Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Pogosta Vpra¹anje in odgovori
4    </title>   
5    <summary>
6       To je seznam pogosto zastavljenih vpra¹anj in odgovori nanje.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Lahko uporabim naenkrat veè kot eno ime iz Adresarja?
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Da.  Iskanje po Adresarju vam prika¾e vse zadetke za iskalni niz ki ste ga vpisali.
17           Èe je 10 imen prikazanih, vsaka kobinacija je lahko izbrana za <B>To:</B> ali <B>CC:</B>
18       polja.  Vsi izbrani naslovi bodo vpisani v pravilna polja kadar uporabite gumb Dodaj naslov.
19       </p>
20    </description>
21 </section>
22
23 <section>
24    <title>
25       Lahko dodam imena direktno iz po¹te v Adresar?
26    </title>
27    <description>
28       <p>
29       Ne.  Trenutno ni mogoèe dodati naslova ali imena v Adresar ob pisanju po¹te.
30           Lahko pa, izberete ¾eljen naslov, z desnim gumbom mi¹ke ga skopirate in nato prilepite v Adresar.
31           Ne bodite razoèarani, SquirrelMail je vedno pod nadaljevalnim razvijanje in ta mo¾nost se lahko
32           vkljuèi v prihodnosti.
33       </p>
34    </description>
35 </section>
36
37 <section>
38    <title>
39       Kdo je izdelal SquirrelMail?
40    </title>
41    <description>
42       <p>
43       Veliko ljudi pomaga. Za seznam vseh, lahko obi¹èete spletno stran <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
44       </p>
45    </description>
46 </section>
47
48 <section>
49    <title>
50       Kaj je webmail?
51    </title>
52    <description>
53       <p>
54       SquirrelMail vam daje mo¾nost dostopa preko IMAP protokola do email raèuna.  To pomeni
55       da vam ni potrebno ugotavljati kako se nastavijo stvari drugih, ampak samo preverite
56       svojo po¹to.
57       </p>
58    </description>
59 </section>
60
61 <section>
62    <title>
63       Kje lahko uporabljam ta webmail?
64    </title>
65    <description>
66       <p>
67       Tam kjer je brskalnik na voljo.
68       Brez¾ièni dostop (WAP/WML) trenutno ni na seznamu izdelave.
69       </p>
70    </description>
71 </section>
72
73 <section>
74    <title>
75       Zakaj uporabljati webmail namesto navadnega po¹tnega odjemalca?
76    </title>
77    <description>
78       <p>
79       Je dvomljivo da bi webmail bil celoten nadomestek za navaden email klient
80           Kdo ve?  Kakorkoli, èe ste ¾e kdaj bil v hi¹i prijatelja, na poti, doma ali v sku¾bi in
81           vstran od svojega raèunalnika in si ¾elite prebrati po¹to, potem veste zakaj.
82           Ker je veliko breme nastaviti meail raèun na drugem raèunalniku in nato ga izbrisati.
83           SquirrelMail je narejen kot nadomestek normalnemu email klientu
84       </p>
85    </description>
86 </section>
87
88 <section>
89    <title>
90       Kako ta stvar deluje?
91    </title>
92    <description>
93       <p>
94       SquirrelMail uporablja IMAP protokol, dodatne informacije o tem najdete
95       <A HREF="http://imap.org"/>tukaj</A>.  Program uporablja  svoje IMAP funkcije
96       in ne te ki so vkljuèene v PHP4.  To se ne tièe nikogar razen tistih, ki so
97       odgovorni za njegovo namestitev.
98       </p>
99    </description>
100 </section>