Папки Може да съхранявате писмата си в различни папки. Това е много полезно ако имате много писма и искате да ги съхранявате организирано. Менюто "Папки" ви позволява да манипулирате папките си.
Присъединени папки и левия фрейм

Текущо присъединените папки са показни в оцветената област в ляво. Може да накарате списъка с папките автоматично да се презарежда чрез "Настройки на папките". В началото на лявата област има голямо и удебелено заглавие. Ако са направени промени в присъединените папки, списъка може да бъде презареден с връзката под заглавието. Тази връзка е озаглавена "Презареди списъка с папките".

Първата папка която виждате съдържа получената поща. В дясно от първата папка в кавички са указани броя на непрочетените писма. Този брой се различава от общия брой на писмата показани при отварянето на папката. Под главната папка са другите папки или подпапки. Цветевете им са различни в зависимост от избраната тема страницата с опциите.

Изтриване

Можете да изтриете всяка папка показана в списъка на падащото меню в ляво от бутона "Изтрий". Забележете, че списъка може да не съдържа всички показани папки. Специалните папки като Sent и Trash не могат да бъдат изтрити и разбира се не можете да изтриете INBOX.

Създай папка

Папките мога да бъдат създадени просто като въведете желаното име в текущото поле и натиснете бутона "Създай". Ако желаете тази папка да бъде подпапка на друга, можете да изберете това от падащото меню със списъка на папките.

На някои пощенски сървъри има два типа папки. Един който съдържа писмата и един който съдържа папките. Можете да видите опцията наречена "Нека тази папка съдържа подпапки". Ако направите това и маркирате тази опция, папката която създадете ще може само да съдържа папки, но не и писма. Иначе ще можете да съхранявате само писма, но не и папки.

Преименувай папката

Можете да преименувате коя да е папка показана в падащото меню в ляво от бутона "Преименувай". Забележете, че този списък може и да не включва всички папки, показани в левия фрейм. По очевидни причини не можете да преименувате папките sent, trash, и INBOX.

Отстрани/Присъедини Дефиниции:
Присъедини: За да регистрирате папка в пощенския сървър, което Ви позволява да разглеждате списъка с папките.
Отстрани: Противоположното на присъединяването. Това отрегистрирва папка от пощенския сървър.

Можете да изберете колкото си пожелаете папки и да ги присъединявате и отстранявате, след това трябва да кликнете върху бутона под полето, за да има ефект от действието ви. Ще забележите, че папките се преместват в другото падащо меню. След това можете да ги присъедините отново или да ги отстраните в зависимост от желанието ви.