Updated Dutch translation
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Opties
4 </title>
5 <summary>
6 Via dit menu kunt u instellingen wijzigen: hoe SquirrelMail eruit ziet en zich gedraagt.
7 Een groot deel van SquirrelMail is aanpasbaar aan uw wensen.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Een van de goede eigenschappen van SquirrelMail is de mate waarin het aanpasbaar is
12 aan uw wensen. Afhankelijk van de instellingen heeft u brede keus uit stijlen,
13 talen, mappen en andere voorkeuren. Deze kunnen allemaal gewijzigd worden zonder van
14 invloed te zijn op de rest van de gebruikers van uw systeem. Er zijn minstens vijf hoofdonderdelen
15 van de Instellingen: persoonlijke informatie, weergave, berichtkleuren, mappen en
16 berichtvolgorde.
17 Afhankelijk van uw installatie kunnen er nog extra opties zijn toegevoegd.
18 </p>
19 </description>
20 </chapter>
21
22 <section>
23 <title>
24 Persoonlijke informatie
25 </title>
26 <description>
27 <b>Volledige Naam</b><br>
28 Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
29 weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
30 niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
31 <br><br>
32
33 <b>E-mailadres</b><br>
34 <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door SquirrelMail
35 standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
36 <br><br>
37
38 <b>Antwoordadres</b><br>
39 <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
40 de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
41 naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
42 u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
43 ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
44 <br><br>
45
46 <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
47 Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
48 als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
49 (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
50 u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
51 nieuw bericht een keuze.<br><br>
52
53 <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
54 Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
55 met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
56 staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
57 antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
58 kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
59 <UL>
60 <LI><B>Geen citering</B><br>
61 Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
62 <LI><B>Schijver zei</B><br>
63 Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
64 <LI><B>Citaat van XML</B><br>
65 Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
66 <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
67 Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
68 hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
69 schrijver ingevoegd worden.
70 </UL><br><br>
71
72 <b>Handtekening</b><br>
73 <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
74 een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
75 het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
76 in het tekstveld daaronder.
77 <br><br>
78 </description>
79 </section>
80
81 <section>
82 <title>
83 Weergavevoorkeuren
84 </title>
85 <description>
86 <b>Thema</b><br>
87 SquirrelMail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
88 SquirrelMail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
89 voorgedefinieerde stijlen kiezen.
90 <br><br>
91
92 <b>Aangepaste opmaak</b><br>
93 Een thema kiezen verandert alleen de kleuren, hier kunt u kiezen voor bijvoorbeeld
94 een andere tekstgrootte.
95 <br><br>
96
97 <b>Taal</b><br>
98 Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
99 andere taal uit de lijst kiest zal alles in SquirrelMail in het vervolg in
100 die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
101 niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
102 <br><br>
103
104 <b>Gebruik Javascript</b><br>
105 Een van de hoofddoelen bij het ontwerp van SquirrelMail is dat er standaard
106 nergens JavaScript gebruikt wordt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
107 hebben voor JavaScript. Er is echter een heel goed zoeksysteem voor het adresboek
108 gemaakt in JavaScript, en zijn er nog wat andere handigheidjes toegevoegd.
109 Er is besloten om dit als een optie weer te geven.
110 Als u niet precies begrijpt wat hier bedoeld wordt, is kiezen voor Autodetect de
111 veiligste optie.
112 <br><br>
113
114 <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
115 Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
116 map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
117 en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
118 en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
119 <br><br>
120
121 <b>Pagina selectie</b><br>
122 Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
123 weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal
124 <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
125 worden weergegeven.<br><br>
126
127 <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
128 Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
129 dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
130 voor dit veld, maar u kunt het naar hartelust wijzigen.
131 <br><br>
132
133 <b>Breedte van het tekstvenster: </b><br>
134 Hoe groot wilt u het tekstveld bij "Nieuw bericht" hebben? Dit is hoeveel tekens u
135 per regel kunt typen voordat u naar de volgende regel springt.
