79ebec38922ca1703bc03b09db7c21ea6aa4ddad
[squirrelmail.git] / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Introduktion till SquirrelMail
4    </title>
5    <summary>
6       SquirrelMail gör det möjligt att hantera E-post med en webläsare.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Vad
11       <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>
12       egentligen är?
13       SquirrelMail är ett E-postverktyg som har skrivits i
14       <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
15       Det är designat för att möjliggöra hantering av E-post oavsett
16       var man befinner sig, bara man har tillgång till nätet och en
17       webläsare. Mer information om tekniken hittar du
18       <A HREF="http://imap.org">här</A>.
19       </p>
20    </description>
21 </chapter>   
22
23 <section>
24    <title>
25       Grunder
26    </title>
27    <description>
28       <p>
29       Om du har frågor, titta först i "Ofta förekommande frågor".
30       </p>
31       <p>
32       Squirrelmails sidor består av två delar, på engelska kallar man dessa
33       "frame". Den ena av dessa visar de mappar som man kan använda, mer
34       information under rubriken "Mappar".
35       </p>
36       <p>
37       Den större delen av sidan är den som man använder för att läsa
38       meddelanden, skriva meddelanden och allt annat. När du har loggat in
39       ser du här först en lista över inkomna meddelanden.
40       </p>
41       <p>
42       Överst på sidan finns några länkar:
43          <ul>
44             <li><b>Nytt meddelande</b> - Skriv och skicka meddelanden. Du 
45             kan också bifoga filer i meddelanden.
46             <li><b>Adresser</b> - Din personliga adressbok.
47             <li><b>Mappar</b> - Hantering av mappar. Du kan radera, skapa,
48             byta namn, aktivera och avaktivera. 
49             <li><b>Inställningar</b> - För att byta SquirrelMails
50             inställningar.
51             <li><b>Sök</b> - Med detta verktyg du kan söka meddelanden som
52             uppfylller sökkriterierna.
53             <li><b>Hjälp</b> - Du läser hjälp just nu.
54          </ul>
55       </p>
56    </description>
57 </section>