Fixed fuzzy po header.
[squirrelmail.git] / locale / cy_GB / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
CommitLineData
2cd14f58 1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4#
2cd14f58 5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: squirrelmail.po,v 1.1.2.2 2002/12/07 20:05:36 philippe_mingo Exp \n"
8"POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
9"PO-Revision-Date: 2003-03-21 15:25+0100\n"
10"Last-Translator: Andrew Rawlins <awr@aber.ac.uk>\n"
11"Language-Team: Welsh Cymraeg <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16msgid "Address Book"
17msgstr "Llyfr Cyfeiriadau"
18
19msgid "All"
20msgstr "Pawb"
21
22msgid "Name"
23msgstr "Enw"
24
25msgid "E-mail"
26msgstr "E-bost"
27
28msgid "Info"
29msgstr "Gwybodaeth"
30
31msgid "Source"
32msgstr "Ffynhonnell"
33
34msgid "To"
35msgstr "At"
36
37msgid "Cc"
38msgstr "Cc"
39
40msgid "Bcc"
41msgstr "Bcc"
42
43msgid "Use Addresses"
44msgstr "Defnyddiwch Gyfeiriadau"
45
46msgid "Address Book Search"
47msgstr "Chwilio'r Llyfr Cyfeiriadau"
48
49msgid "Search for"
50msgstr "Chwiliwch am"
51
52msgid "in"
53msgstr "yn"
54
55msgid "All address books"
56msgstr "Pob llyfr cyfeiriad"
57
58msgid "Search"
59msgstr "Chwilio"
60
61msgid "List all"
62msgstr "Rhestrwch bob un"
63
64#, c-format
65msgid "Unable to list addresses from %s"
66msgstr "Methu rhestru cyfeiriadau o %s"
67
68msgid "Your search failed with the following error(s)"
69msgstr "Methodd eich chwiliad r camgymeriad(au) canlynol"
70
71msgid "No persons matching your search was found"
72msgstr "Doedd neb yn cyfateb i'ch chwiliad"
73
74msgid "Return"
75msgstr "Dychwelyd"
76
77msgid "Close"
78msgstr "Cau"
79
80msgid "Nickname"
81msgstr "Llysenw"
82
83msgid "Must be unique"
84msgstr "Rhaid bod yn unigryw"
85
86msgid "E-mail address"
87msgstr "Cyfeiriad e-bost"
88
89msgid "First name"
90msgstr "Enw cyntaf"
91
92msgid "Last name"
93msgstr "Cyfenw"
94
95msgid "Additional info"
96msgstr "Gwybodaeth ychwanegol"
97
98msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
99msgstr "Does dim llyfr cyfeiriadau personol wedi ei ddiffinio. Cysylltwch 'r gweinyddydd"
100
101msgid "You can only edit one address at the time"
102msgstr "Un cyfeiriad yn unig y gallwch ei olygu ar y tro"
103
104msgid "Update address"
105msgstr "Diweddarwch y cyfeiriad"
106
107msgid "ERROR"
108msgstr "CAMGYMERIAD"
109
110
111msgid "Unknown error"
112msgstr "Camgymeriad anhysbys"
113
114msgid "Add address"
115msgstr "Ychwanegwch gyfeiriad"
116
117msgid "Edit selected"
118msgstr "Golygwch hyn a ddewiswyd"
119
120msgid "Delete selected"
121msgstr "Dilewch yr hyn a ddewiswyd"
122
123#, c-format
124msgid "Add to %s"
125msgstr "Ychwanegwch at %s"
126
127msgid "Draft Email Saved"
128msgstr "Cadwyd yr E-bost Drafft"
129
130msgid "Could not move/copy file. File not attached"
131msgstr "Methu symud/copo'r ffeil. Dim ffeil ynghlwm"
132
133msgid "Original Message"
134msgstr "Neges Wreiddiol"
135
136msgid "Subject"
137msgstr "Pwnc"
138
139msgid "From"
140msgstr "Oddi wrth"
141
142msgid "Date"
143msgstr "Dyddiad"
144
145msgid "Draft Saved"
146msgstr "Drafft wedi ei gadw"
147
148msgid "Your Message has been sent"
149msgstr "Anfonwyd eich Neges"
150
151msgid "From:"
152msgstr "Oddi wrth:"
153
154msgid "To:"
155msgstr "At:"
156
157msgid "CC:"
158msgstr "CC:"
159
160msgid "BCC:"
161msgstr "BCC;"
162
163msgid "Subject:"
164msgstr "Pwnc:"
165
166msgid "Send"
167msgstr "Anfonwch"
168
169msgid "Attach:"
170msgstr "Atodwch:"
171
172msgid "Add"
173msgstr "Ychwanegwch"
174
175msgid "Delete selected attachments"
176msgstr "Dilwch atodiadau a ddewiswyd"
177
178msgid "Priority"
179msgstr "Blaenoriaeth"
180
181msgid "High"
182msgstr "Uchel"
183
184msgid "Normal"
185msgstr "Normal"
186
187msgid "Low"
188msgstr "Isel"
189
190msgid "Receipt"
191msgstr "Derbynneb"
192
193msgid "On read"
194msgstr "Wrth ddarllen"
195
196msgid "On Delivery"
197msgstr "Wrth gyrraedd"
198
199msgid "Signature"
200msgstr "Llofnod"
201
202msgid "Addresses"
203msgstr "Cyfeiriadau"
204
205msgid "Save Draft"
206msgstr "Cadwch y Drafft"
207
208msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
209msgstr "Dydych chi ddim wedi llenwi'r maes \"At:\"."
