Търсене Търси в папките по дадени критерии.

С този полезен инструмент можете да търсите в определена папка по даден критерий който съвпада за различните полета на хедъра.

Общ преглед

Просто избирате папката в която искате да търсите, въвеждате критериите за търсенето и избирате частта от писмото в която да търси. Когато предадете данните, ще се появи списъка с писмата отговарящи на критериите. Можете да избетете писмото което искате да прегледате, и да го прочетете като обикновено писмо.

Забалежете, че когато четете писмо и след това отидете в секцията за търсене, текущата ви активна папка ще стане тази по подразбиране за търсенето. Например ако сте в папка "Friends" и кликнете "Търси", папката "Friends" вече ще бъде избрана за търсене.

Къде можем да търсим

В дясната страна на полето за въведжаде виждате падащо меню на местата в които е възможно да се търси. Това включва: Тяло, Навсякъде, Тема, От, Копие, До.

Тяло - Търси в тялото на писмото. Това е главната част на писмото където се намират най-важните неща.

Навсякъде - Това търси навсякъде, включителнои в хедърите на писмото. Може да върне резултати, които нормално не бихте очаквали.

Тема - Търси в темите на всички писма.

От - От кого е писмото. Забалежете, че то може да бъде повече от това което действително се показва в списъка с папките. Нормалното поле "От" включва име и email адрес, но SquirrelMail обикновено показва само името. Ако критериите за търсене съвпаднат със съдържанието на email адреса, но не е показан, това писмо ще бъде изведено като отговарящо на критериите.

До - На кого е изпратено писмото. Може да съдържа много адреси а не винаги само един.

Копие - Същото като "До", с изключение този към когото е пратено копието.