744e9e854f8ce254557723d4394c1be9dcfc99b7
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Opties
4    </title>
5    <summary>
6       Via dit menu kunt u instellingen wijzigen: hoe SquirrelMail eruit ziet en zich gedraagt.
7       Een groot deel van SquirrelMail is aanpasbaar aan uw wensen.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Een van de goede eigenschappen van SquirrelMail is de mate waarin het aanpasbaar is
12       aan uw wensen. Afhankelijk van de instellingen heeft u brede keus uit stijlen,
13       talen, mappen en andere voorkeuren. Deze kunnen allemaal gewijzigd worden zonder van
14       invloed te zijn op de rest van de gebruikers van uw systeem. Er zijn minstens vijf hoofdonderdelen
15       van de Instellingen: persoonlijke informatie, weergave, berichtkleuren, mappen en
16       berichtvolgorde.
17       Afhankelijk van uw installatie kunnen er nog extra opties zijn toegevoegd.
18       </p>
19    </description>
20 </chapter>
21
22 <section>
23    <title>
24       Persoonlijke informatie
25    </title>
26    <description>
27       <b>Volledige Naam</b><br>
28       Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
29       weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
30       niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
31       <br><br>
32       
33       <b>E-mailadres</b><br>
34       <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door SquirrelMail
35       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
36       <br><br>
37       
38       <b>Antwoordadres</b><br>
39       <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
40       de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
41       naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
42       u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
43       ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
44       <br><br>
45       
46       <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
47       Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
48       als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
49       (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
50       u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
51       nieuw bericht een keuze.<br><br>
52       
53       <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
54       Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
55       met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
56       staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
57       antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
58       kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
59       <UL>
60       <LI><B>Geen citering</B><br>
61       Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
62       <LI><B>Schijver zei</B><br>
63       Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
64       <LI><B>Citaat van XML</B><br>
65       Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
66       <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
67       Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
68       hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
69       schrijver ingevoegd worden.
70       </UL><br><br>
71       
72       <b>Handtekening</b><br>
73       <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
74       een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
75       het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
76       in het tekstveld daaronder.
77       <br><br>
78    </description>
79 </section>
80
81 <section>
82    <title>
83       Weergavevoorkeuren
84    </title>
85    <description>
86       <b>Thema</b><br>
87       SquirrelMail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
88       SquirrelMail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
89       voorgedefinieerde stijlen kiezen.
90       <br><br>
91
92       <b>Aangepaste opmaak</b><br>
93       Een thema kiezen verandert alleen de kleuren, hier kunt u kiezen voor bijvoorbeeld
94       een andere tekstgrootte.
95       <br><br>
96
97       <b>Taal</b><br>
98       Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
99       andere taal uit de lijst kiest zal alles in SquirrelMail in het vervolg in
100       die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
101       niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
102       <br><br>
103
104       <b>Gebruik Javascript</b><br>
105       Een van de hoofddoelen bij het ontwerp van SquirrelMail is dat er standaard
106       nergens JavaScript gebruikt wordt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
107       hebben voor JavaScript. Er is echter een heel goed zoeksysteem voor het adresboek
108       gemaakt in JavaScript, en zijn er nog wat andere handigheidjes toegevoegd. 
109       Er is besloten om dit als een optie weer te geven.
110       Als u niet precies begrijpt wat hier bedoeld wordt, is kiezen voor Autodetect de
111       veiligste optie.
112       <br><br>
113       
114       <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
115       Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
116       map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
117       en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
118       en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
119       <br><br>
120       
121       <b>Pagina selectie</b><br>
122       Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
123       weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal
124       <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
125       worden weergegeven.<br><br>
126       
127       <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
128       Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
129       dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
130       voor dit veld, maar u kunt het naar hartelust wijzigen.
131       <br><br>
132       
133       <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
134       Hoe groot wilt u het tekstveld bij "Nieuw bericht" hebben? Dit is hoeveel tekens u
135       per regel kunt typen voordat u naar de volgende regel springt.
