Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Folders
4    </title>   
5    <summary>
6      Gallwch storio negesau mewn gwahanol ffolderi. Mae hyn yn arbennig 
7      o ddefnyddiol os oes gennych chi lawer o e-bost ac eisiau cadw 
8      trefn arno. Maer dewis Folders yn fodd i chi drin eich ffolderi.
9    </summary>
10 </chapter>
11
12 <section>
13    <title>
14       Subscribed Folders and the Left Frame
15    </title>
16    <description>
17       <p>
18       Maer ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn y man sydd wedi ei liwio ar y chwith. Gall
19 wch osod y ffrâm yma i adnewyddun awtomatig yn y dudalen Options. Ar frig y ffrâm chwith mae pennawd mawr, amlwg. Os oes newi
20 diadau wedi eu gwneud ir ffolderi a danysgrifiwyd trwy ddefnyddior eitem dewislen ffolderi, gallwch adnewyddur rhestr yma trw
21 y ddefnyddior cyswllt o dan y teitl. Teitl y cyswllt yma yw refresh folder list.
22       </p><p>
23       Post sydd wedi ei dderbyn sydd yn y ffolder cyntaf a restrir. Ir dde or ffolder cyntaf mae rhif mewn cromfachau( ) syn 
24 dangos sawl e-bost sydd <i>heb eu darllen</i>. Maer nifer yman debygol o fod yn wahanol i gyfanswm yr e-byst syn cael eu hard
25 dangos yn y ffrâm dde. O dan y prif ffolder maen debyg y gwelwch chi ffolderi neu is-ffolderi eraill. Bydd lliwiaur ffolderi 
26 yma yn newid yn ôl y themâu y byddwch yn eu dewis yn y dudalen Options.
27
28       </p>
29    </description>
30 </section>   
31
32 <section>
33    <title>
34       Delete
35    </title>
36    <description>
37       <p>
38       Gallwch ddileu unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Delete. Sylwch na fyd
39 d y rhestr yma yn cynnwys yr holl ffolderi syn cael eu harddangos efallai. Allwch chi ddim dileu ffolderi arbennig fel eich f
40 folder Sent neu Trash, ac ni allwch ddileu INBOX wrth gwrs.
41       </p>
42    </description>
43 </section>
44
45
46 <section>
47    <title>
48       Create
49    </title>
50    <description>
51       <p>
52 Dim ond teipior enw rydych chin ei ddymuno i mewn ir blwch testun a phwysor botwm Create sydd angen ei wneud i greu ffo
53 lderi. Os ydych chi eisiau ir ffolder yma fod yn is-ffolder o un arall, gallwch ddewis honno yn y blwch cwympo gydar rhestr o
54  ffolderi.
55       </p>
56       <p>
57       Ar rai gweinyddwyr post, mae dau fath o ffolder. Mae un syn cynnwys negesau, ac un syn cynnwys ffolderi. Efallai y gwel
58 wch ddewis or enw Let this folder contain subfolders. Os welwch chi hynny ai archwilio, dim ond ffolderi y bydd y ffolder a g
59 rëwch yn gallu ei ddal, ac nid unrhyw negesau. Fel arall, dim ond negesau y byddwch chin gallu eu storio ynddi, a dim ffolder
60 i.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Rename
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71 Gallwch ailenwi unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Rename. Sylwch <b>na
72 </b> all y rhestr yma gynnwys yr holl ffolderi sydd wedi eu harddangos yn y ffrâm chwith. Am resymau amlwg, allwch chi ddim a
73 ilenwir ffolderi Sent, Trash na INBOX.
74       </p>
75    </description>
76 </section>
77
78 <section>
79    <title>
80       Unsubscribe and Subscribe
81    </title>
82    <description>
83       Diffiniadau:<br>
84       <i>Tanysgrifio</i>: Cofrestru ffolder âr gweinyddwr post, gan eich 
85                           galluogi chi iw weld yn y rhestriadau ffolderi.
86       <br><i>Dad-danysgrifio</i>: Y gwrthwyneb i danysgrifio. Mae hwn yn 
87                               dad-danysgrifio ffolder or gweinyddwr post.
88       <br><p>
89       Gallwch ddewis cymaint o ffolderi ag y dymunwch, naill ai or blwch tanysgrifio neur blwch dad-danysgrifio, yna cliciwch
90  ar y botwm o dan y blwch er mwyn i hyn ddigwydd. Byddwch yn sylwi fod y ffolderin symud ir blwch arall. Yna gallwch ail-dany
91 sgrifio iddynt, neu ddad-danysgrifio eto fel y dymunwch.
92       </p>
93    </description>
94 </section>