aa65e13108ca33687ca37c8be0fb0fbf8f341b68
[squirrelmail.git] / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Ofta förekommande frågor
4    </title>   
5    <summary>
6       Många av de vanligaste frågorna förekommer gång på gång.
7       Detta är en lista över de vanligaste frågorna och svaren till dessa.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Kan jag på en och samma gång använda flera namn från adressboken?
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Ja. Adressboksökning visar alla träffar som uppfyller sökkriterierna.
18       Man kan på önskat sätt välja vilka som skall vara mottagare (<B>Till:</B>)
19       eller mottagare till en kopia (<B>CC:</B>). Samtliga valda adresser
20       fylls i rätt när man trycker på knappen <B>Använd Adresser</B>.
21       </p>
22    </description>
23 </section>   
24
25 <section>
26    <title>
27       Kan jag plocka adresser från meddelanden till adressboken?
28       Voinko poimia nimiä osoitekirjaan viestistä?
29    </title>
30    <description>
31       <p>
32       Nej. Denna funktion är tyvärr inte implementerad. Du kan markera
33       adressen och klippa och klistra, om din webläsare har stöd för detta.
34       SquirrelMail utvecklas dock kontinuerligt, det är möjligt att det
35       i framtiden kommer att gå att plocka adresser från meddelanden.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       Vem har gjort SquirrelMail?
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Många har hjälpt till. Du kan få mer information från
47       <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
48       </p>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Vad betyder webmail?
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58       När det gäller SquirrelMail, den ger dig åtkomst till din E-postlåda
59       med hjälp av IMAP protokoll. Detta betyder att du inte behöver fundera
60       allt för mycket över konfigureringar bara för att kunna läsa dina
61       meddelanden.
62       </p>
63    </description>
64 </section>
65
66 <section>
67    <title>
68       Var kan jag använda webmail?
69    </title>
70    <description>
71       <p>
72       Överallt där det finns åtkomst till nätet och en webläsare.
73       Trådlös användning med WAP/WML har man dock inte ens börjat att utveckla.
74       </p>
75    </description>
76 </section>
77
78 <section>
79    <title>
80       Varför använda webmail istället för en vanlig E-postläsare.
81    </title>
82    <description>
83       <p>
84       Det är troligt att webmail aldrig kommer att ersätta vanliga
85       E-postläsare, men vem vet? I vilket fall som helst, det är bekvämt
86       om du befinner dig långt borta från din dator, hos en kompis, på
87       en resa, hemma eller på jobbet och vill läsa dina meddelanden.
88       Det är inte särskilt roligt att behöva lista ut hur man konfigurerar
89       en E-postläsare som man kanske inte har sett tidigare, göra det
90       arbetet, läsa/skicka post, och sedan rensa bort allt man har gjort.
91       SquirrelMail är gjort för att kompletera E-postläsare, inte för att
92       ersätta dem.
93       </p>
94    </description>
95 </section>
96
97 <section>
98    <title>
99       Hur fungerar detta?
100    </title>
101    <description>
102       <p>
103       SquirrelMail använder IMAP protokoll, mer information om det hittar du
104       <A HREF="http://imap.org"/>här</A>.
105       Programmet använder också sina egna IMAP funktioner istället för de
106       som finns färdigt i PHP4. Detta har kanske ingen som helst betydelse
107       för någon som helst, utom för de som har hand om installationen av
108       SquirrelMail, men tro på oss när vi säger att de uppskattar detta.
109       </p>
110    </description>
111 </section>