Nová zpráva

Komu

Do tohoto pole vepište e-mailovou adresu příjemce (příjemců) zprávy. Můžete zde vepsat libovolný počet jmen, musí však být odděleny čárkou. Vkládání adres můžete provést kliknutím na tlačítko adresář.

Kopie

Jestliže si přejete, aby zprávu obdrželo více příjemců, vložíte jejich adresu do tohoto pole. Do všech polí "Komu", "Kopie", Skrytá kopie" můžete vepisovat libovolný počet adres. Adresy osob, kterých se zpráva přímo týká, vepisujte do pole "Komu", adresy osoby, pro které je zpráva pouze informativní, vepisujte do pole "Kopie" a "Skrytá kopie".

Skrytá kopie

Adresy osob, jež uvedete zde, se nezobrazí v hlavičce zprávy osobám, které byly uvedeny v "Komu" a "Kopie".

Předmět

Zde uveďte titulek zprávy.

Adresář

Kliknutím na toto tlačítko otevřete adresář. Abyste vyhledali požadovanou adresu, musíte do pole "Hledat" zadat požadovaný text. Jestliže chcete, aby se Vám zobrazily všechny adresy v adresáři, vložte zde mezeru a klikněte na tlačítko "Odeslat". Pro detailní popis zvolte v nápovědě část "Adresář".

Text zprávy

Prázdné okno je určeno k tomu, abyste zde vložili text zprávy. Pokud jste v možnostech zvolili automatický podpis, zobrazí se v dolní části zprávy.

Přiložit soubor

Tato funkce Vám umožňuje přikládat k Vaší zprávě soubory. Přikládaný soubor musí být uložen na Vašem pevném disku nebo na síti. Tlačítkem "Procházet" můžete volit cestu k danému souboru a přiložit ho ke zprávě.

Takto přiložený soubor kdykoliv odstranit kliknutím na tlačítko "Odstranit."