Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Compose
4    </title>
5    <summary>
6      Maer nodwedd yma yn fodd i chi anfon negesau i wahanol bobl o SquirrelMail.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Bydd y ddewislen Compose yn mynd â chi i dudalen Compose newydd. Yma 
11       byddwch yn dod o hyd i sawl maes ac un neu ddau o fotymau. Gan ddibynnu 
12       ar sut y gwnaethoch chi gyrraedd y man gweld Compose, efallai y bydd 
13       rhai or meysydd yma wedi cael eu llenwin barod.
14       </p>
15    </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19    <title>
20       From
21    </title>
22    <description>
23       <p>
24       Dim ond os byddwch chi wedi galluogi  mwy nag un dynodiad (trwyr 
25       ddewislen Options, Personal Preferences) y bydd y maes <b>From:</b> yn 
26       cael ei arddangos. Os ydych chi wedi gwneud hyn gallwch ddewis pa 
27       ddynodiad yr hoffech chi ei ddefnyddio, h.y. pa enw a chyfeiriad 
28       e-bost syn ymddangos fel y llinell From ar eich negesau.
29       </p>
30    </description>
31 </section>
32
33 <section>
34    <title>
35       To
36    </title>
37    <description>
38       <p>
39       Yn dilyn y maer maes <b>To:</b>. Yn y maes yma dylech deipio 
40       cyfeiriad e-bost yr unigolyn neur bobl rydych chin anfon y neges 
41       atynt. Gallwch deipio cynifer o gyfeiriadau ag y dymunwch, gan 
42       eu gwahanu ag atalnod. Gallwch hefyd bwysor botwm "Addresses" i 
43       lenwir maes. Peidiwch â phoeni os nad ywr cyfeiriad cyflawn yn 
44       cael ei arddangos. Mae hyd y maes yn un penodol, ond bydd popeth 
45       a rowch chi i mewn ynddo yn cael ei ddefnyddio, er y gall sgrolio 
46       ir dde neu ir chwith.
47       </p>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Cc
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       Yn dilyn hwnnw y maer maes <b>CC:</b>. Talfyriad am <b>C</b>arbon 
58       <b>C</b>opy yw CC. Os ydych chi eisiau anfon copi or neges i rywun 
59       arall dyma lle y byddech chin gwneud hynny. Meddyliwch am hyn yn 
60       yr un modd ag y mae memo yn cael ei osod. Gallwch gynnwys cynifer 
61       o bobl ag y dymunwch yn y meysydd <b>To:</b>, <b>CC:</b>, a 
62       <b>BCC:</b>. Dim ond y bobl syn cael eu heffeithion uniongyrchol 
63       gan y neges fyddai yn y maes <b>To:</b> tra byddair rhai syn 
64       derbyn y neges er gwybodaeth yn unig o bosib yn y meysydd 
65       <b>CC:</b> a <b>BCC:</b>.
66       </p>
67    </description>
68 </section>
69
70 <section>
71    <title>
72       Bcc
73    </title>
74    <description>
75       <p>
76       Talfyriad am <b>B</b>lind </b>C</b>arbon <b>C</b>opy yw BCC. 
77       Defnyddiwch hwn i anfon copi or e-bost i rywun <i>heb</i> ir rhai 
78       y mae eu henwau yn y meysydd <b>To:</b> neu <b>CC:</b> wybod amdano.
79       </p>
80    </description>
81 </section>
82
83 <section>
84    <title>
85       Subject
86    </title>
87    <description>
88       <p>
89       Teipiwch bennawd perthnasol yma. Cofiwch, gall e-bost arbed 
90       llawer iawn o amser ac un rheswm allweddol am hyn yw pennawd 
91       testun cywir.
92       </p>
93    </description>
94 </section>
95
96 <section>
97    <title>
98       Addresses Button
99    </title>
100    <description>
101       <p>
102       Bydd y botwm yma yn agor y llyfr cyfeiriadau wedi i flwch 
103       chwilio gael ei gyflwyno.. Maen rhaid i chi deipio rhywbeth i 
104       mewn ir blwch chwilio er mwyn cael canlyniad. Os ydych chi 
105       angen yr holl gyfeiriadau yn y llyfr cyfeiriadau, pwyswch y 
106       botwm List All. Mae gan y llyfr cyfeiriadau gymaint o 
107       swyddogaethau fel ei fod yn haeddu ei adran ei hun. Mae mwy o 
108       wybodaeth fanwl ar gael yn y bennod Cyfeiriadau.
109       </p>
110    </description>
111 </section>
112
113 <section>
114    <title>
115       Save Draft button
116    </title>
117    <description>
118       <p>
119       Os fuoch chin cyfansoddi neges ac nad ydych chin barod iw anfon 
120       eto am ryw reswm, gallwch ddefnyddior botwm yma i gadwr
121       neges yn y ffolder Drafts. Os fyddwch chi eisiau cwblhaur neges 
122       yn ddiweddarach ai anfon allan, ewch ir ffolder Drafts, agorwch 
123       y neges a byddwch yn dychwelyd ir dudalen Compose lle mae eich 
124       neges wedi ei llenwi i mewn.
125       </p>
126    </description>
127 </section>
128
129 <section>
130    <title>
131       Priority
132    </title>
133    <description>
134       <p>
135       Os yw gweinyddwr eich system wedi ei alluogi, bydd rhestr gwympo 
136       or enw "Priority" ar gael ir dde or botymau. Dyma lle gallwch 
137       ddewis pa mor bwysig ywr neges. Gallai neges â blaenoriaeth uchel 
138       gael ei chyflwyno mewn dull gwahanol gan raglen bost y sawl syn 
139       ei dderbyn. Sylwch y bydd gor-ddefnyddior swyddogaeth yma yn 
140       golygu na fydd yn cael yr un effaith.
141       </p>
142    </description>
143 </section>
144
145 <section>
146    <title>
147       Message Body
148    </title>
149    <description>
150       <p>
151       Diben y blwch mawr gwag yw cynnwys unrhyw beth y dymunwch ei roi 
152       ynddo. Os oes ffeil lofnod wedi ei chadw bydd honnon ymddangos 
153       yma hefyd. Dyma lle rydych yn teipio prif ran eich neges.
154       </p>
155    </description>
156 </section>
157
158 <section>
159    <title>
160       Attach
161    </title>
162    <description>
163       <p>
164       Ar waelod y dudalen Compose, maer nodwedd yma yn eich galluogi 
165       i gynnwys ffeil gydach e-bost. Rhaid ir ffeil yma fod wedi ei 
166       lleoli ar eich peiriant neu rwydwaith <i>lleol</i> os am ei 
167       atodi. Mae botwm  pori ar gael felly gallwch chwilio drwy 
168       strwythur eich cyfeiriaduron a chlicio ar y ffeil sydd iw 
169       chynnwys. Fel arall gallwch deipion uniongyrchol i mewn ir 
170       maes atodi os ydych chin gwybod beth yw enwr llwybr cyfan 
171       ac union enwr ffeil. Y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw 
172       pwysor botwm Add i restrur ffeil a ddewiswyd yn atodiad a 
173       bydd yn ymddangos oddi tano.
174       </p>
175       <p>
176       Unwaith y bydd un ffeil o leiaf yn cael ei chyflwyno iw hatodi 
177       bydd botwm arall yn dod ir golwg. Gallwch ddileu un ffeil neu 
178       ragor a atodwyd trwy ddewis y ffeil neu ffeiliau tramgwyddus a 
179       phwysor botwm dileu atodiadau. a ddewiswyd.
180       <p>
181    </description>
182 </section>