Moving help files from sv to sv_SE
[squirrelmail.git] / help / sv_SE / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Inställningar
4    </title>
5    <summary>
6       Du kan förändra SquirrelMails utseende och funktioner.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Det finns många alternativ i SquirrelMails inställningar. Du har
11       ett helt gäng alternativ att byta teman, språk och andra egenskaper.
12       Vad du kan göra beror på installationen. När du förändar någonting
13       förändras det bara för dig, du kan inte av misstag förändra andras
14       inställningar. Det finns fem huvudkategorier i inställningarna:
15       Personlig Information, Visualiseringsinställningar, Markering av
16       Meddelanden, Mappinställningar och Indexeringsordning.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Personlig Information
24    </title>
25    <description>
26       <b>Fullt Namn</b><br>
27       Skriv in ditt namn, till exempel "Jon Doe". Detta är namnet som den
28       som får ditt meddelande ser. Om du inte fyller i fältet kommer din
29       E-post adress att visas istället.
30       <br><br>
31       
32       <b>E-post adress</b><br>
33       <i>Frivillig</i> - Du kan skriva in en annan adress än den som systemet
34       automatiskt fyller in.
35       <br><br>
36       
37       <b>Svara Till</b><br>
38       <i>Frivillig</i> - Adress som ett eventuellt svar skickas till.
39       Praktiskt om du vill få svaren till en annan adress än den du skickar
40       meddelanden från.
41       <br><br>
42       
43       <b>Signatur</b><br>
44       <i>Frivillig</i> - Signatur är text som läggs till i meddelanden du
45       skriver. Om du vill använda Signatur, se till att du har kryssat i
46       rutan "Använd signatur?" och att du har fyllt i text du önskar att ha
47       som Signatur.
48       <br><br>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Visualiseringsinställningar 
55    </title>
56    <description>
57       <b>Tema</b><br>
58       SquirrelMail har många alternativ. Prova gärna olika för att hitta
59       det du tycker mest om.
60       <br><br>
61
62       <b>Språk</b><br>
63       Om engelska inte är ditt språk du kan enkelt byta språk som används.
64       Observera att detta inte påverkar själva meddelanden eller
65       systemmapparnas namn.
66       <br><br>
67
68       <b>Använd Javascript eller HTML adressbok?</b><br>
69       En av grundprinciperna under utvecklingen av SquirrelMail har varit
70       att inte använda Javascript. I vilket fall som helst några av
71       utvecklarna gick och gjorde JavaScript adress-sökning. De lyckades
72       så bra att vi inte kunde kasta bort denna. Du kan själv välja om du
73       vill använda denna eller den vanliga HTML sökningen. Observera att
74       JavaScript inte fungerar i alla browsers.
75       <br><br>
76       
77       <b>Antal Meddelanden att Indexera</b><br>
78       Antalet meddelanden per sida. Om det finns flera meddelanden du kan
79       använda länkarna "Tidigare" och "Nästa" för att byta sida.
80       <br><br>
81       
82       <b>Radbryt mottagen text vid</b><br>
83       Antalet tecken per rad. 86 fungerar oftast bra, men du kan testa olika
84       för att hitta en som passar just din browser.
85       <br><br>
86       
87       <b>Textfönstrets storlek</b><br>
88       Storleken, i antal tecken, för rutan du skriver meddelandet i.
89       <br><br>
90       
91       <b>Placeringen av mapplistan</b><br>
92       Du kan välja att ha listan på vänstra eller högra sidan.
93       <br><br>
94       
95       <b>Knapparnas placering, nytt meddelande</b><br>
96       Platsen för knapparna "Adresser" och "Skicka".
97       <br><br>
98       
99       <b>Mapplistans bredd</b><br>
100       Om du har långa namn på mappar du kan öka bredden på mapplistan. Anges
101       i pixlar. Det är dock bra att inte ha alltför bred mapplista för att
102       meddelandesidan inte blir för liten.
103       <br><br>
104       
105       <b>Uppdatera listan automatiskt</b><br>
106       Välj tidsintervall för automatisk uppdatering av mapplistan här.
107       <br><br>
108    </description>
109 </section>
110
111 <section>
112    <title>
113       Markering av Meddelanden
114    </title>
115    <description>
116       Denna funktion gör det lättare att skilja meddelanden från varandra.
117       Mycket praktiskt om man tillhör olika postlistor. Klicka på "Ny" och
118       skapa en ny definition eller klicka på "Modifiera" för att ändra på
119       en befintlig definition.
120       <br><br>
121       
122       <b>Identieringsnamn</b><br>
123       Välj ett namn som beskriver valet.
124       <br><br>
125       
126       <b>Färg</b><br>
127       Bakrundsfärgen för meddelandelistan. Du kan välja en befintlig färg
128       eller skapa en egen med hjälp av RGB hexadecimalvärden. RGB betyder
129       mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i en skala från 00 (noll noll)
130       till FF (255 decimalt) per färg.
131       <br><br>
132       
133       <b>Matchar</b><br>
134       Villkoren.
135       <br><br>
136    </description>
137 </section>
138
139 <section>
140    <title>
141       Mappinställningar 
142    </title>
143    <description>
144       <b>Mappens plats</b><br>
145       Alternativet finns inte i alla system, rör inte om du inte vet vad man
146       skall ha här.
147       <br><br>
148
149       <b>Mappen Papperskorgen</b><br>
150       Välj mappen som används som papperskorg. Du kan också välja att inte
151       använda papperskorg.
152       <br><br>
153       
154       <b>Mappen Skickat</b><br>
155       Som Papperskorgen.
156       <br><br>
157       
158       <b>Notifiering om olästa meddelanden</b><br>
159       Du kan välja mellan att visa för enbart inkorgen, alla mappar eller
160       inte alls. Det kan sakta ner SquirrelMail om du väljer att visa
161       notifieringen för alla mappar.
162       <br><br>
163       
164       <b>Sättet att notifiera om olästa meddelanden</b><br>
165       Hur informationen visas.
166       <br><br>
167    </description>
168 </section>
169
170 <section>
171    <title>
172       Indexeringsordning
173    </title>
174    <description>
175       Kolumnernas ordning på meddelandelistan. Du kan lägga till, ta bort och
176       flytta kolumner efter behovet.
177       <br><br>
178    </description>
179 </section>