welsh
[squirrelmail.git] / locale / cy_GB / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4 #
5 #, fuzzy
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: squirrelmail.po,v 1.1.2.2 2002/12/07 20:05:36 philippe_mingo Exp \n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-03-21 15:25+0100\n"
11 "Last-Translator: Andrew Rawlins <awr@aber.ac.uk>\n"
12 "Language-Team: Welsh Cymraeg <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 msgid "Address Book"
18 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau"
19
20 msgid "All"
21 msgstr "Pawb"
22
23 msgid "Name"
24 msgstr "Enw"
25
26 msgid "E-mail"
27 msgstr "E-bost"
28
29 msgid "Info"
30 msgstr "Gwybodaeth"
31
32 msgid "Source"
33 msgstr "Ffynhonnell"
34
35 msgid "To"
36 msgstr "At"
37
38 msgid "Cc"
39 msgstr "Cc"
40
41 msgid "Bcc"
42 msgstr "Bcc"
43
44 msgid "Use Addresses"
45 msgstr "Defnyddiwch Gyfeiriadau"
46
47 msgid "Address Book Search"
48 msgstr "Chwilio'r Llyfr Cyfeiriadau"
49
50 msgid "Search for"
51 msgstr "Chwiliwch am"
52
53 msgid "in"
54 msgstr "yn"
55
56 msgid "All address books"
57 msgstr "Pob llyfr cyfeiriad"
58
59 msgid "Search"
60 msgstr "Chwilio"
61
62 msgid "List all"
63 msgstr "Rhestrwch bob un"
64
65 #, c-format
66 msgid "Unable to list addresses from %s"
67 msgstr "Methu â rhestru cyfeiriadau o %s"
68
69 msgid "Your search failed with the following error(s)"
70 msgstr "Methodd eich chwiliad âr camgymeriad(au) canlynol"
71
72 msgid "No persons matching your search was found"
73 msgstr "Doedd neb yn cyfateb i'ch chwiliad"
74
75 msgid "Return"
76 msgstr "Dychwelyd"
77
78 msgid "Close"
79 msgstr "Cau"
80
81 msgid "Nickname"
82 msgstr "Llysenw"
83
84 msgid "Must be unique"
85 msgstr "Rhaid bod yn unigryw"
86
87 msgid "E-mail address"
88 msgstr "Cyfeiriad e-bost"
89
90 msgid "First name"
91 msgstr "Enw cyntaf"
92
93 msgid "Last name"
94 msgstr "Cyfenw"
95
96 msgid "Additional info"
97 msgstr "Gwybodaeth ychwanegol"
98
99 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
100 msgstr "Does dim llyfr cyfeiriadau personol wedi ei ddiffinio. Cysylltwch â'r gweinyddydd"
101
102 msgid "You can only edit one address at the time"
103 msgstr "Un cyfeiriad yn unig y gallwch ei olygu ar y tro"
104
105 msgid "Update address"
106 msgstr "Diweddarwch y cyfeiriad"
107
108 msgid "ERROR"
109 msgstr "CAMGYMERIAD"
110
111
112 msgid "Unknown error"
113 msgstr "Camgymeriad anhysbys"
114
115 msgid "Add address"
116 msgstr "Ychwanegwch gyfeiriad"
117
118 msgid "Edit selected"
119 msgstr "Golygwch hyn a ddewiswyd"
120
121 msgid "Delete selected"
122 msgstr "Dilewch yr hyn a ddewiswyd"
123
124 #, c-format
125 msgid "Add to %s"
126 msgstr "Ychwanegwch at %s"
127
128 msgid "Draft Email Saved"
129 msgstr "Cadwyd yr E-bost Drafft"
130
131 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
132 msgstr "Methu â symud/copïo'r ffeil. Dim ffeil ynghlwm"
133
134 msgid "Original Message"
135 msgstr "Neges Wreiddiol"
136
137 msgid "Subject"
138 msgstr "Pwnc"
139
140 msgid "From"
141 msgstr "Oddi wrth"
142
143 msgid "Date"
144 msgstr "Dyddiad"
145
146 msgid "Draft Saved"
147 msgstr "Drafft wedi ei gadw"
148
149 msgid "Your Message has been sent"
150 msgstr "Anfonwyd eich Neges"
151
152 msgid "From:"
153 msgstr "Oddi wrth:"
154
155 msgid "To:"
156 msgstr "At:"
157
158 msgid "CC:"
159 msgstr "CC:"
160
161 msgid "BCC:"
162 msgstr "BCC;"
163
164 msgid "Subject:"
165 msgstr "Pwnc:"
166
167 msgid "Send"
168 msgstr "Anfonwch"
169
170 msgid "Attach:"
171 msgstr "Atodwch:"
172
173 msgid "Add"
174 msgstr "Ychwanegwch"
175
176 msgid "Delete selected attachments"
177 msgstr "Dilëwch atodiadau a ddewiswyd"
178
179 msgid "Priority"
180 msgstr "Blaenoriaeth"
181
182 msgid "High"
183 msgstr "Uchel"
184
185 msgid "Normal"
186 msgstr "Normal"
187
188 msgid "Low"
189 msgstr "Isel"
190
191 msgid "Receipt"
192 msgstr "Derbynneb"
193
194 msgid "On read"
195 msgstr "Wrth ddarllen"
196
197 msgid "On Delivery"
198 msgstr "Wrth gyrraedd"
199
200 msgid "Signature"
201 msgstr "Llofnod"
202
203 msgid "Addresses"
204 msgstr "Cyfeiriadau"
205
206 msgid "Save Draft"
207 msgstr "Cadwch y Drafft"
208
209 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
210 msgstr "Dydych chi ddim wedi llenwi'r maes \"At:\"."
211
212 msgid "said"
213 msgstr "meddai"
214
215 msgid "quote"
216 msgstr "dyfyniad"
217
218 msgid "who"
219 msgstr "pwy"
220
221 msgid "Viewing a text attachment"
222 msgstr "Edrych ar destun wedi ei atodi"
223
224 msgid "View message"
225 msgstr "Edrychwch ar neges"
226
227 msgid "Download this as a file"
228 msgstr "Llwythwch hyn i lawr fel ffeil"
229
230 msgid "Viewing a message attachment"
231 msgstr "Edrych ar neges wedi ei atodi"
232
233 msgid "Date:"
234 msgstr "Dyddiad:"
235
236 msgid "Cc:"
237 msgstr "Cc:"
238
239 msgid "Bcc:"
240 msgstr "Bcc:"
241
242 msgid "more"
243 msgstr "mwy"
244
245 msgid "less"
246 msgstr "llai"
247
248 msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
249 msgstr "Enw ffolder anghyfreithlon. Dewiswch enw gwahanol."
250
251 msgid "Click here to go back"
252 msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd"
253
254 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
255 msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ddileu. Gwnewch hynny."
256
257 msgid "Folders"
258 msgstr "Ffolderi"
259
260 msgid "Subscribed successfully!"
261 msgstr "Wedi tanysgrifion llwyddiannus!"
262
263 msgid "Unsubscribed successfully!"
264 msgstr "Wedi dad-danysgrifion llwyddiannus!"
265
266 msgid "Deleted folder successfully!"
267 msgstr "Wedi dileur ffolder yn llwyddiannus!"
268
269 msgid "Created folder successfully!"
270 msgstr "Wedi creu ffolder yn llwyddiannus!"
271
272 msgid "Renamed successfully!"
273 msgstr ""
274
275 msgid "refresh folder list"
276 msgstr ""
277
278 msgid "Create Folder"
279 msgstr ""
280
281 msgid "as a subfolder of"
282 msgstr ""
283
284 msgid "None"
285 msgstr ""
286
287 msgid "Let this folder contain subfolders"
288 msgstr ""
289
290 msgid "Create"
291 msgstr ""
292
293 msgid "Rename a Folder"
294 msgstr "Ailenwch Ffolder"
295
296 msgid "Select a folder"
297 msgstr "Dewiswch ffolder"
298
299 msgid "Rename"
300 msgstr "Ailenwch"
301
302 msgid "No folders found"
303 msgstr "Dim golwg o ffolderi"
304
305 msgid "Delete Folder"
306 msgstr "Dilëwch Ffolder"
307
308 msgid "Delete"
309 msgstr "Dilëwch"
310
311 msgid "Unsubscribe"
312 msgstr "Dad-danysgrifiwch"
313
314 msgid "Subscribe"
315 msgstr "Tanysgrifiwch"
316
317 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
318 msgstr "Dim golwg o ffolderi i ddad-danysgrifio ohonynt!"
319
320 msgid "No folders were found to subscribe to!"
321 msgstr "Dim golwg o ffolderi i danysgrifio iddynt!"
322
323 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
324 msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ailenwi. Gwnewch hynny."
325
326 msgid "Rename a folder"
327 msgstr "Ailenwch ffolder"
328
329 msgid "New name:"
330 msgstr "Enw newydd:"
331
332 msgid "Submit"
333 msgstr "Cyflwynwch"
334
335 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
336 msgstr "CAMGYMERIAD: Maer ffeiliau Help yn y fformat anghywir!"
337
338 msgid "Help"
339 msgstr "Help"
340
341 #, c-format
342 msgid ""
343 "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English "
344 " instead."
345 msgstr "Ni chyfieithwyd yr help i %s. Bydd yn ymddangos yn Saesneg yn lle hynny."
346
347 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
348 msgstr "Nid yw rhai neu bob un o'r dogfennau help yn bresennol!"
349
350 msgid "Table of Contents"
351 msgstr "Cynnwys"
352
353 msgid "Previous"
354 msgstr "Blaenorol"
355
356 msgid "Next"
357 msgstr "Nesaf"
358
359 msgid "Top"
360 msgstr "Brig"
361
362 msgid "Viewing an image attachment"
363 msgstr "Edrych ar lun fel atodiad"
364
365 msgid "INBOX"
366 msgstr "MEWNFLWCH"
367
368 msgid "purge"
369 msgstr "chwynnu"
370
371 msgid "Last Refresh"
372 msgstr "Adnewyddiad Diwethaf"
373
374 msgid "Login"
375 msgstr "Mewngofnodi"
376
377 msgid "%s Logo"
378 msgstr "Logo %s"
379
380 msgid "SquirrelMail version %s"
381 msgstr "fersiwn %s SquirrelMail "
382
383 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
384 msgstr "Gan y Tîm Datblygu SquirrelMail"
385
386 msgid "%s Login"
387 msgstr "Mewngofnodi %s"
388
389 msgid "Name:"
390 msgstr "Enw:"
391
392 msgid "Password:"
393 msgstr "Cyfrinair:"
394
395 msgid "<No subject>"
396 msgstr "<Dim pwnc>"
397
398 msgid "No messages were selected."