210
211msgid "said"
212msgstr "meddai"
213
214msgid "quote"
215msgstr "dyfyniad"
216
217msgid "who"
218msgstr "pwy"
219
220msgid "Viewing a text attachment"
221msgstr "Edrych ar destun wedi ei atodi"
222
223msgid "View message"
224msgstr "Edrychwch ar neges"
225
226msgid "Download this as a file"
227msgstr "Llwythwch hyn i lawr fel ffeil"
228
229msgid "Viewing a message attachment"
230msgstr "Edrych ar neges wedi ei atodi"
231
232msgid "Date:"
233msgstr "Dyddiad:"
234
235msgid "Cc:"
236msgstr "Cc:"
237
238msgid "Bcc:"
239msgstr "Bcc:"
240
241msgid "more"
242msgstr "mwy"
243
244msgid "less"
245msgstr "llai"
246
247msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
248msgstr "Enw ffolder anghyfreithlon. Dewiswch enw gwahanol."
249
250msgid "Click here to go back"
251msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd"
252
253msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
254msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ddileu. Gwnewch hynny."
255
256msgid "Folders"
257msgstr "Ffolderi"
258
259msgid "Subscribed successfully!"
260msgstr "Wedi tanysgrifion llwyddiannus!"
261
262msgid "Unsubscribed successfully!"
263msgstr "Wedi dad-danysgrifion llwyddiannus!"
264
265msgid "Deleted folder successfully!"
266msgstr "Wedi dileur ffolder yn llwyddiannus!"
267
268msgid "Created folder successfully!"
269msgstr "Wedi creu ffolder yn llwyddiannus!"
270
271msgid "Renamed successfully!"
272msgstr ""
273
274msgid "refresh folder list"
275msgstr ""
276
277msgid "Create Folder"
278msgstr ""
279
280msgid "as a subfolder of"
281msgstr ""
282
283msgid "None"
284msgstr ""
285
286msgid "Let this folder contain subfolders"
287msgstr ""
288
289msgid "Create"
290msgstr ""
291
292msgid "Rename a Folder"
293msgstr "Ailenwch Ffolder"
294
295msgid "Select a folder"
296msgstr "Dewiswch ffolder"
297
298msgid "Rename"
299msgstr "Ailenwch"
300
301msgid "No folders found"
302msgstr "Dim golwg o ffolderi"
303
304msgid "Delete Folder"
305msgstr "Dilwch Ffolder"
306
307msgid "Delete"
308msgstr "Dilwch"
309
310msgid "Unsubscribe"
311msgstr "Dad-danysgrifiwch"
312
313msgid "Subscribe"
314msgstr "Tanysgrifiwch"
315
316msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
317msgstr "Dim golwg o ffolderi i ddad-danysgrifio ohonynt!"
318
319msgid "No folders were found to subscribe to!"
320msgstr "Dim golwg o ffolderi i danysgrifio iddynt!"
321
322msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
323msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ailenwi. Gwnewch hynny."
324
325msgid "Rename a folder"
326msgstr "Ailenwch ffolder"
327
328msgid "New name:"
329msgstr "Enw newydd:"
330
331msgid "Submit"
332msgstr "Cyflwynwch"
333
334msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
335msgstr "CAMGYMERIAD: Maer ffeiliau Help yn y fformat anghywir!"
336
337msgid "Help"
338msgstr "Help"
339
340#, c-format
341msgid ""
342"The help has not been translated to %s. It will be displayed in English "
343" instead."
344msgstr "Ni chyfieithwyd yr help i %s. Bydd yn ymddangos yn Saesneg yn lle hynny."
345
346msgid "Some or all of the help documents are not present!"
347msgstr "Nid yw rhai neu bob un o'r dogfennau help yn bresennol!"
348
349msgid "Table of Contents"
350msgstr "Cynnwys"
351
352msgid "Previous"
353msgstr "Blaenorol"
354
355msgid "Next"
356msgstr "Nesaf"
357
358msgid "Top"
359msgstr "Brig"
360
361msgid "Viewing an image attachment"
362msgstr "Edrych ar lun fel atodiad"
363
364msgid "INBOX"
365msgstr "MEWNFLWCH"
366
367msgid "purge"
368msgstr "chwynnu"
369
370msgid "Last Refresh"
371msgstr "Adnewyddiad Diwethaf"
372
373msgid "Login"
374msgstr "Mewngofnodi"
375
376msgid "%s Logo"
377msgstr "Logo %s"
378
379msgid "SquirrelMail version %s"
380msgstr "fersiwn %s SquirrelMail "
381
382msgid "By the SquirrelMail Development Team"
383msgstr "Gan y Tm Datblygu SquirrelMail"
384
385msgid "%s Login"
386msgstr "Mewngofnodi %s"
387
388msgid "Name:"
389msgstr "Enw:"
390
391msgid "Password:"
392msgstr "Cyfrinair:"
393
394msgid "<No subject>"
395msgstr "<Dim pwnc>"
396
397msgid "No messages were selected."