136       <br><br>
137       
138       <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
139       Waar staan de knoppen Adresboek, Concept opslaan en Verstuur?<br><br>
140       
141       <b>Adresboek weergave</B><br>
142       Kies hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
143       met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
144       browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
145       <br><br>
146       
147       <b>Toon HTML versie standaard</b><br>
148       Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
149       of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
150       
151       <b>Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord</b><br>
152       Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke
153       bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.
154       <br><br>
155       
156       <b>Activeer weergave mailprogramma</b><BR>
157       Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.
158       <br><br>
159       
160       <b>Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht</b><br>
161       Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage
162       en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als
163       u het bericht leest.
164       <br><br>
165       
166       <b>Activeer subtiele printervriendelijke link</b><br>
167       Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.
168       <br><br>
169       
170       <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
171       Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
172       <br><br>
173       
174       <b>Andere opties</b><br>
175       Afhankelijk van de instellingen van uw SquirrelMail installatie kunnen hier
176       nog meer opties weergegeven worden.
177       <br><br>
178    </description>
179 </section>
180
181 <section>
182    <title>
183       Berichten weergave
184    </title>
185    <description>
186       Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
187       op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
188       welke berichten bij welke lijst horen.
189       Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
190       een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
191       <br><br>
192
193       Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
194       aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
195       <br><br>
196       
197       <b>Naam</b><br>
198       Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
199       berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
200       <br><br>
201       
202       <b>Kleur</b><br>
203       Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
204       tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
205       (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
206       aankruisen.
207       <br><br>
208       
209       <b>Criteria</b><br>
210       Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
211       te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
212       en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
213       (bv mam@yahoo.com).
214       <br><br>
215    </description>
216 </section>
217
218 <section>
219    <title>
220       Mapvoorkeuren
221    </title>
222    <description>
223       <b>Mappen-pad</b><br>
224       Dit wordt niet op alle systemen weergegeven. Als u deze optie niet ziet is deze
225       niet van toepassing. Op sommige systeem is dit juist essentieel. In principe is
226       de hier weergegeven waarde juist. Dit is de map in uw homedirectory die uw
227       mailmappen bevat. Als u niet precies weet waar dit over gaat, kunt u het het
228       beste laten staan op de standaard waarde.
229       <br><br>
230
231       <b>Verwijderde items</b><br>
232       Hier kunt u opgeven in welke map berichten verdwijnen die u verwijdert. Als u
233       niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
234       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
235       <br><br>
236       
237       <b>Verzonden items</b><br>
238       U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u
239       niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
240       <br><br>
241       
242       <b>Concept map</b><br>
243       Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept
244       worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor
245       "Gebruik Concept map niet".
246       <br><br>
247       
248       <b>Positie van de mappenlijst</b><br>
249       Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.
250       <br><br>
251       
252       <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
253       Bepaalt hoe breed uw mappenlijst is. Heeft u mappen met een lange naam, dan kunt u
254       dit wat breder zetten, anders kunt u het zo laten om meer schermruimte over te houden.
255       <br><br>
256       
257       <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
258       U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt. Handig om te
259       zien of er al nieuwe berichten in uw INBOX zitten.
260       <br><br>
261       
262       <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
263       Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
264       hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
265       berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
266       nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt
267       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
268       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
269       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
270       erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal e.e.a.
271       versnellen.
272       <br><br>
273       
274       <b>Ongelezen bericht notificatie type</b><br>
275       Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
276       berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en
277       het totaal aantal berichten.
278       <br><br>
279       
280       <b>Maak uitklapbare mappen mogelijk</b><br>
281       Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat
282       de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-"
283       links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken
284       te klikken.
285       <br><br>
286       
287       <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
288       U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
289       zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
290       <B>Uur Format</B> geeft u de keus tussen een 12- of 24-uur klok.
291       <br><br>
292       
293       <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
294       Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
295       later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel er worden opgeslagen.
296       <br><br>
297    </description>
298 </section>
299
300 <section>
301    <title>
302       Kolomvolgorde
303    </title>
304    <description>
305       Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
306       informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
307       <br><br>
308       Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
309       ze niet weer te geven en toevoegen om er een toe te voegen.
310    </description>
311 </section>