Въведение в SquirrelMail SquirrelMail ви дава възможност да проверите email-a си чрез Интернет.

Какво точно е SquirrelMail? Той е уеб интерфейс към email, който е написан на PHP4. Проектиран е да позволи достъп до пощата на вашия сървър от целия свят чрез Интернет. Повече информация относно как точно става това и за IMAP протокола може да бъде намерена тук.

Основите

Ако имате бърз въпрос, можете да прогледнете често задаваните въпроси.

SquirrelMail се състои от две секции наречени фреймове. Левия фрейм показва текущо присъединените папки. За повече информация относно левия фрейм прочетете главата "Папки" от тази документация.

По-голямата част от действието ще се извършва в дясно. В началото на страницата е менюто. Чрез "Изход" вие може да излезете по сигурния начин от системата, когато приключите работата си с нея. "Текуща папка" показва в коя от папките показани в ляво се намирате. Веднага след влизането ви в системата, ще ви се покаже папка INBOX.

Под лентата с текущата папка има меню което се състои от: