Moving help files from nl to nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Berichtenlijst
4    </title>
5    <summary>
6       Dit is het overzicht van alle berichten in een bepaalde map.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       De Berichtenlijst
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Nadat u een map heeft aangeklikt krijgt u in het rechter frame de berichtenlijst
17       te zien. Deze geeft alle berichten weer in de betreffende map. Onder de menubalk
18       is een regel die weergeeft welke berichten u nu aan het bekijken bent en hoeveel
19       er in totaal zijn.
20       </p><p>
21       Bijvoorbeeld: Bekijk berichten: <B>20</B> t/m <B>30</B> (45 totaal).
22       </p><p>
23       Het totaal aantal berichten kan verschillen van het totaal aantal <I>nieuwe</I>
24       berichten dat in het linker frame achter de mapnaam weergegeven wordt.
25       </p><p>
26       Hierna volgt een balk met drie knoppen. Aan de linkerkant is een selectielijst
27       met al uw mappen. Een geselecteerd bericht zal hiernaar verplaatst worden als
28       er op de <I>Verplaats</I>-knop geklikt wordt. U kunt meerdere berichten
29       tegelijk verplaatsen.
30       Aan de rechterkant van de balk is een knop die u kunt gebruiken om geselecteerde
31       berichten te verwijderen.
32       </p><p>
33       Op de regel daaronder staat een kopregel met drie velden (Van, Datum en Onderwerp).
34       Deze verdelen de berichtentabel in drie delen: onder Van staat wie het bericht
35       verstuurd heeft, Datum wanneer dat was. Onderwerp geeft weer wat de afzender heeft
36       ingetypt als onderwerp.<BR>
37       <b>NB:</b> Tussen de kolommen Datum en Onderwerp is een kleine kolom zonder naam. Er
38       kan een "+", "!" of "A" in verschijnen. Als u een "+" ziet, betekent dat het bericht
39       bijlagen (attachments) heeft. De "A" betekent dat u het bericht beantwoord heeft, en
40       de "!" geeft weer dat de verzender het bericht als urgent heeft aangemerkt.
41       </p><p>
42       Na de kopregel volgt de berichtentabel. Ongelezen mails worden <B>vet</B> weergegeven,
43       gelezen berichten in romein. Voor elk bericht staat een aankruisvak. Als u dit aanvinkt
44       betekent dat dat u een bericht geselecteerd heeft. Daarna kunt u daarmee de acties Verplaats,
45        Verwijder of Gelezen uitvoeren.<BR>
46       Bijvoorbeeld, u wilt twee berichten verwijderen. U zet een vinkje voor de betreffende berichten.
47       Daarna klikt u op de knop Verwijderen. De berichten zullen dan niet meer voorkomen in het
48       berichtenoverzicht.
49       </p>
50    </description>
51 </section>