71dbe5dd68ed63837ec442c9b563f41a18fc2eec
[squirrelmail.git] / help / da_DK / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Beskedliste
4    </title>
5    <summary>
6       En liste over de e-mails, som ligger i en given mappe.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Oversigt over beskeder
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Når du har klikket på en mappes navn vil du i hovedvinduet komme til
17       oversigten over meddelelser i denne mappe. Under menulisten er der en
18       linie, der angiver hvilke beskeder, der netop nu bliver vist og hvor
19       mange der i alt er i mappen.
20       </p><p>
21       For eksempel: Viser beskederne <B>20</B> til <B>30</B> (i alt 45).
22       </p><p>
23       Bemærk at det totale antal af beskeder kan være forskelligt fra antallet
24       af ulæste beskeder, som er det tal, der er til højre for indbakken.
25       </p><p>
26       Det næste på skærmen er en liste med fire knapper. Til venstre er der en
27       liste. I denne liste er alle dine aktive mapper. Hvis du vælger en mappe
28       fra denne liste og klikker på "Flyt"-knappen vil alle markerede beskeder
29       blive flyttet til denne mappe. På denne måde kan du flytte flere beskeder
30       på én gang. Helt til højre er en "Slet"-knap, der bruges til at slette
31       beskeder. Du markerer bare de uønskede beskeder og klikker på knappen for
32       at slette dem. De to knapper til venstre for denne knap kan bruges til at
33       markere de valgte beskeder som enten læst eller ulæst.
34       </p><p>
35       En liste der indeholder tre felter (Fra, Dato og Emne) er det næste.
36       Disse overskrifter inddeler listen over beskeder i tre logiske kolonner.
37       Fra viser hvem der har sendt beskeden til dig, eller i det mindste den
38       e-mail adresse vedkommende benytter. Dato viser hvornår beskeden er sendt.
39       Emne er det emne, som afsenderen har givet beskeden. <b>Bemærk:</b>
40       Mellem Dato og Emne er der en smal kolonne uden overskrift. Heri kan der
41       stå "+", "!" eller "B". "+" betyder at der er vedhæftede filer ved
42       beskeden. "!" betyder, at beskeden er markeret med høj prioritet af
43       afsenderen. "B" betyder, at du har besvaret beskeden.
44       </p><p>
45       Herunder er så selve oversigten over beskeder. Bemærk at ulæste beskeder
46       er med <b>fed</B> skrift, mens beskeder, du allerede har læst, er med
47       normal skrift. Der er fire elementer på hver linie herunder. Helt til
48       venstre er et afkrydsningsfelt. Dette felt bruges til at markere beskeden,
49       så du kan udføre de tidligere omtalte funktioner på den (flytte, slette
50       eller markere som læst/ulæst). "Skift alle markeringer" linket vil
51       skifte alle disse felter på én gang.<BR>
52       I kolonnen under Fra er der skrevet hvem beskeden er fra. Herefter er
53       datoen og til sidst emnet.
54       </p>
55       <p>
56       Hvis du har mange beskeder vil oversigten blive delt ind i flere sider og
57       du vil som standard komme til den første side. For at se andre sider kan
58       du bruge "Forrige" og "Næste" linkene på siden. Du kan også klikke på et
59       tal for at gå direkte til en side (hvert tal repræsenterer en side).
60       Hvis du klikker på "Vis alle" vil sideopdelingen blive slået fra og alle
61       dine beskeder vil blive vist på én stor side.
62       </p>
63
64    </description>
65 </section>