Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Message Index
4    </title>
5    <summary>
6      Efallai fod yr enwn swnion gymhleth, ond dim ond y rhestr o negesau 
7      ebost sydd mewn ffolder arbennig yw hyn.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       The Message Index
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Wedi i chi glicio ar ffolder, byddwch yn cael eich arwain (yn y 
18       ffrâm dde) ir mynegai negesau. Mae hwn yn rhestru neges
19       au yn y ffolder wedi ei dewis. O dan y ddewislen mae llinell 
20       syn eich hysbysu pa bost rydych chin edrych arno yn rhifol a 
21       beth yw eich cyfanswm
22       </p><p>
23       Er enghraifft: Edrych ar negesau <B>20</B> i <B>30</B> (cyfanswm o 45).
24       </p><p>
25       Sylwch y gall cyfanswm nifer y negesau fod yn wahanol i nifer 
26       y post nad yw wedi ei ddarllen, sydd ir dde or prif ffolder post.
27       </p><p>
28       Yn nesaf at hynny mae bar yn cynnwys pedwar botwm. Ar yr ochr chwith 
29       mae blwch rhestr gwympo. Maer blwch yn rhestrur ffolderi yr ydych 
30       wedi tanysgrifio amdanynt ar hyn o bryd. Bydd unrhyw neges wedi ei 
31       dewis yn cael ei symud ir ffolder a ddewiswyd pan wthiwch fotwm 
32       Move. Gallwch symud mwy nag un neges ar unwaith. Ir dde pellaf 
33       or bar yma mae botwm syn cael ei ddefnyddio i ddileu negesau wedi 
34       eu dewis. Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis Junk Mail a 
35       phwysor botwm. Ir chwith or botwm Delete mae dau fotwm syn fodd 
36       i chi farcio negesau wedi eu dewis naill ai fel Read neu Unread.
37       </p><p>
38           Yn dilyn hynny daw bar yn cynnwys tri maes (From, Date a Subject). 
39           Maer penawdau yma yn gwahanur tabl negesau yn rhannau rhesymegol. 
40           Mae From yn dweud wrthych chi pwy sydd wedi anfon y neges, 
41           neu o leiaf o ba gyfeiriad ebost y daeth. Mae Date yn dangos 
42           y diwrnod yr anfonwyd yr ebost. Mae Subject yn dangos y gair 
43           a deipiodd y sawl syn ei anfon yn destun. <b>Sylwch</b>: Rhwng 
44           y colofnau Date a Subject mae colofn fechan nad ywn cynnwys 
45           label. Gallai fod +, ! neu A yno. Os welwch chir + mae hyn yn 
46           golygu fod gan y neges atodiadau; os welwch chir A, mae hynnyn 
47           golygu eich bod wedi ateb y neges, ac os welwch chir !, yna 
48           roedd y neges wedi ei marcio fel un brys!
49       </p><p>
50           Yr hyn syn weddill ywr tabl negesau ei hun. Byddwch yn sylwi 
51           fod negesau nad ydych wedi eu darllen mewn llythrennau trwm
52           tra bo negesau yr edrychwyd arnynt mewn testun arferol. Maer 
53           tabl yma yn cynnwys pedwar maes. Ar y chwith pellaf mae blwch 
54           dewis. Oi ddewis, bydd y neges ar yr un llinell yn dilyn yr 
55           un drefn weithredu ag a drafodwyd or blaen (symud, marcio, 
56           darllen, heb ddarllen a dileu). Maer cyswllt Toggle 
57           All ar frig y rhestr yn fodd i chi wirior holl flychau 
58           dewis ar unwaith.
59         <br>
60           O dan y pennawd From bydd enwr sawl a anfonodd y neges wedi 
61           ei restru. Fawr o syndod meddech chi! Ond cofiwch, does dim
62           rhaid i chi ddarllen hwn! Y dyddiad syn cael ei restru 
63           nesaf ac, yn olaf, y testun.
64       </p>
65       <p>
66       Os yw eich blwch post yn cynnwys nifer o negesau, bydd y 
67       rhestr yn cael ei rhannu ar draws mwy nag un dudalen heb i 
68       chiorfod wneud dim, a bydd y dudalen gyntaf yn cael ei 
69       harddangos. I edrych ar y tudalennau eraill, defnyddiwch y 
70       cysylltau Previous a Next ar frig y rhestr negesau ac ar 
71       ei gwaelod. Gallwch hefyd neidio i dudalen benodol trwy glicio 
72       ar un or rhifau (mae pob un y cynrychioli tudalen). Os cliciwch 
73       chi ar Show All byddwch yn analluogir tudalennu (paginating), a 
74       bydd yr holl negesau yn cael eu harddangos ar un dudalen fawr.
75       </p>
76       
77    </description>
78 </section>