Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Berichtenlijst
4    </title>
5    <summary>
6       Dit is het overzicht van alle berichten in een bepaalde map.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       De Berichtenlijst
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Nadat u een map heeft aangeklikt krijgt u in het rechter frame de berichtenlijst
17       te zien. Deze geeft alle berichten weer in de betreffende map. Onder de menubalk
18       is een regel die weergeeft welke berichten u nu aan het bekijken bent en hoeveel
19       er in totaal zijn.
20       </p><p>
21       Bijvoorbeeld: Bekijk berichten: <B>20</B> t/m <B>30</B> (45 totaal).
22       </p><p>
23       Het totaal aantal berichten kan verschillen van het totaal aantal <I>nieuwe</I>
24       berichten dat in het linkerframe achter de mapnaam weergegeven wordt.
25       </p><p>
26       Hierna volgt een balk met vier knoppen. Aan de linkerkant is een selectielijst
27       met al uw mappen. U kunt berichten naar een andere map verplaatsen met de
28       <I>Verplaats</I>-knop. U kunt meerdere berichten
29       tegelijk verplaatsen.
30       Aan de rechterkant van de balk is een knop die u kunt gebruiken om geselecteerde
31       berichten te verwijderen. Links naast deze knop zijn twee knoppen waarmee u geselecteerde
32       berichten kunt markeren als gelezen danwel ongelezen.
33       </p><p>
34       Op de regel daaronder staat een kopregel met drie velden (Van, Datum en Onderwerp).
35       Deze verdelen de berichtentabel in drie delen: onder 'Van' staat wie het bericht
36       verstuurd heeft, 'Datum' wanneer dat was en 'Onderwerp' geeft weer wat de afzender heeft
37       ingetypt als onderwerp.<BR>
38       <b>NB:</b> Tussen de kolommen 'Datum' en 'Onderwerp' is een kleine kolom zonder naam. Er
39       kan een "+", "!" of "A" in verschijnen. Als u een "+" ziet, betekent dat het bericht
40       bijlagen (attachments) heeft. De "A" betekent dat u het bericht beantwoord heeft, en
41       de "!" geeft weer dat de verzender het bericht als urgent heeft aangemerkt.
42       </p><p>
43       Na de kopregel volgt de berichtentabel. Ongelezen mails worden <B>vet</B> weergegeven. 
44       Voor elk bericht staat een selectieveld. Als u dit aanvinkt
45       betekent dat dat u een bericht geselecteerd heeft. Daarna kunt u de acties 'Verplaats',
46       'Verwijder' of 'Gelezen' uitvoeren.<BR>
47       Bijvoorbeeld, u wilt twee berichten verwijderen. U zet een vinkje voor de betreffende berichten.
48       Daarna klikt u op de knop Verwijderen. De berichten zullen dan niet meer voorkomen in het
49       berichtenoverzicht.<BR>
50       De link <EM>(de)selecteren</EM> bovenaan de lijst selecteert alle berichten of deselecteert
51       alle berichten.
52       </p>
53       <P>
54       Als er veel berichten in uw mailbox staan, zal de lijst zijn opgesplitst in meerdere pagina's
55       en wordt de eerste pagina weergegeven. Om andere pagina's te bekijken kunt u de 'Volgende' en 'Vorige'
56       linksboven en onderaan de lijst gebruiken. U kunt ook direct naar een bepaalde pagina springen
57       door op een van de paginanummers te klikken. <EM>Alle Weergeven</EM> geeft alle berichten weer op &eacute;&eacute;n
58       lange pagina.</P>
59    </description>
60 </section>