49f191d644a6144f5a13fadf37e3cb7b2d498895
[squirrelmail.git] / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Meddelandelista
4    </title>
5    <summary>
6       Namnet kan verka märkligt men detta är helt enkelt listan av
7       meddelanden som finns i mappen.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Meddelandelista
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Klicka på mappnamnet på listan av mappar och listan av meddelanden
18       visas. Det står också hur många meddelanden finns på sidan och hur
19       många som sammanlagt finns i mappen.
20       </p><p>
21       Till exempel: Visar meddelanden <B>1 - 2</B> (2 sammanlagt)
22       </p><p>
23       Notera att det sammanlagda antalet av meddelanden oftast inte är samma
24       som antalet ej lästa meddelanden (på mapplistan bredvid mappnamnet,
25       om visningen är aktiverad).
26       </p><p>
27       Näst på sidan finns val för att flytta meddelanden till andra mappar,
28       och att ta bort meddelanden.
29       </p><p>
30           På listan visas information om avsändaren, datum och ämne.
31           Dessa kan modifieras i indexeringsordning i inställningar.
32           <b>Obs:</b> På listan kan också finnas en ruta med  "+" "!" eller
33           "A". Om det finns en "+" betyder det att meddelandet har bilagor.
34           "A" betyder att du har svarat på meddelandet. "!" betyder att
35           meddelandet hat skickats med hög prioritet.
36       </p><p>
37       Resten är ämnen för meddelanden. Observera att ej lästa meddelanden
38       visas med fetstil. På vänstra sidan finns en kontrollruta för att
39       markera meddelandet för flyttning eller radering.
40       </p>
41    </description>
42 </section>