Carpetes Vostè pot desar missatges a diferents carpetes. Això es especialment útil si te molts missatges i desitja tenir-los ordenats. La opció de carpetes permet modificar les preferències de les seves carpetes.
Carpetes donades d'alta i la part de l'esquerra de la pantalla

Les carpetes donades d'alta estan llistades a la part de l'esquerra de la pantalla. Aquesta part es pot actualitzar automàticament cada cert temps (mirar a opcions -> pantalla). A la part de l'esquerra, a dalt hi ha el títol i a sota hi ha un link que permet refrescar la llista de carpetes.

La primera carpeta mostrada conte el correu rebut. Al costat d'aquesta carpeta s'indiquen els missatges no llegits. Es pot canviar per que també indiqui els missatges que hi ha en total a la carpeta (mirar opcions -> pantalla).

Suprimir carpeta

Vostè pot suprimir qualsevol carpeta mostrada al menú deslligable. Aquesta llista no inclou totes les carpetes mostrades. Les carpetes especials com la INBOX, Sent o Trash no poden ser suprimides.

Crear carpeta

Pot crear carpetes només escrivint el nom i fent clic al botó crear. Si vol que la carpeta sigui creada dins d'una altra, seleccioni la carpeta que contindrà la nova carpeta al menú deslligable.

A alguns servidors, hi han dos tipus de carpetes. Una que conté missatges i una altra que només conté carpetes. Si vostè fa que una carpeta contingui missatges, aquesta no podrà contenir carpetes, o al inrevés

Canviar nom d'una carpeta

Vostè pot canviar el nom d'una carpeta mostrada a el menú deslligable. Una vegada seleccionat només cal fer clic al boto Canviar nom. No es pot canviar el nom de les carpetes INBOX, Sent i Trash.

Donar-se d'alta i baixa Definicions:
Donar-se d'alta: per donar d'alta una carpeta i veure-la a la llista de carpetes.
Donar-se de baixa: per donar de baixa una carpeta i no veure-la a la llista de carpetes.

Vostè pot seleccionar les carpetes que desitgi per donar-les d'alta o de baixa, desprès fa clic al botó corresponent de l'acció que vol realitzar. Notarà que les carpetes es mouen d'una llista a l'altra. Això ho pot fer tantes vegades com desitgi.