4c87a9a4cf5dfa96c7ece0f762a6f8022faa7db4
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Opties
4    </title>
5    <summary>
6       Via dit menu kunt u instellingen wijzigen: hoe SquirrelMail eruit ziet en zich gedraagt.
7       Een groot deel van SquirrelMail is aanpasbaar aan uw wensen.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Een van de goede eigenschappen van SquirrelMail is de mate waarin het aanpasbaar is
12       aan uw wensen. Afhankelijk van de instellingen heeft u brede keus uit stijlen,
13       talen, mappen en andere voorkeuren. Deze kunnen allemaal gewijzigd worden zonder van
14       invloed te zijn op de rest van de gebruikers van uw systeem. Er zijn vier hoofdonderdelen
15       van de Instellingen: persoonlijke informatie, weergave, berichtkleuren en mappen.
16       Afhankelijk van uw installatie kunnen er nog extra opties zijn toegevoegd.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Persoonlijke informatie
24    </title>
25    <description>
26       <b>Volledige Naam</b><br>
27       Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
28       weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
29       niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
30       <br><br>
31       
32       <b>E-mailadres</b><br>
33       <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door SquirrelMail
34       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
35       <br><br>
36       
37       <b>Antwoordadres</b><br>
38       <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
39       de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
40       naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
41       u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
42       ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
43       <br><br>
44       
45       <b>Handtekening</b><br>
46       <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
47       een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
48       het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
49       in het tekstveld daaronder.
50       <br><br>
51    </description>
52 </section>
53
54 <section>
55    <title>
56       Weergavevoorkeuren
57    </title>
58    <description>
59       <b>Thema</b><br>
60       SquirrelMail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
61       SquirrelMail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
62       voorgedefinieerde stijlen kiezen.
63       <br><br>
64
65       <b>Taal</b><br>
66       Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
67       andere taal uit de lijst kiest zal alles in SquirrelMail in het vervolg in
68       die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
69       niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
70       <br><br>
71
72       <b>JavaScript adresboek gebruiken?</b><br>
73       Een van de hoofddoelen bij het ontwerp van SquirrelMail is dat er standaard
74       nergens JavaScript gebruikt wordt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
75       hebben voor JavaScript. Er is echter een heel goed zoeksysteem voor het adresboek
76       gemaakt in JavaScript, dus is besloten om dit als een optie weer te geven.
77       Als u niet precies begrijpt wat hier bedoeld wordt, is kiezen voor HTML de
78       veiligste optie (dit werkt altijd), maar u kunt proberen of JavaScript ook
79       werkt (waarschijnlijk wel).
80       <br><br>
81       
82       <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
83       Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
84       map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
85       en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
86       en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
87       <br><br>
88       
89       <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
90       Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
91       dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
92       voor dit veld, maar u kunt het naar hartelust wijzigen.
93       <br><br>
94       
95       <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
96       Hoe groot wilt u het tekstveld bij "Nieuw bericht" hebben? Dit is hoeveel tekens u
97       per regel kunt typen voordat u naar de volgende regel springt.
98       <br><br>
99       
100       <b>Breedte van de mappenlijst</b><br>
101       Aan de linkerkant van uw scherm vindt u de lijst met uw mappen. Met deze optie
102       kunt u instellen hoe breed u deze wilt laten zijn. Als u erg lange mapnamen
103       of een groot lettertype heeft, is het een idee om deze wat hoger te zetten.
104       Anders kunt u het beter zou laag mogelijk houden, des te meer ruimte is er voor
105       de rest van het scherm.
106       <br><br>
107       
108       <b>Automatisch verversen mappenlijst</b><br>
109       SquirrelMail heeft de mogelijkheid om automatisch de mappenlijst aan de linker
110       kant van het scherm te verversen. Dit zorgt er ook voor dat het aantal ongelezen
111       berichten in die folders ververst wordt. Dit is een goede manier om te zien of
112       er nieuwe berichten zijn in de Inbox zonder daar telkens op te hoeven klikken.
113       <br><br>
114    </description>
115 </section>
116
117 <section>
118    <title>
119       Berichten weergave
120    </title>
121    <description>
122       Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
123       op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
124       welke berichten bij welke lijst horen.
125       Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
126       een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
127       <br><br>
128
129       Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
130       aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
131       <br><br>
132       
133       <b>Naam</b><br>
134       Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
135       berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
136       <br><br>
137       
138       <b>Kleur</b><br>
139       Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
140       tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
141       (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
142       aankruisen.
143       <br><br>
144       
145       <b>Criteria</b><br>
146       Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
147       te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
148       en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
149       (bv mam@yahoo.com).
150       <br><br>
151    </description>
152 </section>
153
154 <section>
155    <title>
156       Mapvoorkeuren
157    </title>
158    <description>
159       <b>Mappen-pad</b><br>
160       Dit wordt niet op alle systemen weergegeven. Als u deze optie niet ziet is deze
161       niet van toepassing. Op sommige systeem is dit juist essentieel. In principe is
162       de hier weergegeven waarde juist. Dit is de map in uw homedirectory die uw
163       mailmappen bevat. Als u niet precies weet waar dit over gaat, kunt u het het
164       beste laten staan op de standaard waarde.
165       <br><br>
166
167       <b>Verwijderde items</b><br>
168       Hier kunt u opgeven in welke map berichten verdwijnen die u verwijdert. Als u
169       niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
170       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
171       <br><br>
172       
173       <b>Verzonden items</b><br>
174       U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u
175       niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
176       <br><br>
177       
178       <b>Nieuwe mail</b><br>
179       Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
180       hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
181       berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
182       nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt
183       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
184       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
185       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
186       erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal e.e.a.
187       versnellen.
188       <br><br>
189       
190       <b>Nieuwe mail notificatie type</b><br>
191       Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
192       berichten bevat.
193       <br><br>
194    </description>
195 </section>