0344d464073a6b80c0df888a80798a68646eb9ab
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Opties
4    </title>
5    <summary>
6       Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen.
7       Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen,
12       talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen
13       van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave, 
14 Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.
15       </p>
16    </description>
17 </chapter>
18
19 <section>
20    <title>
21       Persoonlijke informatie
22    </title>
23    <description>
24       <b>Volledige Naam</b><br>
25       Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat
26       weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit
27       niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).
28       <br><br>
29       
30       <b>E-mailadres</b><br>
31       <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail
32       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
33       <br><br>
34       
35       <b>Antwoordadres</b><br>
36       <i>Optioneel</i> - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in
37       de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet
38       naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat
39       u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een
40       ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
41       <br><br>
42       
43       <b>Handtekening</b><br>
44       <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
45       een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
46       het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
47       in het tekstveld daaronder.
48       <br><br>
49
50       <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
51       Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
52       als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
53       (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
54       u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
55       nieuw bericht een keuze.<br><br>
56
57       <b>Tijdzone</b><BR>
58       Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten 
59       via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat
60       uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden
61       <br><br>
62       
63       <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
64       Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
65       met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
66       staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
67       antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
68       kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
69       <UL>
70       <LI><B>Geen citering</B><br>
71       Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
72       <LI><B>Schijver zei</B><br>
73       Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
74       <LI><B>Citaat van XML</B><br>
75       Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
76       <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
77       Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
78       hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
79       schrijver ingevoegd worden.
80       </UL><br><br>
81       
82         </description>
83 </section>
84
85 <section>
86   
87       
88    
89 <section>
90    <title>
91       Berichten weergave
92    </title>
93    <description>
94       Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
95       op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
96       welke berichten bij welke lijst horen.
97       Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
98       een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
99       <br><br>
100
101       Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
102       aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
103       <br><br>
104       
105       <b>Naam</b><br>
106       Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
107       berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
108       <br><br>
109       
110       <b>Kleur</b><br>
111       Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
112       tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
113       (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
114       aankruisen.
115       <br><br>
116       
117       <b>Criteria</b><br>
118       Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
119       te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
120       en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
121       (bv mam@yahoo.com).
122       <br><br>
123    </description>
124 </section>
125
126 <section>
127    <title>
128       Kolomvolgorde
129    </title>
130    <description>
131       Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
132       informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
133       <br><br>
134       Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
135       ze niet weer te geven en toevoegen om er één toe te voegen.
136    </description>
137 </section>
138
139
140 <section>
141    <title>Weergavevoorkeuren
142    </title>
143    <description>
144       <b>Thema</b><br>
145       Webmail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
146       Webmail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
147       voorgedefinieerde stijlen kiezen.
148       <br><br>
149
150       <b>Aangepaste opmaak</b><br>
151       Hier kunt u kiezen voor een andere tekstgrootte dan standaard.
152       <br><br>
153       
154       <b>Taal</b><br>
155       Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
156       andere taal uit de lijst kiest zal alles in Webmail in het vervolg in
157       die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
158       niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
159       <br><br>
160
161       
162       <b>Gebruik Javascript</b><br>
163       Er wordt in Webmail nergens JavaScript gebruikt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
164       hebben voor JavaScript. Er zijn echter opties in Webmail, zoals het zoeksysteem van het adres boek die
165       gebruikmaken van Javascript. U kunt hier aangeven of u Javascript wenst te gebruiken.
166       Autodetect is de veiligste optie.
167       <br><br>
168
169       
170       <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
171       Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
172       map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
173       en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
174       en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
175       <br><br>
176       
177       <b>Gebruik afwisselende regel kleuren</b><br>
178       Met deze optie kunt u het berichten overzicht overzichtelijker maken door twee verschillende kleuren regels te
179       gebruiken
180       <br><br>
181
182       <b>Pagina selectie</b><br>
183       Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
184       weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal      
185      <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
186       worden weergegeven.<br><br>
187       
188
189       <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
190       Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
191       dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
192       voor dit veld.
193       <br><br>
194
195
196       <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
197       Hier kunt u opgeven hoeveel tekens er per regel ingevoerd kunnen worden bij een 'Nieuw bericht'.
198         <br><br>
199
200       <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
201       Hier kunt u opgeven waar de knoppen 'Adresboek', 'Concept' opslaan en 'Verstuur' staan.<br><br>
202       
203       <b>Adresboek weergave</B><br>
204       Hier kun u kiezen hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
205       met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
206       browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
207       <br><br>
208       
209       <b>Toon HTML-versie standaard</b><br>
210       Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
211       of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
212       
213       <b>Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord</b><br>
214       Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke
215       bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.
216       <br><br>
217       
218       <b>Activeer weergave mailprogramma</b><BR>
219       Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.
220       <br><br>
221       
222       <b>Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht</b><br>
223       Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage
224       en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als
225       u het bericht leest.
226       <br><br>
227       
228       <b>Activeer subtiele printervriendelijke link</b><br>
229       Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.
