Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / folders.hlp
... / ...
Content-type: text/html vcs.fsf.org Git - squirrelmail.git/blame_incremental - help/cs_CZ/folders.hlp


500 - Internal Server Error

Malformed UTF-8 character (fatal) at (eval 20) line 16, <$fd> line 38.
CommitLineData
1<chapter>
2 <title>
3 Složky
4 </title>
5 <summary>
6
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Přihlášené složky a levý rámec
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Aktuálně přihlášené složky se zobrazují v barevné ploše.
17 Pomocí volby "Možnosti nastavení" si můžete nastavit automatickou aktualizaci stránky.
18 Pod tučným nadpisem "Složky" můžete stránku aktualizovat ručně
19 kliknutím na "(aktualizovat seznam složek)".
20 </p><p>
21 První uvedená složka obsahuje doručené zprávy. Číslo v závorkách
22 označuje počet nepřečtených zpráv. Toto číslo se může lišit od celkového
23 počtu zpráv zobrazených v pravém rámci. Pod složkou INBOX se zobrazují
24 další složky a podsložky. Jejich barvu můžete libovolně měnit pomocí
25 schématu v "Možnostech nastavení".
26 </p>
27 </description>
28</section>
29
30<section>
31 <title>
32 Odstranit
33 </title>
34 <description>
35 <p>
36 V rozbalovacím seznamu složek můžete odstraňovat složky. Tento seznam
37 však nemusí obsahovat všechny zobrazené složky. Složku "Odeslaná pošta"
38