Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Addresses
4    </title>
5    <summary>
6       Gall llyfrau cyfeiriadau arbed llawer o amser a gwaith teipio. 
7       Gallwch gynnwys cyfeiriadaur bobl y byddwch yn ysgrifennu 
8       atynt amlaf ynddynt, au hailddefnyddio drosodd a throsodd.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       Mae llyfrau cyfeiriadau yn nodwedd gwych o ran arbed amser. 
13       Gallwch storio cyfeiriadau y byddwch yn eu defnyddion aml yma. 
14       Mae gweinyddwyr LDAP (syn cael eu defnyddion aml gan gwmnïau 
15       a phrifysgolion er mwyn gwneud cyfeiriadau ledled y sefydlia
16       d yn hawdd iw cael) yn cael eu cynnal hefyd.
17       </p>
18       <p>
19       Os yw eich Porwr yn cynnal Javascript yna efallai y byddwch 
20       chi eisiau galluogir llyfr cyfeiriadau JavaScript o dan yr 
21       eitem ddewislen Options. Mae hwn yn beth bach gwirioneddol 
22       hwylus syn neidio i fyny. Mae rhestri cyfeiriadau mewn HTML 
23       pur yn cael eu cynnal felly gall porwyr nad ydynt yn cael eu 
24       cynnal gan Javascript ddefnyddio SquirrelMail heb golli 
25       unrhyw un or swyddogaethau.
26       </p>
27    </description>
28 </chapter>
29
30 <section>
31    <title>
32       Nick Name
33    </title>
34    <description>
35       <p>
36       Rhowch enw cyfarwydd yma. Rhywbeth i roi proc ich cof. Unrhyw 
37       beth a fydd yn rhoi syniad cywir i chi o ran pwy syn berchen 
38       y cyfeiriad ebost yma.
39       </p>
40    </description>
41 </section>
42
43 <section>
44    <title>
45       Email Address
46    </title>
47    <description>
48       <p>
49       Rhaid i hwn fod yn gyfeiriad ebost llawn cymwysedig yr 
50       unigolyn hwnnw. Fydd dyfalun da i ddim i chi yma. Mae tair 
51       rhan i gyfe iriad ebost. Yn gyntaf y maer hyn syn nodir 
52       derbynnydd, "johnq" er enghraifft. Yn dilyn hynny y maer adran 
53       enw parth, allai fod ar ffurf "tayloru". Yn olaf dawr parth 
54       ar y lefel uchaf, allai fod yn un o lwyth o bethau fel au, 
55       cc, us, com, org, net neu allai edrych fel edu. Felly os rown 
56       nir holl bethau hynny at ei gilydd maen rhaid iddo fod ar 
57       ffurf johnq@tayloru.edu. Os yw hyn yn anghywir rydych chin 
58       debygol o gael eich post yn ôl ar ffurf neges wedi adlamu.
59       </p>
60    </description>
61 </section>
62
63 <section>
64    <title>
65       Info
66    </title>
67    <description>
68       <p>
69       Dyma faes arall lle y gallwch roi rhywbeth ynddo ich atgoffa 
70       pwy ywr unigolyn. Mae hwn wedi ei lunio i fod yn hwy nar 
71       "Llysenw". Er enghraifft, os ydych chin cyfarfod â chyswllt 
72       busnes, gallech roi Cyfarfod yn y Symposiwm Tomatos.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Edit or Delete
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Maer ddau fotwm yman eich galluogi  chi i ddewis un 
84       cyfeiriad unigol ac yna newid unrhyw un or meysydd uchod, 
85       neu ddileur cofnod yn gyfangwbl. Dim ond un cofnod y gallwch 
86       ei ddewis ar un tro ar gyfer y botwm edit.
87       </p>
88    </description>
89 </section>
90
91 <section>
92    <title>
93       Add to Personal address book
94    </title>
95    <description>
96       <p>
97       Llenwch y meysydd fel ag y maent wedi eu rhestru. Rhaid llenwir 
98       tri cyntaf (Llysenw, cyfeiriad E-bost, ac Enw cyntaf). Maer 
99       Cyfenw ar Wybodaeth ychwanegol yn ddewisol.
100       </p>
101    </description>
102 </section>
103
104 <section>
105    <title>
106       LDAP
107    </title>
108    <description>
109       <p>
110       Mae LDAP yn brotocol ar gyfer storio deunydd yn unedig a 
111       chanolog ac i gael gafael ar wybodaeth o bell. Er 
112       enghraifft, gallai prifysgol ddefnyddio LDAP fel yr un man 
113       lle y mae cyfeiriadau pob myfyriwr, aelod o staff a 
114       chyfadrannau yn cael eu storio au rhoi o fewn cyrraedd. Os 
115       yw wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinyddwr LDAP y 
116       brifysgol, gallai  SquirrelMail wedyn restru pob cyfeiriad 
117       ebost ar y campws (ynghyd âr meysydd llyfrau cyfeiriadau 
118       eraill os ydynt ar gael). Maer modd y mae SquirrelMail yn 
119       defnyddio LDAP yn wirioneddol nerthol yn yr ystyr ei fod 
120       yn <i>cyfuno</I> eich llyfr cyfeiriadau lleol ar wybodaeth am 
121       gyfeiriadau ar weinyddwr yr LDAP i gyflwynor holl wybodaeth 
122       fel pe bae yn un llyfr cyfeiriadau unigol.
123       </p><p>
124       Gallwch ffurfweddur gosodiad LDAP i ddefnyddio unrhyw 
125       weinyddwr LDAP, neu ei analluogi fel nodwedd yn gyfangwbl. 
126       Bydd angen i chi siarad â gweinyddwr eich system yngln âr 
127       nodwedd yma os oes gennych gwestiynau penodol.
128       </p><p>
129       Mae gosodiadau LDAP yn effeithior system SquirrelMail yn 
130       gyfangwbl; o ganlyniad maen rhaid eu sefydlu neu eu newid gan 
131       rhywun sydd ag awdurdod gweinyddol.
132       </p>
133    </description>
134 </section>