d5071f8920b7ea4e5b754e65ae7141f0d4808fc3
[squirrelmail.git] / help / da_DK / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Søg
4    </title>
5    <summary>
6       Finder e-mails i en mappe ud fra et givent søgekriterie.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Med dette stærke værktøj kan du søge i en mappe
11       efter beskeder, der opfylder helt bestemte kriterier i forskellige felter.
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       Overblik
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22       Du vælger den mappe, du gerne vil søge i, indtaster de kriterier, der skal
23       være opfyldt, og vælger hvilket felt i beskeden, der skal opfylde
24       kriteriet. Når du klikker på "Søg"-knappen og sender din søgning afsted
25       vil der komme en liste frem med de beskeder, der opfylder din søgning.
26       Du kan i denne liste vælge en besked du gerne vil læse og læse den som
27       normalt.
28       </p>
29       <p>
30       Bemærk, at når du normalt læser beskeder og så vælger funktionen "Søg"
31       så vil den mappe, du netop nu læser beskeder fra, være den mappe, der som
32       standard er valgt til søgningen. Hvis du for eksempel sad og så på
33       oversigten over mappen "Venner" og så klikker "Søg", så vil "Venner"
34       allerede være valgt som den mappe, der skal søges i.
35       </p>
36    </description>
37 </section>
38
39 <section>
40    <title>
41       Hvad der kan søges i
42    </title>
43    <description>
44       <p>
45       Til venstre for indtastningsfeltet vil du se en liste over, hvilke
46       felter du kan søge i. Denne liste indeholder: Besked, Overalt, Emne, Fra,
47       CC, Til.
48       </p>
49       <p>
50       <b>Besked</b> - Søger gennem selve indholdet af en besked. Dette er den
51       del af en besked, hvor alt det vigtige normalt står.
52       </p>
53       <p>
54       <b>Overalt</b> - Denne mulighed søger over alt også i alle headerne for
55       en besked. Med mindre du er helt sikker på, at det er dette du gerne vil,
56       så er det det nok ikke. Denne mulighed kan returnere noget uventede
57       resultater.
58       </p>
59       <p>
60       <b>Emne</b> - Søger gennem emnelinien for beskederne.
61       </p>
62       <p>
63       <b>Fra</b> - Hvem beskeden er fra. Bemærk at dette kan være mere end det,
64       du umiddelbart kan se i oversigten. Normalt indeholder et "Fra"-felt både
65       navn og e-mail adresse, men SquirrelMail viser normalt kun navnet. Hvis
66       dit kriterie for søgningen opfyldes af e-mail adressen vil beskeden stadig
67       blive returneret som resultat selv om e-mail adressen ikke vises.
68       </p>
69       <p>
70       <b>Til</b> - Hvem beskeden blev sendt til. Dette kan være flere personer
71       og ikke nødvendigvis kun en enkelt e-mail adresse.
72       </p>
73       <p>
74       <b>Cc</b> - Det samme som "Til" men søger i stedet i dem, der stod i
75       feltet "Kopi til".
76       </p>
77    </description>
78 </section>
79
80 <section>
81    <title>
82    Forrige søgninger
83    </title>
84    <description>
85       Hvis denne funktion er slået til vil du på søgesiden kunne se en liste
86       over op til ni søgninger, du har foretaget for nylig, som du så kan
87       gentage hurtigt. Klik på søg ud for en søgning i listen for at gentage
88       den. Med linket "Gem" kan du flytte søgningen til listen "Saved searches"
89       hvor den vil forblive indtil du klikker på "Slet" ud for den. Hvis du
90       klikker på "Glem" ud for en søgning under Forrige søgninger vil den blive
91       fjernet fra listen.
92    </description>
93 </section>