398msgstr "Ni ddewiswyd unrhyw negesau"
399
400msgid "General Display Options"
401msgstr "Dewisiadau Arddangos Cyffredinol"
402
403msgid "Theme"
404msgstr "Thema"
405
406msgid "Default"
407msgstr "Diofyn"
408
409msgid "Custom Stylesheet"
410msgstr "Taflen Arddull Barod"
411
412msgid "Language"
413msgstr "Iaith"
414
415msgid "Use Javascript"
416msgstr "Defnyddiwch Javascript"
417
418msgid "Autodetect"
419msgstr "Awto-ganfod"
420
421msgid "Always"
422msgstr "Bob Tro"
423
424msgid "Never"
425msgstr "Byth"
426
427msgid "Mailbox Display Options"
428msgstr "Dewisiadau Arddangos Blwch Post"
429
430msgid "Number of Messages to Index"
431msgstr "Nifer y Negesau i'w Mynegeio"
432
433msgid "Enable Alternating Row Colors"
434msgstr "Galluogi Lliwiau Bob yn Ail Rhes"
435
436msgid "Enable Page Selector"
437msgstr "Galluogi Dewisydd Tudalen"
438
439msgid "Maximum Number of Pages to Show"
440msgstr "Mwyafswm y Tudalennau i'w Dangos"
441
442msgid "Message Display and Composition"
443msgstr "Dangos a Chyfansoddi Neges"
444
445msgid "Wrap Incoming Text At"
446msgstr "Lapio'r Testun sy'n Cyrraedd Yn"
447
448msgid "Size of Editor Window"
449msgstr "Maint y Ffenest Olygu"
450
451msgid "Location of Buttons when Composing"
452msgstr "Lleoliad y Botymau wrth Gyfansoddi"
453
454msgid "Before headers"
455msgstr "Cyn y penawdau"
456
457msgid "Between headers and message body"
458msgstr "Rhwng y penawdau a phrif ran y neges"
459
460msgid "After message body"
461msgstr "Ar l prif ran y neges"
462
463msgid "Addressbook Display Format"
464msgstr "Ffurf Arddangos y Llyfr Cyfeiriadau"
465
466msgid "Javascript"
467msgstr "Javascript"
468
469msgid "HTML"
470msgstr "HTML"
471
472msgid "Show HTML Version by Default"
473msgstr "Dangoswch fersiwn HTML yn Ddiofyn"
474
475msgid "Include Me in CC when I Reply All"
476msgstr "Cynhwyswch Fi yn CC wrth Ateb Pawb"
477
478msgid "Include CCs when forwarding messages"
479msgstr "Cynhwyswch Cc wrth anfon negesau ymlaen"
480
481msgid "Enable Mailer Display"
482msgstr "Galluogwch Dangos y Postiwr"
483
484msgid "Display Attached Images with Message"
485msgstr "Dangoswch Luniau sydd Ynghlwm r Neges"
486
487msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
488msgstr "Galluogwch Gyswllt Argraffydd-Gyfeillgar"
489
490msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
491msgstr "Galluogwch Sgrn Glir Argraffydd-Gyfeillgar"
492
493msgid "Enable request/confirm reading"
494msgstr "Galluogwch cais/cadarnhau darllen"
495
496msgid "Always compose in a new window"
497msgstr "Cyfansoddwch mewn ffenest newydd bob tro"
498
499msgid "Width of compose window"
500msgstr "Lled y ffenest gyfansoddi"
501
502msgid "Height of compose window"
503msgstr "Uchder y ffenest gyfansoddi"
504
505msgid "Append signature before reply/forward text"
506msgstr "Ychwanegwch lofnod cyn ateb/anfon testun ymlaen"
507
508msgid "Use receive date for sort"
509msgstr "Defnyddiwch ddyddiad derbyn ar gyfer trefnu"
510
511msgid "Use References header for thread sort"
512msgstr "Defnyddiwch bennawd Cyfeirnodau yn l llinyn"
513
514msgid "Special Folder Options"
515msgstr "Dewisiadau Ffolder Arbennig"
516
517msgid "Folder Path"
518msgstr "Llwybr Ffolderi"
519
520msgid "Do not use Trash"
521msgstr "Peidiwch defnyddio'r Bin Sbwriel"
522
523msgid "Trash Folder"
524msgstr "Ffolder Bin Sbwriel"
525
526msgid "Do not use Sent"
527msgstr "Peidiwch defnyddio Anfon"
528
529msgid "Sent Folder"
530msgstr "Ffolder Post a Anfonwyd"
531
532msgid "Do not use Drafts"
533msgstr "Peidiwch Defnyddio Drafftiau"
534
535msgid "Draft Folder"
536msgstr "Ffolder Drafftiau"
537
538msgid "Folder List Options"
539msgstr "Dewisiadau Rhestr Ffolderi"
540
541msgid "Location of Folder List"
542msgstr "Lleoliad y Rhestr Ffolderi"
543
544msgid "Left"
545msgstr "Chwith"
546
547msgid "Right"
548msgstr "Dde"
549
550msgid "pixels"
551msgstr "picselau"
552
553msgid "Width of Folder List"
554msgstr "Lled y Rhestr Ffolderi"
555
556msgid "Minutes"
557msgstr "Munudau"
558
559msgid "Seconds"
560msgstr "Eiliadau"
561
562msgid "Minute"
563msgstr "Munud"
564
565msgid "Auto Refresh Folder List"
566msgstr "Ailadnewyddwch y Rhestr Ffolderi yn awtomatig"
567
568msgid "Enable Unread Message Notification"
569msgstr "Galluogwch Hysbysiad Neges heb ei Ddarllen"
570
571msgid "No Notification"
572msgstr "Dim Hysbysiad"
573
574msgid "Only INBOX"
575msgstr "MEWNFLWCH yn unig"
576
577msgid "All Folders"
578msgstr "Pob Ffolder"
579
580msgid "Unread Message Notification Type"
581msgstr "Math o Hysbysiad am Neges heb ei Darllen"
582
583msgid "Only Unseen"
584msgstr "Heb eu Gweld yn unig"
585
586msgid "Unseen and Total"
587msgstr "Heb eu Gweld a Chyfanswm"
588
589msgid "Enable Collapsable Folders"
590msgstr "Galluogi Ffolderi Hyblyg"
591
592msgid "Show Clock on Folders Panel"
593msgstr "Dangos Cloc ar y Panel Ffolderi"
594
595msgid "No Clock"
596msgstr "Dim Cloc"
597
598msgid "Hour Format"
599msgstr "Fformat Awr"
600
601msgid "12-hour clock"
602msgstr "Cloc 12-awr"
603
604msgid "24-hour clock"
605msgstr "Cloc 24-awr"
606
607msgid "Memory Search"
608msgstr "Chwilio Cof"
609
610msgid "Disabled"
611msgstr "Analluogwyd"
612
613msgid "Options"
614msgstr "Dewisiadau"
615
616msgid "Message Highlighting"
617msgstr "Amlygu Neges"
618
619msgid "New"
620msgstr "Newydd"
621
622msgid "Done"
623msgstr "Wedi ei wneud"
624
625msgid "Edit"
626msgstr "Golygwch"
627
628msgid "No highlighting is defined"
629msgstr "Amlygu heb ei ddiffinio"
630
631msgid "Identifying name"
632msgstr "Adnabod enw"
633
634msgid "Color"
635msgstr "Lliw"
636
637msgid "Dark Blue"
638msgstr "Glas Tywyll"
639
640msgid "Dark Green"
641msgstr "Gwyrdd Tywyll"
642
643msgid "Dark Yellow"
644msgstr "Melyn Tywyll"
645
646msgid "Dark Cyan"
647msgstr "Gwyrddlas Tywyll"
648
649msgid "Dark Magenta"
650msgstr "Majenta Tywyll"
651
652msgid "Light Blue"
653msgstr "Glas Golau"
654
655msgid "Light Green"
656msgstr "Gwyrdd Golau"
657
658msgid "Light Yellow"
659msgstr "Melyn Golau"
660
661msgid "Light Cyan"
662msgstr "Gwyrddlas Golau"
663
664msgid "Light Magenta"
665msgstr "Majenta Golau"
666
667msgid "Dark Gray"
668msgstr "Llwyd Tywyll"
669
670msgid "Medium Gray"
671msgstr "Llwyd Canolig"
672
673msgid "Light Gray"
674msgstr "Llwyd Golau"
675
676msgid "White"
677msgstr "Gwyn"
678
679msgid "Other:"
680msgstr "Arall:"
681
682msgid "Ex: 63aa7f"
683msgstr "Ex: 63aa7f"
684
685msgid "To or Cc"
686msgstr "At neu Cc"
687
688msgid "Matches"
689msgstr "Cyfateb"
690
691msgid "Advanced Identities"
692msgstr "Dynodiadau Uwch"
693
694msgid "Default Identity"
695msgstr "Dynodiad diofyn"
696
697msgid "Alternate Identity %d"
698msgstr "Dynodiad Arall &d"
699
700msgid "Add a New Identity"
701msgstr "Ychwanegwch Ddynodiad Newydd"
702
703msgid "Full Name"
704msgstr "Enw Llawn"
705
706msgid "E-Mail Address"
707msgstr "Cyfeiriad E-bost"
708
709msgid "Reply To"
710msgstr "Atebwch I"
711
712msgid "Save / Update"
713msgstr "Cadw / Diweddaru"
714
715msgid "Make Default"
716msgstr "Gosodwch yn Ddiofyn"
717
718msgid "Move Up"
719msgstr "Symud i Fyny"
720
721msgid "Index Order"
722msgstr "Trefn y Mynegai"
723
724msgid "Checkbox"
725msgstr "Blwch dewis"
726
727msgid "Flags"
728msgstr "Fflagiau"
729
730msgid "Size"
731msgstr "Maint"
732
733msgid ""
734"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
735"index. You can add, remove, and move columns around to customize them to "
736"fit your needs."
737msgstr "Trefn y mynegai yw'r drefn y mae'r colofnau wedi eu gosod ym mynegai'r negesau."
738 "Gallwch ychwanegu colofnau, eu tynnu oddi yno a'u symud i'w teilwra at eich anghenion eich hun."
