Moving help files from ca to ca_ES
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Direccions
4    </title>
5    <summary>
6       La llibreta de direccions pot estalviar molt de temps i evitar escriure
7       molt. Vostè pot posar les direccions de la gent que mes utilitza, i
8       usar-les una vagada i una altra.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       El llibre de direccions es un estalvi de temps. Les direccions 
13       utilitzades amb molta frecuencia, es poden guardar aquí. Els servidors
14       LDAP (Usats sovint en companyies i universitats) també es poden usar.
15       </p>
16       <p>
17       Si el seu visor d'HTML suporta JavaScript, a les hores vostè pot activar
18       que el llibre de direccions es mostri com una subfinestra de la 
19       principal. Però també es pot utilitzar aquesta funcio sense JavaScript.
20       </p>
21    </description>
22 </chapter>
23
24 <section>
25    <title>
26       Àlias
27    </title>
28    <description>
29       <p>
30       Posi un nom familiar. Qualsevol cosa que l'ajudi a recordar a qui 
31       pertany la direcció de correu.
32       </p>
33    </description>
34 </section>
35
36 <section>
37    <title>
38       Direcció de correu
39    </title>
40    <description>
41       <p>
42       Aquí ha d'anar la direcció sencera de correu. La direcció de correu te 
43       tres parts. La primera es el nom del recipient, com "johnq". Després es
44       el nom del domini, que podria ser "tayloru.com". La direcció correcte 
45       seria "johnq@tayloru.com". Si la direcció no es correcte, al enviar un
46       missatge amb aquesta direcció, ens retornaria un altra missatge indicant
47       que no s'ha trobat el destinatari en questio.
48       </p>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Informació Adicional
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58       Aquesta es una altra caixa de text on es pot posar qualsevol cosa per 
59       recordar a qui pertany la direcció de correu. Això es fa per poder 
60       tenir un àlias més llarg. Per exemple, es pot posar "Amic de la feina".
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Editar o esborrar
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71       Aquests dos botons permeten selecciona una direcció per modificar 
72       qualsevol dada o per esborrar-la. Nomès es permet de seleccionar una
73       direcció per editar-la.
74       </p>
75    </description>
76 </section>
77
78 <section>
79    <title>
80       Afegir direcció
81    </title>
82    <description>
83       <p>
84       Ompli les caixes de text com s'indica. Les tres primeres (Àlias, Direccio
85       de correu i Nom) han d'estar com a mínim. El Cognom i la Informació 
86       adicional son camps opcionals.
87       </p>
88    </description>
89 </section>
90
91 <section>
92    <title>
93       LDAP
94    </title>
95    <description>
96       <p>
97       LDAP es un protocol per a l'emmagatzematge centralitzat, unificat i
98       accés remot a la informació. Per exemple, la facultat por utilitzar
99       un servidor LDAP per a guardar les dades dels estudiants amb les
100       seves direccións de correu. SquirrelMail pot utilitzar aquesta 
101       característica i mostrar el llibre de direccions local combinat amb
102       les direccions del servidor LDAP de forma que sembli només un.
103       </p>
104    </description>
105 </section>