Opcions Vostè pot modificar la forma com SquirrelMail mira i respon segons les seves preferències segons aquesta secció.

Una de les grans coses del SquirrelMail es el grau amb el que es poden personalitzar les preferències de cada usuari. Vostè pot personalitzar els temes de colors, idiomes, carpetes, etc. Totes aquestes i més preferències poden ser modificades sense que això afecti a cap altra usuari del sistema. Hi ha quatre menús: informació personal, ressaltat missatges, preferències de pantalla i preferències de carpetes.

Informació personal Nom complet
Vostè ha de posar aquí el seu nom complet. Per exemple, "Josep Sanz". Això es el que la gent veurà quan rebin un missatge seu. Si no completa aquest camp, el que veurà la gent serà la direcció de correu.

Direcció de correu
Opcional - Si la seva direcció de correu es diferent a la que s'assigna automàticament, vostè la pot canviar aquí.

Respondre a
Opcional - Aquesta es la direcció de correu que la gent utilitzarà quan facin Respondre (Reply) al seu missatge. Això es útil quan volem que la gent respongui a una altra direcció de correu.

Signatura
Opcional - Es la signatura que acompanyarà a tots el missatges que s'enviïn. Si vostè desitja utilitzar-la, s'haurà de seleccionar la casella de verificació que té la etiqueta "Utilitzar signatura ?"

Preferències de pantalla Tema
SquirrelMail ofereix diversos temes de colors. Vostè pot seleccionar el la combinació de colors que més li agradi.

Idioma
Si l'anglès no es el seu idioma, vostè pot fàcilment canviar l'idioma amb el que visualitzarà la majoria de coses. Si l'idioma que vostè vol es troba a la llista d'idiomes, pot seleccionar-lo i SquirrelMail respondrà a gaire be tots els missatges amb aquest idioma. Observi que això no tradueix els missatges de correu o els noms de les carpetes.

Usar Javascript a la llista de contactes?
Una de les nostres fites principals al fer SquirrelMail era no dependre del llenguatge JavaScript. Però, alguns dels nostres col·laboradors, van fer un llibre de direccions molt bo que buscava l'utilitari del JavaScript. Ara, en lloc de treure'l o no utilitzar-lo, també pot utilitzar-lo en HTML. Si el seu navegador no suporta JavaScript seleccioni HTML però si sí que ho suporta, es mes pràctic el llibre de direccions usant JavaScript.

Numero de missatges a indexar
Aquest es el número de missatges a mostrar al mateix temps d'una carpeta. Si hi han més missatges que el número a mostrar, vostè veurà uns links que permetran mouràs per tots els demés missatges (anteriors i següents).

Acomodar texts entrants a
El número de caràcters que es deixaran mostrar abans de acomodar el text. Generalment 86 es un valor correcte però es pot canviar al gust de l'usuari.

Mida de la finestra de l'editor
Vostè desitja que la caixa per redactar el missatge sigui d'una mida concreta?. Aquest es el número de caràcters que vostè podrà prémer abans de canviar automàticament la línia.

Ample de la columna de la llista de carpetes
A la part de l'esquerra, vostè veurà la llista de carpetes. Amb aquesta opció pot definir com serà d'ample aquesta columna. Això s'ha de mirar segons les mides de les fonts o si té carpetes on els noms son llargs. S'ha de mirar de configurar de forma que no quedi espai buit.

Actualització automàtica de la llista de carpetes
SquirrelMail te la funció de refrescar el contingut del menú de carpetes. Això pot ser útil per veure quan hi han missatges no llegits a l'INBOX.

Ressaltat de missatges La idea d'això va venir per que en molts casos, s'està donat d'alta a diverses llistes de distribució i quan arriben molts missatges, es difícil veure d'on venen cadascú. Amb això, podrà ressaltar amb un color els missatges que arribin d'una llista, amb un altra els d'una altra llista, etc.

Només cal fer clic a [Nou] per crear un nou ressaltat, o [Editar] per modificar qualsevol paràmetre. Les opcions apareixeran tot seguit.

Nom per identificar-lo
Això es simplement el nom que vostè defineix per aquest ressaltat. Per exemple, si vostè vol ressaltar d'un color tots els missatges que arribin de "jsanz@fa.upc.es", pot posar "jsanz".

Color
Aquest es el color real que serà de fons. Vostè pot seleccionar d'entre un número de colors definits o introduir el color en format hexadecimal (p.e. a6b492). Si vostè selecciona el seu propi color, també ha de seleccionar el botó de selecció que indica que s'utilitzi aquest.

Coincidència
Aquí vostè ha de seleccionar quina serà la cadena de text que es buscarà i a quin camp del missatge es buscarà.

Preferències de carpetes Ruta de la carpeta
En alguns sistemes això no es mostra. Si no veu aquesta opció, no faci cas d'això. En altres sistemes, aquesta en una dada necessària. Normalment aquesta opció, mostra la opció mes adient al nostre sistema. Aquesta es la carpeta en el nostre directori personal d'on pengen les carpetes de correu. Si vostè no entén això, deixi la opció que surt al seu sistema per defecte.

Paperera
Vostè pot seleccionar a quina carpeta es mouran els missatges suprimits. Si no desitja que els elements suprimits passin per la paperera, seleccioni la opció "No utilitzar paperera"

Elements enviats
També pot indicar a quina carpeta posar els elements enviats. Si no vol que es guardin els missatges enviats, seleccioni la opció "No utilitzar elements enviats".

Notificació de missatges no llegits
Aquesta opció especifica com es mostrarà la llista de carpetes de l'esquerra de la pantalla. Es pot seleccionar que no s'indiqui, que només indiqui la carpeta d'entrada o totes les carpetes. En el cas de que seleccioni que notifiqui els missatges no llegits, quan hagin missatges no llegits a qualsevol carpeta, aquesta es mostrarà en negreta.

Tipus de notificació de missatges no llegits
Quan nou missatges arriben a una carpeta, aquesta opció diu com es notificarà. Les opcions son dues: només no llegits (4) o no llegits i total (4/27).