Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Iskanje
4    </title>
5    <summary>
6       Iskanje v mapi po danih kriterijih.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       S tem uporabnim orodjem lahko v doloèeni mapi i¹èete sporoèila, katerih
11       polja v zaglavju ustrezajo doloèenim kriterijem.
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       Splo¹ni pregled
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22       Izberite mapo v kateri ¾elite iskati, vpi¹ite iskalne kriterije in
23       izberite katere dele sporoèila ¾elite preiskati. Kot odgovor na va¹o
24       poizvedbo, boste pod iskalno formo dobili seznam sporoèil, ki ustrezajo
25       doloèenim kriterijem. Sporoèila lahko izberete in preberete kot vsa
26       ostala sporoèila.
27       </p>
28       <p>
29       Bodite pozorni na to, da je privzeta mapa za iskanje tista, v kateri
30       trenutno berete sporoèila.
31       </p>
32    </description>
33 </section>
34
35 <section>
36    <title>
37       Kaj preiskati
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Na levi strani polja za vnos je padajoèi izbirnik s polji po katerih je
42       mo¾no iskanje. Ta polja so: Vsebina sporoèila, Vse, Naslov, Od, Kopija,
43       Od.
44       </p>
45       <p>
46       <b>Vsebina sporoèila</b> - Prei¹èe vsebino sporoèila.  To je glavni del
47       e-sporoèila, kjer je napisan tekst.
48       </p>
49       <p>
50       <b>Vse</b> - Prei¹èe vse, tudi celotno zaglavje sporoèila. Èe niste
51       preprièani, da je res tisto kar ¾elite potem verjetno ni. Lahko vrne
52       neprièakovane rezultate.
53       </p>
54       <p>
55       <b>Naslov</b> - Prei¹èe samo naslove vseh sporoèil.
56       </p>
57       <p>
58       <b>Od</b> - I¹èe po po¹iljatelju. To je lahko veè kot je obièajno videti
59       v seznamu sporoèil. Normalno polje "Od" vkljuèuje ime IN e-naslov
60       po¹iljatelja, vendar SquirrelMail navadno poka¾e samo ime. Èe torej
61       doloèite kriterij, ki se ujema z e-naslovom, boste morda v seznamu
62       rezultatov videli sporoèilo, ki na prvi pogled ne ustreza kriterijem, ker
63       bo v seznamu samo ime po¹iljatelja.
64       </p>
65       <p>
66       <b>Za</b> - Komu je sporoèilo namenjeno.  To je lahko vveè naslovov - ne
67       samo eden. Kar se tièe iskanja velja isto opozorilo kot za polje "Od".
68       </p>
69       <p>
70       <b>Kopija</b> - Skoraj isto kot "Za".
71       </p>
72    </description>
73 </section>