Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / basic.hlp
... / ...
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame_incremental - help/sk_SK/basic.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 7, <$fd> line 47.
CommitLineData
1<chapter>
2 <title>
3 Úvod do SquirrelMail-u
4 </title>
5 <summary>
6 SquirrelMail vám umožňuje spôsob ako skontrolovať svoju poštu na intenete.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Čo je vlastne <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
11 Je to web rozhranie k e-mailom napísané v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
12 Bol navrhnutý aby umožnil prístup k e-mailom na váš e-mail-ový server
13 kdekoľvek vo svete cez internet. Viac informácií ako to funguje a IMAP
14 protokol môžte nájsť na <A HREF="http://imap.org">here</A>.
15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 Základy
22 </title>
23 <description>
24 <p>
25 Ak máte len rýchlu otázku, mali by ste sa pozrieť na sekcie FAQ (Frequently
26 Asked Questions = Najčastejšie sa Pýtané Otázky).
27 </p>
28 <p>
29 SquirrelMail sa skladá z 2 hlavných sekcií nazývaných rámce (frames). Ľavý
30 rámec zobrazuje len priečinky. Viac informácií o ľavom rámci môžte nájsť
31 v sekcii pomocníka "Priečinky".
32 </p>
33 <p>
34 Na pravej strane sa nachádza vačšina nástrojov. Na vrchole stránky sa
35 nachádza menu. "Odhlásenie sa" vás bezpečne odhlási z programu, keď ho
36 ukončujete. Aktuálny priečinok zobrazuje v ktorom priečinku zobrazených v
37 ľavom rámci sa práve nachadzáte. Hneď ako sa prihlásite, je predvoleným
38 priečinkom "Doručená pošta".
39 </p>
40 <p>
41 Pod vrchnou lištou je rad možnosti v menu:
42 <ul>
43 <li><b>Nová správa</b> - Vytvaránie a posielanie správ, možte k nim ihneď pripojiť prílohu.
44 <li><b>Adresár</b> - Uchováva zoznam adries, ktoré obsahuje váš osobný adresár.
45 <li><b>Priečinky</b> - tu sa robia všetky operácie s priečinkami. Priečinky môžte vytvárať, mazať, premenovávať, prihlasovať a odhlasovať.
46 <li><b>Možnosti</b> - Zmena nastavení SquirrelMail-u, ako bude vyzerať a ako bude reagovať.
47