Složky
Přihlášené složky a levý rámec

Aktuálně přihlášené složky se zobrazují v barevné ploše. Pomocí volby "Možnosti nastavení" si můžete nastavit automatickou aktualizaci stránky. Pod tučným nadpisem "Složky" můžete stránku aktualizovat ručně kliknutím na "(aktualizovat seznam složek)".

První uvedená složka obsahuje doručené zprávy. Číslo v závorkách označuje počet nepřečtených zpráv. Toto číslo se může lišit od celkového počtu zpráv zobrazených v pravém rámci. Pod složkou INBOX se zobrazují další složky a podsložky. Jejich barvu můžete libovolně měnit pomocí schématu v "Možnostech nastavení".

Odstranit

V rozbalovacím seznamu složek můžete odstraňovat složky. Tento seznam však nemusí obsahovat všechny zobrazené složky. Složku "Odeslaná pošta" nebo "Koš" nelze odstranit, stejně tak jako nemůže být odstraněna složka INBOX.

Vytvořit

Složky lze vytvořit zadáním názvu složky a kliknutím na tlačítko "Vytvořit". Jestliže si přejete, aby složka obsahovala podsložky, musíte tento požadavek zvolit v rozbalovacím seznamu složek.

Na některých mail serverech existují 2 druhy složek. Jedny obsahují zprávy, druhé složky. Jestliže pomocí volby "Možnosti nastavení" zvolíte "Složka může obsahovat podsložku", vytvořená složka bude obsahovat pouze složky. V opačném případě se budou ve složce uchovávat pouze zprávy.

Přejmenovat

Pomocí tlačítka "Přejmenovat" můžete libovolně složky přejmenovávat. Tento seznam nemusí obsahovat všechny složky zobrazené v levém rámci. Nelze přejmenovat složky "Odeslaná pošta", "Koš" a INBOX.

Přihlásit a Odhlásit Definice:
Přihlásit: zaregistrovat složku na mail serveru tak, aby se zobrazovala v seznamu složek.
Odhlásit: zrušit registraci na mail serveru.