Direccions La llibreta de direccions pot estalviar molt de temps i evitar escriure molt. Vostè pot posar les direccions de la gent que mes utilitza, i usar-les una vagada i una altra.

El llibre de direccions es un estalvi de temps. Les direccions utilitzades amb molta frecuencia, es poden guardar aquí. Els servidors LDAP (Usats sovint en companyies i universitats) també es poden usar.

Si el seu visor d'HTML suporta JavaScript, a les hores vostè pot activar que el llibre de direccions es mostri com una subfinestra de la principal. Però també es pot utilitzar aquesta funcio sense JavaScript.

Àlias

Posi un nom familiar. Qualsevol cosa que l'ajudi a recordar a qui pertany la direcció de correu.

Direcció de correu

Aquí ha d'anar la direcció sencera de correu. La direcció de correu te tres parts. La primera es el nom del recipient, com "johnq". Després es el nom del domini, que podria ser "tayloru.com". La direcció correcte seria "johnq@tayloru.com". Si la direcció no es correcte, al enviar un missatge amb aquesta direcció, ens retornaria un altra missatge indicant que no s'ha trobat el destinatari en questio.

Informació Adicional

Aquesta es una altra caixa de text on es pot posar qualsevol cosa per recordar a qui pertany la direcció de correu. Això es fa per poder tenir un àlias més llarg. Per exemple, es pot posar "Amic de la feina".

Editar o esborrar

Aquests dos botons permeten selecciona una direcció per modificar qualsevol dada o per esborrar-la. Nomès es permet de seleccionar una direcció per editar-la.

Afegir direcció

Ompli les caixes de text com s'indica. Les tres primeres (Àlias, Direccio de correu i Nom) han d'estar com a mínim. El Cognom i la Informació adicional son camps opcionals.

LDAP

LDAP es un protocol per a l'emmagatzematge centralitzat, unificat i accés remot a la informació. Per exemple, la facultat por utilitzar un servidor LDAP per a guardar les dades dels estudiants amb les seves direccións de correu. SquirrelMail pot utilitzar aquesta característica i mostrar el llibre de direccions local combinat amb les direccions del servidor LDAP de forma que sembli només un.