399 msgstr "Ni ddewiswyd unrhyw negesau"
400
401 msgid "General Display Options"
402 msgstr "Dewisiadau Arddangos Cyffredinol"
403
404 msgid "Theme"
405 msgstr "Thema"
406
407 msgid "Default"
408 msgstr "Diofyn"
409
410 msgid "Custom Stylesheet"
411 msgstr "Taflen Arddull Barod"
412
413 msgid "Language"
414 msgstr "Iaith"
415
416 msgid "Use Javascript"
417 msgstr "Defnyddiwch Javascript"
418
419 msgid "Autodetect"
420 msgstr "Awto-ganfod"
421
422 msgid "Always"
423 msgstr "Bob Tro"
424
425 msgid "Never"
426 msgstr "Byth"
427
428 msgid "Mailbox Display Options"
429 msgstr "Dewisiadau Arddangos Blwch Post"
430
431 msgid "Number of Messages to Index"
432 msgstr "Nifer y Negesau i'w Mynegeio"
433
434 msgid "Enable Alternating Row Colors"
435 msgstr "Galluogi Lliwiau Bob yn Ail Rhes"
436
437 msgid "Enable Page Selector"
438 msgstr "Galluogi Dewisydd Tudalen"
439
440 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
441 msgstr "Mwyafswm y Tudalennau i'w Dangos"
442
443 msgid "Message Display and Composition"
444 msgstr "Dangos a Chyfansoddi Neges"
445
446 msgid "Wrap Incoming Text At"
447 msgstr "Lapio'r Testun sy'n Cyrraedd Yn"
448
449 msgid "Size of Editor Window"
450 msgstr "Maint y Ffenest Olygu"
451
452 msgid "Location of Buttons when Composing"
453 msgstr "Lleoliad y Botymau wrth Gyfansoddi"
454
455 msgid "Before headers"
456 msgstr "Cyn y penawdau"
457
458 msgid "Between headers and message body"
459 msgstr "Rhwng y penawdau a phrif ran y neges"
460
461 msgid "After message body"
462 msgstr "Ar ôl prif ran y neges"
463
464 msgid "Addressbook Display Format"
465 msgstr "Ffurf Arddangos y Llyfr Cyfeiriadau"
466
467 msgid "Javascript"
468 msgstr "Javascript"
469
470 msgid "HTML"
471 msgstr "HTML"
472
473 msgid "Show HTML Version by Default"
474 msgstr "Dangoswch fersiwn HTML yn Ddiofyn"
475
476 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
477 msgstr "Cynhwyswch Fi yn CC wrth Ateb Pawb"
478
479 msgid "Include CCs when forwarding messages"
480 msgstr "Cynhwyswch Cc wrth anfon negesau ymlaen"
481
482 msgid "Enable Mailer Display"
483 msgstr "Galluogwch Dangos y Postiwr"
484
485 msgid "Display Attached Images with Message"
486 msgstr "Dangoswch Luniau sydd Ynghlwm âr Neges"
487
488 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
489 msgstr "Galluogwch Gyswllt Argraffydd-Gyfeillgar"
490
491 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
492 msgstr "Galluogwch Sgrîn Glir Argraffydd-Gyfeillgar"
493
494 msgid "Enable request/confirm reading"
495 msgstr "Galluogwch cais/cadarnhau darllen"
496
497 msgid "Always compose in a new window"
498 msgstr "Cyfansoddwch mewn ffenest newydd bob tro"
499
500 msgid "Width of compose window"
501 msgstr "Lled y ffenest gyfansoddi"
502
503 msgid "Height of compose window"
504 msgstr "Uchder y ffenest gyfansoddi"
505
506 msgid "Append signature before reply/forward text"
507 msgstr "Ychwanegwch lofnod cyn ateb/anfon testun ymlaen"
508
509 msgid "Use receive date for sort"
510 msgstr "Defnyddiwch ddyddiad derbyn ar gyfer trefnu"
511
512 msgid "Use References header for thread sort"
513 msgstr "Defnyddiwch bennawd Cyfeirnodau yn ôl llinyn"
514
515 msgid "Special Folder Options"
516 msgstr "Dewisiadau Ffolder Arbennig"
517
518 msgid "Folder Path"
519 msgstr "Llwybr Ffolderi"
520
521 msgid "Do not use Trash"
522 msgstr "Peidiwch â defnyddio'r Bin Sbwriel"
523
524 msgid "Trash Folder"
525 msgstr "Ffolder Bin Sbwriel"
526
527 msgid "Do not use Sent"
528 msgstr "Peidiwch â defnyddio Anfon"
529
530 msgid "Sent Folder"
531 msgstr "Ffolder Post a Anfonwyd"
532
533 msgid "Do not use Drafts"
534 msgstr "Peidiwch â Defnyddio Drafftiau"
535
536 msgid "Draft Folder"
537 msgstr "Ffolder Drafftiau"
538
539 msgid "Folder List Options"
540 msgstr "Dewisiadau Rhestr Ffolderi"
541
542 msgid "Location of Folder List"
543 msgstr "Lleoliad y Rhestr Ffolderi"
544
545 msgid "Left"
546 msgstr "Chwith"
547
548 msgid "Right"
549 msgstr "Dde"
550
551 msgid "pixels"
552 msgstr "picselau"
553
554 msgid "Width of Folder List"
555 msgstr "Lled y Rhestr Ffolderi"
556
557 msgid "Minutes"
558 msgstr "Munudau"
559
560 msgid "Seconds"
561 msgstr "Eiliadau"
562
563 msgid "Minute"
564 msgstr "Munud"
565
566 msgid "Auto Refresh Folder List"
567 msgstr "Ailadnewyddwch y Rhestr Ffolderi yn awtomatig"
568
569 msgid "Enable Unread Message Notification"
570 msgstr "Galluogwch Hysbysiad Neges heb ei Ddarllen"
571
572 msgid "No Notification"
573 msgstr "Dim Hysbysiad"
574
575 msgid "Only INBOX"
576 msgstr "MEWNFLWCH yn unig"
577
578 msgid "All Folders"
579 msgstr "Pob Ffolder"
580
581 msgid "Unread Message Notification Type"
582 msgstr "Math o Hysbysiad am Neges heb ei Darllen"
583
584 msgid "Only Unseen"
585 msgstr "Heb eu Gweld yn unig"
586
587 msgid "Unseen and Total"
588 msgstr "Heb eu Gweld a Chyfanswm"
589
590 msgid "Enable Collapsable Folders"
591 msgstr "Galluogi Ffolderi Hyblyg"
592
593 msgid "Show Clock on Folders Panel"
594 msgstr "Dangos Cloc ar y Panel Ffolderi"
595
596 msgid "No Clock"
597 msgstr "Dim Cloc"
598
599 msgid "Hour Format"
600 msgstr "Fformat Awr"
601
602 msgid "12-hour clock"
603 msgstr "Cloc 12-awr"
604
605 msgid "24-hour clock"
606 msgstr "Cloc 24-awr"
607
608 msgid "Memory Search"
609 msgstr "Chwilio Cof"
610
611 msgid "Disabled"
612 msgstr "Analluogwyd"
613
614 msgid "Options"
615 msgstr "Dewisiadau"
616
617 msgid "Message Highlighting"
618 msgstr "Amlygu Neges"
619
620 msgid "New"
621 msgstr "Newydd"
622
623 msgid "Done"
624 msgstr "Wedi ei wneud"
625
626 msgid "Edit"
627 msgstr "Golygwch"
628
629 msgid "No highlighting is defined"
630 msgstr "Amlygu heb ei ddiffinio"
631
632 msgid "Identifying name"
633 msgstr "Adnabod enw"
634
635 msgid "Color"
636 msgstr "Lliw"
637
638 msgid "Dark Blue"
639 msgstr "Glas Tywyll"
640
641 msgid "Dark Green"
642 msgstr "Gwyrdd Tywyll"
643
644 msgid "Dark Yellow"
645 msgstr "Melyn Tywyll"
646
647 msgid "Dark Cyan"
648 msgstr "Gwyrddlas Tywyll"
649
650 msgid "Dark Magenta"
651 msgstr "Majenta Tywyll"
652
653 msgid "Light Blue"
654 msgstr "Glas Golau"
655
656 msgid "Light Green"
657 msgstr "Gwyrdd Golau"
658
659 msgid "Light Yellow"
660 msgstr "Melyn Golau"
661
662 msgid "Light Cyan"
663 msgstr "Gwyrddlas Golau"
664
665 msgid "Light Magenta"
666 msgstr "Majenta Golau"
667
668 msgid "Dark Gray"
669 msgstr "Llwyd Tywyll"
670
671 msgid "Medium Gray"
672 msgstr "Llwyd Canolig"
673
674 msgid "Light Gray"
675 msgstr "Llwyd Golau"
676
677 msgid "White"
678 msgstr "Gwyn"
679
680 msgid "Other:"
681 msgstr "Arall:"
682
683 msgid "Ex: 63aa7f"
684 msgstr "Ex: 63aa7f"
685
686 msgid "To or Cc"
687 msgstr "At neu Cc"
688
689 msgid "Matches"
690 msgstr "Cyfateb"
691
692 msgid "Advanced Identities"
693 msgstr "Dynodiadau Uwch"
694
695 msgid "Default Identity"
696 msgstr "Dynodiad diofyn"
697
698 msgid "Alternate Identity %d"
699 msgstr "Dynodiad Arall &d"
700
701 msgid "Add a New Identity"
702 msgstr "Ychwanegwch Ddynodiad Newydd"
703
704 msgid "Full Name"
705 msgstr "Enw Llawn"
706
707 msgid "E-Mail Address"
708 msgstr "Cyfeiriad E-bost"
709
710 msgid "Reply To"
711 msgstr "Atebwch I"
712
713 msgid "Save / Update"
714 msgstr "Cadw / Diweddaru"
715
716 msgid "Make Default"
717 msgstr "Gosodwch yn Ddiofyn"
718
719 msgid "Move Up"
720 msgstr "Symud i Fyny"
721
722 msgid "Index Order"
723 msgstr "Trefn y Mynegai"
724
725 msgid "Checkbox"
726 msgstr "Blwch dewis"
727
728 msgid "Flags"
729 msgstr "Fflagiau"
730
731 msgid "Size"
732 msgstr "Maint"
733
734 msgid ""
735 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
736 "index. You can add, remove, and move columns around to customize them to "
737 "fit your needs."
738 msgstr "Trefn y mynegai yw'r drefn y mae'r colofnau wedi eu gosod ym mynegai'r negesau."
739 "Gallwch ychwanegu colofnau, eu tynnu oddi yno a'u symud i'w teilwra at eich anghenion eich hun."
740
741 msgid "up"
742 msgstr "i fyny"
743
744 msgid "down"
745 msgstr "i lawr"
746
747 msgid "remove"
748 msgstr "symud"
749
750 msgid "Return to options page"
751 msgstr "Dychwelwch i'r dudalen dewisiadau"
752
753 msgid "Name and Address Options"
754 msgstr "Dewisiadau Enw a Chyfeiriad"
755
756 msgid "Email Address"
757 msgstr "Cyfeiriad E-bost"
758
759 msgid "Edit Advanced Identities"
760 msgstr "Golygwch Ddynodiadau Uwch"
761
762 msgid "(discards changes made on this form so far)"
763 msgstr "(yn anwybyddu newidiadau a wnaed ar y ffurflen yma hyd yn hyn)"
764
765
766 msgid "Multiple Identities"
767 msgstr "Mwy nag un Dynodiad"
768
769 msgid "Same as server"
770 msgstr "Yr un fath âr gweinyddwr"
771
772 msgid "Timezone Options"
773 msgstr "Dewisiadau Cylchfa Amser"
774
775 msgid "Your current timezone"
776 msgstr "Eich cylchfa amser presennol"
777
778 msgid "Reply Citation Options"
779 msgstr "Dewisiadau Dyfyniadau Ateb"
780
781 msgid "Reply Citation Style"
782 msgstr "Arddull Dyfyniadau Ateb"
783
784 msgid "No Citation"
785 msgstr "Dim Dyfyniad"
786
787 msgid "AUTHOR Said"
788 msgstr "Meddair AWDUR"
789
790 msgid "Quote Who XML"
791 msgstr "XML Dyfynnu"
792
793 msgid "User-Defined"
794 msgstr "Diffiniwyd gan y Defnyddiwr"
795
796 msgid "User-Defined Citation Start"
797 msgstr "Dechrau Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
798
799 msgid "User-Defined Citation End"
800 msgstr "Diwedd Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
801
802 msgid "Signature Options"
803 msgstr "Dewisiadau Llofnod"
804
805 msgid "Use Signature"
806 msgstr "Defnyddiwch Lofnod"
807
808 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
809 msgstr "Rhowch Linell '--' cyn y Llofnod"
810
811 msgid "Personal Information"
812 msgstr "Gwybodaeth Bersonol"
813
814 msgid "Display Preferences"
815 msgstr "Dangoswch Ddewisiadau"
816
817 msgid "Folder Preferences"
818 msgstr "Dewisiadau Ffolderi"
819
820 msgid "Successfully Saved Options"
821 msgstr "Dewisiadau a Gadwyd yn Llwyddiannus"
822
823 msgid "Refresh Folder List"
824 msgstr "Adnewyddwch Restr Ffolderi"
825
826 msgid "Refresh Page"
827 msgstr "Adnewyddwch y Dudalen"
828
829 msgid ""
830 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
831 "email address, etc."
832 msgstr "Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ayb."
833
834 msgid ""
835 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
836 "you, such as the colors, the language, and other settings."
837 msgstr "Gallwch newid y modd y mae SquirrelMail yn edrych a'r ffordd y mae'n dangos gwybodaeth i chi, fel y lliwiau, yr iaith, a gosodiadau eraill."
838
839 msgid ""
840 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
841 "colors in the message list. This helps to easily distinguish who the "
842 "messages are from, especially for mailing lists."
843 msgstr "Yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd, gall negesau sy'n cyrraedd fod â lliwiau cefndir"
844 " gwahanol yn y rhestr negesau. Mae hyn yn ddull hwylus o ganfod oddi wrth"
845 " bwy y mae'r negesau, yn arbennig ar gyfer rhestrau postio."
846
847
848 msgid ""
849 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
850 msgstr "Mae'r gosodiadau yman newid y modd y mae eich ffolderi yn cael eu dangos au trin."
851
852 msgid ""
853 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the"
854 "headers in any order you want."
855 msgstr "Mae modd ailosod a newid trefn mynegai'r negesau i gynnwys y penawdau"
856 "mewn unrhyw drefn o'ch dewis chi."
