Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Reading an email message
4    </title>
5    <summary>
6 Maer gallu i ddarllen neges e-bost yn un o nodweddion mwyaf sylfaenol unrhyw gleient e-bost. Fodd bynnag, mae gan Squir
7 relMail nifer o nodweddion i chi ar gyfer yr adeg y byddwch yn darllen eich negesau. Mae hyn yn egluro beth y gall pob un oho
8 nynt ei wneud.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12 Cliciwch ar destun post arbennig a bydd y neges honno yn cael ei dangos. Un peth y byddwch yn sylwi arno yw fod cyfeiri
13 adau e-bost a chyfeiriadau gwe yn gysylltau byw fel y gallwch glicio arnynt ac anfon e-bost neu agor tudalen. Nodwedd arall a
14 rbennig o hwylus yw fod llinynnau post wedi eu codio yn ôl lliw. Y dull safonol o ateb yw dyfynnur neges flaenorol â > cyn po
15 b llinell. Mae SquirrelMail yn gweld hyn ac yn eu codio yn ôl lliw. Bydd gan neges sydd wedi ei hateb liw gwahanol ar yr ateb
16  oi gymharu âr testun newydd. Mae hwn yn gweithio ddwy haen i lawr. Mae bar dewislen arall yn cael ei gyflwyno yn awr o dan d
17 dewisiadaur prif ddewislen. Maer bar yma mewn tair rhan. Ar yr ochr chwith gallwch ddileu neu ddychwelyd ir crynodeb. Yn y ca
18 nol mae modd llywion uniongyrchol  rhwng negesau. Ar y dde, mae swyddogaethau postio amrywiol yn cael eu cyflwyno.
19       </p>
20    </description>
21 </chapter>
22
23 <section>
24    <title>
25       Message List
26    </title>
27    <description>
28       <p>
29       Cliciwch ar y cyswllt yma i ddychwelyd ir ffolder y daethoch ohono.
30       </p>
31    </description>
32 </section>
33
34 <section>
35    <title>
36       Delete
37    </title>
38    <description>
39       <p>
40  Cliciwch ar y cyswllt yma i ddileur neges syn cael ei gwylio ar hyn o bryd. Mae pob atodiad syn perthyn i bost syn 
41 cael ei ddileu yn cael eu dileu hefyd. Gallwch atal atodiadau rhag cael eu colli trwy eu Llwytho i Lawr yn gyntaf (mae hyn yn
42  cael ei esbonio ymhellach ymlaen yn y bennod yma).<br>
43 Yn y cyd-destun yma, mae dileun golygu y bydd y neges yn cael ei symud ir ffolder syn cael ei alwn Trash. Os ydych chi eisiau
44  cadwr neges wedir cyfan, edrychwch ar y ffolder Trash a symudwch y neges allan oddi yno.
45       </p>
46    </description>
47 </section>
48
49 <section>
50    <title>
51       Navigation
52    </title>
53    <description>
54       <p>
55 Yng nghanol y bar mae botymau llywio. Bydd Previous yn gyswllt gweithredol os allwch ei ddefnyddio ac yn destun plaen f
56 el arall. Bydd clicio ar y cyswllt yma yn dangos y neges flaenorol heb i chi orfod mynd yn ôl i edrych ar yr arddangosiad cry
57 no o negesau. Maer un peth yn wir am y cyswllt Next a fydd yn eich symud ymlaen ir post syn dilyn yn syth ar ôl yr un yr ydyc
58 h yn edrych arno.