739
740msgid "up"
741msgstr "i fyny"
742
743msgid "down"
744msgstr "i lawr"
745
746msgid "remove"
747msgstr "symud"
748
749msgid "Return to options page"
750msgstr "Dychwelwch i'r dudalen dewisiadau"
751
752msgid "Name and Address Options"
753msgstr "Dewisiadau Enw a Chyfeiriad"
754
755msgid "Email Address"
756msgstr "Cyfeiriad E-bost"
757
758msgid "Edit Advanced Identities"
759msgstr "Golygwch Ddynodiadau Uwch"
760
761msgid "(discards changes made on this form so far)"
762msgstr "(yn anwybyddu newidiadau a wnaed ar y ffurflen yma hyd yn hyn)"
763
764
765msgid "Multiple Identities"
766msgstr "Mwy nag un Dynodiad"
767
768msgid "Same as server"
769msgstr "Yr un fath r gweinyddwr"
770
771msgid "Timezone Options"
772msgstr "Dewisiadau Cylchfa Amser"
773
774msgid "Your current timezone"
775msgstr "Eich cylchfa amser presennol"
776
777msgid "Reply Citation Options"
778msgstr "Dewisiadau Dyfyniadau Ateb"
779
780msgid "Reply Citation Style"
781msgstr "Arddull Dyfyniadau Ateb"
782
783msgid "No Citation"
784msgstr "Dim Dyfyniad"
785
786msgid "AUTHOR Said"
787msgstr "Meddair AWDUR"
788
789msgid "Quote Who XML"
790msgstr "XML Dyfynnu"
791
792msgid "User-Defined"
793msgstr "Diffiniwyd gan y Defnyddiwr"
794
795msgid "User-Defined Citation Start"
796msgstr "Dechrau Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
797
798msgid "User-Defined Citation End"
799msgstr "Diwedd Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
800
801msgid "Signature Options"
802msgstr "Dewisiadau Llofnod"
803
804msgid "Use Signature"
805msgstr "Defnyddiwch Lofnod"
806
807msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
808msgstr "Rhowch Linell '--' cyn y Llofnod"
809
810msgid "Personal Information"
811msgstr "Gwybodaeth Bersonol"
812
813msgid "Display Preferences"
814msgstr "Dangoswch Ddewisiadau"
815
816msgid "Folder Preferences"
817msgstr "Dewisiadau Ffolderi"
818
819msgid "Successfully Saved Options"
820msgstr "Dewisiadau a Gadwyd yn Llwyddiannus"
821
822msgid "Refresh Folder List"
823msgstr "Adnewyddwch Restr Ffolderi"
824
825msgid "Refresh Page"
826msgstr "Adnewyddwch y Dudalen"
827
828msgid ""
829"This contains personal information about yourself such as your name, your "
830"email address, etc."
831msgstr "Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ayb."
832
833msgid ""
834"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
835"you, such as the colors, the language, and other settings."
836msgstr "Gallwch newid y modd y mae SquirrelMail yn edrych a'r ffordd y mae'n dangos gwybodaeth i chi, fel y lliwiau, yr iaith, a gosodiadau eraill."
837
838msgid ""
839"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
840"colors in the message list. This helps to easily distinguish who the "
841"messages are from, especially for mailing lists."
842msgstr "Yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd, gall negesau sy'n cyrraedd fod lliwiau cefndir"
843" gwahanol yn y rhestr negesau. Mae hyn yn ddull hwylus o ganfod oddi wrth"
844" bwy y mae'r negesau, yn arbennig ar gyfer rhestrau postio."
845
846
847msgid ""
848"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
849msgstr "Mae'r gosodiadau yman newid y modd y mae eich ffolderi yn cael eu dangos au trin."
850
851msgid ""
852"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the"
853"headers in any order you want."
854msgstr "Mae modd ailosod a newid trefn mynegai'r negesau i gynnwys y penawdau"
855"mewn unrhyw drefn o'ch dewis chi."
856
857msgid "Message not printable"
858msgstr "Allwch chi ddim argraffu'r neges"
859
860msgid "Printer Friendly"
861msgstr "Argraffydd-Gyfeillgar"
862
863msgid "CC"
864msgstr "cc"
865
866msgid "Print"
867msgstr "Argraffwch"
868
869msgid "Close Window"
870msgstr "Caewch y Ffenest"
871
872msgid "View Printable Version"
873msgstr "Edrychwch ar Fersiwn y Gallwch ei Argraffu"
874
875msgid "Your message"
876msgstr "Eich neges"
877
878msgid "Sent:"
879msgstr "Anfonwyd:"
880
881msgid "Was displayed on %s"
882msgstr "Dangoswyd ar %s"
883
884msgid "Read:"
885msgstr "Darllenwch:"
886
887msgid "Viewing Full Header"
888msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
889
890msgid "Message List"
891msgstr "Rhestr Negesau"
892
893msgid "Resume Draft"
894msgstr "Ailgychwynwch Drafft"
895
896msgid "Edit Message as New"
897msgstr "Golygwch Neges fel un Newydd"
898
899msgid "Forward"
900msgstr "Anfonwch Ymlaen"
901
902msgid "Reply"
903msgstr "Atebwch"
904
905msgid "Reply All"
906msgstr "Atebwch Bawb"
907
908msgid "View Full Header"
909msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
910
911msgid "Mailer"
912msgstr "Postiwr"
913
914msgid "Read receipt"
915msgstr "Darllenwch dderbynneb"
916
917msgid "send"
918msgstr "anfonwch"
919
920msgid "requested"
921msgstr "gofynnwyd am"
922
923msgid "Send read receipt now"
924msgstr "Anfonwch dderbynneb a ddarllenwyd yn awr"
925
926msgid ""
927"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
928"this message. Would you like to send a receipt?"