857
858 msgid "Message not printable"
859 msgstr "Allwch chi ddim argraffu'r neges"
860
861 msgid "Printer Friendly"
862 msgstr "Argraffydd-Gyfeillgar"
863
864 msgid "CC"
865 msgstr "cc"
866
867 msgid "Print"
868 msgstr "Argraffwch"
869
870 msgid "Close Window"
871 msgstr "Caewch y Ffenest"
872
873 msgid "View Printable Version"
874 msgstr "Edrychwch ar Fersiwn y Gallwch ei Argraffu"
875
876 msgid "Your message"
877 msgstr "Eich neges"
878
879 msgid "Sent:"
880 msgstr "Anfonwyd:"
881
882 msgid "Was displayed on %s"
883 msgstr "Dangoswyd ar %s"
884
885 msgid "Read:"
886 msgstr "Darllenwch:"
887
888 msgid "Viewing Full Header"
889 msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
890
891 msgid "Message List"
892 msgstr "Rhestr Negesau"
893
894 msgid "Resume Draft"
895 msgstr "Ailgychwynwch Drafft"
896
897 msgid "Edit Message as New"
898 msgstr "Golygwch Neges fel un Newydd"
899
900 msgid "Forward"
901 msgstr "Anfonwch Ymlaen"
902
903 msgid "Reply"
904 msgstr "Atebwch"
905
906 msgid "Reply All"
907 msgstr "Atebwch Bawb"
908
909 msgid "View Full Header"
910 msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
911
912 msgid "Mailer"
913 msgstr "Postiwr"
914
915 msgid "Read receipt"
916 msgstr "Darllenwch dderbynneb"
917
918 msgid "send"
919 msgstr "anfonwch"
920
921 msgid "requested"
922 msgstr "gofynnwyd am"
923
924 msgid "Send read receipt now"
925 msgstr "Anfonwch dderbynneb a ddarllenwyd yn awr"
926
927 msgid ""
928 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
929 "this message. Would you like to send a receipt?"
930 msgstr "Mae'r sawl a anfonodd y neges wedi gofyn am ymateb i ddangos eich bod wedi darllen"
931 "y neges yma. A hoffech chi anfon derbynneb?"
932
933 msgid "You must be logged in to access this page."
934 msgstr "Rhaid i chi fod wedi logio i mewn i gyrchur dudalen yma."
935
936 msgid "There was an error contacting the mail server."
937 msgstr "Roedd camgymeriad wrth gysylltu â'r gweinyddwr post."
938
939 msgid "Contact your administrator for help."
940 msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd am gymorth."
941
942 msgid "edit"
943 msgstr "golygu"
944
945 msgid "search"
946 msgstr "chwilio"
947
948 msgid "delete"
949 msgstr "dileu"
950
951 msgid "Recent Searches"
952 msgstr "Chwiliadau Diweddar"
953
954 msgid "save"
955 msgstr "cadw"
956
957 msgid "forget"
958 msgstr "anghofio"
959
960 msgid "Current Search"
961 msgstr "Chwiliad Presennol"
962
963 msgid "Body"
964 msgstr "Prif ran"
965
966 msgid "Everywhere"
967 msgstr "Pob man"
968
969 msgid "Search Results"
970 msgstr "Canlyniadau Chwilio"
971
972 msgid "No Messages found"
973 msgstr "Dim negesau"
974
975 msgid "Sign Out"
976 msgstr "Allgofnodi"
977
978 msgid "You have been successfully signed out."
979 msgstr "Rydych wedi eich allgofnodi'n llwyddiannus."
980
981 msgid "Click here to log back in."
982 msgstr "Cliciwch yma i fewngofnodi eto."
983
984 msgid "Viewing a Business Card"
985 msgstr "Edrych ar Gerdyn Busnes"
986
987 msgid "Title"
988 msgstr "Teitl"
989
990 msgid "Email"
991 msgstr "E-bost"
992
993 msgid "Web Page"
994 msgstr "Tudalen We"
995
996 msgid "Organization / Department"
997 msgstr "Sefydliad / Adran"
998
999 msgid "Address"
1000 msgstr "Cyfeiriad"
1001
1002 msgid "Work Phone"
1003 msgstr "Ffôn Gwaith"
1004
1005 msgid "Home Phone"
1006 msgstr "Ffôn Cartref"
1007
1008 msgid "Cellular Phone"
1009 msgstr "Ffôn Symudol"
1010
1011 msgid "Fax"
1012 msgstr "Ffacs"
1013
1014 msgid "Note"
1015 msgstr "Nodyn"
1016
1017 msgid "Add to Addressbook"
1018 msgstr "Ychwanegwch at y Llyfr Cyfeiriadau"
1019
1020 msgid "Note Field Contains"
1021 msgstr "Maer Maes Nodyn yn Cynnwys"
1022
1023 msgid "Title & Org. / Dept."
1024 msgstr "Teitl a Sefydliad / Adran"
1025
1026 msgid "Personal address book"
1027 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Personol"
1028
1029 msgid "Database error: %s"
1030 msgstr "Camgymeriad cronfa ddata: %s"
1031
1032 msgid "Addressbook is read-only"
1033 msgstr "Llyfr cyfeiriadau ar ffurf iw ddarllen yn unig"
1034
1035 msgid "User '%s' already exist"
1036 msgstr "Defnyddiwr '%s' yn bodoli eisoes"
1037
1038 msgid "User '%s' does not exist"
1039 msgstr "Defnyddiwr '%s' ddim yn bodoli"
1040
1041 msgid "Global address book"
1042 msgstr "Llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1043
1044 msgid "No such file or directory"
1045 msgstr "Dim ffeil na chyfeiriadur o'r fath"
1046
1047 msgid "Open failed"
1048 msgstr "Methwyd ag agor"
1049
1050 msgid "Can not modify global address book"
1051 msgstr "Dim modd addasu llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1052
1053 msgid "Not a file name"
1054 msgstr "Nid yw'n enw ffeil"
1055
1056 msgid "Could not lock datafile"
1057 msgstr "Methu â chloi ffeil ddata"
1058
1059 msgid "Write to addressbook failed"
1060 msgstr "Methwyd ag ysgrifennu at y llyfr cyfeiriadau"
1061
1062 msgid "Error initializing addressbook database."
1063 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn cronfa ddatar llyfr cyfeiriadau."
1064
1065 msgid "Error opening file %s"
1066 msgstr "Camgymeriad wrth agor ffeil %s"
1067
1068 msgid "Error initializing global addressbook."
1069 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn llyfr cyfeiriadau byd-eang."
1070
1071 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1072 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn gweinyddwr LDAP %s:"
1073
1074 msgid "Invalid input data"
1075 msgstr "Data mewnbwn yn annilys"
1076
1077 msgid "Name is missing"
1078 msgstr "Enw ar goll"
1079
1080 msgid "E-mail address is missing"
1081 msgstr "Cyfeiriad e-bost ar goll"
1082
1083 msgid "Nickname contains illegal characters"
1084 msgstr "Llysenw yn cynnwys nodau anghyfreithlon"
1085
1086 msgid "view"
1087 msgstr "edrych"
1088
1089 msgid "Business Card"
1090 msgstr "Cerdyn Busnes"
1091
1092 msgid "Sunday"
1093 msgstr "Sul"
1094
1095 msgid "Monday"
1096 msgstr "Llun"
1097
1098 msgid "Tuesday"
1099 msgstr "Mawrth"
1100
1101 msgid "Wednesday"
1102 msgstr "Mercher"
1103
1104 msgid "Thursday"
1105 msgstr "Iau"
1106
1107 msgid "Friday"
1108 msgstr "Gwener"
1109
1110 msgid "Saturday"
1111 msgstr "Sadwrn"
1112
1113 msgid "January"
1114 msgstr "Ionawr"
1115
1116 msgid "February"
1117 msgstr "Chwefror"
1118
1119 msgid "March"
1120 msgstr "Mawrth"
1121
1122 msgid "April"
1123 msgstr "Ebrill"
1124
1125 msgid "May"
1126 msgstr "Mai"
1127
1128 msgid "June"
1129 msgstr "Mehefin"
1130
1131 msgid "July"
1132 msgstr "Gorffennaf"
1133
1134 msgid "August"
1135 msgstr "Awst"
1136
1137 msgid "September"
1138 msgstr "Medi"
1139
1140 msgid "October"
1141 msgstr "Hydref"
1142
1143 msgid "November"
1144 msgstr "Tachwedd"
1145
1146 msgid "December"
1147 msgstr "Rhagfyr"
1148
1149 msgid "D, F j, Y g:i a"
1150 msgstr "D, F j, Y g:i a"
1151
1152 msgid "D, F j, Y G:i"
1153 msgstr "D, F j, Y G:i"
1154
1155 msgid "g:i a"
1156 msgstr "g:i a"
1157
1158 msgid "G:i"
1159 msgstr "G:i"
1160
1161 msgid "D, g:i a"
1162 msgstr "D, g:i a"
1163
1164 msgid "D, G:i"
1165 msgstr "D, G:i"
1166
1167 msgid "M j, Y"
1168 msgstr "M j, Y"
1169
1170 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1171 msgstr "Camgymeriad cronfa ddata dewisiadau (%s). Yn allanu yn afreolaidd"
1172
1173 msgid "Unknown user or password incorrect."
1174 msgstr "Defnyddiwr anhysbys neu gyfrinair anghywir"
1175
1176 msgid "Click here to try again"
1177 msgstr "Cliciwch yma i roi cynnig arall arni"
1178
1179 msgid "Click here to return to %s"
1180 msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd i %s"
1181
1182 msgid "Go to the login page"
1183 msgstr "Ewch i'r dudalen mewngofnodi"
1184
1185 msgid ""
1186 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1187 "default preference file."
1188 msgstr "Nid yw'r ffeil ddewis, %s, yn bodoli. Allgofnodwch, a mewngofnodwch eto i greu"
1189 "ffeil ddewis ddiofyn."
1190
1191 msgid ""
1192 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1193 "to resolve this issue."
1194 msgstr "Dim modd agor ffeil dewis, %s. Cysylltwch â'ch gweinyddydd system i"
1195 "ddatrys y mater yma."
1196
1197 msgid "Error opening %s"
1198 msgstr "Camgymeriad wrth agor %s"
1199
1200 msgid "Default preference file not found!"
1201 msgstr "Dim golwg or ffeil ddewis ddiofyn!"
1202
1203 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1204 msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd system ai hysbysu am y camgymeriad yma"
1205
1206 msgid "Could not create initial preference file!"
1207 msgstr "Methu â chreu ffeil ddewisiadau gychwynnol!"
1208
1209 msgid "%s should be writable by user %s"
1210 msgstr "Dylai defnyddiwr %s allu ysgrifennu %s"
1211
1212 msgid ""
1213 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1214 "to resolve this issue."
1215 msgstr "Methu ag agor y ffeil llofnod, %s. Cysylltwch â gweinyddydd eich system i ddatrys y broblem yma"
1216
1217 msgid "ERROR : Could not complete request."
1218 msgstr "CAMGYMERIAD: Methu â chwblhau'r cais"
1219
1220 msgid "Query:"
1221 msgstr "Ymholiad:"
1222
1223 msgid "Reason Given: "
1224 msgstr "Rheswm a Roddwyd:"
1225
1226 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1227 msgstr "CAMGYMERIAD: Cais gwael neu ddiffygiol."
1228
1229 msgid "Server responded: "
1230 msgstr "Ymatebodd y gweinyddwr:"
1231
1232 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1233 msgstr "Camgymeriad wrth gysylltu â gweinyddwr IMAP: %s."
1234
1235 msgid "Bad request: %s"
1236 msgstr "Cais gwael: %s"
1237
1238 msgid "Unknown error: %s"
1239 msgstr "Camgymeriad anhysbys: %s"
1240
1241 msgid "Read data:"
1242 msgstr "Darllenwch y data"
1243
1244 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1245 msgstr "Ymateb anhysbys o weinyddwr IMAP:"
1246
1247 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1248 msgstr "Rhif neges anhysbys yn yr ymateb o'r gweinyddwr:"
1249
1250 msgid "(no subject)"
1251 msgstr "(dim pwnc)"
1252
1253 msgid "Unknown Sender"
1254 msgstr "Anfonwr Anhysbys"
1255
1256 msgid "No To Address"
1257 msgstr "Dim Cyfeiriad At"
1258
1259 msgid "(unknown sender)"
1260 msgstr "(anfonwr anhysbys)"
1261
1262 msgid "No Messages Found"
1263 msgstr "Dim Negesau"
1264
1265 msgid "Folder:"
1266 msgstr "Ffolder:"
1267
1268 msgid "Found"
1269 msgstr "Canfuwyd"
1270
1271 msgid "messages"
1272 msgstr "negesau"
1273
1274 msgid "A"
1275 msgstr "A"
1276
1277 msgid ""
1278 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
1279 "this to the system administrator"
1280 msgstr "Nid yw trefnu ochr-y-gweinydd yn cael ei gefnogi gan eich gweinyddwr IMAP. <br>"
1281 "Hysbyswch eich gwasanaethydd system o hyn"
1282
1283 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1284 msgstr "MAE'R FFOLDER YMAN WAG"
1285
1286 msgid "Move Selected To:"
1287 msgstr "Symudwch yr Hyn a Ddewiswyd I:"
1288
1289 msgid "Transform Selected Messages"
1290 msgstr "Trawsffurfiwch Negesau a Ddewiswyd"
1291
1292 msgid "Move"
1293 msgstr "Symudwch"
1294
1295 msgid "Expunge"
1296 msgstr "Diddymwch"
1297
1298 msgid "mailbox"
1299 msgstr "blwch post"
1300
1301 msgid "Read"
1302 msgstr "Darllenwch"
1303
1304 msgid "Unread"
1305 msgstr "Heb ei Ddarllen"
1306
1307 msgid "Unthread View"
1308 msgstr "Golwg Anlinnynol"
1309
1310 msgid "Thread View"
1311 msgstr "Golwg Llinynnol"
1312
1313 msgid "Toggle All"
1314 msgstr "Toglwch y Cyfan"
1315
1316 msgid "Unselect All"
1317 msgstr "Dad-ddewiswch Bopeth"
1318
1319 msgid "Select All"
1320 msgstr "Dewiswch Bopeth"
1321
1322 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1323 msgstr "Edrych ar Negesau: <B>%s</B> i <B>%s</B> (%s i gyd)"
1324
1325 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1326 msgstr "Edrych ar Neges: <B>%S</B> (1 i gyd)"
1327
1328 msgid "Paginate"
1329 msgstr "Rhifwch y tudalennau"
1330
1331 msgid "Show All"
1332 msgstr "Dangoswch Bopeth"
1333
1334 msgid "Error decoding mime structure. Report this as a bug!"
1335 msgstr "Camgymeriad wrth ddadgodio strwythur mime. Dywedwch fod hwn yn byg!"
1336
1337 msgid ""
1338 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1339 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
1340 "this message to the developers knowledgebase!"
1341 msgstr "Camgymeriad wrth adfer y brif ran. Y rheswm mwyaf tebygol yw bod y neges wedi ei ffurfio'n"
1342 "ddiffygiol. Helpwch ni i wneud fersiynau'n well yn y dyfodol trwy anfon y neges yma"
1343 "i gronfa gwybodaeth y datblygwyr!"
1344
1345 msgid "Submit message"
1346 msgstr "Cyflwynwch y neges"
1347
1348 msgid "Command:"
1349 msgstr "Gorchymyn:"
1350
1351 msgid "Response:"
1352 msgstr "Ymateb:"
1353
1354 msgid "Message:"
1355 msgstr "Neges:"
1356
1357 msgid "FETCH line:"
1358 msgstr "llinell FETCH:"
1359
1360 msgid "Hide Unsafe Images"
1361 msgstr "Cuddiwch Ddelweddau Anniogel"
1362
1363 msgid "View Unsafe Images"
1364 msgstr "Edrychwch ar Ddelweddau Anniogel"
1365
1366 msgid "Attachments"
1367 msgstr "Atodiadau"
1368
1369 msgid "download"
1370 msgstr "llwytho i lawr"
1371
1372 msgid "sec_remove_eng.png"
1373 msgstr "sec_remove_eng.png"
1374
1375 msgid "Option Type '%s' Not Found"
1376 msgstr "Dim golwg or Math o Ddewis %s"
1377
1378 msgid "Yes"
1379 msgstr "Ie"
1380
1381 msgid "No"
1382 msgstr "Na"
1383
1384 msgid "Current Folder"
1385 msgstr "Ffolder Presennol"
1386
1387 msgid "Compose"
1388 msgstr "Cyfansoddi"
1389
1390 msgid "Error creating directory %s."
1391 msgstr "Camgymeriad wrth greu cyfeiriadur %s."
1392
1393
1394 msgid "Could not create hashed directory structure!"
1395 msgstr "Methu â chreu strwythur cyfeiriadur stwnsh!"
1396
1397
1398 msgid ""
1399 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1400 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1401 msgstr "MASNACHOL - Mae'r rhestr yman cynnwys gweinyddwyr sy'n anfonwyr spam dilys."
1402 "Mae'n rhestr eithaf dibynadwy i sganio spam oddi wrthi."
1403
1404 msgid ""
1405 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1406 "be relayed through their system will be banned with this. Another good one "
1407 "to use."
1408 msgstr "MASNACHOL - Bydd gweinyddwyr sydd wedi eu ffurfweddu (neu eu camffurfweddu) fel y gall spam"
1409 "gael eu hanfon drwy eu system yn cael eu gwahardd rhag hyn. Un da arall i'w ddefnyddio."
1410
1411 msgid ""
1412 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1413 "their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up "
1414 "account and send spam directly from there."
1415 msgstr "MASNACHOL - Mae defnyddwyr deialu yn cael eu hidlon aml gan y dylent ddefnyddio eu gweinyddwyr ISP"
1416 "i anfon post. Fel arfer bydd y rhai syn sbamio yn cael cyfrif deialu ac yn anfon spam yn uniongyrchol"
1417 "or fan honno."
1418
1419 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1420 msgstr "MASNACHOL Cofnodion Blackhole RBL+."
1421
1422 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1423 msgstr "MASNACHOL Cofnodion OpenRelay RBL+."
1424
1425 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1426 msgstr "MASNACHOL Cofnodion Deialu RBL+."
1427
1428 msgid ""
1429 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1430 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1431 msgstr "AM DDIM Releiau Osirusoft rhestr Osirusofts o releiau agored dilys."
1432 "Maen ymddangos ei fod yn cynnwys gweinyddwyr syn cael eu defnyddio gan awto-atebion"
1433 " abuse@uunet.net hefyd. "
1434
1435
1436 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1437 msgstr "AM DDIM Deialu Osirusoft rhestr FFynhonnell Spam Deialu Osirusofts."
1438
1439 msgid ""
1440 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1441 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1442 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1443 msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell Spam a gadarnhawyd gan Osirusoft Safleoedd syn sbamio"
1444 "yn barhaus ac wedi eu hychwanegu â llaw wedi mwy nag un enwebiad. Defnyddiwch â gofal."
1445 "Maen ymddangos ei fod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs."
1446
1447 msgid ""
1448 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1449 "other mail servers that are not secure."
1450 msgstr "AM DDIM Gwestywyr Clyfar Osirusoft Rhestr o westywyr syn ddiogel ond yn"
1451 "trosglwyddo i weinyddwyr post eraill nad ydynt yn ddiogel."
1452
1453 msgid ""
1454 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1455 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1456 "abuse auto-replies from some ISPs."
1457 msgstr "AM DDIM Datblygwyr Spamwedd Osirusoft Credwn mai cyfres o gwmnïau IP ywr rhain"
1458 "sydd ag enw am gynhyrchu meddalwedd spam. Maen ymddangos eu bod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs."
1459
1460 msgid ""
1461 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1462 "users in without confirmation."
1463 msgstr "Gweinyddwyr OptIn Osirusoft Heb eu Cadarnhau Rhestr o weinyddwyr rhestr syn ychwanegu defnyddwyr"
1464 "heb gadarnhad."
1465
1466 msgid ""
1467 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1468 "cgi scripts. (planned)."
1469 msgstr "AM DDIM Sgriptiau formmail.cgi Osirusoft Anniogel Rhestr o formmail anniogel."
1470 "sgriptiau cgi. (wedi eu cynllunio)."
1471
1472 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1473 msgstr "AM DDIM - Gweinyddwyr Dirprwyol Agored Osirusoft Rhestr o Weinyddwyr Dirprwyol Agored."
1474
1475 msgid ""
1476 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1477 "false positives than ORBS did though."
1478 msgstr "AM DDIM - ganwyd ORDB pan aeth ORBS oddi ar yr awyr. Maen ymddangos fod ganddo lai o bositifau anwir"
1479 "er hynny."
1480
1481 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1482 msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com ffynonellau SPAM uniongyrchol."
1483
1484 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1485 msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com Rhestrau deialu yn cynnwys rhai IPs DSL."
1486
1487 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1488 msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com Postwyr swmp nad ydynt yn defnyddio opt-in wedi ei gadarnhau."
1489
1490 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1491 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr amrywiol eraill."
1492
1493 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1494 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cam Sengl."
1495
1496 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1497 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cefnogi SPAM"
1498
1499 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1500 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Ffurflen We IPs"
1501
1502 msgid ""
1503 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1504 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1505 "you NOT use their service."
1506 msgstr "AM DDIM maen ymddangos mai dim ond releiau agored gwirioneddol ddrwg y tu allan ir UDA y mae"
1507 "Dorkslayers yn ei gynnwys er mwyn osgoi cael eu herlyn. Yn ddiddorol iawn, mae eu gwefan yn argymell NAD ydych"
1508 "yn defnyddio eu gwasanaeth."
1509
1510 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1511 msgstr "AM DDIM - SPAMhaus - Rhestr o ffynonellau SPAM hysbys."
1512
1513 msgid ""
1514 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1515 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1516 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - SPAMCOP - Ateb diddorol sy'n rhestru gweinyddwyr sydd â chymhareb"
1517 "e-bost cyfreithlon i spam uchel iawn (85% neu fwy)."
1518
1519 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1520 msgstr "AM DDIM - dev.null.dk Does gen i ddim gwybodaeth fanwl am y rhestr yma."
1521
1522 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1523 msgstr "AM DDIM - visi.com Rhestr Atal Relái. Rhestr OpenRelay geidwadol iawn."
1524
1525 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1526 msgstr "AM DDIM Releiau Agored 2mbit.com Rhestr arall o Releiau Agored."
1527
1528 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1529 msgstr "AM DDIM Ffynhonnell SPAM 2mbit.com Rhestr o Ffynonellau SPAM Uniongyrchol."
1530
1531 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1532 msgstr "AM DDIM ISPs SPAM 2mbit.com Rhestr o ISPs SPAM-gyfeillgar."
1533
1534 msgid ""
1535 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1536 "assigned IPs."
1537 msgstr "AM DDIM Leadmon DUL Rhestr arall o Ddeialu neu IPs wedi eu neilltuon"
1538 "ddynamig fel arall"
1539
1540 msgid ""
1541 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1542 "directly from."
1543 msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell SPAM Leadmon Rhestr o IPs y mae Leadmon.net wedi derbyn SPAM"
1544 "yn uniongyrchol ganddynt."
1545
1546 msgid ""
1547 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1548 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1549 "services."
1550 msgstr "AM DDIM - Postwyr Swmp Leadmon Postwyr swmp nad oes angen eu cadarnhau"
1551 "i mewn neu sydd wedi gadael i"
1552 "sbamwyr hysbys ddod yn gleientiaid a chamddefnyddio eu gwasanaethau."
1553
1554 msgid ""
1555 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1556 "other active RBLs."
1557 msgstr "AM DDIM - Releiau Agored Leadmon Releiau Agored Un Cam na restrwyd"
1558 "ar RBLs gweithredol eraill."
1559
1560 msgid ""
1561 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1562 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1563 msgstr "AM DDIM Leadmon Amlran - Releiau Agored Amlran na restrwyd ar RBlau a sydd wedi"
1564 "anfon SPAM i Leadmon.net."
1565
1566 msgid ""
1567 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1568 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1569 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1570 "Leadmon.net."
1571 msgstr "AM DDIM - Leadmon SpamBlock Mae safleoedd ar y rhestriad yma wedi anfon SPAM uniongyrchol"
1572 "o IPs mewn blociau rhwyd i Leadmon.net"
1573 " lle nad oes gan y bloc cyfan unrhyw fapiadau DNS. Rhestr ydyw o"
1574 "FLOCIAU IP syn cael eu defnyddio gan bobl a SPAMiodd Leadmon.net."
1575
1576
1577 msgid ""
1578 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1579 "SPAM Sources."
1580 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig Releiau Agored a Ffynonellau"
1581 "SPAM Uniongyrchol."
1582
1583 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1584 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig IPs Deialu."
1585
1586 msgid "Saved Scan type"
1587 msgstr "Math Scan wedi ei gadw"
1588
1589 msgid "Message Filtering"
1590 msgstr "Hidlo Negesau"
1591
1592 msgid "What to Scan:"
1593 msgstr "Beth i'w Sganio:"
1594
1595 msgid "All messages"
1596 msgstr "Pob neges"
1597
1598 msgid "Only unread messages"
1599 msgstr "Negesau heb eu darllen yn unig"
1600
1601 msgid "Save"
1602 msgstr "Cadwch"
1603
1604 msgid "Match:"
1605 msgstr "Cyfatebwch:"
1606
1607 msgid "Header"
1608 msgstr "Pennawd"
1609
1610 msgid "Contains:"
1611 msgstr "Yn cynnwys:"
1612
1613 msgid "Move to:"
1614 msgstr "Symudwch i:"
1615
1616 msgid "Down"
1617 msgstr "I lawr"
1618
1619
1620 msgid "Up"
1621 msgstr "I fyny"
1622
1623 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1624 msgstr "Os yw <b>%s</b> yn cynnwys <b>%s</b> yna symudwch i <b>%s</b>"
1625
1626 msgid "Message Filters"
1627 msgstr "Hidlyddion Negesau"
1628
1629 msgid ""
1630 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1631 "filtered into different folders for easier organization."
1632 msgstr "Mae hidlon fodd i negesau â meini prawf gwahanol gael eu hidlon awtomatig i ffolderi gwahanol"
1633 "iw trefnun rhwyddach. "
1634
1635 msgid "SPAM Filters"
1636 msgstr "Hidlyddion SPAM"
1637
1638 msgid ""
1639 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1640 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1641 msgstr "Mae hidlyddion SPAM yn gadael i chi ddewis o blith rhestri gwahardd DNS amrywiol i ganfod"
1642 "ebost sothach yn eich MEWNFLWCH ai symud i ffolder arall (fel Bin Sbwriel)."
1643
1644 msgid "Spam Filtering"
1645 msgstr "Hidlo Spam"
1646
1647 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1648 msgstr "RHYBUDD! Dywedwch wrth eich gweinyddydd am osod y SpamFilters_YourHop yn newidiol"
1649
1650 msgid "Move spam to:"
1651 msgstr "Symudwch spam i:"
1652
1653 msgid ""
1654 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1655 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1656 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1657 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1658 "around."
1659 msgstr "Efallai nad yw symud spam yn syth ir bin sbwriel yn syniad da ar y dechrau, gan y gall negesau"
1660 "oddi wrth ffrindiau a rhestri postio gael eu nodi fel spam mewn camgymeriad. Pa bynnag ffolder y byddwch yn"
1661 "ei ddefnyddio, gwnewch yn siwr ei fod yn cael ei lanhau o bryd iw gilydd, fel na fydd gennych flwch"
1662 "postio rhy fawr yn aros yn yr unfan."
1663
1664 msgid ""
1665 "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you "
1666 "scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set "
1667 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1668 "scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and "
1669 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1670 msgstr "Mwyan y byd o negesau y byddwch yn eu sganio, mwyan y byd o amser y bydd yn ei gymryd. Byddwn"
1671 "yn awgrymu eich bod yn sganio negesau newydd yn unig. Os ydych chin newid eich hidlyddion, byddwn yn"
1672 "eu gosod i sganio pob neges, yna edrychwch ar fy MEWNFLWCH, yna dewch yn ôl ai"
1673 "osod i sganio negesau newydd yn unig. Drwy hynny, bydd eich hidlyddion spam newydd yn cael eu cymhwyso"
1674 "a byddwch hyd yn oed yn sganior spam y byddwch yn ei ddarllen âr hidlyddion newydd. "
1675
1676 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1677 msgstr "Bydd Spam yn cael ei anfon at <b>%s</b>"
1678
1679 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1680 msgstr "[<i>ni osodwyd eto </i>"
1681
1682 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1683 msgstr "Cyfyngir sgan Spam i <b>%s</b>"
1684
1685 msgid "New Messages Only"
1686 msgstr "Negesau Newydd yn Unig"
1687
1688 msgid "All Messages"
1689 msgstr "Pob Neges"
1690
1691 msgid "ON"
1692 msgstr "YMLAEN"
1693
1694 msgid "OFF"
1695 msgstr "DIFFODD"
1696
1697 msgid "SpellChecker Options"
1698 msgstr "Dewisiadau Gwirio Sillafu"
1699
1700
1701 msgid ""
1702 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
1703 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
1704 msgstr "Yma cewch osod sut y mae eich geiriadur personol yn cael ei storio, ei olygu, neu "
1705 "ddewis pa ieithoedd ddylai fod ar gael i chi wrth wirio sillafu."
1706
1707 msgid "Check Spelling"
1708 msgstr "Gwirio Sillafu"
1709
1710 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1711 msgstr "Yn ôl i dudalen &quot; Dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot;"
1712
1713
1714 msgid "ATTENTION:"
1715 msgstr "DALIER SYLW:"
1716
1717 msgid ""
1718 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
1719 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
1720 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
1721 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
1722 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
1723 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
1724 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
1725 "it, the encrypted data is no longer accessible."
1726 msgstr "Methodd SquirrelSpell â dadgryptio eich geiriadur personol. Mwy na thebyg mai oherwydd eich bod wedi"
1727 "newid cyfrinair eich blwch post y mae hyn. Er mwyn symud ymlaen, bydd yn rhaid i chi roi eich hen"
1728 "gyfrinair fel y gall SquirrelSpell ddadgryptio eich geiriadur personol. Bydd yn cael ei ail-amgryptio"
1729 "âch cyfrinair o hyn ymlaen. <br> Os nad ydych chi wedi amgryptio eich geiriadur, yna cafodd ei gnoi"
1730 "ac nid ywn ddilys bellach. Bydd yn rhaid i chi ei ddileu a dechrau or dechrau. Mae hyn yn wir hefyd"
1731 "os nad ydych chin cofio eich hen gyfrinair hebddo, allwch chi ddim cyrchur data wedi ei amgryptio bellach."
1732
1733 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
1734 msgstr "Dilëwch fy ngeiriadur a dechreuwch un newydd"
1735
1736 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
1737 msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur â fy hen gyfrinair:"
1738
1739 msgid "Proceed"
1740 msgstr "Ewch ymlaen"
1741
1742
1743 msgid "You must make a choice"
1744 msgstr "Rhaid i chi ddewis"
1745
1746 msgid ""
1747 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
1748 msgstr "Gallwch naill ai ddileu eich geiriadur neu deipio'r hen gyfrinair. Ond nid y ddau."
1749
1750 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
1751 msgstr "Bydd hyn yn dileu eich ffeil geiriadur personol. Bwrw ymlaen?"
1752
1753 msgid "Error Decrypting Dictionary"
1754 msgstr "Geiriadur Dadgryptio Camgymeriadau"
1755
1756 msgid "Cute."
1757 msgstr "Ciwt."
1758
1759 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
1760 msgstr "Mi wnes i drio gwneud '%s', ond dychwelodd: "
1761
1762 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
1763 msgstr "Mae SquirrelSpell wedi ei gamffurfweddu."
1764
1765 msgid "SquirrelSpell Results"
1766 msgstr "Canlyniadau SquirrelSpell"
1767
1768 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
1769 msgstr "Gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Rhoi newidiadau ar waith?"
1770
1771 msgid "No changes were made."
1772 msgstr "Ni wnaed unrhyw newidiadau."
1773
1774 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
1775 msgstr "Yn cadw eich geiriadur personol yn awr... Arhoswch."
1776
1777 msgid "Found %s errors"
1778 msgstr "Dod o hyd i %s o gamgymeriadau"
1779
1780 msgid "Line with an error:"
1781 msgstr "Llinell yn cynnwys camgymeriad:"
1782
1783 msgid "Error:"
1784 msgstr "Camgymeriad:"
1785
1786 msgid "Suggestions:"
1787 msgstr "Awgrymiadau:"
1788
1789 msgid "Suggestions"
1790 msgstr "Awgrymiadau:"
1791
1792 msgid "Change to:"
1793 msgstr "Newidiwch i:"
1794
1795 msgid "Occurs times:"
1796 msgstr "Yn digwydd ... o weithiau:"
1797
1798 msgid "Change this word"
1799 msgstr "Newidiwch y gair yma"
1800
1801 msgid "Change"
1802 msgstr "Newid"
1803
1804 msgid "Change ALL occurances of this word"
1805 msgstr "Newidiwch POB achos o'r gair yma"
1806
1807 msgid "Change All"
1808 msgstr "Newidiwch Bopeth"
1809
1810 msgid "Ignore this word"
1811 msgstr "Anwybyddwch y gair yma"
1812
1813 msgid "Ignore"
1814 msgstr "Anwybyddwch"
1815
1816 msgid "Ignore ALL occurances this word"
1817 msgstr "Anwybyddwch POB achos o'r gair yma"
1818
1819 msgid "Ignore All"
1820 msgstr "Anwybyddwch Bopeth"
1821
1822 msgid "Add this word to your personal dictionary"
1823 msgstr "Ychwanegwch y gair yma at eich geiriadur personol"
1824
1825
1826 msgid "Add to Dic"
1827 msgstr "Ychwanegwch at y Geiriadur"
1828
1829 msgid "Close and Commit"
1830 msgstr "Caewch ac Anfon"
1831
1832 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
1833 msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau ac anfon newidiadau mewn gwirionedd?"
1834
1835 msgid "Close and Cancel"
1836 msgstr "Caewch a Chanslo"
1837
1838 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
1839 msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau a hepgor newidiadau mewn gwirionedd?"
1840
1841 msgid "No errors found"
1842 msgstr "Dim golwg o unrhyw gamgymeriadau"
1843
1844 msgid "Your personal dictionary was erased."
1845 msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol."
1846
1847 msgid "Dictionary Erased"
1848 msgstr "Dilëwyd y Geiriadur"
1849
1850 msgid ""
1851 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
1852 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
1853 msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol. Caewch y ffenestr yma a chliciwch ar y botwm"
1854 "\"Gwirio Sillafu\" eto i ailddechrau gwirio sillafu."
1855
1856 msgid "Close this Window"
1857 msgstr "Caewch y Ffenest yma"
1858
1859 msgid ""
1860 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
1861 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
1862 msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Dychwelwch ir"
1863 "ddewislen &quot;dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot; a dewiswch eto. "
1864
1865 msgid "Successful Re-encryption"
1866 msgstr "Ailamgryption Llwyddiannus"
1867
1868 msgid ""
1869 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
1870 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
1871 "over."
1872 msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Caewch y ffenest yma a chliciwch"
1873 "ar y botwm \"Gwirio Sillafu\" eto i gychwyn gwirio sillafu."
1874
1875 msgid "Dictionary re-encrypted"
1876 msgstr "Geiriadur wedi ei ailamgryptio"
1877
1878 msgid
1879 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
1880 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
1881 msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1882 "ar <strong>fformat wedi ei amgryptio</strong>."
1883
1884 msgid ""
1885 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
1886 "stored as <strong>clear text</strong>."
1887 msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1888 " ar <strong>fformat testun clir</strong> yn awr."
1889
1890 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
1891 msgstr "Gosodiadau Crypto Geiriadur Personol"
1892
1893 msgid "Personal Dictionary"
1894 msgstr "Geiriadur Personol"
1895
1896 msgid "No words in your personal dictionary."
1897 msgstr "Dim geiriau yn eich geiriadur personol."
1898
1899 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
1900 msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriau yr hoffech eu dileu o'ch geiriadur."
1901
1902 msgid "%s dictionary"
1903 msgstr "geiriadur %s"
1904
1905 msgid "Delete checked words"
1906 msgstr "Dilewch eiriau a wiriwyd"
1907
1908 msgid "Edit your Personal Dictionary"
1909 msgstr "Golygwch eich Geiriadur Personol"
1910
1911 msgid "Please make your selection first."
1912 msgstr "Dewiswch yn gyntaf."
1913
1914 msgid ""
1915 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
1916 "format. Proceed?"
1917 msgstr "Bydd hyn yn amgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat wedi ei amgryptio."
1918 "Bwrw ymlaen?"
1919
1920 msgid ""
1921 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
1922 "format. Proceed?"
1923 msgstr "Bydd hyn yn dadgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat testun clir. Bwrw ymlaen?"
1924
1925 msgid ""
1926 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
1927 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
1928 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
1929 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
1930 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
1931 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
1932 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
1933 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
1934 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
1935 msgstr "<p> Mae eich geiriadur personol wedi ei <strong>amgryptio ar hyn o bryd<strong>. Mae"
1936 "hyn yn helpu i warchod eich preifatrwydd rhag ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei"
1937 "beryglu ach geiriadur personol yn cael ei ddwyn. Mae wedi ei amgryptio ar hyn o bryd âr gyfrinair"
1938 "y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i mewn ich blwch post, syn ei gwneud hin anodd i"
1939 "unrhyw un weld yr hyn sydd wedi ei storio yn eich geiriadur personol. </p> <p><strong>RHYBUDD:"
1940 "</strong> Os fyddwch chin anghofio eich cyfrinair, ni fydd yn bosibl mynd i mewn ich geiriadur"
1941 "personol, gan na fydd modd ei ddadgryptio bellach. Os newidiwch gyfrinair eich blwch post,"
1942 "bydd SquirrelSpell yn ei adnabod ac yn eich annog i roi eich hen gyfrinair er mwyn ailamgryptior"
1943 "geiriadur ag allwedd newydd. </p>"
1944
1945 msgid ""
1946 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
1947 msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur personol os gwelwch yn dda ai gadw mewn fformat testun clir."
1948
1949 msgid "Change crypto settings"
1950 msgstr "Newidiwch osodiadau crypto"
1951
1952 msgid ""
1953 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
1954 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
1955 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
1956 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
1957 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
1958 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
1959 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
1960 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
1961 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
1962 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
1963 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
1964 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
1965 "new value.</p>"
1966 msgstr "<p>Nid yw eich geiriadur personol <strong>wedi ei amgryptio ar hyn o bryd</strong>."
1967 "Efallai yr hoffech amgryptio eich geiriadur personol er mwyn gwarchod eich preifatrwydd rhag"
1968 "ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei beryglu ach ffeil geiriadur personol yn cael ei ddwyn."
1969 "Pan fo wedi ei amgryptio, bydd cynnwys y ffeil yn edrych yn garbwl ac y maen anodd iw"
1970 "ddadgryptio heb wybod beth ywr allwedd cywir (sef cyfrinair eich blwch post).</"
1971 "p> <strong>RHYBUDD:</strong> Os fyddwch chin penderfynu amgryptio eich geiriadur personol,"
1972 "rhaid i chi gofio ei fod yn cael ei&quot;stwnsio&quot; â chyfrinair eich blwch post. Os"
1973 "fyddwch chin anghofio cyfrinair eich blwch post a bod y gweinyddydd yn ei newid i werth newydd,"
1974 "bydd eich geiriadur personol yn ddiwerth a bydd yn rhaid creu un or newydd. Fodd bynnag, os"
1975 "fyddwch chi neu weinyddydd eich system yn newid cyfrinair eich blwch post ond fod yr hen gyfrinair"
1976 "wrth law gennych o hyd, byddwch yn gallu rhoir hen allwedd i mewn i ailamgryptior"
1977 "geiriadur âr gwerth newydd."
1978
1979 msgid ""
1980 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
1981 msgstr "Amgryptiwch fy ngeiriadur personol ai gadw mewn fformat wedi ei amgryptio."
1982
1983 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
1984 msgstr "Dileu'r cofnodion canlynol o'r geiriadur <strong>%s</strong>"
1985
1986 msgid "All done!"
1987 msgstr "Wedi ei wneud!"
1988
1989 msgid "Personal Dictionary Updated"
1990 msgstr "Geiriadur Personol wedi ei ddiweddaru"
1991
1992 msgid "No changes requested."
1993 msgstr "Ni ofynnwyd am newidiadau."
1994
1995 msgid "Please wait, communicating with the server..."
1996 msgstr "Arhoswch, yn cyfathrebu â'r gweinyddwr..."
1997
1998 msgid ""
1999 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
2000 "message:"
2001 msgstr "Dewiswch pa eiriadur yr hoffech ei ddefnyddio i wirio sillafu'r neges yma:"
2002
2003 msgid "Go"
2004 msgstr "Ewch"
2005
2006 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2007 msgstr "SquirrelSpell yn Llwytho"
2008
2009 msgid ""
2010 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2011 "default dictionary."
2012 msgstr "Gosodiadau wedi eu cymhwyso i: <strong>%s</strong> gyda <strong>%s</strong> fel"
2013 "geiriadur diofyn."
2014
2015 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2016 msgstr "Defnyddio geiriadur <strong>%s</strong> (system ddiofyn) i wirio sillafu."
2017
2018 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2019 msgstr "Dewisiadau Geiriaduron Rhyngwladol wedi eu Diweddaru"
2020
2021 msgid ""
2022 "Please check any available international dictionaries which you would like "
2023 "to use when spellchecking:"
2024 msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriaduron rhyngwladol sydd ar gael ac yr hoffech eu defnyddio"
2025 "wrth wirio sillafu:"
2026
2027 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2028 msgstr "Gwnewch y geiriadur yma yn ddewis diofyn i mi:"
2029
2030 msgid "Make these changes"
2031 msgstr "Gwnewch y newidiadau yma"
2032
2033 msgid "Add International Dictionaries"
2034 msgstr "Ychwanegwch Eiriaduron Rhyngwladol"
2035
2036 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2037 msgstr "Dewiswch pa opsiynau yr hoffech eu sefydlu:"
2038
2039 msgid "Edit your personal dictionary"
2040 msgstr "Golygwch eich geiriadur personol"
2041
2042 msgid "Set up international dictionaries"
2043 msgstr "Sefydlwch eiriaduron rhyngwladol"
2044
2045 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2046 msgstr "Amgryptiwch neu dadgryptiwch eich geiriadur personol"
2047
2048 msgid "not available"
2049 msgstr "ddim ar gael"
2050
2051 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2052 msgstr "Dewislen Opsiynau SquirrelSpell"
2053
2054 msgid "Translator"
2055 msgstr "Cyfieithydd"
2056
2057 msgid "Saved Translation Options"
2058 msgstr "Opsiynau Cyfieithu wedi eu Cadw"
2059
2060 msgid "Your server options are as follows:"
2061 msgstr "Mae opsiynau eich gweinyddwr fel a ganlyn:"
2062
2063 msgid ""
2064 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2065 msgstr "13 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 1000 o nodau, wedi eu gyrru gan Systran"
2066
2067 msgid ""
2068 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2069 msgstr "10 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 25 cilobeit,wedi eu gyrru gan Systran"
2070
2071 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2072 msgstr "12 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan Systran"
2073
2074 msgid ""
2075 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2076 "InterTran"
2077 msgstr "767 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys,wedi eu gyrru gan Translation Experts's "
2078 "InterTran"
2079
2080
2081 msgid ""
2082 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2083 msgstr "8 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan GPLTrans (ffynhonnell"
2084 "am ddim, agored)"
2085
2086 msgid ""
2087 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2088 "be located."
2089 msgstr "Rhaid i chi benderfynu hefyd a hoffech i'r blwch cyfieithu gael ei ddangos, a b'le y bydd yn cael ei leoli."
2090
2091 msgid "Select your translator:"
2092 msgstr "Dewiswch eich cyfieithydd:"
2093
2094 msgid "When reading:"
2095 msgstr "Wrth ddarllen:"
2096
2097 msgid "Show translation box"
2098 msgstr "Dangoswch y blwch cyfieithu"
2099
2100 msgid "to the left"
2101 msgstr "i'r chwith"
2102
2103 msgid "in the center"
2104 msgstr "yn y canol"
2105
2106 msgid "to the right"
2107 msgstr "i'r dde"
2108
2109 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2110 msgstr "Cyfieithwch oddi mewn i'r fframiau SquirrelMail"
2111
2112 msgid "When composing:"
2113 msgstr "Wrth gyfansoddi:"
2114
2115 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2116 msgstr "Nid yw'n gweithredu eto, yn gwneud dim ar hyn o bryd"
2117
2118 msgid "Translation Options"
2119 msgstr "Dewisiadau Cyfieithu"
2120
2121
2122 msgid ""
2123 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2124 "language?"
2125 msgstr "Pa gyfieithydd ddylid ei ddefnyddio wrth dderbyn negesau mewn iaith wahanol?"
2126
2127 msgid "%s to %s"
2128 msgstr "%s i %s"
2129
2130 msgid "English"
2131 msgstr "Saesneg"
2132
2133 msgid "French"
2134 msgstr "Ffrangeg"
2135
2136 msgid "German"
2137 msgstr "Almaeneg"
2138
2139 msgid "Italian"
2140 msgstr "Eidaleg"
2141
2142 msgid "Portuguese"
2143 msgstr "Portiwgaleg"
2144
2145 msgid "Spanish"
2146 msgstr "Sbaeneg"
2147
2148 msgid "Russian"
2149 msgstr "Rwseg"
2150
2151 msgid "Translate"
2152 msgstr "Cyfieithwch"
2153
2154 msgid "Brazilian Portuguese"
2155 msgstr "Portiwgaleg Brasil"
2156
2157 msgid "Bulgarian"
2158 msgstr "Bwlgareg"
2159
2160 msgid "Croatian"
2161 msgstr "Croateg"
2162
2163 msgid "Czech"
2164 msgstr "Tsieceg"
2165
2166 msgid "Danish"
2167 msgstr "Daneg"
2168
2169 msgid "Dutch"
2170 msgstr "Iseldireg"
2171
2172 msgid "European Spanish"
2173 msgstr "Sbaeneg Ewrop"
2174
2175 msgid "Finnish"
2176 msgstr "Ffinneg"
2177
2178 msgid "Greek"
2179 msgstr "Groeg"
2180
2181 msgid "Hungarian"
2182 msgstr "Hwngareg"
2183
2184 msgid "Icelandic"
2185 msgstr "Islandeg"
2186
2187 msgid "Japanese"
2188 msgstr "Japaneg"
2189
2190 msgid "Latin American Spanish"
2191 msgstr "Sbaeneg America Ladin"
2192
2193 msgid "Norwegian"
2194 msgstr "Norwyeg"
2195
2196 msgid "Polish"
2197 msgstr "Pwyleg"
2198
2199 msgid "Romanian"
2200 msgstr "Rwmaneg"
2201
2202 msgid "Serbian"
2203 msgstr "Serbeg"
2204
2205 msgid "Slovenian"
2206 msgstr "Slofeneg"
2207
2208 msgid "Swedish"
2209 msgstr "Swedeg"
2210
2211 msgid "Welsh"
2212 msgstr "Cymraeg"
2213
2214 msgid "Indonesian"
2215 msgstr "Indoneseg"
2216
2217 msgid "Latin"
2218 msgstr "Lladin"
2219
2220 msgid "New Mail Notification"
2221 msgstr "Hysbysiad Post Newydd"
2222
2223 msgid ""
2224 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
2225 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
2226 "to play in the provided file box."
2227 msgstr "Dewiswch <b>Galluogi Media Playing</b> i droi chwarae ffeil cyfryngau ymlaen pan fo"
2228 "post heb ei weld yn eich ffolderi. Pan fo wedi ei alluogi, gallwch nodi pa ffeil"
2229 "cyfryngau sydd iw chwarae yn y blwch ffeil a ddarparwyd. "
2230
2231 msgid ""
2232 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
2233 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
2234 msgstr "Bydd <b>Gwirio pob blwch, nid y dewis MEWNFLWCH</b> yn unig yn gwirio POB UN och"
2235 "ffolderi, ac nid y mewnflwch yn unig, am bost heb ei weld iw hysbysu. "
2236
2237 msgid ""
2238 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
2239 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
2240 msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Dangos popup</b) yn fodd i ddangos ffenest popup"
2241 "pan fo post heb ei weld yn eich ffolderi (mae angen JavaScript)."
2242
2243 msgid ""
2244 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
2245 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
2246 "been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed "
2247 "by sounds or popups for unseen mail."
2248 msgstr "Defnyddiwch y <b>Gwirio DIWEDDAR</b> yn unig i wirio am negesau syn rhai diweddar."
2249 "Negesau diweddar ywr rhai hynny sydd newydd ymddangos ac heb eu \"gweld\" nau gwirio eto."
2250 "Gall hyn eich atal rhag cael eich blinon barhaus gan synau neu popups ar gyfer post heb ei weld. "
2251
2252 msgid ""
2253 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
2254 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
2255 "only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will "
2256 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
2257 "enabled."
2258 msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Newid teitl</b> yn newid y teitl mewn ambell borwr"
2259 "i roi gwybod ichi pan fydd post newydd wedi cyrraedd (bydd angen JavaScript, a dim ond"
2260 "yn IE y mae hyn yn gweithio ond wnewch chi ddim gweld unrhyw wallau â phorwyr eraill)."
2261 "Bydd hyn yn dweud wrthych chi bob amser pan fydd gennych bost newydd, hyd yn oed os"
2262 "ydych chi wedi galluogi <b>Gwiriwch DIWEDDAR</b>"
2263
2264 msgid ""
2265 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
2266 "mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
2267 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file "
2268 "is specified, the system will use a default from the server."
2269 msgstr "Dewiswch or rhestr o <b>ffeiliau gweinyddwr</b> pa ffeil cyfryngau iw chwarae pan"
2270 "fo post newydd yn cyrraedd. Bydd dewis <b>cyfryngau lleol</b> yn chwaraer ffeil"
2271 "a nodwyd yn y <b>ffeil cyfryngau lleol</b> iw chwarae or cyfrifiadur lleol. Os"
2272 "nad oes unrhyw ffeil yn cael ei nodi, bydd y system yn dewis un diofyn or gweinyddwr. "
2273
2274 msgid "Enable Media Playing"
2275 msgstr "Galluogwch Media Playing"
2276
2277 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
2278 msgstr "Gwiriwch pob blwch, nid y MEWNFLWCH yn unig"
2279
2280 msgid "Count only messages that are RECENT"
2281 msgstr "Cyfrifwch negesau syn DDIWEDDAR yn unig"
2282
2283 msgid "Change title on supported browsers."
