2df5703a4a1124a107b23a63d005e4439ecc2bce
[squirrelmail.git] / help / da_DK / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Skriv en e-mail
4    </title>
5    <summary>
6       Med denne funktion kan du fra SquirrelMail sende beskeder til
7       forskellige personer.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Menupunktet "Skriv ny" vil føre dig til en side, hvor du kan skrive en ny
12       besked. På denne side er der et antal indtastningsfelter og en del knapper.
13       Afhængig af, hvordan du er kommet til siden kan nogle af disse felter
14       allerede være udfyldt.
15       </p>
16    </description>
17 </chapter>
18
19 <section>
20    <title>
21       Fra
22    </title>
23    <description>
24       <p>Feltet <B>Fra:</B> vil kun blive vist, hvis du har oprettet flere
25       identiteter (under Indstillinger, Personlig information). Hvis du har
26       oprettet flere identiteter kan du vælge hvilken identitet, du ønsker at
27       bruge, dvs. hvilket navn og hvilken e-mail adresse, der vil blive vist
28       som afsender af din besked
29       </p>
30    </description>
31 </section>
32
33 <section>
34    <title>
35       Til
36    </title>
37    <description>
38       <p>
39       Det næste felt er <B>Til:</B>.  I dette felt skal du indtaste e-mail
40       adressen på den eller de personer, du vil sende beskeden til. Du kan
41       skrive så mange adresser som du vil, blot du adskiller dem med et komma.
42       Du kan også trykke på knappen "Adresser" for at udfylde feltet med
43       adresser fra din adressebog. Vær ikke bekymret, hvis du ikke kan se hele
44       adressen eller alle adresserne på én gang, selv om indholdet af feltet
45       forsvinder ud af skærmen vil den stadig bruge hele indholdet.
46       </p>
47    </description>
48 </section>
49
50 <section>
51    <title>
52       Kopi til
53    </title>
54    <description>
55       <p>
56       Det næste felt er <B>Kopi til:</B>.(Som også kaldes CC, der er en
57       forkortelse for Carbon Copy). Hvis du ønsker at sende en kopi af beskeden
58       til andre end modtagerne kan du tilføje dem her. Tænk på dette som en note,
59       hvor kun de personer, som noten direkte har indflydelse på, står i
60       <B>Til:</B> mens personer, for hvem det kunne have interesse som information
61       kan tilføjes i <B>Kopi til</B> eller <B>Blind kopi til</B> (se herunder). Du kan have så
62       mange adresser i hvert de tre felter som du ønsker.
63       </p>
64    </description>
65 </section>
66
67 <section>
68    <title>
69       Blind kopi til
70    </title>
71    <description>
72       <p>
73       <B>Blind kopi til:</B> (eller BCC - Blind Carbon Copy) kan bruges
74       til at sende en person en kopi af en besked, ligesom <B>Kopi til:</B>
75       Forskellen er, at de øvrige personer, der modtager e-mailen, <i>ikke</i>
76       kan se at personer i dette felt har fået en kopi af e-mailen.
77       </p>
78    </description>
79 </section>
80
81 <section>
82    <title>
83       Emne
84    </title>
85    <description>
86       <p>
87       Her indtaster du en relevant beskrivelse af det emne som beskeden omhandler.
88       Husk at en e-mail kan være en god og tidsbesparende ting - især hvis man
89       udfylder emnet præcist.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Adresser knappen
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       Denne knap åbner adressebogen. Her kan du søge efter de adresser, du gerne
101       vil sende din besked til. Adressebogen er beskrevet i detaljer i sit eget
102       kapitel - "<a href="help.php?chapter=5">Adresser</a>".
103       </p>
104    </description>
105 </section>
106
107 <section>
108    <title>
109       Gem kladde knappen
110    </title>
111    <description>
112       <p>
113       Hvis du skriver på en besked men af en eller anden grund ikke er helt
114       færdig til at sende den endnu, kan du gemme den i din kladdemappe ved at
115       klikke på denne knap. Når du så senere er klar til at gøre din besked
116       færdig kan du finde den i din kladdemappe og klikke på den der. Så vil
117       du komme tilbage til siden, hvor du skriver nye beskeder, og din besked er
118       fyldt ud for dig med de oplysninger, du har gemt som kladden.
119       </p>
120    </description>
121 </section>
122
123 <section>
124    <title>
125       Prioritet
126    </title>
127    <description>
128       <p>
129       Hvis det er slået til af din systemadministrator vil der ved knapperne
130       være en liste over prioriteter. Her kan du vælge hvilken prioritet din
131       besked skal have. En besked med høj prioritet kan blive vist anderledes
132       for modtageren, så han er opmærksom på dens højere prioritet.
133       Vær opmærksom på kun at sende e-mails med høj prioritet, når det er
134       virkelig nødvendigt, da funktionaliteten ellers hurtigt vil blive udvandet.
135       </p>
136    </description>
137 </section>
138
139 <section>
140    <title>
141       Beskedens indhold
142    </title>
143    <description>
144       <p>
145       Det store tomme indtastningsfelt er der, hvor du skal skrive selve
146       beskedens indhold. Hvis du har slået signaturfunktionen til vil
147       signaturen allerede være indsat her.
148       </p>
149    </description>
150 </section>
151
152 <section>
153    <title>
154       Vedhæft
155    </title>
156    <description>
157       <p>
158       I bunde af siden findes funktionen til at vedhæfte filer til din e-mail.
159       Her kan du vælge en fil, der ligger på din <i>lokale</i> maskine eller
160       netværk og vedhæfte til beskeden, du er ved at skrive. Der er en gennemse
161       knap, der åbner et vindue med filstrukturen over din maskine, så du kan
162       finde den fil, du gerne vil vedhæfte. Du kan dog også indtaste hele stien
163       og filnavnet direkte. Herefter klikker du blot på "Tilføj"-knappen for at
164       vedhæfte den valgte fil. Du kan nu se den vedhæftede fil under
165       "Vedhæft"-feltet.
166       </p>
167       <p>
168       Så snart en eller flere filer er vedhæftet til en e-mail vil der desuden
169       dukke yderligere en knap op, nemlig "Slet de(n) valgte vedhæftede filer".
170       Ved at markere afkrydsningsfeltet ud for en eller flere vedhæftede filer
171       og klikke på denne knap kan du fjerne filerne fra e-mailen igen.
172       <p>
173    </description>
174 </section>