929msgstr "Mae'r sawl a anfonodd y neges wedi gofyn am ymateb i ddangos eich bod wedi darllen"
930"y neges yma. A hoffech chi anfon derbynneb?"
931
932msgid "You must be logged in to access this page."
933msgstr "Rhaid i chi fod wedi logio i mewn i gyrchur dudalen yma."
934
935msgid "There was an error contacting the mail server."
936msgstr "Roedd camgymeriad wrth gysylltu 'r gweinyddwr post."
937
938msgid "Contact your administrator for help."
939msgstr "Cysylltwch 'ch gweinyddydd am gymorth."
940
941msgid "edit"
942msgstr "golygu"
943
944msgid "search"
945msgstr "chwilio"
946
947msgid "delete"
948msgstr "dileu"
949
950msgid "Recent Searches"
951msgstr "Chwiliadau Diweddar"
952
953msgid "save"
954msgstr "cadw"
955
956msgid "forget"
957msgstr "anghofio"
958
959msgid "Current Search"
960msgstr "Chwiliad Presennol"
961
962msgid "Body"
963msgstr "Prif ran"
964
965msgid "Everywhere"
966msgstr "Pob man"
967
968msgid "Search Results"
969msgstr "Canlyniadau Chwilio"
970
971msgid "No Messages found"
972msgstr "Dim negesau"
973
974msgid "Sign Out"
975msgstr "Allgofnodi"
976
977msgid "You have been successfully signed out."
978msgstr "Rydych wedi eich allgofnodi'n llwyddiannus."
979
980msgid "Click here to log back in."
981msgstr "Cliciwch yma i fewngofnodi eto."
982
983msgid "Viewing a Business Card"
984msgstr "Edrych ar Gerdyn Busnes"
985
986msgid "Title"
987msgstr "Teitl"
988
989msgid "Email"
990msgstr "E-bost"
991
992msgid "Web Page"
993msgstr "Tudalen We"
994
995msgid "Organization / Department"
996msgstr "Sefydliad / Adran"
997
998msgid "Address"
999msgstr "Cyfeiriad"
1000
1001msgid "Work Phone"
1002msgstr "Ffn Gwaith"
1003
1004msgid "Home Phone"
1005msgstr "Ffn Cartref"
1006
1007msgid "Cellular Phone"
1008msgstr "Ffn Symudol"
1009
1010msgid "Fax"
1011msgstr "Ffacs"
1012
1013msgid "Note"
1014msgstr "Nodyn"
1015
1016msgid "Add to Addressbook"
1017msgstr "Ychwanegwch at y Llyfr Cyfeiriadau"
1018
1019msgid "Note Field Contains"
1020msgstr "Maer Maes Nodyn yn Cynnwys"
1021
1022msgid "Title & Org. / Dept."
1023msgstr "Teitl a Sefydliad / Adran"
1024
1025msgid "Personal address book"
1026msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Personol"
1027
1028msgid "Database error: %s"
1029msgstr "Camgymeriad cronfa ddata: %s"
1030
1031msgid "Addressbook is read-only"
1032msgstr "Llyfr cyfeiriadau ar ffurf iw ddarllen yn unig"
1033
1034msgid "User '%s' already exist"
1035msgstr "Defnyddiwr '%s' yn bodoli eisoes"
1036
1037msgid "User '%s' does not exist"
1038msgstr "Defnyddiwr '%s' ddim yn bodoli"
1039
1040msgid "Global address book"
1041msgstr "Llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1042
1043msgid "No such file or directory"
1044msgstr "Dim ffeil na chyfeiriadur o'r fath"
1045
1046msgid "Open failed"
1047msgstr "Methwyd ag agor"
1048
1049msgid "Can not modify global address book"
1050msgstr "Dim modd addasu llyfr cyfeiriadau byd-eang"
1051
1052msgid "Not a file name"
1053msgstr "Nid yw'n enw ffeil"
1054
1055msgid "Could not lock datafile"
1056msgstr "Methu chloi ffeil ddata"
1057
1058msgid "Write to addressbook failed"
1059msgstr "Methwyd ag ysgrifennu at y llyfr cyfeiriadau"
1060
1061msgid "Error initializing addressbook database."
1062msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn cronfa ddatar llyfr cyfeiriadau."
1063
1064msgid "Error opening file %s"
1065msgstr "Camgymeriad wrth agor ffeil %s"
1066
1067msgid "Error initializing global addressbook."
1068msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn llyfr cyfeiriadau byd-eang."
