Llista de missatges El nom pot ser complex, però això es exactament la llista de correu que hi ha dins d'una carpeta en particular.
La llista de missatges

Desprès de fer clic dins d'una carpeta, apareixerà (a la part de la dreta) la llista de missatges que aquesta conté. A la part de dalt del menú apareix un text que informa dels missatges que es mostren en aquesta llista i del total de la carpeta.

Per exemple: Mirant missatges 20 a 30 (45 total).

S'ha de tenir en conte que el total de missatges serà diferent del total de missatges sense llegir que pot aparèixer al menú de l'esquerra.

La barra que conte els dos botons i el menú deslligable serveix per seleccionar on volem moure o suprimir els missatges. Els missatges es seleccionaran amb les caixes de selecció que hi ha al costat de cada missatge. Diversos missatges poden ser moguts a l'hora.

La barra que conte les tres etiquetes (De, Data i Assumpte) es per separar els camps amb els que es llisten els missatges. De indica d'on ve el missatge, Data indica quan va ser enviat el missatge i Assumpte conte el motiu d'aquest. Nota: Entre la columna de la Data i la del Assumpte, hi ha una altre columna petita que serveix per indicar si el missatge ha sigut respost (Answered) "A" o si es urgent "!".

Els missatges que no s'han llegit es remarquen amb la negreta. Els demés missatges es veuen sense negreta. La columna de mes a l'esquerra conté una casella per seleccionar el missatge. Quan es selecciona un missatge, aquest es pot moure o eliminar (tal com es deia abans). Per veure un missatge, només cal fer clic al damunt del Assumpte.