ค้นหา ค้นหาจดหมายจากกล่องจดหมาย

คุณสามารถค้นหาจดหมายจากกล่องจดหมายที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้

การใช้งาน

เริ่มจากเลือกกล่องจดหมายที่ต้องการค้นหา จากนั้นใส่คำที่ต้องการค้น ถัดไปจะให้เลือกว่าจะหาจากส่วนไหน ของจดหมาย เมื่อกดกดปุ่มค้นหา จดหมายที่พบจะถูกแสดงถัดลงไป คุณสามารถเปิดอ่านได้เหมือนปกติ

สังเกตว่าเมื่อคุณอ่านจดหมาย และไปยังหน้าจอค้นหา กล่องจดหมายที่คุณเปิดอยู่ในขณะนั้น จะถูกเลือกให้เป็นกล่องจดหมายที่ต้องการค้นหาโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าคุณกำลังอ่านจดหมายในกล่องชื่อ "เพื่อนๆ" เมื่อคุณกดปุ่มค้นหา กล่องจดหมายที่จะถูกค้นหาจะเป็นกล่องจดหมาย "เพื่อนๆ" โดยอัตโนมัติ

ต้องการค้นหาอะไร

ถัดจากข้อความที่จะค้นหา จะเป็นกล่องให้เลือกว่าจะค้นหาจากส่วนไหนของดหมาย เช่น จากเนื้อความ, จากทุกๆ ตำแหน่งในจำหมาย, จากชื่อผู้ส่ง, จากส่วนของสำเนาถึง หรือ จากส่วนส่งถึง เป็นต้น

เนื้อความ - ค้นหาจากเนื้อความในจดหมาย

ทุกๆ ที่ - ค้นหาจากทุกส่วน ทั้งส่วนหัวจดหมายด้วย ซึ่งอาจจะค้นหาได้ผลลัพธ์มาก แต่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ

หัวข้อ - ค้นจากหัวข้อจดหมาย

ชื่อผู้ส่ง - ค้นจากชื่อผู้ส่ง ซึ่งไม่เฉพาะแต่ที่แสดงให้เห็นในหน้าจอ แสดงรายการจดหมายเท่านั้น เพราะปกติแล้ว จะมีทั้งชื่อผู้ส่ง และอีเมล์ของผู้ส่ง แต่ SquirrelMail จะแสดงในหน้าจอแสดงรายการจดหมาย จะแสดงเฉพาะชื่อเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อมา จะแสดงอีเมล์ผู้ส่งแทน)

ส่งถึง - ชื่อผู้ที่ถูกส่งถึง ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอีเมล์

สำเนาถึง - เหมือนกับส่งถึง แต่จำเป็นการสำเนาถึง (CC)