230       <br><br>
231       
232       <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
233       Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
234       <br><br>
235
236       <b>Breedte van berichtvenster</b><br>
237       <br>Hier kunt u de breedte van het berichtvenster in pixels opgeven<br>
238
239       <b>Hoogte van berichtvenster</b><br>
240       <br> Hier kunt u de hoogte van het berichtvenster in pixels opgeven <br>
241   
242       <b>Voeg handtekening toe _voor_ de beantwoorde/geforwarde tekst </b><br>
243       <br>Door deze optie op Ja te zetten zorgt u er voor dat uw standaad handtekeing  
244       ook bij het beantwoorden  en doorsturen van e-mail berichten wordt ingevoegt<br>
245
246       <b>Gebruik datum van ontvangst voor sorteren</b><br>
247       <br><br>
248    </description>
249 </section>
250
251 <section>
252    <title>
253       Mapvoorkeuren
254    </title>
255    <description>
256           <b>Verwijderde items</b><br>
257       Hier kunt u opgeven naar welke map berichten die u verwijdert worden verplaatst.
258      Als u niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
259       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
260       <br><br>
261       
262       <b>Verzonden items</b><br>
263       U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u
264       niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
265       <br><br>
266       
267       <b>Concept map</b><br>
268       Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept
269       worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor
270       "Gebruik Concept map niet".
271       <br><br>
272       
273       <b>Positie van de mappenlijst</b><br>
274       Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.
275       <br><br>
276       
277       <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
278       Hiermee kunt u de breedte van de mappenlijst aanpassen. Wij adviseren u om de breedte zodanig in te stellen dat
279       de langste mapnaam en net in past. Hiermee benut u de schermruimte optimaal.
280            <br><br>
281       
282       <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
283       U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt.
284       <br><br>
285       
286       <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
287       Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
288       hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
289       berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
290       nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt
291       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
292       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
293       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
294       erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal het e.e.a.
295       versnellen.
296       <br><br>
297       
298       <b>Ongelezen bericht notificatie type</b><br>
299       Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
300       berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en
301       het totaal aantal berichten.
302       <br><br>
303       
304       <b>Maak uitklapbare mappen mogelijk</b><br>
305       Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat
306       de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-"
307       links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken
308       te klikken.
309       <br><br>
310       
311       <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
312       U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
313       zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
314       <B>Uur Format</B> geeft u de keuze tussen een 12- of 24-uur klok.
315       <br><br>
316       
317       <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
318       Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
319       later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel zoekopdrachten er maximaal worden opgeslagen.
320       <br><br>
321    </description>
322 </section>
323
324 <section>
325    <title>
326       Nieuw bericht opties
327    </title>
328    <description>
329      <b>Activeer afspelen geluid</b>
330      Selecteer 'Activeer afspelen geluid' om een geluid te laten horen als er een nieuw 
331      bericht in uw mappen verschijnt. U kunt het geluid dat te horen zal zijn zelf specificeren.
332      <br><br>
333      
334      <b>Controleer alle mappen, niet alleen INBOX</b>
335      De optie 'Controleer alle mappen, niet alleen INBOX' zal ALLE mappen op nieuwe 
336      berichten controleren en niet alleen de INBOX.
337      <br><br>
338
339     <b>Controleer alleen RECENT </b>
340      Gebruik de optie 'Controleer alleen RECENT' om uitsluitend te controleren op berichten 
341      die recent zijn. Recente berichten zijn berichten die net gearriveerd zijn en nog niet 
342      bekeken of gecontroleerd zijn. Dit voorkomt dat u continu door popups of geluid wordt 
343      lastig gevallen bij een nieuw bericht.
344      <br><br>
345      <b>Verander titelaanduiding </b>
346      De optie 'Verander titelaanduiding' zal in sommige browsers te titelaanduiding veranderen 
347      bij een nieuw bericht.(Javascript is nodig en het werkt alleen met IE (Internet Explorer). 
348      U zal geen fouten zien indien u een andere browser gebruikt.) Deze optie zal u altijd vertellen 
349      of u nieuwe berichten hebt, zelfs al heeft u de optie Controleer alleen RECENT geactiveerd.
350      <br><br>
351      <b>Toon popupvenster bij nieuw bericht</b>
352      Selectie van 'Toon popupvenster bij nieuw bericht' zorgt voor activering van een popup indien er 
353      een nieuw bericht in een van uw mappen verschijnt (Javascript is nodig!).
354      <br><br>
355
356      <b>Gebruik van geluiden</b>
357      Selecteer de geluiden die u wilt afspelen bij een nieuw bericht van de lijst met server bestanden. 
358      De optie Gebruik lokale geluiden zal de het bestand afspelen dat in het veld Lokaal geluidsbestand 
359      is aangegeven. Indien er geen geluid wordt gespecificeerd zal het systeem het standaardgeluid 
360      gebruiken van de server.
361      <br><br>
362 </description>
363 </section>
364
365
366