Úvod do systému SquirrelMail

Co je ve skutečnosti systém SquirrelMail? SquirrelMail je webové rozhraní e-mailu vytvořený v PHP4. Byl vyvinut pro emailovou komunikaci kdekoliv na světě. Více informací o tom, jak funguje, naleznete zde.

Základní informace

V případě jednoduchých otázek přejděte do části Nejčastěji pokládané otázky.

Squirrelmail je rozložen do dvou hlavních čístí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. Více informací naleznete v sekci "Složky" této nápovědy.

V pravé části strany se realizuje veškerá činnost týkající se e-mailů. V horní části je umístěna nabídka. Zvolíte-li "Odhlásit", odhlásíte se po ukončení práce ze systému. Aktuální složka zobrazuje složku, ve které se zrovna nacházíte. Okamžitě po Vašem přihlášení se Vám zobrazí výchozí složka INBOX.

Pod horní lištou máte na výběr tyto možnosti: