Fixed fuzzy po header.
[squirrelmail.git] / locale / cy_GB / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: squirrelmail.po,v 1.1.2.2 2002/12/07 20:05:36 philippe_mingo Exp \n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-03-21 15:25+0100\n"
10 "Last-Translator: Andrew Rawlins <awr@aber.ac.uk>\n"
11 "Language-Team: Welsh Cymraeg <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 msgid "Address Book"
17 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau"
18
19 msgid "All"
20 msgstr "Pawb"
21
22 msgid "Name"
23 msgstr "Enw"
24
25 msgid "E-mail"
26 msgstr "E-bost"
27
28 msgid "Info"
29 msgstr "Gwybodaeth"
30
31 msgid "Source"
32 msgstr "Ffynhonnell"
33
34 msgid "To"
35 msgstr "At"
36
37 msgid "Cc"
38 msgstr "Cc"
39
40 msgid "Bcc"
41 msgstr "Bcc"
42
43 msgid "Use Addresses"
44 msgstr "Defnyddiwch Gyfeiriadau"
45
46 msgid "Address Book Search"
47 msgstr "Chwilio'r Llyfr Cyfeiriadau"
48
49 msgid "Search for"
50 msgstr "Chwiliwch am"
51
52 msgid "in"
53 msgstr "yn"
54
55 msgid "All address books"
56 msgstr "Pob llyfr cyfeiriad"
57
58 msgid "Search"
59 msgstr "Chwilio"
60
61 msgid "List all"
62 msgstr "Rhestrwch bob un"
63
64 #, c-format
65 msgid "Unable to list addresses from %s"
66 msgstr "Methu â rhestru cyfeiriadau o %s"
67
68 msgid "Your search failed with the following error(s)"
69 msgstr "Methodd eich chwiliad âr camgymeriad(au) canlynol"
70
71 msgid "No persons matching your search was found"
72 msgstr "Doedd neb yn cyfateb i'ch chwiliad"
73
74 msgid "Return"
75 msgstr "Dychwelyd"
76
77 msgid "Close"
78 msgstr "Cau"
79
80 msgid "Nickname"
81 msgstr "Llysenw"
82
83 msgid "Must be unique"
84 msgstr "Rhaid bod yn unigryw"
85
86 msgid "E-mail address"
87 msgstr "Cyfeiriad e-bost"
88
89 msgid "First name"
90 msgstr "Enw cyntaf"
91
92 msgid "Last name"
93 msgstr "Cyfenw"
94
95 msgid "Additional info"
96 msgstr "Gwybodaeth ychwanegol"
97
98 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
99 msgstr "Does dim llyfr cyfeiriadau personol wedi ei ddiffinio. Cysylltwch â'r gweinyddydd"
100
101 msgid "You can only edit one address at the time"
102 msgstr "Un cyfeiriad yn unig y gallwch ei olygu ar y tro"
103
104 msgid "Update address"
105 msgstr "Diweddarwch y cyfeiriad"
106
107 msgid "ERROR"
108 msgstr "CAMGYMERIAD"
109
110
111 msgid "Unknown error"
112 msgstr "Camgymeriad anhysbys"
113
114 msgid "Add address"
115 msgstr "Ychwanegwch gyfeiriad"
116
117 msgid "Edit selected"
118 msgstr "Golygwch hyn a ddewiswyd"
119
120 msgid "Delete selected"
121 msgstr "Dilewch yr hyn a ddewiswyd"
122
123 #, c-format
124 msgid "Add to %s"
125 msgstr "Ychwanegwch at %s"
126
127 msgid "Draft Email Saved"
128 msgstr "Cadwyd yr E-bost Drafft"
129
130 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
131 msgstr "Methu â symud/copïo'r ffeil. Dim ffeil ynghlwm"
132
133 msgid "Original Message"
134 msgstr "Neges Wreiddiol"
135
136 msgid "Subject"
137 msgstr "Pwnc"
138
139 msgid "From"
140 msgstr "Oddi wrth"
141
142 msgid "Date"
143 msgstr "Dyddiad"
144
145 msgid "Draft Saved"
146 msgstr "Drafft wedi ei gadw"
147
148 msgid "Your Message has been sent"
149 msgstr "Anfonwyd eich Neges"
150
151 msgid "From:"
152 msgstr "Oddi wrth:"
153
154 msgid "To:"
155 msgstr "At:"
156
157 msgid "CC:"
158 msgstr "CC:"
159
160 msgid "BCC:"
161 msgstr "BCC;"
162
163 msgid "Subject:"
164 msgstr "Pwnc:"
165
166 msgid "Send"
167 msgstr "Anfonwch"
168
169 msgid "Attach:"
170 msgstr "Atodwch:"
171
172 msgid "Add"
173 msgstr "Ychwanegwch"
174
175 msgid "Delete selected attachments"
176 msgstr "Dilëwch atodiadau a ddewiswyd"
177
178 msgid "Priority"
179 msgstr "Blaenoriaeth"
180
181 msgid "High"
182 msgstr "Uchel"
183
184 msgid "Normal"
185 msgstr "Normal"
186
187 msgid "Low"
188 msgstr "Isel"
189
190 msgid "Receipt"
191 msgstr "Derbynneb"
192
193 msgid "On read"
194 msgstr "Wrth ddarllen"
195
196 msgid "On Delivery"
197 msgstr "Wrth gyrraedd"
198
199 msgid "Signature"
200 msgstr "Llofnod"
201
202 msgid "Addresses"
203 msgstr "Cyfeiriadau"
204
205 msgid "Save Draft"
206 msgstr "Cadwch y Drafft"
207
208 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
209 msgstr "Dydych chi ddim wedi llenwi'r maes \"At:\"."
210
211 msgid "said"
212 msgstr "meddai"
213
214 msgid "quote"
215 msgstr "dyfyniad"
216
217 msgid "who"
218 msgstr "pwy"
219
220 msgid "Viewing a text attachment"
221 msgstr "Edrych ar destun wedi ei atodi"
222
223 msgid "View message"
224 msgstr "Edrychwch ar neges"
225
226 msgid "Download this as a file"
227 msgstr "Llwythwch hyn i lawr fel ffeil"
228
229 msgid "Viewing a message attachment"
230 msgstr "Edrych ar neges wedi ei atodi"
231
232 msgid "Date:"
233 msgstr "Dyddiad:"
234
235 msgid "Cc:"
236 msgstr "Cc:"
237
238 msgid "Bcc:"
239 msgstr "Bcc:"
240
241 msgid "more"
242 msgstr "mwy"
243
244 msgid "less"
245 msgstr "llai"
246
247 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
248 msgstr "Enw ffolder anghyfreithlon. Dewiswch enw gwahanol."
249
250 msgid "Click here to go back"
251 msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd"
252
253 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
254 msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ddileu. Gwnewch hynny."
255
256 msgid "Folders"
257 msgstr "Ffolderi"
258
259 msgid "Subscribed successfully!"
260 msgstr "Wedi tanysgrifion llwyddiannus!"
261
262 msgid "Unsubscribed successfully!"
263 msgstr "Wedi dad-danysgrifion llwyddiannus!"
264
265 msgid "Deleted folder successfully!"
266 msgstr "Wedi dileur ffolder yn llwyddiannus!"
267
268 msgid "Created folder successfully!"
269 msgstr "Wedi creu ffolder yn llwyddiannus!"
270
271 msgid "Renamed successfully!"
272 msgstr ""
273
274 msgid "refresh folder list"
275 msgstr ""
276
277 msgid "Create Folder"
278 msgstr ""
279
280 msgid "as a subfolder of"
281 msgstr ""
282
283 msgid "None"
284 msgstr ""
285
286 msgid "Let this folder contain subfolders"
287 msgstr ""
288
289 msgid "Create"
290 msgstr ""
291
292 msgid "Rename a Folder"
293 msgstr "Ailenwch Ffolder"
294
295 msgid "Select a folder"
296 msgstr "Dewiswch ffolder"
297
298 msgid "Rename"
299 msgstr "Ailenwch"
300
301 msgid "No folders found"
302 msgstr "Dim golwg o ffolderi"
303
304 msgid "Delete Folder"
305 msgstr "Dilëwch Ffolder"
306
307 msgid "Delete"
308 msgstr "Dilëwch"
309
310 msgid "Unsubscribe"
311 msgstr "Dad-danysgrifiwch"
312
313 msgid "Subscribe"
314 msgstr "Tanysgrifiwch"
315
316 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
317 msgstr "Dim golwg o ffolderi i ddad-danysgrifio ohonynt!"
318
319 msgid "No folders were found to subscribe to!"
320 msgstr "Dim golwg o ffolderi i danysgrifio iddynt!"
321
322 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
323 msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ailenwi. Gwnewch hynny."
324
325 msgid "Rename a folder"
326 msgstr "Ailenwch ffolder"
327
328 msgid "New name:"
329 msgstr "Enw newydd:"
330
331 msgid "Submit"
332 msgstr "Cyflwynwch"
333
334 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
335 msgstr "CAMGYMERIAD: Maer ffeiliau Help yn y fformat anghywir!"
336
337 msgid "Help"
338 msgstr "Help"
339
340 #, c-format
341 msgid ""
342 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
343 " instead."
344 msgstr "Ni chyfieithwyd yr help i %s. Bydd yn ymddangos yn Saesneg yn lle hynny."
345
346 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
347 msgstr "Nid yw rhai neu bob un o'r dogfennau help yn bresennol!"
348
349 msgid "Table of Contents"
350 msgstr "Cynnwys" 
351
352 msgid "Previous"
353 msgstr "Blaenorol"
354
355 msgid "Next"
356 msgstr "Nesaf"
357
358 msgid "Top"
359 msgstr "Brig"
360
361 msgid "Viewing an image attachment"
362 msgstr "Edrych ar lun fel atodiad"
363
364 msgid "INBOX"
365 msgstr "MEWNFLWCH"
366
367 msgid "purge"
368 msgstr "chwynnu"
369
370 msgid "Last Refresh"
371 msgstr "Adnewyddiad Diwethaf"
372
373 msgid "Login"
374 msgstr "Mewngofnodi"
375
376 msgid "%s Logo"
377 msgstr "Logo %s"
378
379 msgid "SquirrelMail version %s"
380 msgstr "fersiwn %s SquirrelMail "
381
382 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
383 msgstr "Gan y Tîm Datblygu SquirrelMail"
384
385 msgid "%s Login"
386 msgstr "Mewngofnodi %s"
387
388 msgid "Name:"
389 msgstr "Enw:"
390
391 msgid "Password:"
392 msgstr "Cyfrinair:"
393
394 msgid "<No subject>"
395 msgstr "<Dim pwnc>"
396
397 msgid "No messages were selected."
398 msgstr "Ni ddewiswyd unrhyw negesau"
399
400 msgid "General Display Options"
401 msgstr "Dewisiadau Arddangos Cyffredinol"
402
403 msgid "Theme"
404 msgstr "Thema"
405
406 msgid "Default"
407 msgstr "Diofyn"
408
409 msgid "Custom Stylesheet"
410 msgstr "Taflen Arddull Barod"
411
412 msgid "Language"
413 msgstr "Iaith"
414
415 msgid "Use Javascript"
416 msgstr "Defnyddiwch Javascript"
417
418 msgid "Autodetect"
419 msgstr "Awto-ganfod"
420
421 msgid "Always"
422 msgstr "Bob Tro"
423
424 msgid "Never"
425 msgstr "Byth"
426
427 msgid "Mailbox Display Options"
428 msgstr "Dewisiadau Arddangos Blwch Post"
429
430 msgid "Number of Messages to Index"
431 msgstr "Nifer y Negesau i'w Mynegeio"
432
433 msgid "Enable Alternating Row Colors"
434 msgstr "Galluogi Lliwiau Bob yn Ail Rhes"
435
436 msgid "Enable Page Selector"
437 msgstr "Galluogi Dewisydd Tudalen"
438
439 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
440 msgstr "Mwyafswm y Tudalennau i'w Dangos"
441
442 msgid "Message Display and Composition"
443 msgstr "Dangos a Chyfansoddi Neges"
444
445 msgid "Wrap Incoming Text At"
446 msgstr "Lapio'r Testun sy'n Cyrraedd Yn"
447
448 msgid "Size of Editor Window"
449 msgstr "Maint y Ffenest Olygu"
450
451 msgid "Location of Buttons when Composing"
452 msgstr "Lleoliad y Botymau wrth Gyfansoddi"
453
454 msgid "Before headers"
455 msgstr "Cyn y penawdau"
456
457 msgid "Between headers and message body"
458 msgstr "Rhwng y penawdau a phrif ran y neges"
459
460 msgid "After message body"
461 msgstr "Ar ôl prif ran y neges"
462
463 msgid "Addressbook Display Format"
464 msgstr "Ffurf Arddangos y Llyfr Cyfeiriadau"
465
466 msgid "Javascript"
467 msgstr "Javascript"
468
469 msgid "HTML"
470 msgstr "HTML"
471
472 msgid "Show HTML Version by Default"
473 msgstr "Dangoswch fersiwn HTML yn Ddiofyn"
474
475 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
476 msgstr "Cynhwyswch Fi yn CC wrth Ateb Pawb"
477
478 msgid "Include CCs when forwarding messages"
479 msgstr "Cynhwyswch Cc wrth anfon negesau ymlaen"
480
481 msgid "Enable Mailer Display"
482 msgstr "Galluogwch Dangos y Postiwr" 
483
484 msgid "Display Attached Images with Message"
485 msgstr "Dangoswch Luniau sydd Ynghlwm âr Neges"
486
487 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
488 msgstr "Galluogwch Gyswllt Argraffydd-Gyfeillgar"
489
490 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
491 msgstr "Galluogwch Sgrîn Glir Argraffydd-Gyfeillgar"
492
493 msgid "Enable request/confirm reading"
494 msgstr "Galluogwch cais/cadarnhau darllen"
495
496 msgid "Always compose in a new window"
497 msgstr "Cyfansoddwch mewn ffenest newydd bob tro"
498
499 msgid "Width of compose window"
500 msgstr "Lled y ffenest gyfansoddi"
501
502 msgid "Height of compose window"
503 msgstr "Uchder y ffenest gyfansoddi"
504
505 msgid "Append signature before reply/forward text"
506 msgstr "Ychwanegwch lofnod cyn ateb/anfon testun ymlaen"
507
508 msgid "Use receive date for sort"
509 msgstr "Defnyddiwch ddyddiad derbyn ar gyfer trefnu"
510
511 msgid "Use References header for thread sort"
512 msgstr "Defnyddiwch bennawd Cyfeirnodau yn ôl llinyn"
513
514 msgid "Special Folder Options"
515 msgstr "Dewisiadau Ffolder Arbennig"
516
517 msgid "Folder Path"
518 msgstr "Llwybr Ffolderi"
519
520 msgid "Do not use Trash"
521 msgstr "Peidiwch â defnyddio'r Bin Sbwriel"
522
523 msgid "Trash Folder"
524 msgstr "Ffolder Bin Sbwriel"
525
526 msgid "Do not use Sent"
527 msgstr "Peidiwch â defnyddio Anfon"
528
529 msgid "Sent Folder"
530 msgstr "Ffolder Post a Anfonwyd"
531
532 msgid "Do not use Drafts"
533 msgstr "Peidiwch â Defnyddio Drafftiau"
534
535 msgid "Draft Folder"
536 msgstr "Ffolder Drafftiau"
537
538 msgid "Folder List Options"
539 msgstr "Dewisiadau Rhestr Ffolderi"
540
541 msgid "Location of Folder List"
542 msgstr "Lleoliad y Rhestr Ffolderi"
543
544 msgid "Left"
545 msgstr "Chwith"
546
547 msgid "Right"
548 msgstr "Dde"
549
550 msgid "pixels"
551 msgstr "picselau"
552
553 msgid "Width of Folder List"
554 msgstr "Lled y Rhestr Ffolderi"
555
556 msgid "Minutes"
557 msgstr "Munudau"
558
559 msgid "Seconds"
560 msgstr "Eiliadau"
561
562 msgid "Minute"
563 msgstr "Munud"
564
565 msgid "Auto Refresh Folder List"
566 msgstr "Ailadnewyddwch y Rhestr Ffolderi yn awtomatig"
567
568 msgid "Enable Unread Message Notification"
569 msgstr "Galluogwch Hysbysiad Neges heb ei Ddarllen"
570
571 msgid "No Notification"
572 msgstr "Dim Hysbysiad"
573
574 msgid "Only INBOX"
575 msgstr "MEWNFLWCH yn unig"
576
577 msgid "All Folders"
578 msgstr "Pob Ffolder"
579
580 msgid "Unread Message Notification Type"
581 msgstr "Math o Hysbysiad am Neges heb ei Darllen"
582
583 msgid "Only Unseen"
584 msgstr "Heb eu Gweld yn unig"
585
586 msgid "Unseen and Total"
587 msgstr "Heb eu Gweld a Chyfanswm"
588
589 msgid "Enable Collapsable Folders"
590 msgstr "Galluogi Ffolderi Hyblyg" 
591
592 msgid "Show Clock on Folders Panel"
593 msgstr "Dangos Cloc ar y Panel Ffolderi"
594
595 msgid "No Clock"
596 msgstr "Dim Cloc"
597
598 msgid "Hour Format"
599 msgstr "Fformat Awr"
600
601 msgid "12-hour clock"
602 msgstr "Cloc 12-awr"
603
604 msgid "24-hour clock"
605 msgstr "Cloc 24-awr"
606
607 msgid "Memory Search"
608 msgstr "Chwilio Cof" 
609
610 msgid "Disabled"
611 msgstr "Analluogwyd" 
612
613 msgid "Options"
614 msgstr "Dewisiadau"
615
616 msgid "Message Highlighting"
617 msgstr "Amlygu Neges"
618
619 msgid "New"
620 msgstr "Newydd"
621
622 msgid "Done"
623 msgstr "Wedi ei wneud"
624
625 msgid "Edit"
626 msgstr "Golygwch"
627
628 msgid "No highlighting is defined"
629 msgstr "Amlygu heb ei ddiffinio" 
630
631 msgid "Identifying name"
632 msgstr "Adnabod enw"
633
634 msgid "Color"
635 msgstr "Lliw"
636
637 msgid "Dark Blue"
638 msgstr "Glas Tywyll"
639
640 msgid "Dark Green"
641 msgstr "Gwyrdd Tywyll"
642
643 msgid "Dark Yellow"
644 msgstr "Melyn Tywyll"
645
646 msgid "Dark Cyan"
647 msgstr "Gwyrddlas Tywyll"
648
649 msgid "Dark Magenta"
650 msgstr "Majenta Tywyll"
651
652 msgid "Light Blue"
653 msgstr "Glas Golau"
654
655 msgid "Light Green"
656 msgstr "Gwyrdd Golau"
657
658 msgid "Light Yellow"
659 msgstr "Melyn Golau"
660
661 msgid "Light Cyan"
662 msgstr "Gwyrddlas Golau"
663
664 msgid "Light Magenta"
665 msgstr "Majenta Golau"
666
667 msgid "Dark Gray"
668 msgstr "Llwyd Tywyll"
669
670 msgid "Medium Gray"
671 msgstr "Llwyd Canolig"
672
673 msgid "Light Gray"
674 msgstr "Llwyd Golau"
675
676 msgid "White"
677 msgstr "Gwyn"
678
679 msgid "Other:"
680 msgstr "Arall:"
681
682 msgid "Ex: 63aa7f"
683 msgstr "Ex: 63aa7f"
684
685 msgid "To or Cc"
686 msgstr "At neu Cc"
687
688 msgid "Matches"
689 msgstr "Cyfateb"
690
691 msgid "Advanced Identities"
692 msgstr "Dynodiadau Uwch"  
693
694 msgid "Default Identity"
695 msgstr "Dynodiad diofyn"  
696
697 msgid "Alternate Identity %d"
698 msgstr "Dynodiad Arall &d"     
699
700 msgid "Add a New Identity"
701 msgstr "Ychwanegwch Ddynodiad Newydd"    
702
703 msgid "Full Name"
704 msgstr "Enw Llawn"
705
706 msgid "E-Mail Address"
707 msgstr "Cyfeiriad E-bost"
708
709 msgid "Reply To"
710 msgstr "Atebwch I"
711
712 msgid "Save / Update"
713 msgstr "Cadw / Diweddaru"
714
715 msgid "Make Default"
716 msgstr "Gosodwch yn Ddiofyn"  
717
718 msgid "Move Up"
719 msgstr "Symud i Fyny"
720
721 msgid "Index Order"
722 msgstr "Trefn y Mynegai"
723
724 msgid "Checkbox"
725 msgstr "Blwch dewis"
726
727 msgid "Flags"
728 msgstr "Fflagiau"
729
730 msgid "Size"
731 msgstr "Maint"
732
733 msgid ""
734 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
735 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
736 "fit your needs."
737 msgstr "Trefn y mynegai yw'r drefn y mae'r colofnau wedi eu gosod ym mynegai'r negesau."
738  "Gallwch ychwanegu colofnau, eu tynnu oddi yno a'u symud i'w teilwra at eich anghenion eich hun."
739
740 msgid "up"
741 msgstr "i fyny"
742
743 msgid "down"
744 msgstr "i lawr"
745
746 msgid "remove"
747 msgstr "symud"  
748
749 msgid "Return to options page"
750 msgstr "Dychwelwch i'r dudalen dewisiadau"
751
752 msgid "Name and Address Options"
753 msgstr "Dewisiadau Enw a Chyfeiriad"
754
755 msgid "Email Address"
756 msgstr "Cyfeiriad E-bost"
757
758 msgid "Edit Advanced Identities"
759 msgstr "Golygwch Ddynodiadau Uwch"  
760
761 msgid "(discards changes made on this form so far)"
762 msgstr "(yn anwybyddu newidiadau a wnaed ar y ffurflen yma hyd yn hyn)" 
763
764
765 msgid "Multiple Identities"
766 msgstr "Mwy nag un Dynodiad"  
767
768 msgid "Same as server"
769 msgstr "Yr un fath âr gweinyddwr"
770
771 msgid "Timezone Options"
772 msgstr "Dewisiadau Cylchfa Amser" 
773
774 msgid "Your current timezone"
775 msgstr "Eich cylchfa amser presennol"
776
777 msgid "Reply Citation Options"
778 msgstr "Dewisiadau Dyfyniadau Ateb"
779
780 msgid "Reply Citation Style"
781 msgstr "Arddull Dyfyniadau Ateb"
782
783 msgid "No Citation"
784 msgstr "Dim Dyfyniad"
785
786 msgid "AUTHOR Said"
787 msgstr "Meddair AWDUR" 
788
789 msgid "Quote Who XML"
790 msgstr "XML Dyfynnu" 
791
792 msgid "User-Defined"
793 msgstr "Diffiniwyd gan y Defnyddiwr"
794
795 msgid "User-Defined Citation Start"
796 msgstr "Dechrau Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
797
798 msgid "User-Defined Citation End"
799 msgstr "Diwedd Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
800
801 msgid "Signature Options"
802 msgstr "Dewisiadau Llofnod"
803
804 msgid "Use Signature"
805 msgstr "Defnyddiwch Lofnod" 
806
807 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
808 msgstr "Rhowch Linell '--' cyn y Llofnod"
809
810 msgid "Personal Information"
811 msgstr "Gwybodaeth Bersonol"
812
813 msgid "Display Preferences"
814 msgstr "Dangoswch Ddewisiadau"
815
816 msgid "Folder Preferences"
817 msgstr "Dewisiadau Ffolderi"
818
819 msgid "Successfully Saved Options"
820 msgstr "Dewisiadau a Gadwyd yn Llwyddiannus"
821
822 msgid "Refresh Folder List"
823 msgstr "Adnewyddwch Restr Ffolderi"
824
825 msgid "Refresh Page"
826 msgstr "Adnewyddwch y Dudalen"
827
828 msgid ""
829 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
830 "email address, etc."
831 msgstr "Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ayb."
832
833 msgid ""
834 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
835 "you, such as the colors, the language, and other settings."
836 msgstr "Gallwch newid y modd y mae SquirrelMail yn edrych a'r ffordd y mae'n dangos gwybodaeth i chi, fel y lliwiau, yr iaith, a gosodiadau eraill."
837
838 msgid ""
839 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
840 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
841 "messages are from, especially for mailing lists."
842 msgstr "Yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd, gall negesau sy'n cyrraedd fod â lliwiau cefndir"
843 " gwahanol yn y rhestr negesau. Mae hyn yn ddull hwylus o ganfod oddi wrth"
844 " bwy y mae'r negesau, yn arbennig ar gyfer rhestrau postio." 
845
846
847 msgid ""
848 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
849 msgstr "Mae'r gosodiadau yman newid y modd y mae eich ffolderi yn cael eu dangos au trin."
850
851 msgid ""
852 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the"
853 "headers in any order you want."
854 msgstr "Mae modd ailosod a newid trefn mynegai'r negesau i gynnwys y penawdau"
855 "mewn unrhyw drefn o'ch dewis chi."
856
857 msgid "Message not printable"
858 msgstr "Allwch chi ddim argraffu'r neges"
859
860 msgid "Printer Friendly"
861 msgstr "Argraffydd-Gyfeillgar" 
862
863 msgid "CC"
864 msgstr "cc"
865
866 msgid "Print"
867 msgstr "Argraffwch"   
868
869 msgid "Close Window"
870 msgstr "Caewch y Ffenest"
871
872 msgid "View Printable Version"
873 msgstr "Edrychwch ar Fersiwn y Gallwch ei Argraffu"
874
875 msgid "Your message"
876 msgstr "Eich neges"
877
878 msgid "Sent:"
879 msgstr "Anfonwyd:"
880
881 msgid "Was displayed on %s"
882 msgstr "Dangoswyd ar %s"
883
884 msgid "Read:"
885 msgstr "Darllenwch:"
886
887 msgid "Viewing Full Header"
888 msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
889
890 msgid "Message List"
891 msgstr "Rhestr Negesau"
892
893 msgid "Resume Draft"
894 msgstr "Ailgychwynwch Drafft"
895
896 msgid "Edit Message as New"
897 msgstr "Golygwch Neges fel un Newydd"
898
899 msgid "Forward"
900 msgstr "Anfonwch Ymlaen"
901
902 msgid "Reply"
903 msgstr "Atebwch"
904
905 msgid "Reply All"
906 msgstr "Atebwch Bawb"
907
908 msgid "View Full Header"
909 msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
910
911 msgid "Mailer"
912 msgstr "Postiwr"
913
914 msgid "Read receipt"
915 msgstr "Darllenwch dderbynneb"
916
917 msgid "send"
918 msgstr "anfonwch"
919
920 msgid "requested"
921 msgstr "gofynnwyd am"
922
923 msgid "Send read receipt now"
924 msgstr "Anfonwch dderbynneb a ddarllenwyd yn awr"
925
926 msgid ""
927 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
928 "this message. Would you like to send a receipt?"
929 msgstr "Mae'r sawl a anfonodd y neges wedi gofyn am ymateb i ddangos eich bod wedi darllen"
930 "y neges yma. A hoffech chi anfon derbynneb?"
931
932 msgid "You must be logged in to access this page."
933 msgstr "Rhaid i chi fod wedi logio i mewn i gyrchur dudalen yma."
934
935 msgid "There was an error contacting the mail server."
936 msgstr "Roedd camgymeriad wrth gysylltu â'r gweinyddwr post."
937
938 msgid "Contact your administrator for help."
939 msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd am gymorth."
940
941 msgid "edit"
942 msgstr "golygu"
943
944 msgid "search"
945 msgstr "chwilio"
946
947 msgid "delete"
948 msgstr "dileu"
949
950 msgid "Recent Searches"
951 msgstr "Chwiliadau Diweddar"
952
953 msgid "save"
954 msgstr "cadw"
955
956 msgid "forget"
957 msgstr "anghofio"
958
959 msgid "Current Search"
960 msgstr "Chwiliad Presennol"
961
962 msgid "Body"
963 msgstr "Prif ran" 
964
965 msgid "Everywhere"
966 msgstr "Pob man"
967
968 msgid "Search Results"
969 msgstr "Canlyniadau Chwilio"
970
971 msgid "No Messages found"
972 msgstr "Dim negesau" 
973
974 msgid "Sign Out"
975 msgstr "Allgofnodi" 
976
977 msgid "You have been successfully signed out."
978 msgstr "Rydych wedi eich allgofnodi'n llwyddiannus."
979
980 msgid "Click here to log back in."
981 msgstr "Cliciwch yma i fewngofnodi eto." 
982
983 msgid "Viewing a Business Card"
984 msgstr "Edrych ar Gerdyn Busnes"
985
986 msgid "Title"
987 msgstr "Teitl"
988
989 msgid "Email"
990 msgstr "E-bost"
991
992 msgid "Web Page"
993 msgstr "Tudalen We"
994
995 msgid "Organization / Department"
996 msgstr "Sefydliad / Adran"
997
998 msgid "Address"
999 msgstr "Cyfeiriad"
1000
1001 msgid "Work Phone"
1002 msgstr "Ffôn Gwaith"
1003
1004 msgid "Home Phone"
1005 msgstr "Ffôn Cartref"
1006
1007 msgid "Cellular Phone"
1008 msgstr "Ffôn Symudol"
1009
1010 msgid "Fax"
1011 msgstr "Ffacs"
1012
1013 msgid "Note"
1014 msgstr "Nodyn"
1015
1016 msgid "Add to Addressbook"
1017 msgstr "Ychwanegwch at y Llyfr Cyfeiriadau"
1018
1019 msgid "Note Field Contains"
1020 msgstr "Maer Maes Nodyn yn Cynnwys"
1021
1022 msgid "Title & Org. / Dept."
1023 msgstr "Teitl a Sefydliad / Adran"
1024
1025 msgid "Personal address book"
1026 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Personol"
1027
1028 msgid "Database error: %s"
1029 msgstr "Camgymeriad cronfa ddata: %s"
1030
1031 msgid "Addressbook is read-only"
1032 msgstr "Llyfr cyfeiriadau ar ffurf iw ddarllen yn unig" 
1033
1034 msgid "User '%s' already exist"
1035 msgstr "Defnyddiwr '%s' yn bodoli eisoes"
1036
1037 msgid "User '%s' does not exist"
1038 msgstr "Defnyddiwr '%s' ddim yn bodoli"
1039
1040 msgid "Global address book"
1041 msgstr "Llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1042
1043 msgid "No such file or directory"
1044 msgstr "Dim ffeil na chyfeiriadur o'r fath"
1045
1046 msgid "Open failed"
1047 msgstr "Methwyd ag agor"
1048
1049 msgid "Can not modify global address book"
1050 msgstr "Dim modd addasu llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1051
1052 msgid "Not a file name"
1053 msgstr "Nid yw'n enw ffeil"
1054
1055 msgid "Could not lock datafile"
1056 msgstr "Methu â chloi ffeil ddata"
1057
1058 msgid "Write to addressbook failed"
1059 msgstr "Methwyd ag ysgrifennu at y llyfr cyfeiriadau"
1060
1061 msgid "Error initializing addressbook database."
1062 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn cronfa ddatar llyfr cyfeiriadau."  
1063
1064 msgid "Error opening file %s"
1065 msgstr "Camgymeriad wrth agor ffeil %s"
1066
1067 msgid "Error initializing global addressbook."
1068 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn llyfr cyfeiriadau byd-eang."
1069
1070 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1071 msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn gweinyddwr LDAP %s:"
1072
1073 msgid "Invalid input data"
1074 msgstr "Data mewnbwn yn annilys"
1075
1076 msgid "Name is missing"
1077 msgstr "Enw ar goll"
1078
1079 msgid "E-mail address is missing"
1080 msgstr "Cyfeiriad e-bost ar goll"
1081
1082 msgid "Nickname contains illegal characters"
1083 msgstr "Llysenw yn cynnwys nodau anghyfreithlon"
1084
1085 msgid "view"
1086 msgstr "edrych"
1087
1088 msgid "Business Card"
1089 msgstr "Cerdyn Busnes"
1090
1091 msgid "Sunday"
1092 msgstr "Sul"
1093
1094 msgid "Monday"
1095 msgstr "Llun"
1096
1097 msgid "Tuesday"
1098 msgstr "Mawrth"
1099
1100 msgid "Wednesday"
1101 msgstr "Mercher"
1102
1103 msgid "Thursday"
1104 msgstr "Iau"
1105
1106 msgid "Friday"
1107 msgstr "Gwener"
1108
1109 msgid "Saturday"
1110 msgstr "Sadwrn"
1111
1112 msgid "January"
1113 msgstr "Ionawr"
1114
1115 msgid "February"
1116 msgstr "Chwefror"
1117
1118 msgid "March"
1119 msgstr "Mawrth"
1120
1121 msgid "April"
1122 msgstr "Ebrill"
1123
1124 msgid "May"
1125 msgstr "Mai"
1126
1127 msgid "June"
1128 msgstr "Mehefin"
1129
1130 msgid "July"
1131 msgstr "Gorffennaf"
1132
1133 msgid "August"
1134 msgstr "Awst"
1135
1136 msgid "September"
1137 msgstr "Medi"
1138
1139 msgid "October"
1140 msgstr "Hydref"
1141
1142 msgid "November"
1143 msgstr "Tachwedd"
1144
1145 msgid "December"
1146 msgstr "Rhagfyr"
1147
1148 msgid "D, F j, Y g:i a"
1149 msgstr "D, F j, Y g:i a"
1150
1151 msgid "D, F j, Y G:i"
1152 msgstr "D, F j, Y G:i"
1153
1154 msgid "g:i a"
1155 msgstr "g:i a"
1156
1157 msgid "G:i"
1158 msgstr "G:i"
1159
1160 msgid "D, g:i a"
1161 msgstr "D, g:i a"
1162
1163 msgid "D, G:i"
1164 msgstr "D, G:i"
1165
1166 msgid "M j, Y"
1167 msgstr "M j, Y"
1168
1169 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1170 msgstr "Camgymeriad cronfa ddata dewisiadau (%s). Yn allanu yn afreolaidd" 
1171
1172 msgid "Unknown user or password incorrect."
1173 msgstr "Defnyddiwr anhysbys neu gyfrinair anghywir"
1174
1175 msgid "Click here to try again"
1176 msgstr "Cliciwch yma i roi cynnig arall arni"
1177
1178 msgid "Click here to return to %s"
1179 msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd i %s"
1180
1181 msgid "Go to the login page"
1182 msgstr "Ewch i'r dudalen mewngofnodi"
1183
1184 msgid ""
1185 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1186 "default preference file."
1187 msgstr "Nid yw'r ffeil ddewis, %s, yn bodoli. Allgofnodwch, a mewngofnodwch eto i greu"
1188 "ffeil ddewis ddiofyn."
1189
1190 msgid ""
1191 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1192 "to resolve this issue."
1193 msgstr "Dim modd agor ffeil dewis, %s. Cysylltwch â'ch gweinyddydd system i"
1194 "ddatrys y mater yma."
1195
1196 msgid "Error opening %s"
1197 msgstr "Camgymeriad wrth agor %s"
1198
1199 msgid "Default preference file not found!"
1200 msgstr "Dim golwg or ffeil ddewis ddiofyn!"
1201
1202 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1203 msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd system ai hysbysu am y camgymeriad yma"
1204
1205 msgid "Could not create initial preference file!"
1206 msgstr "Methu â chreu ffeil ddewisiadau gychwynnol!"
1207
1208 msgid "%s should be writable by user %s"
1209 msgstr "Dylai defnyddiwr %s allu ysgrifennu %s"
1210
1211 msgid ""
1212 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1213 "to resolve this issue."
1214 msgstr "Methu ag agor y ffeil llofnod, %s. Cysylltwch â gweinyddydd eich system i ddatrys y broblem yma"
1215
1216 msgid "ERROR : Could not complete request."
1217 msgstr "CAMGYMERIAD: Methu â chwblhau'r cais"
1218
1219 msgid "Query:"
1220 msgstr "Ymholiad:"
1221
1222 msgid "Reason Given: "
1223 msgstr "Rheswm a Roddwyd:"
1224
1225 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1226 msgstr "CAMGYMERIAD: Cais gwael neu ddiffygiol."  
1227
1228 msgid "Server responded: "
1229 msgstr "Ymatebodd y gweinyddwr:"
1230
1231 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1232 msgstr "Camgymeriad wrth gysylltu â gweinyddwr IMAP: %s."
1233
1234 msgid "Bad request: %s"
1235 msgstr "Cais gwael: %s"
1236
1237 msgid "Unknown error: %s"
1238 msgstr "Camgymeriad anhysbys: %s"
1239
1240 msgid "Read data:"
1241 msgstr "Darllenwch y data"
1242
1243 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1244 msgstr "Ymateb anhysbys o weinyddwr IMAP:"
1245
1246 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1247 msgstr "Rhif neges anhysbys yn yr ymateb o'r gweinyddwr:"
1248
1249 msgid "(no subject)"
1250 msgstr "(dim pwnc)"
1251
1252 msgid "Unknown Sender"
1253 msgstr "Anfonwr Anhysbys"
1254
1255 msgid "No To Address"
1256 msgstr "Dim Cyfeiriad At"
1257
1258 msgid "(unknown sender)"
1259 msgstr "(anfonwr anhysbys)"
1260
1261 msgid "No Messages Found"
1262 msgstr "Dim Negesau"  
1263
1264 msgid "Folder:"
1265 msgstr "Ffolder:"
1266
1267 msgid "Found"
1268 msgstr "Canfuwyd" 
1269
1270 msgid "messages"
1271 msgstr "negesau"
1272
1273 msgid "A"
1274 msgstr "A" 
1275
1276 msgid ""
1277 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
1278 "this to the system administrator"
1279 msgstr "Nid yw trefnu ochr-y-gweinydd yn cael ei gefnogi gan eich gweinyddwr IMAP. <br>"
1280 "Hysbyswch eich gwasanaethydd system o hyn"
1281
1282 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1283 msgstr "MAE'R FFOLDER YMAN WAG"
1284
1285 msgid "Move Selected To:"
1286 msgstr "Symudwch yr Hyn a Ddewiswyd I:" 
1287
1288 msgid "Transform Selected Messages"
1289 msgstr "Trawsffurfiwch Negesau a Ddewiswyd"
1290
1291 msgid "Move"
1292 msgstr "Symudwch"
1293
1294 msgid "Expunge"
1295 msgstr "Diddymwch" 
1296
1297 msgid "mailbox"
1298 msgstr "blwch post"
1299
1300 msgid "Read"
1301 msgstr "Darllenwch"
1302
1303 msgid "Unread"
1304 msgstr "Heb ei Ddarllen"
1305
1306 msgid "Unthread View"
1307 msgstr "Golwg Anlinnynol"  
1308
1309 msgid "Thread View"
1310 msgstr "Golwg Llinynnol" 
1311
1312 msgid "Toggle All"
1313 msgstr "Toglwch y Cyfan"
1314
1315 msgid "Unselect All"
1316 msgstr "Dad-ddewiswch Bopeth"
1317
1318 msgid "Select All"
1319 msgstr "Dewiswch Bopeth"
1320
1321 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1322 msgstr "Edrych ar Negesau: <B>%s</B> i <B>%s</B> (%s i gyd)"
1323
1324 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1325 msgstr "Edrych ar Neges: <B>%S</B> (1 i gyd)"
1326
1327 msgid "Paginate"
1328 msgstr "Rhifwch y tudalennau" 
1329
1330 msgid "Show All"
1331 msgstr "Dangoswch Bopeth"
1332
1333 msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
1334 msgstr "Camgymeriad wrth ddadgodio strwythur mime. Dywedwch fod hwn yn byg!" 
1335
1336 msgid ""
1337 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1338 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
1339 "this message to the developers knowledgebase!"
1340 msgstr "Camgymeriad wrth adfer y brif ran. Y rheswm mwyaf tebygol yw bod y neges wedi ei ffurfio'n"
1341 "ddiffygiol. Helpwch ni i wneud fersiynau'n well yn y dyfodol trwy anfon y neges yma"
1342 "i gronfa gwybodaeth y datblygwyr!"
1343
1344 msgid "Submit message"
1345 msgstr "Cyflwynwch y neges"
1346
1347 msgid "Command:"
1348 msgstr "Gorchymyn:"
1349
1350 msgid "Response:"
1351 msgstr "Ymateb:"
1352
1353 msgid "Message:"
1354 msgstr "Neges:"
1355
1356 msgid "FETCH line:"
1357 msgstr "llinell FETCH:"
1358
1359 msgid "Hide Unsafe Images"
1360 msgstr "Cuddiwch Ddelweddau Anniogel" 
1361
1362 msgid "View Unsafe Images"
1363 msgstr "Edrychwch ar Ddelweddau Anniogel"
1364
1365 msgid "Attachments"
1366 msgstr "Atodiadau"
1367
1368 msgid "download"
1369 msgstr "llwytho i lawr"
1370
1371 msgid "sec_remove_eng.png" 
1372 msgstr "sec_remove_eng.png"
1373
1374 msgid "Option Type '%s' Not Found"
1375 msgstr "Dim golwg or Math o Ddewis %s"
1376
1377 msgid "Yes"
1378 msgstr "Ie"
1379
1380 msgid "No"
1381 msgstr "Na"
1382
1383 msgid "Current Folder"
1384 msgstr "Ffolder Presennol"
1385
1386 msgid "Compose"
1387 msgstr "Cyfansoddi"
1388
1389 msgid "Error creating directory %s."
1390 msgstr "Camgymeriad wrth greu cyfeiriadur %s."
1391
1392
1393 msgid "Could not create hashed directory structure!"
1394 msgstr "Methu â chreu strwythur cyfeiriadur stwnsh!"
1395
1396
1397 msgid ""
1398 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1399 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1400 msgstr "MASNACHOL - Mae'r rhestr yman cynnwys gweinyddwyr sy'n anfonwyr spam dilys."
1401 "Mae'n rhestr eithaf dibynadwy i sganio spam oddi wrthi."
1402
1403 msgid ""
1404 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1405 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
1406 "to use."
1407 msgstr "MASNACHOL - Bydd gweinyddwyr sydd wedi eu ffurfweddu (neu eu camffurfweddu) fel y gall spam"
1408 "gael eu hanfon drwy eu system yn cael eu gwahardd rhag hyn. Un da arall i'w ddefnyddio." 
1409
1410 msgid ""
1411 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1412 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
1413 "account and send spam directly from there."
1414 msgstr "MASNACHOL - Mae defnyddwyr deialu yn cael eu hidlon aml gan y dylent ddefnyddio eu gweinyddwyr ISP"
1415 "i anfon post. Fel arfer bydd y rhai syn sbamio yn cael cyfrif deialu ac yn anfon spam yn uniongyrchol" 
1416 "or fan honno."
1417
1418 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1419 msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Blackhole RBL+." 
1420
1421 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1422 msgstr "MASNACHOL  Cofnodion OpenRelay RBL+."  
1423
1424 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1425 msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Deialu RBL+."
1426
1427 msgid ""
1428 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1429 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1430 msgstr "AM DDIM  Releiau Osirusoft  rhestr Osirusofts o releiau agored dilys."
1431 "Maen ymddangos ei fod yn cynnwys gweinyddwyr syn cael eu defnyddio gan awto-atebion"
1432 " abuse@uunet.net hefyd. "
1433
1434
1435 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1436 msgstr "AM DDIM  Deialu Osirusoft  rhestr FFynhonnell Spam Deialu Osirusofts." 
1437
1438 msgid ""
1439 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1440 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1441 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1442 msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell Spam a gadarnhawyd gan Osirusoft  Safleoedd syn sbamio"
1443 "yn barhaus ac wedi eu hychwanegu â llaw wedi mwy nag un enwebiad. Defnyddiwch â gofal."
1444 "Maen ymddangos ei fod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs." 
1445
1446 msgid ""
1447 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1448 "other mail servers that are not secure."
1449 msgstr "AM DDIM  Gwestywyr Clyfar Osirusoft  Rhestr o westywyr syn ddiogel ond yn"
1450 "trosglwyddo i weinyddwyr post eraill nad ydynt yn ddiogel." 
1451
1452 msgid ""
1453 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1454 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1455 "abuse auto-replies from some ISPs."
1456 msgstr "AM DDIM  Datblygwyr Spamwedd Osirusoft  Credwn mai cyfres o gwmnïau IP ywr rhain"
1457 "sydd ag enw am gynhyrchu meddalwedd spam. Maen ymddangos eu bod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs."
1458
1459 msgid ""
1460 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1461 "users in without confirmation."
1462 msgstr "Gweinyddwyr OptIn Osirusoft Heb eu Cadarnhau  Rhestr o weinyddwyr rhestr syn ychwanegu defnyddwyr"
1463 "heb gadarnhad."
1464
1465 msgid ""
1466 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1467 "cgi scripts. (planned)."
1468 msgstr "AM DDIM  Sgriptiau formmail.cgi Osirusoft Anniogel  Rhestr o formmail anniogel."
1469 "sgriptiau cgi. (wedi eu cynllunio)."
1470
1471 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1472 msgstr "AM DDIM - Gweinyddwyr Dirprwyol Agored Osirusoft  Rhestr o Weinyddwyr Dirprwyol Agored."
1473
1474 msgid ""
1475 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1476 "false positives than ORBS did though."
1477 msgstr "AM DDIM - ganwyd ORDB pan aeth ORBS oddi ar yr awyr. Maen ymddangos fod ganddo lai o bositifau anwir"
1478 "er hynny."
1479
1480 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1481 msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  ffynonellau SPAM uniongyrchol."
1482
1483 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1484 msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Rhestrau deialu  yn cynnwys rhai IPs DSL."
1485
1486 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1487 msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Postwyr swmp nad ydynt yn defnyddio opt-in wedi ei gadarnhau."
1488
1489 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1490 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr amrywiol eraill."
1491
1492 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1493 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cam Sengl."
1494
1495 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1496 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cefnogi SPAM"
1497
1498 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1499 msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Ffurflen We IPs"
1500
1501 msgid ""
1502 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1503 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1504 "you NOT use their service."
1505 msgstr "AM DDIM  maen ymddangos mai dim ond releiau agored gwirioneddol ddrwg y tu allan ir UDA y mae"
1506 "Dorkslayers yn ei gynnwys er mwyn osgoi cael eu herlyn. Yn ddiddorol iawn, mae eu gwefan yn argymell NAD ydych"
1507 "yn defnyddio eu gwasanaeth."
1508
1509 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1510 msgstr "AM DDIM - SPAMhaus - Rhestr o ffynonellau SPAM hysbys."
1511
1512 msgid ""
1513 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1514 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1515 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - SPAMCOP - Ateb diddorol sy'n rhestru gweinyddwyr sydd â chymhareb"
1516 "e-bost cyfreithlon i spam uchel iawn (85% neu fwy)."
1517
1518 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1519 msgstr "AM DDIM - dev.null.dk  Does gen i ddim gwybodaeth fanwl am y rhestr yma."
1520
1521 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1522 msgstr "AM DDIM - visi.com  Rhestr Atal Relái. Rhestr OpenRelay geidwadol iawn."
1523
1524 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1525 msgstr "AM DDIM  Releiau Agored 2mbit.com  Rhestr arall o Releiau Agored."
1526
1527 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1528 msgstr "AM DDIM  Ffynhonnell SPAM 2mbit.com  Rhestr o Ffynonellau SPAM Uniongyrchol."
1529
1530 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1531 msgstr "AM DDIM  ISPs SPAM 2mbit.com  Rhestr o ISPs SPAM-gyfeillgar."
1532
1533 msgid ""
1534 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1535 "assigned IPs."
1536 msgstr "AM DDIM  Leadmon DUL  Rhestr arall o Ddeialu neu IPs wedi eu neilltuon"
1537 "ddynamig fel arall"
1538
1539 msgid ""
1540 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1541 "directly from."
1542 msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell SPAM Leadmon  Rhestr o IPs y mae Leadmon.net wedi derbyn SPAM"
1543 "yn uniongyrchol ganddynt."
1544
1545 msgid ""
1546 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1547 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1548 "services."
1549 msgstr "AM DDIM - Postwyr Swmp Leadmon  Postwyr swmp nad oes angen eu cadarnhau"
1550 "i mewn neu sydd wedi gadael i"
1551 "sbamwyr hysbys ddod yn gleientiaid a chamddefnyddio eu gwasanaethau."
1552
1553 msgid ""
1554 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1555 "other active RBLs."
1556 msgstr "AM DDIM - Releiau Agored Leadmon  Releiau Agored Un Cam na restrwyd"
1557 "ar RBLs gweithredol eraill."
1558
1559 msgid ""
1560 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1561 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1562 msgstr "AM DDIM  Leadmon Amlran - Releiau Agored Amlran na restrwyd ar RBlau a sydd wedi"
1563 "anfon SPAM i Leadmon.net."
1564
1565 msgid ""
1566 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1567 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1568 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1569 "Leadmon.net."
1570 msgstr "AM DDIM - Leadmon SpamBlock  Mae safleoedd ar y rhestriad yma wedi anfon SPAM uniongyrchol"
1571 "o IPs mewn blociau rhwyd i Leadmon.net"
1572 " lle nad oes gan y bloc cyfan unrhyw fapiadau DNS. Rhestr ydyw o"
1573 "FLOCIAU IP syn cael eu defnyddio gan bobl a SPAMiodd Leadmon.net."
1574
1575
1576 msgid ""
1577 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1578 "SPAM Sources."
1579 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd  Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  Releiau Agored a Ffynonellau"
1580 "SPAM Uniongyrchol."
1581
1582 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1583 msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  IPs Deialu."
1584
1585 msgid "Saved Scan type"
1586 msgstr "Math Scan wedi ei gadw"
1587
1588 msgid "Message Filtering"
1589 msgstr "Hidlo Negesau"
1590
1591 msgid "What to Scan:"
1592 msgstr "Beth i'w Sganio:"
1593
1594 msgid "All messages"
1595 msgstr "Pob neges"
1596
1597 msgid "Only unread messages"
1598 msgstr "Negesau heb eu darllen yn unig"
1599
1600 msgid "Save"
1601 msgstr "Cadwch"
1602
1603 msgid "Match:"
1604 msgstr "Cyfatebwch:"
1605
1606 msgid "Header"
1607 msgstr "Pennawd"
1608
1609 msgid "Contains:"
1610 msgstr "Yn cynnwys:"
1611
1612 msgid "Move to:"
1613 msgstr "Symudwch i:"
1614
1615 msgid "Down"
1616 msgstr "I lawr"
1617
1618
1619 msgid "Up"
1620 msgstr "I fyny"
1621
1622 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1623 msgstr "Os yw <b>%s</b> yn cynnwys <b>%s</b> yna symudwch i <b>%s</b>"
1624
1625 msgid "Message Filters"
1626 msgstr "Hidlyddion Negesau"
1627
1628 msgid ""
1629 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1630 "filtered into different folders for easier organization."
1631 msgstr "Mae hidlon fodd i negesau â meini prawf gwahanol gael eu hidlon awtomatig i ffolderi gwahanol"
1632 "iw trefnun rhwyddach. "
1633
1634 msgid "SPAM Filters"
1635 msgstr "Hidlyddion SPAM"
1636
1637 msgid ""
1638 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1639 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1640 msgstr "Mae hidlyddion SPAM yn gadael i chi ddewis o blith rhestri gwahardd DNS amrywiol i ganfod"
1641 "ebost sothach yn eich MEWNFLWCH ai symud i ffolder arall (fel Bin Sbwriel)."
1642
1643 msgid "Spam Filtering"
1644 msgstr "Hidlo Spam"
1645
1646 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1647 msgstr "RHYBUDD! Dywedwch wrth eich gweinyddydd am osod y SpamFilters_YourHop yn newidiol"
1648
1649 msgid "Move spam to:"
1650 msgstr "Symudwch spam i:"
1651
1652 msgid ""
1653 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1654 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1655 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1656 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1657 "around."
1658 msgstr "Efallai nad yw symud spam yn syth ir bin sbwriel yn syniad da ar y dechrau, gan y gall negesau"
1659 "oddi wrth ffrindiau a rhestri postio gael eu nodi fel spam mewn camgymeriad. Pa bynnag ffolder y byddwch yn"
1660 "ei ddefnyddio, gwnewch yn siwr ei fod yn cael ei lanhau o bryd iw gilydd, fel na fydd gennych flwch"
1661 "postio rhy fawr yn aros yn yr unfan." 
1662
1663 msgid ""
1664 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
1665 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
1666 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1667 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
1668 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1669 msgstr "Mwyan y byd o negesau y byddwch yn eu sganio, mwyan y byd o amser y bydd yn ei gymryd. Byddwn"
1670 "yn awgrymu eich bod yn sganio negesau newydd yn unig. Os ydych chin newid eich hidlyddion, byddwn yn"
1671 "eu gosod i sganio pob neges, yna edrychwch ar fy MEWNFLWCH, yna dewch yn ôl ai"
1672 "osod i sganio negesau newydd yn unig. Drwy hynny, bydd eich hidlyddion spam newydd yn cael eu cymhwyso"
1673 "a byddwch hyd yn oed yn sganior spam y byddwch yn ei ddarllen âr hidlyddion newydd. "
1674
1675 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1676 msgstr "Bydd Spam yn cael ei anfon at <b>%s</b>"
1677
1678 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1679 msgstr "[<i>ni osodwyd eto </i>"
1680
1681 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1682 msgstr "Cyfyngir sgan Spam i <b>%s</b>"
1683
1684 msgid "New Messages Only"
1685 msgstr "Negesau Newydd yn Unig"
1686
1687 msgid "All Messages"
1688 msgstr "Pob Neges"
1689
1690 msgid "ON"
1691 msgstr "YMLAEN"
1692
1693 msgid "OFF"
1694 msgstr "DIFFODD" 
1695
1696 msgid "SpellChecker Options"
1697 msgstr "Dewisiadau Gwirio Sillafu"
1698
1699
1700 msgid ""
1701 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
1702 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
1703 msgstr "Yma cewch osod sut y mae eich geiriadur personol yn cael ei storio, ei olygu, neu "
1704 "ddewis pa ieithoedd ddylai fod ar gael i chi wrth wirio sillafu."
1705
1706 msgid "Check Spelling"
1707 msgstr "Gwirio Sillafu"
1708
1709 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1710 msgstr "Yn ôl i dudalen &quot; Dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot;"
1711
1712
1713 msgid "ATTENTION:"
1714 msgstr "DALIER SYLW:"
1715
1716 msgid ""
1717 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
1718 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
1719 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
1720 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
1721 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
1722 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
1723 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
1724 "it, the encrypted data is no longer accessible."
1725 msgstr "Methodd SquirrelSpell â dadgryptio eich geiriadur personol. Mwy na thebyg mai oherwydd eich bod wedi"
1726 "newid cyfrinair eich blwch post y mae hyn. Er mwyn symud ymlaen, bydd yn rhaid i chi roi eich hen"
1727 "gyfrinair fel y gall SquirrelSpell ddadgryptio eich geiriadur personol. Bydd yn cael ei ail-amgryptio"
1728 "âch cyfrinair o hyn ymlaen. <br> Os nad ydych chi wedi amgryptio eich geiriadur, yna cafodd ei gnoi"
1729 "ac nid ywn ddilys bellach. Bydd yn rhaid i chi ei ddileu a dechrau or dechrau. Mae hyn yn wir hefyd"
1730 "os nad ydych chin cofio eich hen gyfrinair  hebddo, allwch chi ddim cyrchur data wedi ei amgryptio bellach."
1731
1732 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
1733 msgstr "Dilëwch fy ngeiriadur a dechreuwch un newydd"
1734
1735 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
1736 msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur â fy hen gyfrinair:"
1737
1738 msgid "Proceed"
1739 msgstr "Ewch ymlaen"
1740
1741
1742 msgid "You must make a choice"
1743 msgstr "Rhaid i chi ddewis"
1744
1745 msgid ""
1746 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
1747 msgstr "Gallwch naill ai ddileu eich geiriadur neu deipio'r hen gyfrinair. Ond nid y ddau."
1748
1749 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
1750 msgstr "Bydd hyn yn dileu eich ffeil geiriadur personol. Bwrw ymlaen?"
1751
1752 msgid "Error Decrypting Dictionary"
1753 msgstr "Geiriadur Dadgryptio Camgymeriadau"
1754
1755 msgid "Cute."
1756 msgstr "Ciwt."
1757
1758 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
1759 msgstr "Mi wnes i drio gwneud '%s', ond dychwelodd: "
1760
1761 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
1762 msgstr "Mae SquirrelSpell wedi ei gamffurfweddu."
1763
1764 msgid "SquirrelSpell Results"
1765 msgstr "Canlyniadau SquirrelSpell"
1766
1767 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
1768 msgstr "Gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Rhoi newidiadau ar waith?"
1769
1770 msgid "No changes were made."
1771 msgstr "Ni wnaed unrhyw newidiadau."
1772
1773 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
1774 msgstr "Yn cadw eich geiriadur personol yn awr... Arhoswch."
1775
1776 msgid "Found %s errors"
1777 msgstr "Dod o hyd i %s o gamgymeriadau"
1778
1779 msgid "Line with an error:"
1780 msgstr "Llinell yn cynnwys camgymeriad:"
1781
1782 msgid "Error:"
1783 msgstr "Camgymeriad:"
1784
1785 msgid "Suggestions:"
1786 msgstr "Awgrymiadau:"
1787
1788 msgid "Suggestions"
1789 msgstr "Awgrymiadau:"
1790
1791 msgid "Change to:"
1792 msgstr "Newidiwch i:"
1793
1794 msgid "Occurs times:"
1795 msgstr "Yn digwydd ... o weithiau:" 
1796
1797 msgid "Change this word"
1798 msgstr "Newidiwch y gair yma"
1799
1800 msgid "Change"
1801 msgstr "Newid"
1802
1803 msgid "Change ALL occurances of this word"
1804 msgstr "Newidiwch POB achos o'r gair yma"
1805
1806 msgid "Change All"
1807 msgstr "Newidiwch Bopeth"
1808
1809 msgid "Ignore this word"
1810 msgstr "Anwybyddwch y gair yma"
1811
1812 msgid "Ignore"
1813 msgstr "Anwybyddwch"
1814
1815 msgid "Ignore ALL occurances this word"
1816 msgstr "Anwybyddwch POB achos o'r gair yma"
1817
1818 msgid "Ignore All"
1819 msgstr "Anwybyddwch Bopeth"
1820
1821 msgid "Add this word to your personal dictionary"
1822 msgstr "Ychwanegwch y gair yma at eich geiriadur personol"
1823
1824
1825 msgid "Add to Dic"
1826 msgstr "Ychwanegwch at y Geiriadur"
1827
1828 msgid "Close and Commit"
1829 msgstr "Caewch ac Anfon"
1830
1831 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
1832 msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau ac anfon newidiadau mewn gwirionedd?"
1833
1834 msgid "Close and Cancel"
1835 msgstr "Caewch a Chanslo"
1836
1837 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
1838 msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau a hepgor newidiadau mewn gwirionedd?"
1839
1840 msgid "No errors found"
1841 msgstr "Dim golwg o unrhyw gamgymeriadau"
1842
1843 msgid "Your personal dictionary was erased."
1844 msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol."
1845
1846 msgid "Dictionary Erased"
1847 msgstr "Dilëwyd y Geiriadur"
1848
1849 msgid ""
1850 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
1851 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
1852 msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol. Caewch y ffenestr yma a chliciwch ar y botwm"
1853 "\"Gwirio Sillafu\" eto i ailddechrau gwirio sillafu."
1854
1855 msgid "Close this Window"
1856 msgstr "Caewch y Ffenest yma"
1857
1858 msgid ""
1859 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
1860 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
1861 msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Dychwelwch ir"
1862 "ddewislen &quot;dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot; a dewiswch eto. "
1863
1864 msgid "Successful Re-encryption"
1865 msgstr "Ailamgryption Llwyddiannus"
1866
1867 msgid ""
1868 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
1869 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
1870 "over."
1871 msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Caewch y ffenest yma a chliciwch"
1872 "ar y botwm \"Gwirio Sillafu\" eto i gychwyn gwirio sillafu." 
1873
1874 msgid "Dictionary re-encrypted"
1875 msgstr "Geiriadur wedi ei ailamgryptio"
1876
1877 msgid 
1878 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
1879 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
1880 msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1881 "ar <strong>fformat wedi ei amgryptio</strong>."
1882
1883 msgid ""
1884 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
1885 "stored as <strong>clear text</strong>."
1886 msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1887 " ar <strong>fformat testun clir</strong> yn awr."
1888
1889 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
1890 msgstr "Gosodiadau Crypto Geiriadur Personol"
1891
1892 msgid "Personal Dictionary"
1893 msgstr "Geiriadur Personol"
1894
1895 msgid "No words in your personal dictionary."
1896 msgstr "Dim geiriau yn eich geiriadur personol."
1897
1898 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
1899 msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriau yr hoffech eu dileu o'ch geiriadur."
1900
1901 msgid "%s dictionary"
1902 msgstr "geiriadur %s"
1903
1904 msgid "Delete checked words"
1905 msgstr "Dilewch eiriau a wiriwyd"
1906
1907 msgid "Edit your Personal Dictionary"
1908 msgstr "Golygwch eich Geiriadur Personol"
1909
1910 msgid "Please make your selection first."
1911 msgstr "Dewiswch yn gyntaf."
1912
1913 msgid ""
1914 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
1915 "format. Proceed?"
1916 msgstr "Bydd hyn yn amgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat wedi ei amgryptio."
1917 "Bwrw ymlaen?"
1918
1919 msgid ""
1920 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
1921 "format. Proceed?"
1922 msgstr "Bydd hyn yn dadgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat testun clir. Bwrw ymlaen?"
1923
1924 msgid ""
1925 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
1926 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
1927 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
1928 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
1929 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
1930 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
1931 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
1932 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
1933 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
1934 msgstr "<p> Mae eich geiriadur personol wedi ei <strong>amgryptio ar hyn o bryd<strong>. Mae"
1935 "hyn yn helpu i warchod eich preifatrwydd rhag ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei"
1936 "beryglu ach geiriadur personol yn cael ei ddwyn. Mae wedi ei amgryptio ar hyn o bryd âr gyfrinair"
1937 "y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i mewn ich blwch post, syn ei gwneud hin anodd i"
1938 "unrhyw un weld yr hyn sydd wedi ei storio yn eich geiriadur personol. </p> <p><strong>RHYBUDD:"
1939 "</strong> Os fyddwch chin anghofio eich cyfrinair, ni fydd yn bosibl mynd i mewn ich geiriadur"
1940 "personol, gan na fydd modd ei ddadgryptio bellach. Os newidiwch gyfrinair eich blwch post,"
1941 "bydd SquirrelSpell yn ei adnabod ac yn eich annog i roi eich hen gyfrinair er mwyn ailamgryptior"
1942 "geiriadur ag allwedd newydd. </p>"
1943
1944 msgid ""
1945 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
1946 msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur personol os gwelwch yn dda ai gadw mewn fformat testun clir."
1947
1948 msgid "Change crypto settings"
1949 msgstr "Newidiwch osodiadau crypto"
1950
1951 msgid ""
1952 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
1953 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
1954 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
1955 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
1956 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
1957 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
1958 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
1959 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
1960 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
1961 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
1962 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
1963 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
1964 "new value.</p>"
1965 msgstr "<p>Nid yw eich geiriadur personol <strong>wedi ei amgryptio ar hyn o bryd</strong>."
1966 "Efallai yr hoffech amgryptio eich geiriadur personol er mwyn gwarchod eich preifatrwydd rhag"
1967 "ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei beryglu ach ffeil geiriadur personol yn cael ei ddwyn."
1968 "Pan fo wedi ei amgryptio, bydd cynnwys y ffeil yn edrych yn garbwl ac y maen anodd iw"
1969 "ddadgryptio heb wybod beth ywr allwedd cywir (sef cyfrinair eich blwch post).</"
1970 "p> <strong>RHYBUDD:</strong> Os fyddwch chin penderfynu amgryptio eich geiriadur personol,"
1971 "rhaid i chi gofio ei fod yn cael ei&quot;stwnsio&quot; â chyfrinair eich blwch post. Os"
1972 "fyddwch chin anghofio cyfrinair eich blwch post a bod y gweinyddydd yn ei newid i werth newydd,"
1973 "bydd eich geiriadur personol yn ddiwerth a bydd yn rhaid creu un or newydd. Fodd bynnag, os"
1974 "fyddwch chi neu weinyddydd eich system yn newid cyfrinair eich blwch post ond fod yr hen gyfrinair"
1975 "wrth law gennych o hyd, byddwch yn gallu rhoir hen allwedd i mewn i ailamgryptior"
1976 "geiriadur âr gwerth newydd."
1977
1978 msgid ""
1979 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
1980 msgstr "Amgryptiwch fy ngeiriadur personol ai gadw mewn fformat wedi ei amgryptio."
1981
1982 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
1983 msgstr "Dileu'r cofnodion canlynol o'r geiriadur <strong>%s</strong>"
1984
1985 msgid "All done!"
1986 msgstr "Wedi ei wneud!"
1987
1988 msgid "Personal Dictionary Updated"
1989 msgstr "Geiriadur Personol wedi ei ddiweddaru"
1990
1991 msgid "No changes requested."
1992 msgstr "Ni ofynnwyd am newidiadau."
1993
1994 msgid "Please wait, communicating with the server..."
1995 msgstr "Arhoswch, yn cyfathrebu â'r gweinyddwr..."
1996
1997 msgid ""
1998 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
1999 "message:"
2000 msgstr "Dewiswch pa eiriadur yr hoffech ei ddefnyddio i wirio sillafu'r neges yma:"
2001
2002 msgid "Go"
2003 msgstr "Ewch"
2004
2005 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2006 msgstr "SquirrelSpell yn Llwytho"
2007
2008 msgid ""
2009 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2010 "default dictionary."
2011 msgstr "Gosodiadau wedi eu cymhwyso i: <strong>%s</strong> gyda <strong>%s</strong> fel"
2012 "geiriadur diofyn."
2013
2014 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2015 msgstr "Defnyddio geiriadur <strong>%s</strong> (system ddiofyn) i wirio sillafu."
2016
2017 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2018 msgstr "Dewisiadau Geiriaduron Rhyngwladol wedi eu Diweddaru"
2019
2020 msgid ""
2021 "Please check any available international dictionaries which you would like "
2022 "to use when spellchecking:"
2023 msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriaduron rhyngwladol sydd ar gael ac yr hoffech eu defnyddio"
2024 "wrth wirio sillafu:"
2025
2026 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2027 msgstr "Gwnewch y geiriadur yma yn ddewis diofyn i mi:"
2028
2029 msgid "Make these changes"
2030 msgstr "Gwnewch y newidiadau yma"
2031
2032 msgid "Add International Dictionaries"
2033 msgstr "Ychwanegwch Eiriaduron Rhyngwladol"
2034
2035 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2036 msgstr "Dewiswch pa opsiynau yr hoffech eu sefydlu:"
2037
2038 msgid "Edit your personal dictionary"
2039 msgstr "Golygwch eich geiriadur personol"
2040
2041 msgid "Set up international dictionaries"
2042 msgstr "Sefydlwch eiriaduron rhyngwladol"
2043
2044 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2045 msgstr "Amgryptiwch neu dadgryptiwch eich geiriadur personol"
2046
2047 msgid "not available"
2048 msgstr "ddim ar gael"
2049
2050 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2051 msgstr "Dewislen Opsiynau SquirrelSpell"
2052
2053 msgid "Translator"
2054 msgstr "Cyfieithydd"
2055
2056 msgid "Saved Translation Options"
2057 msgstr "Opsiynau Cyfieithu wedi eu Cadw"
2058
2059 msgid "Your server options are as follows:"
2060 msgstr "Mae opsiynau eich gweinyddwr fel a ganlyn:"
2061
2062 msgid ""
2063 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2064 msgstr "13 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 1000 o nodau, wedi eu gyrru gan Systran"
2065
2066 msgid ""
2067 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2068 msgstr "10 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 25 cilobeit,wedi eu gyrru gan Systran"
2069
2070 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2071 msgstr "12 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan Systran"
2072
2073 msgid ""
2074 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2075 "InterTran"
2076 msgstr "767 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys,wedi eu gyrru gan Translation Experts's "
2077 "InterTran"
2078
2079
2080 msgid ""
2081 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2082 msgstr "8 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan GPLTrans (ffynhonnell"
2083 "am ddim, agored)"
2084
2085 msgid ""
2086 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2087 "be located."
2088 msgstr "Rhaid i chi benderfynu hefyd a hoffech i'r blwch cyfieithu gael ei ddangos, a b'le y bydd yn cael ei leoli."
2089
2090 msgid "Select your translator:"
2091 msgstr "Dewiswch eich cyfieithydd:"
2092
2093 msgid "When reading:"
2094 msgstr "Wrth ddarllen:"
2095
2096 msgid "Show translation box"
2097 msgstr "Dangoswch y blwch cyfieithu"
2098
2099 msgid "to the left"
2100 msgstr "i'r chwith"
2101
2102 msgid "in the center"
2103 msgstr "yn y canol"
2104
2105 msgid "to the right"
2106 msgstr "i'r dde"
2107
2108 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2109 msgstr "Cyfieithwch oddi mewn i'r fframiau SquirrelMail"
2110
2111 msgid "When composing:"
2112 msgstr "Wrth gyfansoddi:"
2113
2114 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2115 msgstr "Nid yw'n gweithredu eto, yn gwneud dim ar hyn o bryd"
2116
2117 msgid "Translation Options"
2118 msgstr "Dewisiadau Cyfieithu"
2119
2120
2121 msgid ""
2122 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2123 "language?"
2124 msgstr "Pa gyfieithydd ddylid ei ddefnyddio wrth dderbyn negesau mewn iaith wahanol?"
2125
2126 msgid "%s to %s"
2127 msgstr "%s i %s"
2128
2129 msgid "English"
2130 msgstr "Saesneg"
2131
2132 msgid "French"
2133 msgstr "Ffrangeg"
2134
2135 msgid "German"
2136 msgstr "Almaeneg"
2137
2138 msgid "Italian"
2139 msgstr "Eidaleg"
2140
2141 msgid "Portuguese"
2142 msgstr "Portiwgaleg"
2143
2144 msgid "Spanish"
2145 msgstr "Sbaeneg"
2146
2147 msgid "Russian"
2148 msgstr "Rwseg"
2149
2150 msgid "Translate"
2151 msgstr "Cyfieithwch"
2152
2153 msgid "Brazilian Portuguese"
2154 msgstr "Portiwgaleg Brasil"
2155
2156 msgid "Bulgarian"
2157 msgstr "Bwlgareg"
2158
2159 msgid "Croatian"
2160 msgstr "Croateg"
2161
2162 msgid "Czech"
2163 msgstr "Tsieceg"
2164
2165 msgid "Danish"
2166 msgstr "Daneg"
2167
2168 msgid "Dutch"
2169 msgstr "Iseldireg"
2170
2171 msgid "European Spanish"
2172 msgstr "Sbaeneg Ewrop"
2173
2174 msgid "Finnish"
2175 msgstr "Ffinneg"
2176
2177 msgid "Greek"
2178 msgstr "Groeg"
2179
2180 msgid "Hungarian"
2181 msgstr "Hwngareg"
2182
2183 msgid "Icelandic"
2184 msgstr "Islandeg"
2185
2186 msgid "Japanese"
2187 msgstr "Japaneg"
2188
2189 msgid "Latin American Spanish"
2190 msgstr "Sbaeneg America Ladin"
2191
2192 msgid "Norwegian"
2193 msgstr "Norwyeg"
2194
2195 msgid "Polish"
2196 msgstr "Pwyleg"
2197
2198 msgid "Romanian"
2199 msgstr "Rwmaneg"
2200
2201 msgid "Serbian"
2202 msgstr "Serbeg"
2203
2204 msgid "Slovenian"
2205 msgstr "Slofeneg"
2206
2207 msgid "Swedish"
2208 msgstr "Swedeg"
2209
2210 msgid "Welsh"
2211 msgstr "Cymraeg"
2212
2213 msgid "Indonesian"
2214 msgstr "Indoneseg"
2215
2216 msgid "Latin"
2217 msgstr "Lladin"
2218
2219 msgid "New Mail Notification"
2220 msgstr "Hysbysiad Post Newydd"
2221
2222 msgid ""
2223 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
2224 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
2225 "to play in the provided file box."
2226 msgstr "Dewiswch <b>Galluogi Media Playing</b> i droi chwarae ffeil cyfryngau ymlaen pan fo"
2227 "post heb ei weld yn eich ffolderi. Pan fo wedi ei alluogi, gallwch nodi pa ffeil"
2228 "cyfryngau sydd iw chwarae yn y blwch ffeil a ddarparwyd. "
2229
2230 msgid ""
2231 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
2232 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
2233 msgstr "Bydd <b>Gwirio pob blwch, nid y dewis MEWNFLWCH</b> yn unig yn gwirio POB UN och"
2234 "ffolderi, ac nid y mewnflwch yn unig, am bost heb ei weld iw hysbysu. "
2235
2236 msgid ""
2237 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
2238 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
2239 msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Dangos popup</b) yn fodd i ddangos ffenest popup"
2240 "pan fo post heb ei weld yn eich ffolderi (mae angen JavaScript)." 
2241
2242 msgid ""
2243 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
2244 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
2245 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
2246 "by sounds or popups for unseen mail."
2247 msgstr "Defnyddiwch y <b>Gwirio DIWEDDAR</b> yn unig i wirio am negesau syn rhai diweddar."
2248 "Negesau diweddar ywr rhai hynny sydd newydd ymddangos ac heb eu \"gweld\" nau gwirio eto."
2249 "Gall hyn eich atal rhag cael eich blinon barhaus gan synau neu popups ar gyfer post heb ei weld. "
2250
2251 msgid ""
2252 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
2253 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
2254 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
2255 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
2256 "enabled."
2257 msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Newid teitl</b> yn newid y teitl mewn ambell borwr"
2258 "i roi gwybod ichi pan fydd post newydd wedi cyrraedd (bydd angen JavaScript, a dim ond"
2259 "yn IE y mae hyn yn gweithio ond wnewch chi ddim gweld unrhyw wallau â phorwyr eraill)."
2260 "Bydd hyn yn dweud wrthych chi bob amser pan fydd gennych bost newydd, hyd yn oed os"
2261 "ydych chi wedi galluogi <b>Gwiriwch DIWEDDAR</b>"
2262
2263 msgid ""
2264 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
2265 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
2266 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
2267 "is specified, the system will use a default from the server."
2268 msgstr "Dewiswch or rhestr o <b>ffeiliau gweinyddwr</b> pa ffeil cyfryngau iw chwarae pan"
2269 "fo post newydd yn cyrraedd. Bydd dewis <b>cyfryngau lleol</b> yn chwaraer ffeil"
2270 "a nodwyd yn y <b>ffeil cyfryngau lleol</b> iw chwarae or cyfrifiadur lleol. Os"
2271 "nad oes unrhyw ffeil yn cael ei nodi, bydd y system yn dewis un diofyn or gweinyddwr. "
2272
2273 msgid "Enable Media Playing"
2274 msgstr "Galluogwch Media Playing"
2275
2276 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
2277 msgstr "Gwiriwch pob blwch, nid y MEWNFLWCH yn unig"
2278
2279 msgid "Count only messages that are RECENT"
2280 msgstr "Cyfrifwch negesau syn DDIWEDDAR yn unig"
2281
2282 msgid "Change title on supported browsers."
2283 msgstr "Newidiwch y teitl ar weinyddwyr syn cael eu cynnal."
2284
2285 msgid "requires JavaScript to work"
2286 msgstr "angen JavaScript i weithio"
2287
2288
2289 msgid "Show popup window on new mail"
2290 msgstr "Dangoswch ffenest naid pan ddaw post newydd"
2291
2292 msgid "Select server file:"
2293 msgstr "Dewiswch ffeil gweinyddwr:"
2294
2295 msgid "(local media)"
2296 msgstr "(cyfryngau lleol)"
2297
2298 msgid "Try"
2299 msgstr "Trïwch"
2300
2301 msgid "Local Media File:"
2302 msgstr "Ffeil Cyfryngau Lleol:"
2303
2304 msgid "Current File:"
2305 msgstr "Ffeil Bresennol:"
2306
2307 msgid "New Mail"
2308 msgstr "Post Newydd"
2309
2310 msgid "SquirrelMail Notice:"
2311 msgstr "Rhybudd SquirrelMail:"
2312
2313 msgid "You have new mail!"
2314 msgstr "Mae gennych bost newydd!"
2315
2316 msgid "NewMail Options"
2317 msgstr "Opsiynau NewMail"
2318
2319 msgid ""
2320 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2321 "when new mail arrives."
2322 msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer chwarae synau a/neu ddangos ffenestri naid"
2323
2324 msgid "New Mail Notification options saved"
2325 msgstr "Hysbysiad Post Newydd wedi ei gadw"
2326
2327 msgid "%s New Messages"
2328 msgstr "%s o Negesau Newydd"
2329
2330
2331 msgid "%s New Message"
2332 msgstr "%s Neges Newydd"
2333
2334 msgid "Test Sound"
2335 msgstr "Profwch y Sain"
2336
2337 msgid "Loading the sound..."
2338 msgstr "Llwythor sain..."
2339
2340 msgid "POP3 connect:"
2341 msgstr "POP3 connect:"
2342
2343 msgid "No server specified"
2344 msgstr "Dim gweinyddwr wedi ei nodi"
2345
2346 msgid "Error "
2347 msgstr "Gwall"
2348
2349 msgid "POP3 noop:"
2350 msgstr "POP3 noop:"
2351
2352 msgid "No connection to server"
2353 msgstr "Dim cyswllt ir gweinyddwr"
2354
2355 msgid "POP3 user:"
2356 msgstr "POP3 user:"
2357
2358 msgid "no login ID submitted"
2359 msgstr "dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2360
2361 msgid "connection not established"
2362 msgstr "cyswllt heb ei sefydlu"
2363
2364 msgid "POP3 pass:"
2365 msgstr "POP3 pass:"
2366
2367 msgid "No password submitted"
2368 msgstr "Dim cyfrinair wedi ei gyflwyno"
2369
2370
2371 msgid "authentication failed "
2372 msgstr "dilysiad wedi methu"
2373
2374 msgid "POP3 apop:"
2375 msgstr "POP3 apop:"
2376
2377 msgid "No login ID submitted"
2378 msgstr "Dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2379
2380 msgid "No server banner"
2381 msgstr "Dim baner gweinyddwr"
2382
2383 msgid "abort"
2384 msgstr "erthylu"
2385
2386 msgid "apop authentication failed"
2387 msgstr "methodd dilysiad apop"
2388
2389 msgid "POP3 login:"
2390 msgstr "POP3 login:"
2391
2392 msgid "POP3 top:"
2393 msgstr "POP3 top:"
2394
2395 msgid "POP3 pop_list:"
2396 msgstr "POP3 pop_list:"
2397
2398 msgid "Premature end of list"
2399 msgstr "Diwedd cynamserol y rhestr"
2400
2401 msgid "POP3 get:"
2402 msgstr "POP3 get:"
2403
2404 msgid "POP3 last:"
2405 msgstr "POP3 last:"
2406
2407 msgid "POP3 reset:"
2408 msgstr "POP3 reset:"
2409
2410 msgid "POP3 send_cmd:"
2411 msgstr "POP3 send_cmd:"
2412
2413 msgid "Empty command string"
2414 msgstr "Llinyn gorchmynion gwag"
2415
2416 msgid "POP3 quit:"
2417 msgstr " POP3 quit:"
2418
2419 msgid "connection does not exist"
2420 msgstr "nid ywr cyswllt yn bodoli"
2421
2422 msgid "POP3 uidl:"
2423 msgstr "POP3 uidl:"
2424
2425 msgid "POP3 delete:"
2426 msgstr "POP3 delete:"
2427
2428 msgid "No msg number submitted"
2429 msgstr "Dim rhif neges wedi ei gyflwyno"
2430
2431 msgid "Command failed "
2432 msgstr "Methodd y gorchymyn"
2433
2434 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
2435 msgstr "Gweinyddwr POP pell wrthin Casglu Post"
2436
2437 msgid "Select Server:"
2438 msgstr "Dewis y Gweinyddwr:"
2439
2440 msgid "Password for"
2441 msgstr "Cyfrinair am"
2442
2443 msgid "Fetch Mail"
2444 msgstr "Ewch i Nôl Post"
2445
2446 msgid "Fetching from "
2447 msgstr "Nôl o"
2448
2449 msgid "Oops, "
2450 msgstr "Wps, "
2451
2452 msgid "Opening IMAP server"
2453 msgstr "Agor gweinyddwr IMAP"
2454
2455 msgid "Opening POP server"
2456 msgstr "Agor gweinyddwr POP"
2457
2458 msgid "Login Failed:"
2459 msgstr "Mewngofnodi wedi Methu:"
2460
2461 msgid "Login OK: No new messages"
2462 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Dim neges newydd"
2463
2464 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
2465 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mewnflwch yn WAG"
2466
2467 msgid "Login OK: Inbox contains ["
2468 msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mae Mewnflwch yn cynnwys ["
2469
2470 msgid "] messages"
2471 msgstr "] negesau"
2472
2473 msgid "Fetching UIDL..."
2474 msgstr "Mynd i nôl UIDL..."
2475
2476 msgid "Server does not support UIDL."
2477 msgstr "Nid ywr gweinyddwr yn cynnal UIDL"
2478
2479 msgid "Leaving Mail on Server..."
2480 msgstr "Gadael Post ar y Gweinyddwr..."
2481
2482 msgid "Deleting messages from server..."
2483 msgstr "Dileu negesau or gweinyddwr..."
2484
2485 msgid "Fetching message "
2486 msgstr "Nôl neges"
2487
2488 msgid "Message appended to mailbox"
2489 msgstr "Neges wedi ei ychwanegu at y blwch post"
2490
2491 msgid "Message "
2492 msgstr "Neges"
2493
2494 msgid " deleted from Remote Server!"
2495 msgstr " wedi ei ddileu or Gweinyddwr Pell!"
2496
2497 msgid "Delete failed:"
2498 msgstr "Dileu wedi methu:"
2499
2500 msgid "Error Appending Message!"
2501 msgstr "Gwall Ynghlwm âr Neges!"
2502
2503 msgid "Closing POP"
2504 msgstr "Yn cau POP"
2505
2506 msgid "Logging out from IMAP"
2507 msgstr "Yn logio allan o IMAP"
2508
2509 msgid "Saving UIDL"
2510 msgstr "Yn cadw UIDL"
2511
2512 msgid "Remote POP server settings"
2513 msgstr "Gosodiadau gweinyddwr pell POP"
2514
2515 msgid ""
2516 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
2517 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
2518 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
2519 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
2520 msgstr "Dylech fod yn ymwybodol nad ywr amgryptiad syn cael ei ddefnyddio i storio"
2521 "eich cyfrinair yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, os ydych chin defnyddio pop, does dim"
2522 "amgryptiad yn hanfodol beth bynnag. Ar ben hynny, gall haciwr ddadwneud yr amgryptiad"
2523 "y byddwn yn ei wneud iw gadw ar y gweinyddwr wrth ddarllen y ffynhonnell ir ffeil yma. "
2524
2525 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
2526 msgstr "Os fyddwch chin gadael y cyfrinair yn wag, byddwch ei angen pan ewch i nôl post."
2527
2528 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
2529 msgstr "Amgryptiwch gyfrineiriau (er gwybodaeth yn unig)"
2530
2531 msgid "Add Server"
2532 msgstr "Ychwanegwch y Gweinyddwr"
2533
2534 msgid "Server:"
2535 msgstr "Gweinyddwr:"
2536
2537 msgid "Alias:"
2538 msgstr "Arallenw:"
2539
2540 msgid "Username:"
2541 msgstr "Enw defnyddiwr:"
2542
2543 msgid "Store in Folder:"
2544 msgstr "Storiwch mewn Ffolder:"
2545
2546 msgid "Leave Mail on Server"
2547 msgstr "Gadewch Bost ar y Gweinyddwr"
2548
2549 msgid "Check mail during login"
2550 msgstr "Gwiriwch y post yn ystod y mewngofnodi"
2551
2552 msgid "Check mail during folder refresh"
2553 msgstr "Gwiriwch y post wrth adnewyddu ffolderi"
2554
2555 msgid "Modify Server"
2556 msgstr "Addaswch y Gweinyddwr"
2557
2558 msgid "Server Name:"
2559 msgstr "Enwr Gweinyddwr:"
2560
2561 msgid "Modify"
2562 msgstr "Addaswch"
2563
2564 msgid "No-one server in use. Try to add."
2565 msgstr "Dim un gweinyddwr yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch ychwanegu."
2566
2567 msgid "Fetching Servers"
2568 msgstr "Nôl Gweinyddwyr"
2569
2570 msgid "Confirm Deletion of a Server"
2571 msgstr "Cadarnhewch Ddileu Gweinyddwr"
2572
2573 msgid "Selected Server:"
2574 msgstr "Gweinyddwr a Ddewiswyd:"
2575
2576 msgid "Confirm delete of selected server?"
2577 msgstr "Cadarnhau dileu gweinyddwr wedi ei ddewis?"
2578
2579 msgid "Confirm Delete"
2580 msgstr "Cadarnhau Dileu"
2581
2582 msgid "Mofify a Server"
2583 msgstr "Addaswch Weinyddwr"
2584
2585 msgid "Undefined Function"
2586 msgstr "Swyddogaeth Aniffiniedig"
2587
2588 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
2589 msgstr "Hei! Am beth rydych chin chwilio?"
2590
2591 msgid "Fetch"
2592 msgstr "Ewch i nôl"
2593
2594 msgid "Warning, "
2595 msgstr "Rhybudd,"
2596
2597 msgid "Mail Fetch Result:"
2598 msgstr "Canlyniad Nôl Post: "
2599
2600 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
2601 msgstr "Nôl Post POP3 Syml"
2602
2603 msgid ""
2604 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
2605 "account on this server."
2606 msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer llwytho e-bost i lawr o flwch"
2607 "post pop3 ich cyfrif ar y gweinyddwr yma."
2608
2609 msgid "Bug Reports:"
2610 msgstr "Adroddiadau Byg:"
2611
2612 msgid "Show button in toolbar"
2613 msgstr "Dangoswch fotwm yn y bar offer"
2614
2615 msgid "Sent Subfolders Options"
2616 msgstr "Opsiynau ar gyfer is-Ffolderi anfonwyd"
2617
2618 msgid "Use Sent Subfolders"
2619 msgstr "Defnyddiwch Is-ffolderi wedi eu hanfon"
2620
2621 msgid "Monthly"
2622 msgstr "Misol"
2623
2624 msgid "Quarterly"
2625 msgstr "Chwarterol"
2626
2627 msgid "Yearly"
2628 msgstr "Blynyddol"
2629
2630 msgid "Base Sent Folder"
2631 msgstr "Ffolder Anfon Gwreiddiol"
2632
2633 msgid "TODAY"
2634 msgstr "HEDDIW"
2635
2636 msgid "l, F j Y"
2637 msgstr "l, F j Y "
2638
2639 msgid "ADD"
2640 msgstr "YCHWANEGWCH"
2641
2642 msgid "EDIT"
2643 msgstr "GOLYGWCH"
2644
2645 msgid "DEL"
2646 msgstr "DEL"
2647
2648 msgid "Start time:"
2649 msgstr "Amser cychwyn:"
2650
2651 msgid "Length:"
2652 msgstr "Hyd:"
2653
2654 msgid "Priority:"
2655 msgstr "Blaenoriaeth"
2656
2657 msgid "Title:"
2658 msgstr "Teitl:"
2659
2660 msgid "Set Event"
2661 msgstr "Gosod Digwyddiad"
2662
2663 msgid "Event Has been added!"
2664 msgstr "Digwyddiad wedi ei ychwanegu!"
2665
2666 msgid "Time:"
2667 msgstr "Amser:"
2668
2669 msgid "Day View"
2670 msgstr "Edrych ar y Diwrnod"
2671
2672 msgid "Do you really want to delete this event?"
2673 msgstr "Ydych chi eisiau dileur digwyddiad yma mewn gwirionedd?"
2674
2675 msgid "Event deleted!"
2676 msgstr "Digwyddiad wedi ei ddileu!"
2677
2678 msgid "Nothing to delete!"
2679 msgstr "Dim byd iw ddileu!"
2680
2681 msgid "Update Event"
2682 msgstr "Uwchraddiwch Ddigwyddiad"
2683
2684 msgid "Do you really want to change this event from:"
2685 msgstr "Ydych chi eisiau newid hyn mewn gwirionedd o:"
2686
2687 msgid "to:"
2688 msgstr "at:"
2689
2690 msgid "l, F d Y"
2691 msgstr "l, F d Y "
2692
2693 msgid "Event updated!"
2694 msgstr "Digwyddiad wedi ei uwchraddio!"
2695
2696 msgid "Month View"
2697 msgstr "Edrych ar Fis"
2698
2699 msgid "0 min."
2700 msgstr "0 munud"
2701
2702 msgid "15 min."
2703 msgstr "15 munud"
2704
2705 msgid "35 min."
2706 msgstr "35 munud"
2707
2708 msgid "45 min."
2709 msgstr "45 munud"
2710
2711 msgid "1 hr."
2712 msgstr "1 awr"
2713
2714 msgid "1.5 hr."
2715 msgstr "1.5 awr"
2716
2717 msgid "2 hr."
2718 msgstr "2 awr"
2719
2720 msgid "2.5 hr."
2721 msgstr "2.5 awr"
2722
2723 msgid "3 hr."
2724 msgstr "3 awr"
2725
2726 msgid "3.5 hr."
2727 msgstr "3.5 awr"
2728
2729 msgid "4 hr."
2730 msgstr "4 awr"
2731
2732 msgid "5 hr."
2733 msgstr "5 awr"
2734
2735 msgid "6 hr."
2736 msgstr "6 awr"
2737
2738 msgid "Calendar"
2739 msgstr "Calendar"
2740
2741 msgid "Mailinglist"
2742 msgstr "Rhesr bostio"
2743
2744 msgid ""
2745 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
2746 "receive an emailed response at the address below."
2747 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn am help ar gyfer y rhestr yma."
2748 "Byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost yn y cyfeiriad isod. "
2749
2750
2751
2752 msgid ""
2753 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
2754 "this list. You will be subscribed with the address below."
2755 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich tanysgrifio ir rhestr yma."
2756 "Byddwch yn cael eich tanysgrifio âr cyfeiriad isod."
2757
2758 msgid ""
2759 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
2760 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
2761 msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich dad-danysgrifio or"
2762 "rhestr yma. Bydd yn ceisio dad-danysgrifior cyfeiriad isod."
2763
2764 msgid "Send Mail"
2765 msgstr "Anfonwch Bost"
2766
2767 msgid "Post to List"
2768 msgstr "Postiwch ir Rhestr"
2769
2770 msgid "Reply to List"
2771 msgstr "Atebwch ir Rhestr"
2772
2773 msgid "List Archives"
2774 msgstr "Rhestrwch Archifau"
2775
2776 msgid "Contact Listowner"
2777 msgstr "Cysylltwch â Pherchennog y Rhestr"
2778
2779 msgid "Mailing List:"
2780 msgstr "Rhestr Bostio:"
2781
2782 msgid "Delete & Prev"
2783 msgstr "Dilewch a Blaenorol"
2784
2785 msgid "Delete & Next"
2786 msgstr "Dilewch a Nesaf"
2787
2788 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
2789 msgstr "Dilewch/Symudwch/Botymau Nesaf:"
2790
2791 msgid "Display at top"
2792 msgstr "Arddangoswch ar y brig"
2793
2794 msgid "with move option"
2795 msgstr "âr opsiwn symud"
2796
2797 msgid "Display at bottom"
2798 msgstr "Arddangoswch yn y gwaelod"
2799
2800 msgid "Config File Version"
2801 msgstr "Fersiwn y Ffeil Ffurfweddu"
2802
2803 msgid "Squirrelmail Version"
2804 msgstr "Fersiwn Squirrelmail"
2805
2806 msgid "PHP Version"
2807 msgstr "Fersiwn PHP"
2808
2809 msgid "Organization Preferences"
2810 msgstr "Dewisiadaur Sefydliad"
2811
2812 msgid "Organization Name"
2813 msgstr "Enwr Sefydliad"
2814
2815 msgid "Organization Logo"
2816 msgstr "Logor Sefydliad"
2817
2818 msgid "Organization Logo Width"
2819 msgstr "Lled Logor Sefydliad"
2820
2821 msgid "Organization Logo Height"
2822 msgstr "Uchder Logor Sefydliad"
2823
2824 msgid "Organization Title"
2825 msgstr "Teitl y Sefydliad"
2826
2827 msgid "Signout Page"
2828 msgstr "Tudalen Logio Allan"
2829
2830 msgid "Default Language"
2831 msgstr "Iaith Ddiofyn"
2832
2833 msgid "Top Frame"
2834 msgstr "Ffrâm Uchaf"
2835
2836 msgid "Server Settings"
2837 msgstr "Gosodiadau Gweinyddwr"
2838
2839 msgid "Mail Domain"
2840 msgstr "Parth Post"
2841
2842 msgid "IMAP Server Address"
2843 msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr IMAP"
2844
2845 msgid "IMAP Server Port"
2846 msgstr "Porth Gweinyddwr IMAP"
2847
2848 msgid "IMAP Server Type"
2849 msgstr "Math Gweinyddwr IMAP"
2850
2851 msgid "Cyrus IMAP server"
2852 msgstr "Gweinyddwr IMAP Cyrus"
2853
2854 msgid "University of Washington's IMAP server"
2855 msgstr "Gweinyddwr Prifysgol Washington"
2856
2857 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
2858 msgstr "Gweinyddwr IMAP Microsoft Exchange"
2859
2860 msgid "Courier IMAP server"
2861 msgstr "Gweinyddwr IMAP Courier"
2862
2863 msgid "Not one of the above servers"
2864 msgstr "Dim un or gweinyddwyr uchod"
2865
2866 msgid "IMAP Folder Delimiter"
2867 msgstr "Amffinydd Ffolderi IMAP"
2868
2869 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
2870 msgstr "Defnyddiwch \"canfod\" i ganfod yn awtomatig."
2871
2872 msgid "Use Sendmail"
2873 msgstr "Defnyddiwch Sendmail"
2874
2875 msgid "Sendmail Path"
2876 msgstr "Llwybr Sendmail"
2877
2878 msgid "SMTP Server Address"
2879 msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr SMTP"
2880
2881 msgid "SMTP Server Port"
2882 msgstr "Porth Gweinyddwr SMTP"
2883
2884 msgid "Authenticated SMTP"
2885 msgstr "SMTP wedi ei ddilysu"
2886
2887 msgid "Invert Time"
2888 msgstr "Gwrthdroi Amser"
2889
2890 msgid "Use Confirmation Flags"
2891 msgstr "Defnyddiwch Fflagiau Cadarnhau"
2892
2893 msgid "Folders Defaults"
2894 msgstr "Ffolderi Diofyn"
2895
2896 msgid "Default Folder Prefix"
2897 msgstr "Rhagddodiad Ffolder Diofyn"
2898
2899 msgid "Show Folder Prefix Option"
2900 msgstr "Dangoswch y Dewis o Ragddodiadau Ffolder"
2901
2902 msgid "By default, move to trash"
2903 msgstr "Yn ddiofyn, symudwch ir sbwriel"
2904
2905 msgid "By default, move to sent"
2906 msgstr "Yn ddiofyn, symudwch i wedi ei anfon"
2907
2908 msgid "By default, save as draft"
2909 msgstr "Yn ddiofyn, cadwch fel drafft"
2910
2911 msgid "List Special Folders First"
2912 msgstr "Rhestrwch Ffolderi Arbennig yn Gyntaf"
2913
2914 msgid "Show Special Folders Color"
2915 msgstr "Dangoswch Liwiau Ffolderi Arbennig"
2916
2917 msgid "Auto Expunge"
2918 msgstr "Diddymwch yn Awtomatig"
2919
2920 msgid "Default Sub. of INBOX"
2921 msgstr "Is.Diofyn o MEWNFLWCH"
2922
2923 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
2924 msgstr "Dangoswch y Dewis Cynnwys Is."
2925
2926 msgid "Default Unseen Notify"
2927 msgstr "Hysbyswch Diofyn Heb ei Weld"
2928
2929 msgid "Default Unseen Type"
2930 msgstr "Math Diofyn heb ei Weld"
2931
2932 msgid "Auto Create Special Folders"
2933 msgstr "Crewch Ffolderi Arbennig yn Awtomatig"
2934
2935 msgid "Default Javascript Adrressbook"
2936 msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Javascript Diofyn"
2937
2938 msgid "Auto delete folders"
2939 msgstr "Dilewch Ffolderi yn awtomatig"
2940
2941 msgid "General Options"
2942 msgstr "Dewisiadau Cyffredinol"
2943
2944 msgid "Default Charset"
2945 msgstr "Set Nodau Diofyn"
2946
2947 msgid "Data Directory"
2948 msgstr "Cyfeiriadur Data"
2949
2950 msgid "Temp Directory"
2951 msgstr "Cyfeiriadur Dros Dro"
2952
2953 msgid "Hash Level"
2954 msgstr "Lefel Stwnsh"
2955
2956 msgid "Hash Disabled"
2957 msgstr "Analluogwyd stwnsh"
2958
2959 msgid "Moderate"
2960 msgstr "Cymhedrol"
2961
2962 msgid "Medium"
2963 msgstr "Canolig"
2964
2965 msgid "Default Left Size"
2966 msgstr "Maint Chwith Diofyn"
2967
2968 msgid "Usernames in Lowercase"
2969 msgstr "Enwau defnyddwyr mewn llythrennau bach"
2970
2971 msgid "Allow use of priority"
2972 msgstr "Caniatewch ddefnyddio blaenoriaeth"
2973
2974 msgid "Hide SM attributions"
2975 msgstr "Cuddiwch briodoleddau SM"
2976
2977 msgid "Enable use of delivery receipts"
2978 msgstr "Galluogwch ddefnyddio derbynebau danfon"
2979
2980 msgid "Allow editing of identities"
2981 msgstr "Caniatewch olygu dynodiadau"
2982
2983 msgid "Allow editing of full name"
2984 msgstr "Caniatewch olygur enw llawn"
2985
2986 msgid "Message of the Day"
2987 msgstr "Neges y Dydd"
2988
2989 msgid "Database"
2990 msgstr "Cronfa ddata"
2991
2992 msgid "Address book DSN"
2993 msgstr "DSN llyfr cyfeiriadau"
2994
2995 msgid "Address book table"
2996 msgstr "Tabl llyfr cyfeiriadau"
2997
2998 msgid "Preferences DSN"
2999 msgstr "Dewisiadau DSN"
3000
3001 msgid "Preferences table"
3002 msgstr "Tabl dewisiadau"
3003
3004 msgid "Preferences username field"
3005 msgstr "Dewisiadau Maes Enw Defnyddiwr"
3006
3007 msgid "Preferences key field"
3008 msgstr "Dewisiadau prif faes "
3009
3010 msgid "Preferences value field"
3011 msgstr "Dewisiadau Maes gwerth "
3012
3013 msgid "Themes"
3014 msgstr "Themâu"
3015
3016 msgid "Style Sheet URL (css)"
3017 msgstr "Taflen Arddull URL (css)"
3018
3019 msgid "Configuration Administrator"
3020 msgstr "Gweinyddydd Ffurfwedd"
3021
3022 msgid "Theme Name"
3023 msgstr "Enwr Thema"
3024
3025 msgid "Theme Path"
3026 msgstr "Llwybr Themâu"
3027
3028 msgid "Plugins"
3029 msgstr "Mewnblygiau"
3030
3031 msgid "Change Settings"
3032 msgstr "Newid Gosodiadau"
3033
3034 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
3035 msgstr "Methu ag agor ffeil ffurfweddu. Edrychwch ar config.php os gwelwch yn dda."
3036
3037 msgid "Administration"
3038 msgstr "Gweinyddiaeth"
3039
3040
3041
3042
3043 msgid ""
3044 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
3045 "remotely."
3046 msgstr "Maer modiwl yma yn fodd i weinyddwyr reoli prif ffurfwedd SquirrelMail o bell"
3047
3048
3049 msgid "Delivery error report"
3050 msgstr "Adrodd am gamgymeriad wrth anfon"
3051
3052 msgid "Undelivered Message Headers"
3053 msgstr "Penawdau Negesau Heb eu Hanfon"