this webmail?

Unrhyw fan lle bo porwr ar gael. Nid oes gynlluniau ar gyfer mynediad trwy radio (WAP/WML) ar ar hyn o bryd er hynny.

Why use webmail instead of a regular email client?

O ran cleient syn defnyddio e-bost yn rheolaidd, maen ansicr a fydd post ar y we fyth yn cymryd lle e-bost. Ond pwy a y r Beth bynnag, os ydych chi erioed wedi bod yn nh ffrind, ar daith, gartref neu yn y gwaith ac ymhell oddi wrth eich cyfrifi adur, rydych chin gwybod pam yn barod. Am ei bod yn drafferth fawr i sefydlu eich post ar eu cyfrifiadur ai ddileu wedyn. Cyn lluniwyd SquirrelMail fel ychwanegiad ich cleient arferol syn defnyddio e-bost.

How does this stuff work?

Mae SquirrelMail yn defnyddior protocol IMAP. Gallwch gael gwybodaeth amdano yma. Maer r haglen yn defnyddio ei swyddogaethau IMAP ei hun hefyd, nid y rhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn PHP4. Ni fydd hyn o bwys i u nrhyw un ar wahân ir rhai hynny syn gyfrifol am ei osod, ond coeliwch ni pan ddywedwn eu bod yn ei werthfawrogi