1069
1070msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1071msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn gweinyddwr LDAP %s:"
1072
1073msgid "Invalid input data"
1074msgstr "Data mewnbwn yn annilys"
1075
1076msgid "Name is missing"
1077msgstr "Enw ar goll"
1078
1079msgid "E-mail address is missing"
1080msgstr "Cyfeiriad e-bost ar goll"
1081
1082msgid "Nickname contains illegal characters"
1083msgstr "Llysenw yn cynnwys nodau anghyfreithlon"
1084
1085msgid "view"
1086msgstr "edrych"
1087
1088msgid "Business Card"
1089msgstr "Cerdyn Busnes"
1090
1091msgid "Sunday"
1092msgstr "Sul"
1093
1094msgid "Monday"
1095msgstr "Llun"
1096
1097msgid "Tuesday"
1098msgstr "Mawrth"
1099
1100msgid "Wednesday"
1101msgstr "Mercher"
1102
1103msgid "Thursday"
1104msgstr "Iau"
1105
1106msgid "Friday"
1107msgstr "Gwener"
1108
1109msgid "Saturday"
1110msgstr "Sadwrn"
1111
1112msgid "January"
1113msgstr "Ionawr"
1114
1115msgid "February"
1116msgstr "Chwefror"
1117
1118msgid "March"
1119msgstr "Mawrth"
1120
1121msgid "April"
1122msgstr "Ebrill"
1123
1124msgid "May"
1125msgstr "Mai"
1126
1127msgid "June"
1128msgstr "Mehefin"
1129
1130msgid "July"
1131msgstr "Gorffennaf"
1132
1133msgid "August"
1134msgstr "Awst"
1135
1136msgid "September"
1137msgstr "Medi"
1138
1139msgid "October"
1140msgstr "Hydref"
1141
1142msgid "November"
1143msgstr "Tachwedd"
1144
1145msgid "December"
1146msgstr "Rhagfyr"
1147
1148msgid "D, F j, Y g:i a"
1149msgstr "D, F j, Y g:i a"
1150
1151msgid "D, F j, Y G:i"
1152msgstr "D, F j, Y G:i"
1153
1154msgid "g:i a"
1155msgstr "g:i a"
1156
1157msgid "G:i"
1158msgstr "G:i"
1159
1160msgid "D, g:i a"
1161msgstr "D, g:i a"
1162
1163msgid "D, G:i"
1164msgstr "D, G:i"
1165
1166msgid "M j, Y"
1167msgstr "M j, Y"
1168
1169msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1170msgstr "Camgymeriad cronfa ddata dewisiadau (%s). Yn allanu yn afreolaidd"
1171
1172msgid "Unknown user or password incorrect."
1173msgstr "Defnyddiwr anhysbys neu gyfrinair anghywir"
1174
1175msgid "Click here to try again"
1176msgstr "Cliciwch yma i roi cynnig arall arni"
1177
1178msgid "Click here to return to %s"
1179msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd i %s"
1180
1181msgid "Go to the login page"
1182msgstr "Ewch i'r dudalen mewngofnodi"
1183
1184msgid ""
1185"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1186"default preference file."
1187msgstr "Nid yw'r ffeil ddewis, %s, yn bodoli. Allgofnodwch, a mewngofnodwch eto i greu"
1188"ffeil ddewis ddiofyn."
1189
1190msgid ""
1191"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1192"to resolve this issue."
1193msgstr "Dim modd agor ffeil dewis, %s. Cysylltwch 'ch gweinyddydd system i"
1194"ddatrys y mater yma."
1195
1196msgid "Error opening %s"
1197msgstr "Camgymeriad wrth agor %s"
1198
1199msgid "Default preference file not found!"
1200msgstr "Dim golwg or ffeil ddewis ddiofyn!"
1201
1202msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1203msgstr "Cysylltwch 'ch gweinyddydd system ai hysbysu am y camgymeriad yma"
1204
1205msgid "Could not create initial preference file!"
1206msgstr "Methu chreu ffeil ddewisiadau gychwynnol!"
1207
1208msgid "%s should be writable by user %s"
1209msgstr "Dylai defnyddiwr %s allu ysgrifennu %s"
1210
1211msgid ""
1212"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1213"to resolve this issue."
1214msgstr "Methu ag agor y ffeil llofnod, %s. Cysylltwch gweinyddydd eich system i ddatrys y broblem yma"
1215
1216msgid "ERROR : Could not complete request."
1217msgstr "CAMGYMERIAD: Methu chwblhau'r cais"
1218
1219msgid "Query:"
1220msgstr "Ymholiad:"
1221
1222msgid "Reason Given: "
1223msgstr "Rheswm a Roddwyd:"
1224
1225msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1226msgstr "CAMGYMERIAD: Cais gwael neu ddiffygiol."
1227
1228msgid "Server responded: "
1229msgstr "Ymatebodd y gweinyddwr:"
1230
1231msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1232msgstr "Camgymeriad wrth gysylltu gweinyddwr IMAP: %s."
