Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Uvod v SquirrelMail
4    </title>
5    <summary>
6       SquirrelMail omogoèa pregledovanje elektronske po¹te preko svetovnega spleta.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Kaj natanèno je <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
11       Je nekak¹en spletni vmestnik ki omogoèa branje emailov in je napisan v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
12       Izdelan je bil z namenom, da lahko dostopa do email sporoèil preko stre¾nika kjerkoli boste ¾e.
13       Dodatne informacije o podrobnih delovanjih IMAP protokola, lahko najdete na naslovu <A HREF="http://imap.org">tukaj</A>.
14       </p>
15    </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19    <title>
20       Osnove
21    </title>
22    <description>
23       <p>
24       Èe imate kak¹na vpra¹anja, si lahko preberete FAQ.
25       </p>
26       <p>
27       Squirrelmail je sestavljen iz dveh delov ki se imenujejo okvirji (frames).
28       Levi okvir prikazuje seznam vseh direktorijev. Dodatne informacije o levem okvirju
29       lahko najdete v rubriki pod "Datoteke".
30      </p>
31       <p>
32       Na desni strani se dogajjo vse glavne stvari. Zgornji del strani je vrstica z menijem.
33       Odjava vas bo varno odjavila iz sistema.  Trenutna Mapa prikazuje v kateri mapi se
34       trenutno nahajate. Takoj ob prijavi v sistem vas bo program ponesel v mapo PREJETO (INBOX).
35       </p>
36       <p>
37       Na vrhu strani imate vrsto mo¾nosti:
38          <ul>
39             <li><b>Novo sporoèilo</b> - Napi¹ite in po¹ljite elektronsko sporoèilo.
40             <li><b>Adresar</b> - Vsebuje seznam naslovov ki jih imate v Adresarju.
41             <li><b>Mape</b> - Vse mape so tukaj.  Lahko si izdelate, izbri¹ete preimenujete mape.
42             <li><b>Nastavitve</b> - Spremenite nastavitve.
43             <li><b>Iskanje</b> - S tem orodjem, prei¹èete vse va¹e mape ki jih doloèite.
44             <li><b>Pomoè</b> - Se ¹e nahajate v njej!
45          </ul>
46       </p>
47    </description>
48 </section>