Индекс на писмата Името може да звучи сложно, но това е просто списъка с писмата които са в дадена папка.
Индексът на писмата

След като кликнете на папка (в левия фрейм), ще се озовете в индекса на писмата. Това показва писмата в избраната папка. Под менюто за избор има линия която Ви информира кои писма разглеждате по номера и колко общо писма имате.

Например: Преглед на писмата: 20 до 30 (45 общо).

Забележете, че броя на общите писма може да бъде различен от броя на непрочетените който може да видите в дясно от главната папка на пощата.

Следва лента с три бутона. В ляво има падащо меню в което са показани текущо присъединените папки. Всяко селектирано писмо ще бъде преместено в избраната папка след натискането на бутона "Премести". В дясната страна на тази лента е бутона "Изтрий", който служи за изтриване на избраните писма. Просто изберете ненужните писма и натиснете бутона.

Следват три полета (Дата, От и Тема). Тези заглавия разделят списъка на писмата на логически части. "От" ви показва от кого е писмото. Или поне от кой email адрес идва то. "Дата" показва деня в който е изпратено писмото. "Тема" показва какво е въвел изпращача като тема на писмото. Забележка: Между полетата "От" и "Тема" има малка колона без заглавие. Там може да бъдат символи "+", "!" или "A". Ако видите "+" това означава, че писмото има прикрепвания, ако видите "A", това означава, че сте отговорили на това писмо и ако видите "!", това означава, че писмото е маркирано като спешно!

Всичко останало е фактическата таблица на писмата. Ще забележите, че не прочетените писма са с удебелен шрифт, за разлика от прочетените които са с нормален.