7f28869d52a8e84563032503a6b557506208cb85
[squirrelmail.git] / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Mappar
4    </title>   
5    <summary>
6       Du kan spara meddelanden i olika mappar. Det är praktiskt om du har
7       många meddelanden och du vill ha dem i någon slags ordning.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Mappar i bruk och listan av mappar
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Mappar som används visas på listan. Automatuppdateringen av listan
18       ställer man i visualiseringsinställningar, du kan också manuellt
19       uppdatera listan med att klicka på länken (uppdatera listan).
20       </p><p>
21       Först på listan är inkorgen, den heter oftast INBOX. Sättet att visa
22       ej lästa meddelanden finns i Mappinställningar. Näst på listan är
23       mappen för skickade meddelanden, möjligen "Sent" och sedan papperskorgen,
24       "Trash". Efter dessa visas de mappar som du själv har skapad.
25       </p>
26    </description>
27 </section>   
28
29 <section>
30    <title>
31       Ta bort Mapp
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35       För att ta bort mappar. Observera att det inte går att ta bort alla de
36       mappar som finns på listan.
37       </p>
38    </description>
39 </section>
40
41
42 <section>
43    <title>
44       Skapa Mapp
45    </title>
46    <description>
47       <p>
48       Skriv in namnet på en ny mapp och klicka på "Skapa".
49       </p>
50       <p>
51       Flera postservrar tillåter användandet av undermappar. Om en mapp
52       innehåller undermappar kan den inte innehålla meddelanden.
53       </p>
54    </description>
55 </section>
56
57 <section>
58    <title>
59       Byta namn på en Mapp
60    </title>
61    <description>
62       <p>
63       Du kan byta namn på alla andra mappar utom mapparna för inkomna och
64       skickade meddelanden och papperskorgen.
65       </p>
66    </description>
67 </section>
68
69 <section>
70    <title>
71       Avaktivera/Aktivera
72    </title>
73    <description>
74       Definition:<br>
75       <i>Aktivera</i>: Nya mappar som skapas tas inte automatiskt i bruk,
76        aktivera dem här.<br>
77       <i>Avaktivera</i>: Tar mappen ur bruk utan att radera den.<br>
78       <br><p>
79       Du kan använda så många mappar som du vill. När du avaktiverar en
80       mapp flyttas den till listan för aktiverbara mappar. När du aktiverar
81       en mapp flyttas den till listan för avaktiverbara mappar.
82       </p>
83    </description>
84 </section>