Moving help files from ca to ca_ES
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Cercar
4    </title>
5    <summary>
6       Cercar a través d'una carpeta per uns criteris concrets.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       amb aquesta eina útil, vostè pot cercar a través d'una carpeta
11       específica per uns criteris concrets als diversos camps de la capçalera.
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       Descripció general
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22       Vostè selecciona simplement la carpeta on vostè desitja buscar, entra
23       a la caixa de text la cadena a buscar i indica en quin camp vol cercar.
24       Una vegada feta la recerca, apareixerà una llista de missatges. Tots
25       els que es mostren compleixen el criteri demanat. Ara es poden mirar
26       com si fossin missatges normals.
27       </p>
28       <p>
29       <B>Nota</B>: Quan vostè seleccioni la opció cercar, aquest seleccionarà 
30       per defecte que la carpeta per fer la recerca serà la carpeta actual.
31       Per exemple: si vostè mira la carpeta amics, i selecciona la opció
32       per cercar, la carpeta seleccionada per defecte serà la d'amics.
33       </p>
34    </description>
35 </section>
36
37 <section>
38    <title>
39       Cercar a través de
40    </title>
41    <description>
42       <p>
43       A la dreta de la caixa de text, vostè veu un menú deslligable de llocs
44       on es possible cercar. Aquest conté: Cos, Tots, Assumpte, De, CC i A.
45       </p>
46       <p>
47       <b>Cos</b> - Cerca a través del cos del missatge. Es aquí on es troba
48       la informació important.
49       </p>
50       <p>
51       <b>Tots</b> - Aquesta cerca per tots els camps del missatge incloent la
52       capçalera del missatge. A menys que vostè desitgi fer-ho així, es poc
53       recomanable, ja que pot tornar resultats que normalment no esperaria.
54       </p>
55       <p>
56       <b>Assumpte</b> - Cerca pel camp de l'assumpte per tots els missatges.
57       </p>
58       <p>
59       <b>De</b> - De qui es el missatge. SquirrelMail no mostra la direcció
60       de correu si el nom es al missatge. Això no implica que encara que 
61       normalment no veiem la direcció de correu, aquest cerqui una direcció.
62       </p>
63       <p>
64       <b>A</b> - A qui va destinat el missatge. Aquí pot ser mes d'una direcció
65       de correu.
66       </p>
67       <p>
68       <b>CC</b> - Igual que "A", excepte que en lloc de a qui va el correu, es 
69       el que rep la copia carbó.
70       </p>
71    </description>
72 </section>