136 <br><br>
137
138 <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
139 Waar staan de knoppen Adresboek, Concept opslaan en Verstuur?<br><br>
140
141 <b>Adresboek weergave</B><br>
142 Kies hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
143 met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
144 browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
145 <br><br>
146
147 <b>Toon HTML versie standaard</b><br>
148 Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
149 of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
150
151 <b>Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord</b><br>
152 Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke
153 bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.
154 <br><br>
155
156 <b>Activeer weergave mailprogramma</b><BR>
157 Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.
158 <br><br>
159
160 <b>Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht</b><br>
161 Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage
162 en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als
163 u het bericht leest.
164 <br><br>
165
166 <b>Activeer subtiele printervriendelijke link</b><br>
167 Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.
168 <br><br>
169
170 <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
171 Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
172 <br><br>
173
174 <b>Andere opties</b><br>
175 Afhankelijk van de instellingen van uw SquirrelMail installatie kunnen hier
176 nog meer opties weergegeven worden.
177 <br><br>
178 </description>
179 </section>
180
181 <section>
182 <title>
183 Berichten weergave
184 </title>
185 <description>
186 Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
187 op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
188 welke berichten bij welke lijst horen.
189 Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
190 een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
191 <br><br>
192
193 Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
194 aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
195 <br><br>
196
197 <b>Naam</b><br>
198 Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
199 berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
200 <br><br>
201
202 <b>Kleur</b><br>
203 Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
204 tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
205 (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
206 aankruisen.
207 <br><br>
208
209 <b>Criteria</b><br>
210 Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
211 te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
212 en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
213 (bv mam@yahoo.com).
214 <br><br>
215 </description>
216 </section>
217
218 <section>
219 <title>
220 Mapvoorkeuren
221 </title>
222 <description>
223 <b>Mappen-pad</b><br>
224 Dit wordt niet op alle systemen weergegeven. Als u deze optie niet ziet is deze
225 niet van toepassing. Op sommige systeem is dit juist essentieel. In principe is
226 de hier weergegeven waarde juist. Dit is de map in uw homedirectory die uw
227 mailmappen bevat. Als u niet precies weet waar dit over gaat, kunt u het het
228 beste laten staan op de standaard waarde.
229 <br><br>
230
231 <b>Verwijderde items</b><br>
232 Hier kunt u opgeven in welke map berichten verdwijnen die u verwijdert. Als u
233 niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
234 definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
235 <br><br>
236
237 <b>Verzonden items</b><br>
238 U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u
239 niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
240 <br><br>
241
242 <b>Concept map</b><br>
243 Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept
244 worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor
245 "Gebruik Concept map niet".
246 <br><br>
247
248 <b>Positie van de mappenlijst</b><br>
249 Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.
250 <br><br>
251
252 <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
253 Bepaalt hoe breed uw mappenlijst is. Heeft u mappen met een lange naam, dan kunt u
254 dit wat breder zetten, anders kunt u het zo laten om meer schermruimte over te houden.
255 <br><br>
256
257 <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
258 U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt. Handig om te
259 zien of er al nieuwe berichten in uw INBOX zitten.
260 <br><br>
261
262 <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
263 Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
264 hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
265 berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
266 nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt
267 dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
268 Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
269 alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
270 erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal e.e.a.
271 versnellen.
272 <br><br>
273
274 <b>Ongelezen bericht notificatie type</b><br>
275 Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
276 berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en
277 het totaal aantal berichten.
278 <br><br>
279
280 <b>Maak uitklapbare mappen mogelijk</b><br>
281 Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat
282 de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-"
283 links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken
284 te klikken.
285 <br><br>
286
287 <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
288 U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
289 zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
290 <B>Uur Format</B> geeft u de keus tussen een 12- of 24-uur klok.
291 <br><br>
292
293 <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
294 Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
295 later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel er worden opgeslagen.
296 <br><br>
297 </description>
298 </section>
299
300 <section>
301 <title>
302 Kolomvolgorde
303 </title>
304 <description>
305 Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
306 informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
307 <br><br>
308 Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
309 ze niet weer te geven en toevoegen om er een toe te voegen.
310 </description>
311 </section>