59       </p>
60    </description>
61 </section>
62
63 <section>
64    <title>
65       Forward
66    </title>
67    <description>
68       <p>
69 Ar y dde, bydd y cyswllt Forward, oi bwyso, yn agor y dudalen Compose syn cynnwys yr e-bost y buoch yn edrych arno or b
70 laen mewn blwch testun o dan y tag "--Original Message--". Mae "Fwd:" wedi ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod
71  yn y maes cywir. Maer meysydd amrywiol ar gyfer anfon i gyfeiriad yn barod i chi eu llenwi. Gallwch osod y cyrchwr yn y blwc
72 h testun er mwyn ychwanegu sylwadau ir testun sydd ynon barod. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Reply
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83  ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod yn y maes testun. Unwaith eto, bydd testun y neges wreiddiol yn cael ei d
84 dyfynnu yn y blwch testun. Y tro yma bydd y symbol ">" yn cael ei osod o flaen y testun gwreiddiol. Efallai y sylwch chi nad 
85 oes gan ran or testun gwreiddiol y symbol ">". Mae hyn oherwydd lapio llinell a gall fod nad oes modd ei osgoi. Ceisiwch osod
86  y gwerth <i>Wrap incoming text</i> yn y dudalen Options i rif mwy. Efallai y bydd hyn yn helpu. Gallwch wneud sylwadau mewn 
87 unrhyw ran or blwch testun yn ogystal âr neges a ddyfynnwyd. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Reply All
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98 Yr un ywr stori yma âr un am "reply" ac eithrior ffaith y bydd yr holl gyfeiriadau sydd wedi eu rhestru yn y pennawd  y
99 n derbyn y post.
100       </p>
101    </description>
102 </section>
103
104 <section>
105    <title>
106       View all headers
107    </title>
108    <description>
109       <p>
110 Bydd hwn yn dangos y pennyn cyfan ar gyfer y neges e-bost. Mae hwn yn cynnwys y llwybr a ddilynodd y neges i gyrraedd y
111 ma, a llawer o wybodaeth fanylach am y neges ei hun.
112       </p>
113    </description>
114 </section>
115
116 <section>
117    <title>
118       View Printable Version
119    </title>
120    <description>
121       <p>
122 Os ydych chi eisiau argraffu neges, efallai yr hoffech chi glicio ar y cyswllt yma. Maen rhoi ffenest newydd i chi syn 
123 cynnwys y neges ond âr holl wybodaeth a dewislenni dianghenraid wedi eu tynnu oddi yno, yn barod iw hargraffu. Bydd clicio ar
124  y botwm Print yn y ffenest yma yn gwneud hynny. Pwyswch Close i ddychwelyd ich neges.
125       </p>
126    </description>
127 </section>
128
129 <section>
130    <title>
131       Download this as a file
132    </title>
133    <description>
134       <p>
135 Ar y gwaelod, yn union uwchben y bar botymau fe welwch chir cyswllt yma. Mae clicio ar y cyswllt yma yn fodd i chi gadw
136  e-bost ar eich gyrrwr caled lleol fel neges destun blaen. Bydd pennawd syml wedi ei atodi i frig y neges hefyd.
137       </p>
138    </description>
139 </section>
140
141 <section>
142    <title>
143       Attachments
144    </title>
145    <description>
146       <p>
147       Bydd unrhyw atodiadau a anfonwyd ag e-bost a dderbyniwyd yn cael ei ddangos ar waelod y neges mewn blwch lliw. Cyflwyni
148 r y ffeil fel cyswllt â disgrifiad or math o ffeil ydyw ir dde ohono. Bydd clicio ar enwr ffeil naill ain dangos yr atodiad n
149 eun cyflwyno deialog wedi ei lwytho i lawr gan ddibynnu ar ba fath o ffeil ydyw. Os ydych chi eisiau llwythor ffeil i lawr (y
150 n hytrach nag edrych arno o bosib), cliciwch ar y cyswllt "download" ar yr ochr dde.
151 <BR>
152       Os yw eich porwr gwe yn cynnal y drefn edrych ar y math o atodiad ffeil, bydd cyswllt arall, sef "view" yn cael ei ardd
153 angos syn dangos y ffeil yn eich porwr.
154       </p>
155    </description>
156 </section>