ตัวเลือก คุณสามารถปรับแต่ง หน้าจอของ SquirrelMail ได้ตามต้องการ

คุณสามารถปรับแต่ง รูปแบบ, ภาษา, กล่องจดหมาย และอื่นๆ ได้มากมาย ซึ่งการปรับแต่งนี้ จะใช้ได้เฉพาะคุณเท่านั้น ไม่ซ้ำกันกับของคนอื่นๆ มี 4 ส่วนในการปรับแต่งนี้ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล, การแสดงผล, การเน้นจดหมาย และ กล่องจดหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเต็ม
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ เช่น นายเขียว แซ่แดง ส่วนนี้จะถูกแสดงเวลาคุณส่งจดหมายไปให้คนอื่น (ว่าส่งมาจากนายเขียน แซ่แดง ถ้าคุณไม่ใส่ไว้ จะเป็นอีเมล์ของคุณแทน)

อีเมล์ ของคุณ
ไม่จำเป็นต้องใส่ - ถ้าอีเมล์ ที่คุณใช้ประจำไม่ใช่อีเมล์อันนี้ ก็ใส่ไว้ ณ. ที่นี้ เช่น ถ้าต้องการให้ปรากฏว่าส่งมาจาก kiew@yahoo.com แทน ก็ใส่เข้าไปแทน เวลาตอบกลับจะได้ตอบกลับไปที่ kiew@yahoo.com เลย

ให้ตอบกลับไปที่
ไม่จำเป็นต้องใส่ - เป็นอีเมล์ ที่ต้องการให้ผู้ตอบ เขียนตอบกลับมา เช่น ถ้าต้องการให้ตอบกลับไปที่ kiew@yahoo.com ก็ใส่ไว้

ลายเซ็น
ไม่จำเป็นต้องใส่ - ลายเซ็น จะถูกใส่ไว้ท้ายจดหมายโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการใช้ ก็เขียนลายเซ็นในช่องด้านล่าง และต้องตั้งให้แนบลายเซ็นไปพร้อมจดหมายด้วย ในส่วนของตัวเลือก

ปรับแต่งการแสดงผล รูปแบบ
คุณสามารถปรับแต่งสี ที่แสดงได้หลายสี

ภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนเมนู เป็นภาษาอื่นๆ ได้ตามต้องการ แต่จะไม่เป็นการแปลจดหมายที่ส่งมา (เปลี่ยนภาษาเฉพาะเมนูต่างๆ)

ใช้สมุดจดหมายที่เป็น Javascript?
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สมุดจดหมายที่เป็น html ธรรมดา หรือว่าเป็น Javascript ซึ่งถ้าบราวเซอร์ของคุณสามารถใช้งาน Javascript ได้ก็ควรใช้เป็น Javascript เพราะใช้งานสะดวกกว่า

จำนวนจดหมายที่จะแสดงต่อครั้ง
จำกัดจำนวนจดหมายที่จะแสดงต่อหน้าจอ ถ้าจดหมายมีมากกว่าจำนวนนี้ ในหน้าจอ จะมีปุ่มหน้าก่อนหน้า กับ หน้าถัดไป ให้กด

ตัดคำที่ตำแหน่ง
จำนวนตัวอักษรที่จะมีได้ต่อบรรทัด ก่อนที่จะขึ้นบรรทัดใหม่

ขนาดของหน้าจอเขียนจดหมาย
ความกว้างของหน้าจอที่คุณต้องการใช้เขียนจดหมาย โดยระบุเป็นจำนวนตัวอักษรใน 1 บรรทัด

ความกว้างของเฟรมด้านซ้าย (รายการกล่องจดหมาย)
ในด้านซ้าย จะเป็นรายการกล่องจดหมาย ซึ่งคุณสามารถระบุความกว้างได้ ถ้าคุณมีกล่องจดหมาย ที่มีชื่อยาวๆ ก็ควรจะตั้งไว้มากสักหน่อย แต่ถ้าไม่ ก็ไม่ควรตั้งไว้มากนัก เพราะจะเปลืองเนื้อที่ในการแสดงจดหมาย ในเฟรมด้านขวา

แสดงกล่องจดหมายล่าสุด โดยอัตโนมัติ
สามารถตั้งให้แสดงรายการกล่องจดหมายล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ ในด้านซ้าย ซึ่งจะปรับจำนวนจดหมายในกล่องจดหมายไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ที่ไม่ต้องคอยตรวจสอบเองเรื่อยๆ

เน้นจดหมาย มีประโยชน์ในกรณีที่คุณรับจดหมายจากหลายๆ ที่ โดยคุณสามารถกำหนดให้สีที่มาจากที่ต่างๆ มีสีแตกต่างกันได้ เช่น จากเจ้านายให้เป็นสีแดง จากแฟนให้เป็นสีชมพู เป็นต้น

กดที่ สร้างใหม่ หรือ แก้ไข (อันที่มีอยู่แล้ว) จากนั้นจะมีตัวเลือกให้ใส่

ชื่อที่ไว้แยกแยะ
ชื่ออะไรก็ได้ ที่คุณเข้าใจ เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้เน้นจดหมายจากแฟน ก็เขียนว่า จากแฟน

สี
สีของพื้นหลังจดหมายฉบับนั้น คุณสามารถเลือกได้หลายสี หรือ สามารถกำหนดเองได้ เช่น a64b92 ถ้าคุณกำหนดเอง อย่าลืมเลือกที่จุดกลมด้านหน้าด้วย

ตรงกับ
คุณสามารถข้อความที่พบในส่วนต่างๆ ของจดหมาย โดยเลือกที่ช่องถัดมา ว่าถ้าพบข้อความนี้ ในส่วนไหนของจดหมาย ก็ให้แสดงสีเน้นพิเศษ เช่น mom@yahoo.com ในส่วนของ ส่งมาจาก

ปรับแต่งกล่องจดหมาย ที่อยู่กล่องจดหมาย
บางระบบจะไม่มีตัวเลือกนี้ ถ้ามีให้เลือก ให้เลือกไปที่ไดเรคทอรี่ที่เก็บเมล์ของคุณ ถ้าไม่เข้าให้เว้นไป

กล่องจดหมายขยะ
คุณสามารถกำหนดให้จดหมายที่ถูกลบแล้ว เก็บไว้ที่กล่องจดหมายขยะได้ ถ้าไม่ต้องการให้เก็บลงกล่องจดหมายขยะ ให้เลือกที่ ไม่ใช้กล่องจดหมายขยะ

กล่องจดหมายส่งแล้ว
คุณสามารถกำหนดให้จดหมายที่ส่งไปแล้ว เก็บไว้ในกล่องจดหมายส่งแล้วได้ ถ้าไม่ต้องการใช้ ให้เลือกที่ ไม่ต้องการใช้กล่องจดหมายส่งแล้ว

การแจ้งเตือนจดหมายยังไม่เปิดอ่าน
สามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงจำนวนจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ในรายการกล่องจดหมายในเฟรมด้านซ้ายหรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงเฉพาะใน INBOX หรือทุกกล่อง หรือไม่ต้องแสดง ถ้าคุณรู้สึกว่าการแสดงรายการกล่องจดหมายช้า ให้ปรับเป็นให้แสดงเฉพาะใน INBOX หรือไม่มีการแสดง

ชนิดของการแจ้งจดหมายที่ยังไม่เปิดอ่าน
กำหนดได้ว่าจะให้แจ้งในรูปแบบไหน เช่น จดหมายยังไม่เปิดอ่านอย่างเดียว หรือ จดหมายที่ยังไม่เปิดอ่าน / จำนวนจดหมายทั้งหมด