Čtení zpráv

Po kliknutí na "Předmět" se Vám zobrazí přijatá zpráva. Emailové a webové adresy jsou odkazy, na které můžete kliknout a otevře se Vám zpráva nebo stránka. Zprávy jsou barevně rozlišeny. V odpovědi na zprávu je obsažen text příchozí zprávy a každý řádek je odsazen pomocí ">". Díky tomu dokáže SquirrelMail provést kódování zpráv. Zodpovězená zpráva pak bude mít jinou barvu textu než je text nové zprávy. Text příchozí zprávy bude mít jinou barvu než text Vaší odpovědi. V horní liště máte možnost zprávu odstranit a vrátit se do seznamu zpráv. Uprostřed lišty můžete volit mezi funkcemi Předchozí a Další. Vpravo jsou zobrazeny různé funkce týkající se odesílání zpráv.

Seznam zpráv

Kliknutím na tento odkaz se vrátíte do výchozí složky.

Ostranit

Kliknutím na tento odkaz smažete zprávy, které jsou aktuálně zobrazeny. Spolu se zprávou se také smažou všechny přiložené soubory. Jejich ztrátě lze předejít, jestliže je nejdříve uložíte (podrobněji níže).

Další

Kliknutím na tento odkaz se přesunete ke zprávě, která následuje zprávu aktuálně zobrazenou.

Předat dál

Tlačítko "Předat dál" je umístěno vpravo a kliknutím na něj se otevře okno obsahující text doručené zprávy. K původnímu předmětu zprávy se připojí "Fwd:", ostatní pole vyplňujete Vy, můžete měnit jejich znění a popřípadě použít také funkci "Přiložit soubor."

Odpovědět

Tato funkce Vám umožňuje odpovědět odesílateli zprávy. Do pole "Předmět zprávy" se automaticky vepíše Re:" a text původní zprávy se opět zobrazí v poli "Text zprávy". Původní zpráva bude odsazena pomocí ">". Může se stát, že část původní zprávy nebude symbol ">" obsahovat z důvodu nastavení zalomení řádků. Tomu lze předejít změnou počtu jednotek v nastavení v "Zalomit příchozí zprávu na".

Odpovědět všem

Jedná se v podstatě o stejnou funkci jako "Odpovědět" s tou výjimkou, že zprávu obdrží všichni adresáti uvedení v hlavičce zprávy.

Zobrazit všechny hlavičky

Tato funkce zobrazí celou hlavičku zprávy. Ta obsahuje cestu zprávu a podrobnější informace o samotné zprávě.

Uložit soubor jako

Ve spodní části nad spodní lištou je umístěn odkaz, kterým lze uložit zprávu na Váš pevný disk v textovém formátu. Ke zprávě bude také připojena jednoduchá hlavička.

Přiložené soubory

Jakýkoliv přiložený soubor se zobrazí v dolní části zprávy uprostřed barevné části. Tento soubor se zobrazí jako odkaz s popisem typu souboru. Kliknutím na název souboru se buď soubor zobrazí nebo se otevře okno ke stažení souboru. Jestliže chcete raději soubor uložit, klikněte na tlačítko "Uložit" na pravé straně.