Moving help files from ca to ca_ES
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Redactar
4    </title>
5    <summary>
6       Amb aquesta opció, vostè podrà enviar missatges a diferent gent des de
7       SquirrelMail
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       La opció del menú Redactar li portarà a una nova plana per redactar el
12       missatge. Aquí vostè trobarà diversos camps i botons. Depenent de com
13       hagi arribat a aquesta plana, alguns camps de la mateixa, podran estar
14       o no omplerts
15       </p>
16    </description>
17 </chapter>
18
19 <section>
20    <title>
21       A
22    </title>
23    <description>
24       <p>
25       Primer ha d'entrar la direcció de correu del destinatari o destinataris.
26       Per entrar més d'una direcció, separi-les amb el caràcter coma (",").
27       També pot utilitzar la llibreta de direccions fent clic al botó 
28       Direccions. No es preocupi si no pot veure totes les direccions a la
29       caixa de text (pot ser que algunes direccions quedin amagades a un dels
30       costats d'aquesta). 
31       </p>
32    </description>
33 </section>
34
35 <section>
36    <title>
37       CC
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Esta desprès el <B>CC:</B>. CC es la abreviació per <B>C</B>arbon 
42       <B>C</B>opy (Copia carbó). Si vostè desitja enviar la copia del missatge
43       a alguna altra persona, es aquí on l'ha de posar. Els destinataris del
44       missatge veuran a la gent que li arriba aquesta copia carbó.
45       </p>
46    </description>
47 </section>
48
49 <section>
50    <title>
51       BCC
52    </title>
53    <description>
54       <p>
55       BCC es la abreviació de <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy 
56       (Copia Carbó Blindada). Utilitzi això per enviar la copia carbó 
57       blindada. El fet de que sigui blindada, implica que tothom que rebi
58       el missatge, veurà les direccions de <B>A:</B> i <B>CC:</B> però no
59       les del camp <B>BCC</B>.
60       </p>
61    </description>
62 </section>
63
64 <section>
65    <title>
66       Assumpte
67    </title>
68    <description>
69       <p>
70       Escrigui un títol que indiqui el motiu o contingut del missatge. Recordi
71       que aquest camp es el que es veurà en primer moment i un contingut
72       concret pot ser motiu de lectura o no del mateix, per part del receptor.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Botó de direccions
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Aquest botó obrirà la llibreta de direccions. En aquesta llibreta es
84       mostraran totes les direccions que hi tinguem. També permetrà cercar
85       la direcció que contingui el text entrat a la caixa de text. Per 
86       seleccionar una direcció, només caldrà fer clic al damunt de la mateixa.
87       Més informació del llibre de direccions al capítol Direccions de l'ajut.
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Missatge
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Aquesta caixa de text es per escriure el text que es vol enviar. Si
99       s'ha creat una signatura, aquesta ja apareixerà introduïda dins 
100       d'aquesta.
101       </p>
102    </description>
103 </section>
104
105 <section>
106    <title>
107       Adjunt
108    </title>
109    <description>
110       <p>
111       Localitzat a la part de baix de la plana, aquesta opció permet que vostè
112       inclogui fitxers amb el missatge. El fitxer ha d'estar al seu ordinador
113       <I>local</I> o a la xarxa per adjuntar-lo. Un primer botó permet navegar
114       per buscar el fitxer a adjuntar. Una vegada trobat el fitxer, apareixerà
115       a la caixa de text Adjunt la direcció completa del fitxer. Per afegir-lo
116       a la llista d'adjunts, només cal fer clic al botó Afegir.
117       </p>
118       <p>
119       Una vegada que ja hi ha un o més d'un adjunt, apareix un botó que permet
120       esborrar el adjunts que es seleccionin amb la casella que cada adjunt 
121       te al costat.
122       <p>
123    </description>
124 </section>