Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / main_folder.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Berichtenlijst
4 </title>
5 <summary>
6 Dit is het overzicht van alle berichten in een bepaalde map.
7 </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11 <title>
12 De Berichtenlijst
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Nadat u een map heeft aangeklikt krijgt u in het rechter frame de berichtenlijst
17 te zien. Deze geeft alle berichten weer in de betreffende map. Onder de menubalk
18 is een regel die weergeeft welke berichten u nu aan het bekijken bent en hoeveel
19 er in totaal zijn.
20 </p><p>
21 Bijvoorbeeld: Bekijk berichten: <B>20</B> t/m <B>30</B> (45 totaal).
22 </p><p>
23 Het totaal aantal berichten kan verschillen van het totaal aantal <I>nieuwe</I>
24 berichten dat in het linkerframe achter de mapnaam weergegeven wordt.
25 </p><p>
26 Hierna volgt een balk met vier knoppen. Aan de linkerkant is een selectielijst
27 met al uw mappen. U kunt berichten naar een andere map verplaatsen met de
28 <I>Verplaats</I>-knop. U kunt meerdere berichten
29 tegelijk verplaatsen.
30 Aan de rechterkant van de balk is een knop die u kunt gebruiken om geselecteerde
31 berichten te verwijderen. Links naast deze knop zijn twee knoppen waarmee u geselecteerde
32 berichten kunt markeren als gelezen danwel ongelezen.
33 </p><p>
34 Op de regel daaronder staat een kopregel met drie velden (Van, Datum en Onderwerp).
35 Deze verdelen de berichtentabel in drie delen: onder 'Van' staat wie het bericht
36 verstuurd heeft, 'Datum' wanneer dat was en 'Onderwerp' geeft weer wat de afzender heeft
37 ingetypt als onderwerp.<BR>
38 <b>NB:</b> Tussen de kolommen 'Datum' en 'Onderwerp' is een kleine kolom zonder naam. Er
39 kan een "+", "!" of "A" in verschijnen. Als u een "+" ziet, betekent dat het bericht
40 bijlagen (attachments) heeft. De "A" betekent dat u het bericht beantwoord heeft, en
41 de "!" geeft weer dat de verzender het bericht als urgent heeft aangemerkt.
42 </p><p>
43 Na de kopregel volgt de berichtentabel. Ongelezen mails worden <B>vet</B> weergegeven.
44 Voor elk bericht staat een selectieveld. Als u dit aanvinkt
45 betekent dat dat u een bericht geselecteerd heeft. Daarna kunt u de acties 'Verplaats',
46 'Verwijder' of 'Gelezen' uitvoeren.<BR>
47 Bijvoorbeeld, u wilt twee berichten verwijderen. U zet een vinkje voor de betreffende berichten.
48 Daarna klikt u op de knop Verwijderen. De berichten zullen dan niet meer voorkomen in het
49 berichtenoverzicht.<BR>
50 De link <EM>(de)selecteren</EM> bovenaan de lijst selecteert alle berichten of deselecteert
51 alle berichten.
52 </p>
53 <P>
54 Als er veel berichten in uw mailbox staan, zal de lijst zijn opgesplitst in meerdere pagina's
55 en wordt de eerste pagina weergegeven. Om andere pagina's te bekijken kunt u de 'Volgende' en 'Vorige'
56 linksboven en onderaan de lijst gebruiken. U kunt ook direct naar een bepaalde pagina springen
57 door op een van de paginanummers te klikken. <EM>Alle Weergeven</EM> geeft alle berichten weer op &eacute;&eacute;n
58 lange pagina.</P>
59 </description>
60 </section>