Moving help files from sv to sv_SE
[squirrelmail.git] / help / sv_SE / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Att skriva meddelanden
4    </title>
5    <summary>
6       Här kan du skriva och skicka meddelanden.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       På sidan hittar du några fält och knappar. Beroende på varifrån du
11       har kommit hit (Nytt meddelande, Svar osv.) några av fälten kan redan
12       innehålla text.
13       </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       Till:
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       Först på sidan finns <B>Till:</B> fält. Här skriver du in mottagarens
24       E-postadress. Du kan på en och samma gång skicka meddelandet till
25       flera mottagare, skilj adresserna från varandra med komma. Du kan
26       också hämta adresserna från adressboken. Raden kan bli så lång att den
27       inte rymms helt i fältet som syns, du behöver dock inte oroa dig för
28       det, alla adresser finns med ändå.
29       </p>
30    </description>
31 </section>
32
33 <section>
34    <title>
35       CC:
36    </title>
37    <description>
38       <p>
39       Nästa fält är <B>CC:</B>, det kommer från engelska Carbon Copy. Här
40       fyller du i adresser till de som skall ha en kopia av brevet, precis
41       på samma sätt som <b>Till:</b>.
42       </p>
43    </description>
44 </section>
45
46 <section>
47    <title>
48       BCC:
49    </title>
50    <description>
51       <p>
52       Från engelska Blind Carbon Copy. Det betyder att ingen av andra
53       mottagare kan se att någon har fått en kopia av meddelandet.
54       </p>
55    </description>
56 </section>
57
58 <section>
59    <title>
60       Ämne
61    </title>
62    <description>
63       <p>
64       Rubriken av meddelandet.
65       </p>
66    </description>
67 </section>
68
69 <section>
70    <title>
71       Knappen Adresser
72    </title>
73    <description>
74       <p>
75       Öppnar sökningsfuntionen för adresser. Mer info under rubriken "Adresser".
76       </p>
77    </description>
78 </section>
79
80 <section>
81    <title>
82       Meddelande
83    </title>
84    <description>
85       <p>
86       Det stora textfältet. Skriv ditt meddelande här. Eventuell signatur
87       finns redan ifylld.
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Bifoga
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Längst ner. Denna funktion gör det möjligt att bifoga filer. Filerna
99       måste finnas på din hårddisk. Du kan använda knappen "Browse" för att
100       leta efter filen. Alternativt, om du vet hela sökvägen, du kan skriva
101       in denna i fältet. Bilagan läggs till när du trycker på knappen
102       "Lägg till".
103       </p>
104       <p>
105       När man har lagt till minst en bilaga dyker en ny knapp upp på sidan.
106       Med den du kan radera bilagor, ifall du har valt fel.
107       <p>
108    </description>
109 </section>