2284 msgstr "Newidiwch y teitl ar weinyddwyr syn cael eu cynnal."
2285
2286 msgid "requires JavaScript to work"
2287 msgstr "angen JavaScript i weithio"
2288
2289
2290 msgid "Show popup window on new mail"
2291 msgstr "Dangoswch ffenest naid pan ddaw post newydd"
2292
2293 msgid "Select server file:"
2294 msgstr "Dewiswch ffeil gweinyddwr:"
2295
2296 msgid "(local media)"
2297 msgstr "(cyfryngau lleol)"
2298
2299 msgid "Try"
2300 msgstr "Trïwch"
2301
2302 msgid "Local Media File:"
2303 msgstr "Ffeil Cyfryngau Lleol:"
2304
2305 msgid "Current File:"
2306 msgstr "Ffeil Bresennol:"
2307
2308 msgid "New Mail"
2309 msgstr "Post Newydd"
2310
2311 msgid "SquirrelMail Notice:"
2312 msgstr "Rhybudd SquirrelMail:"
2313
2314 msgid "You have new mail!"
2315 msgstr "Mae gennych bost newydd!"
2316
2317 msgid "NewMail Options"
2318 msgstr "Opsiynau NewMail"
2319
2320 msgid ""
2321 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2322 "when new mail arrives."
2323 msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer chwarae synau a/neu ddangos ffenestri naid"
2324
2325 msgid "New Mail Notification options saved"
2326 msgstr "Hysbysiad Post Newydd wedi ei gadw"
2327
2328 msgid "%s New Messages"
2329 msgstr "%s o Negesau Newydd"
2330
2331
2332 msgid "%s New Message"
2333 msgstr "%s Neges Newydd"
2334
2335 msgid "Test Sound"
2336 msgstr "Profwch y Sain"
2337
2338 msgid "Loading the sound..."
2339 msgstr "Llwythor sain..."
2340
2341 msgid "POP3 connect:"
2342 msgstr "POP3 connect:"
2343
2344 msgid "No server specified"
2345 msgstr "Dim gweinyddwr wedi ei nodi"
2346
2347 msgid "Error "
2348 msgstr "Gwall"
2349
2350 msgid "POP3 noop:"
2351 msgstr "POP3 noop:"
2352
2353 msgid "No connection to server"
2354 msgstr "Dim cyswllt ir gweinyddwr"
2355
2356 msgid "POP3 user:"
2357 msgstr "POP3 user:"
2358
2359 msgid "no login ID submitted"
2360 msgstr "dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2361
2362 msgid "connection not established"
2363 msgstr "cyswllt heb ei sefydlu"
2364
2365 msgid "POP3 pass:"
2366 msgstr "POP3 pass:"
2367
2368 msgid "No password submitted"
2369 msgstr "Dim cyfrinair wedi ei gyflwyno"
2370
2371
2372 msgid "authentication failed "
2373 msgstr "dilysiad wedi methu"
2374
2375 msgid "POP3 apop:"
2376 msgstr "POP3 apop:"
2377
2378 msgid "No login ID submitted"
2379 msgstr "Dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2380
2381 msgid "No server banner"
2382 msgstr "Dim baner gweinyddwr"
2383
2384 msgid "abort"
2385 msgstr "erthylu"
2386
2387 msgid "apop authentication failed"
2388 msgstr "methodd dilysiad apop"
2389
2390 msgid "POP3 login:"
2391 msgstr "POP3 login:"
2392
2393 msgid "POP3 top:"
2394 msgstr "POP3 top:"
2395
2396 msgid "POP3 pop_list:"
2397 msgstr "POP3 pop_list:"
2398
2399 msgid "Premature end of list"
2400 msgstr "Diwedd cynamserol y rhestr"
2401
2402 msgid "POP3 get:"
2403 msgstr "POP3 get:"
2404
2405 msgid "POP3 last:"
2406 msgstr "POP3 last:"
2407
2408 msgid "POP3 reset:"
2409 msgstr "POP3 reset:"
2410
2411 msgid "POP3 send_cmd:"
2412 msgstr "POP3 send_cmd:"
2413
2414 msgid "Empty command string"
2415 msgstr "Llinyn gorchmynion gwag"
2416
2417 msgid "POP3 quit:"
2418 msgstr " POP3 quit:"
2419
2420 msgid "connection does not exist"
2421 msgstr "nid ywr cyswllt yn bodoli"
2422
2423 msgid "POP3 uidl:"
2424 msgstr "POP3 uidl:"
2425
2426 msgid "POP3 delete:"
2427 msgstr "POP3 delete:"
2428
2429 msgid "No msg number submitted"
2430 msgstr "Dim rhif neges wedi ei gyflwyno"
2431
2432 msgid "Command failed "
2433 msgstr "Methodd y gorchymyn"
2434
2435 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
2436 msgstr "Gweinyddwr POP pell wrthin Casglu Post"
2437
2438 msgid "Select Server:"
2439 msgstr "Dewis y Gweinyddwr:"
2440
2441 msgid "Password for"
2442 msgstr "Cyfrinair am"
2443
2444 msgid "Fetch Mail"
2445 msgstr "Ewch i Nôl Post"
2446
2447 msgid "Fetching from "
2448 msgstr "Nôl o"
2449
2450 msgid "Oops, "
2451 msgstr "Wps, "
2452
2453 msgid "Opening IMAP server"
2454 msgstr "Agor gweinyddwr IMAP"
2455
2456 msgid "Opening POP server"
2457 msgstr "Agor gweinyddwr POP"
2458
2459 msgid "Login Failed:"
2460 msgstr "Mewngofnodi wedi Methu:"
2461
2462 msgid "Login OK: No new messages"
2463 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Dim neges newydd"
2464
2465 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
2466 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mewnflwch yn WAG"
2467
2468 msgid "Login OK: Inbox contains ["
2469 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mae Mewnflwch yn cynnwys ["
2470
2471 msgid "] messages"
2472 msgstr "] negesau"
2473
2474 msgid "Fetching UIDL..."
2475 msgstr "Mynd i nôl UIDL..."
2476
2477 msgid "Server does not support UIDL."
2478 msgstr "Nid ywr gweinyddwr yn cynnal UIDL"
2479
2480 msgid "Leaving Mail on Server..."
2481 msgstr "Gadael Post ar y Gweinyddwr..."
2482
2483 msgid "Deleting messages from server..."
2484 msgstr "Dileu negesau or gweinyddwr..."
2485
2486 msgid "Fetching message "
2487 msgstr "Nôl neges"
2488
2489 msgid "Message appended to mailbox"
2490 msgstr "Neges wedi ei ychwanegu at y blwch post"
2491
2492 msgid "Message "
2493 msgstr "Neges"
2494
2495 msgid " deleted from Remote Server!"
2496 msgstr " wedi ei ddileu or Gweinyddwr Pell!"
2497
2498 msgid "Delete failed:"
2499 msgstr "Dileu wedi methu:"
2500
2501 msgid "Error Appending Message!"
2502 msgstr "Gwall Ynghlwm âr Neges!"
2503
2504 msgid "Closing POP"
2505 msgstr "Yn cau POP"
2506
2507 msgid "Logging out from IMAP"
2508 msgstr "Yn logio allan o IMAP"
2509
2510 msgid "Saving UIDL"
2511 msgstr "Yn cadw UIDL"
2512
2513 msgid "Remote POP server settings"
2514 msgstr "Gosodiadau gweinyddwr pell POP"
2515
2516 msgid ""
2517 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
2518 "perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no "
2519 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
2520 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
2521 msgstr "Dylech fod yn ymwybodol nad ywr amgryptiad syn cael ei ddefnyddio i storio"
2522 "eich cyfrinair yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, os ydych chin defnyddio pop, does dim"
2523 "amgryptiad yn hanfodol beth bynnag. Ar ben hynny, gall haciwr ddadwneud yr amgryptiad"
2524 "y byddwn yn ei wneud iw gadw ar y gweinyddwr wrth ddarllen y ffynhonnell ir ffeil yma. "
2525
2526 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
2527 msgstr "Os fyddwch chin gadael y cyfrinair yn wag, byddwch ei angen pan ewch i nôl post."
2528
2529 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
2530 msgstr "Amgryptiwch gyfrineiriau (er gwybodaeth yn unig)"
2531
2532 msgid "Add Server"
2533 msgstr "Ychwanegwch y Gweinyddwr"
2534
2535 msgid "Server:"
2536 msgstr "Gweinyddwr:"
2537
2538 msgid "Alias:"
2539 msgstr "Arallenw:"
2540
2541 msgid "Username:"
2542 msgstr "Enw defnyddiwr:"
2543
2544 msgid "Store in Folder:"
2545 msgstr "Storiwch mewn Ffolder:"
2546
2547 msgid "Leave Mail on Server"
2548 msgstr "Gadewch Bost ar y Gweinyddwr"
2549
2550 msgid "Check mail during login"
2551 msgstr "Gwiriwch y post yn ystod y mewngofnodi"
2552
2553 msgid "Check mail during folder refresh"
2554 msgstr "Gwiriwch y post wrth adnewyddu ffolderi"
2555
2556 msgid "Modify Server"
2557 msgstr "Addaswch y Gweinyddwr"
2558
2559 msgid "Server Name:"
2560 msgstr "Enwr Gweinyddwr:"
2561
2562 msgid "Modify"
2563 msgstr "Addaswch"
2564
2565 msgid "No-one server in use. Try to add."
2566 msgstr "Dim un gweinyddwr yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch ychwanegu."
2567
2568 msgid "Fetching Servers"
2569 msgstr "Nôl Gweinyddwyr"
2570
2571 msgid "Confirm Deletion of a Server"
2572 msgstr "Cadarnhewch Ddileu Gweinyddwr"
2573
2574 msgid "Selected Server:"
2575 msgstr "Gweinyddwr a Ddewiswyd:"
2576
2577 msgid "Confirm delete of selected server?"
2578 msgstr "Cadarnhau dileu gweinyddwr wedi ei ddewis?"
2579
2580 msgid "Confirm Delete"
2581 msgstr "Cadarnhau Dileu"
2582
2583 msgid "Mofify a Server"
2584 msgstr "Addaswch Weinyddwr"
2585
2586 msgid "Undefined Function"
2587 msgstr "Swyddogaeth Aniffiniedig"
2588
2589 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
2590 msgstr "Hei! Am beth rydych chin chwilio?"
2591
2592 msgid "Fetch"
2593 msgstr "Ewch i nôl"
2594
2595 msgid "Warning, "
2596 msgstr "Rhybudd,"
2597
2598 msgid "Mail Fetch Result:"
2599 msgstr "Canlyniad Nôl Post: "
2600
2601 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
2602 msgstr "Nôl Post POP3 Syml"
2603
2604 msgid ""
2605 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
2606 "account on this server."
2607 msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer llwytho e-bost i lawr o flwch"
2608 "post pop3 ich cyfrif ar y gweinyddwr yma."
2609
2610 msgid "Bug Reports:"
2611 msgstr "Adroddiadau Byg:"
2612
2613 msgid "Show button in toolbar"
2614 msgstr "Dangoswch fotwm yn y bar offer"
2615
2616 msgid "Sent Subfolders Options"
2617 msgstr "Opsiynau ar gyfer is-Ffolderi anfonwyd"
2618
2619 msgid "Use Sent Subfolders"
2620 msgstr "Defnyddiwch Is-ffolderi wedi eu hanfon"
2621
2622 msgid "Monthly"
2623 msgstr "Misol"
2624
2625 msgid "Quarterly"
2626 msgstr "Chwarterol"
2627
2628 msgid "Yearly"
2629 msgstr "Blynyddol"
2630
2631 msgid "Base Sent Folder"
2632 msgstr "Ffolder Anfon Gwreiddiol"
2633
2634 msgid "TODAY"
2635 msgstr "HEDDIW"
2636
2637 msgid "l, F j Y"
2638 msgstr "l, F j Y "
2639
2640 msgid "ADD"
2641 msgstr "YCHWANEGWCH"
2642
2643 msgid "EDIT"
2644 msgstr "GOLYGWCH"
2645
2646 msgid "DEL"
2647 msgstr "DEL"
2648
2649 msgid "Start time:"
2650 msgstr "Amser cychwyn:"
2651
2652 msgid "Length:"
2653 msgstr "Hyd:"
2654
2655 msgid "Priority:"
2656 msgstr "Blaenoriaeth"
2657
2658 msgid "Title:"
2659 msgstr "Teitl:"
2660
2661 msgid "Set Event"
2662 msgstr "Gosod Digwyddiad"
2663
2664 msgid "Event Has been added!"
2665 msgstr "Digwyddiad wedi ei ychwanegu!"
2666
2667 msgid "Time:"
2668 msgstr "Amser:"
2669
2670 msgid "Day View"
2671 msgstr "Edrych ar y Diwrnod"
2672
2673 msgid "Do you really want to delete this event?"
2674 msgstr "Ydych chi eisiau dileur digwyddiad yma mewn gwirionedd?"
2675
2676 msgid "Event deleted!"
2677 msgstr "Digwyddiad wedi ei ddileu!"
2678
2679 msgid "Nothing to delete!"
2680 msgstr "Dim byd iw ddileu!"
2681
2682 msgid "Update Event"
2683 msgstr "Uwchraddiwch Ddigwyddiad"
2684
2685 msgid "Do you really want to change this event from:"
2686 msgstr "Ydych chi eisiau newid hyn mewn gwirionedd o:"
2687
2688 msgid "to:"
2689 msgstr "at:"
2690
2691 msgid "l, F d Y"
2692 msgstr "l, F d Y "
2693
2694 msgid "Event updated!"
2695 msgstr "Digwyddiad wedi ei uwchraddio!"
2696
2697 msgid "Month View"
2698 msgstr "Edrych ar Fis"
2699
2700 msgid "0 min."
2701 msgstr "0 munud"
2702
2703 msgid "15 min."
2704 msgstr "15 munud"
2705
2706 msgid "35 min."
2707 msgstr "35 munud"
2708
2709 msgid "45 min."
2710 msgstr "45 munud"
2711
2712 msgid "1 hr."
2713 msgstr "1 awr"
2714
2715 msgid "1.5 hr."
2716 msgstr "1.5 awr"
2717
2718 msgid "2 hr."
2719 msgstr "2 awr"
2720
2721 msgid "2.5 hr."
2722 msgstr "2.5 awr"
2723
2724 msgid "3 hr."
2725 msgstr "3 awr"
2726
2727 msgid "3.5 hr."
2728 msgstr "3.5 awr"
2729
2730 msgid "4 hr."
2731 msgstr "4 awr"
2732
2733 msgid "5 hr."
2734 msgstr "5 awr"
2735
2736 msgid "6 hr."
2737 msgstr "6 awr"
2738
2739 msgid "Calendar"
2740 msgstr "Calendar"
2741
2742 msgid "Mailinglist"
2743 msgstr "Rhesr bostio"
2744
2745 msgid ""
2746 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
2747 "receive an emailed response at the address below."
2748 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn am help ar gyfer y rhestr yma."
2749 "Byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost yn y cyfeiriad isod. "
2750
2751
2752
2753 msgid ""
2754 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
2755 "this list. You will be subscribed with the address below."
2756 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich tanysgrifio ir rhestr yma."
2757 "Byddwch yn cael eich tanysgrifio âr cyfeiriad isod."
2758
2759 msgid ""
2760 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
2761 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
2762 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich dad-danysgrifio or"
2763 "rhestr yma. Bydd yn ceisio dad-danysgrifior cyfeiriad isod."
2764
2765 msgid "Send Mail"
2766 msgstr "Anfonwch Bost"
2767
2768 msgid "Post to List"
2769 msgstr "Postiwch ir Rhestr"
2770
2771 msgid "Reply to List"
2772 msgstr "Atebwch ir Rhestr"
2773
2774 msgid "List Archives"
2775 msgstr "Rhestrwch Archifau"
2776
2777 msgid "Contact Listowner"
2778 msgstr "Cysylltwch â Pherchennog y Rhestr"
2779
2780 msgid "Mailing List:"
2781 msgstr "Rhestr Bostio:"
2782
2783 msgid "Delete & Prev"
2784 msgstr "Dilewch a Blaenorol"
2785
2786 msgid "Delete & Next"
2787 msgstr "Dilewch a Nesaf"
2788
2789 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
2790 msgstr "Dilewch/Symudwch/Botymau Nesaf:"
2791
2792 msgid "Display at top"
2793 msgstr "Arddangoswch ar y brig"
2794
2795 msgid "with move option"
2796 msgstr "âr opsiwn symud"
2797
2798 msgid "Display at bottom"
2799 msgstr "Arddangoswch yn y gwaelod"
2800
2801 msgid "Config File Version"
2802 msgstr "Fersiwn y Ffeil Ffurfweddu"
2803
2804 msgid "Squirrelmail Version"
2805 msgstr "Fersiwn Squirrelmail"
2806
2807 msgid "PHP Version"
2808 msgstr "Fersiwn PHP"
2809
2810 msgid "Organization Preferences"
2811 msgstr "Dewisiadaur Sefydliad"
2812
2813 msgid "Organization Name"
2814 msgstr "Enwr Sefydliad"
2815
2816 msgid "Organization Logo"
2817 msgstr "Logor Sefydliad"
2818
2819 msgid "Organization Logo Width"
2820 msgstr "Lled Logor Sefydliad"
2821
2822 msgid "Organization Logo Height"
2823 msgstr "Uchder Logor Sefydliad"
2824
2825 msgid "Organization Title"
2826 msgstr "Teitl y Sefydliad"
2827
2828 msgid "Signout Page"
2829 msgstr "Tudalen Logio Allan"
2830
2831 msgid "Default Language"
2832 msgstr "Iaith Ddiofyn"
2833
2834 msgid "Top Frame"
2835 msgstr "Ffrâm Uchaf"
2836
2837 msgid "Server Settings"
2838 msgstr "Gosodiadau Gweinyddwr"
2839
2840 msgid "Mail Domain"
2841 msgstr "Parth Post"
2842
2843 msgid "IMAP Server Address"
2844 msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr IMAP"
2845
2846 msgid "IMAP Server Port"
2847 msgstr "Porth Gweinyddwr IMAP"
2848
2849 msgid "IMAP Server Type"
2850 msgstr "Math Gweinyddwr IMAP"
2851
2852 msgid "Cyrus IMAP server"
2853 msgstr "Gweinyddwr IMAP Cyrus"
2854
2855 msgid "University of Washington's IMAP server"
2856 msgstr "Gweinyddwr Prifysgol Washington"
2857
2858 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
2859 msgstr "Gweinyddwr IMAP Microsoft Exchange"
2860
2861 msgid "Courier IMAP server"
2862 msgstr "Gweinyddwr IMAP Courier"
2863
2864 msgid "Not one of the above servers"
2865 msgstr "Dim un or gweinyddwyr uchod"
2866
2867 msgid "IMAP Folder Delimiter"
2868 msgstr "Amffinydd Ffolderi IMAP"
2869
2870 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
2871 msgstr "Defnyddiwch \"canfod\" i ganfod yn awtomatig."
2872
2873 msgid "Use Sendmail"
2874 msgstr "Defnyddiwch Sendmail"
2875
2876 msgid "Sendmail Path"
2877 msgstr "Llwybr Sendmail"
2878
2879 msgid "SMTP Server Address"
2880 msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr SMTP"
2881
2882 msgid "SMTP Server Port"
2883 msgstr "Porth Gweinyddwr SMTP"
2884
2885 msgid "Authenticated SMTP"
2886 msgstr "SMTP wedi ei ddilysu"
2887
2888 msgid "Invert Time"
2889 msgstr "Gwrthdroi Amser"
2890
2891 msgid "Use Confirmation Flags"
2892 msgstr "Defnyddiwch Fflagiau Cadarnhau"
2893
2894 msgid "Folders Defaults"
2895 msgstr "Ffolderi Diofyn"
2896
2897 msgid "Default Folder Prefix"
2898 msgstr "Rhagddodiad Ffolder Diofyn"
2899
2900 msgid "Show Folder Prefix Option"
2901 msgstr "Dangoswch y Dewis o Ragddodiadau Ffolder"
2902
2903 msgid "By default, move to trash"
2904 msgstr "Yn ddiofyn, symudwch ir sbwriel"
2905
2906 msgid "By default, move to sent"
2907 msgstr "Yn ddiofyn, symudwch i wedi ei anfon"
2908
2909 msgid "By default, save as draft"
2910 msgstr "Yn ddiofyn, cadwch fel drafft"
2911
2912 msgid "List Special Folders First"
2913 msgstr "Rhestrwch Ffolderi Arbennig yn Gyntaf"
2914
2915 msgid "Show Special Folders Color"
2916 msgstr "Dangoswch Liwiau Ffolderi Arbennig"
2917
2918 msgid "Auto Expunge"
2919 msgstr "Diddymwch yn Awtomatig"
2920
2921 msgid "Default Sub. of INBOX"
2922 msgstr "Is.Diofyn o MEWNFLWCH"
2923
2924 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
2925 msgstr "Dangoswch y Dewis Cynnwys Is."
2926
2927 msgid "Default Unseen Notify"
2928 msgstr "Hysbyswch Diofyn Heb ei Weld"
2929
2930 msgid "Default Unseen Type"
2931 msgstr "Math Diofyn heb ei Weld"
2932
2933 msgid "Auto Create Special Folders"
2934 msgstr "Crewch Ffolderi Arbennig yn Awtomatig"
2935
2936 msgid "Default Javascript Adrressbook"
2937 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Javascript Diofyn"
2938
2939 msgid "Auto delete folders"
2940 msgstr "Dilewch Ffolderi yn awtomatig"
2941
2942 msgid "General Options"
2943 msgstr "Dewisiadau Cyffredinol"
2944
2945 msgid "Default Charset"
2946 msgstr "Set Nodau Diofyn"
2947
2948 msgid "Data Directory"
2949 msgstr "Cyfeiriadur Data"
2950
2951 msgid "Temp Directory"
2952 msgstr "Cyfeiriadur Dros Dro"
2953
2954 msgid "Hash Level"
2955 msgstr "Lefel Stwnsh"
2956
2957 msgid "Hash Disabled"
2958 msgstr "Analluogwyd stwnsh"
2959
2960 msgid "Moderate"
2961 msgstr "Cymhedrol"
2962
2963 msgid "Medium"
2964 msgstr "Canolig"
2965
2966 msgid "Default Left Size"
2967 msgstr "Maint Chwith Diofyn"
2968
2969 msgid "Usernames in Lowercase"
2970 msgstr "Enwau defnyddwyr mewn llythrennau bach"
2971
2972 msgid "Allow use of priority"
2973 msgstr "Caniatewch ddefnyddio blaenoriaeth"
2974
2975 msgid "Hide SM attributions"
2976 msgstr "Cuddiwch briodoleddau SM"
2977
2978 msgid "Enable use of delivery receipts"
2979 msgstr "Galluogwch ddefnyddio derbynebau danfon"
2980
2981 msgid "Allow editing of identities"
2982 msgstr "Caniatewch olygu dynodiadau"
2983
2984 msgid "Allow editing of full name"
2985 msgstr "Caniatewch olygur enw llawn"
2986
2987 msgid "Message of the Day"
2988 msgstr "Neges y Dydd"
2989
2990 msgid "Database"
2991 msgstr "Cronfa ddata"
2992
2993 msgid "Address book DSN"
2994 msgstr "DSN llyfr cyfeiriadau"
2995
2996 msgid "Address book table"
2997 msgstr "Tabl llyfr cyfeiriadau"
2998
2999 msgid "Preferences DSN"
3000 msgstr "Dewisiadau DSN"
3001
3002 msgid "Preferences table"
3003 msgstr "Tabl dewisiadau"
3004
3005 msgid "Preferences username field"
3006 msgstr "Dewisiadau Maes Enw Defnyddiwr"
3007
3008 msgid "Preferences key field"
3009 msgstr "Dewisiadau prif faes "
3010
3011 msgid "Preferences value field"
3012 msgstr "Dewisiadau Maes gwerth "
3013
3014 msgid "Themes"
3015 msgstr "Themâu"
3016
3017 msgid "Style Sheet URL (css)"
3018 msgstr "Taflen Arddull URL (css)"
3019
3020 msgid "Configuration Administrator"
3021 msgstr "Gweinyddydd Ffurfwedd"
3022
3023 msgid "Theme Name"
3024 msgstr "Enwr Thema"
3025
3026 msgid "Theme Path"
3027 msgstr "Llwybr Themâu"
3028
3029 msgid "Plugins"
3030 msgstr "Mewnblygiau"
3031
3032 msgid "Change Settings"
3033 msgstr "Newid Gosodiadau"
3034
3035 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
3036 msgstr "Methu ag agor ffeil ffurfweddu. Edrychwch ar config.php os gwelwch yn dda."
3037
3038 msgid "Administration"
3039 msgstr "Gweinyddiaeth"
3040
3041
3042
3043
3044 msgid ""
3045 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
3046 "remotely."
3047 msgstr "Maer modiwl yma yn fodd i weinyddwyr reoli prif ffurfwedd SquirrelMail o bell"
3048
3049
3050 msgid "Delivery error report"
3051 msgstr "Adrodd am gamgymeriad wrth anfon"
3052
3053 msgid "Undelivered Message Headers"
3054 msgstr "Penawdau Negesau Heb eu Hanfon"