1233
1234msgid "Bad request: %s"
1235msgstr "Cais gwael: %s"
1236
1237msgid "Unknown error: %s"
1238msgstr "Camgymeriad anhysbys: %s"
1239
1240msgid "Read data:"
1241msgstr "Darllenwch y data"
1242
1243msgid "Unknown response from IMAP server: "
1244msgstr "Ymateb anhysbys o weinyddwr IMAP:"
1245
1246msgid "Unknown message number in reply from server: "
1247msgstr "Rhif neges anhysbys yn yr ymateb o'r gweinyddwr:"
1248
1249msgid "(no subject)"
1250msgstr "(dim pwnc)"
1251
1252msgid "Unknown Sender"
1253msgstr "Anfonwr Anhysbys"
1254
1255msgid "No To Address"
1256msgstr "Dim Cyfeiriad At"
1257
1258msgid "(unknown sender)"
1259msgstr "(anfonwr anhysbys)"
1260
1261msgid "No Messages Found"
1262msgstr "Dim Negesau"
1263
1264msgid "Folder:"
1265msgstr "Ffolder:"
1266
1267msgid "Found"
1268msgstr "Canfuwyd"
1269
1270msgid "messages"
1271msgstr "negesau"
1272
1273msgid "A"
1274msgstr "A"
1275
1276msgid ""
1277"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
1278"this to the system administrator"
1279msgstr "Nid yw trefnu ochr-y-gweinydd yn cael ei gefnogi gan eich gweinyddwr IMAP. <br>"
1280"Hysbyswch eich gwasanaethydd system o hyn"
1281
1282msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1283msgstr "MAE'R FFOLDER YMAN WAG"
1284
1285msgid "Move Selected To:"
1286msgstr "Symudwch yr Hyn a Ddewiswyd I:"
1287
1288msgid "Transform Selected Messages"
1289msgstr "Trawsffurfiwch Negesau a Ddewiswyd"
1290
1291msgid "Move"
1292msgstr "Symudwch"
1293
1294msgid "Expunge"
1295msgstr "Diddymwch"
1296
1297msgid "mailbox"
1298msgstr "blwch post"
1299
1300msgid "Read"
1301msgstr "Darllenwch"
1302
1303msgid "Unread"
1304msgstr "Heb ei Ddarllen"
1305
1306msgid "Unthread View"
1307msgstr "Golwg Anlinnynol"
1308
1309msgid "Thread View"
1310msgstr "Golwg Llinynnol"
1311
1312msgid "Toggle All"
1313msgstr "Toglwch y Cyfan"
1314
1315msgid "Unselect All"
1316msgstr "Dad-ddewiswch Bopeth"
1317
1318msgid "Select All"
1319msgstr "Dewiswch Bopeth"
1320
1321msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1322msgstr "Edrych ar Negesau: <B>%s</B> i <B>%s</B> (%s i gyd)"
1323
1324msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1325msgstr "Edrych ar Neges: <B>%S</B> (1 i gyd)"
1326
1327msgid "Paginate"
1328msgstr "Rhifwch y tudalennau"
1329
1330msgid "Show All"
1331msgstr "Dangoswch Bopeth"
1332
1333msgid "Error decoding mime structure. Report this as a bug!"
1334msgstr "Camgymeriad wrth ddadgodio strwythur mime. Dywedwch fod hwn yn byg!"
1335
1336msgid ""
1337"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1338"is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
1339"this message to the developers knowledgebase!"
1340msgstr "Camgymeriad wrth adfer y brif ran. Y rheswm mwyaf tebygol yw bod y neges wedi ei ffurfio'n"
1341"ddiffygiol. Helpwch ni i wneud fersiynau'n well yn y dyfodol trwy anfon y neges yma"
1342"i gronfa gwybodaeth y datblygwyr!"
1343
1344msgid "Submit message"
1345msgstr "Cyflwynwch y neges"
1346
1347msgid "Command:"
1348msgstr "Gorchymyn:"
1349
1350msgid "Response:"
1351msgstr "Ymateb:"
1352
1353msgid "Message:"
1354msgstr "Neges:"
1355
1356msgid "FETCH line:"
1357msgstr "llinell FETCH:"
1358
1359msgid "Hide Unsafe Images"
1360msgstr "Cuddiwch Ddelweddau Anniogel"
1361
1362msgid "View Unsafe Images"
1363msgstr "Edrychwch ar Ddelweddau Anniogel"
1364
1365msgid "Attachments"
1366msgstr "Atodiadau"
1367
1368msgid "download"
1369msgstr "llwytho i lawr"
1370
1371msgid "sec_remove_eng.png"
1372msgstr "sec_remove_eng.png"
1373
1374msgid "Option Type '%s' Not Found"
1375msgstr "Dim golwg or Math o Ddewis %s"
1376
1377msgid "Yes"
1378msgstr "Ie"
1379
1380msgid "No"
1381msgstr "Na"
1382
1383msgid "Current Folder"
1384msgstr "Ffolder Presennol"
1385
1386msgid "Compose"
1387msgstr "Cyfansoddi"
1388
1389msgid "Error creating directory %s."
1390msgstr "Camgymeriad wrth greu cyfeiriadur %s."
1391
1392
1393msgid "Could not create hashed directory structure!"
1394msgstr "Methu chreu strwythur cyfeiriadur stwnsh!"
1395
1396
1397msgid ""
1398"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1399"is a pretty reliable list to scan spam from."
1400msgstr "MASNACHOL - Mae'r rhestr yman cynnwys gweinyddwyr sy'n anfonwyr spam dilys."
1401"Mae'n rhestr eithaf dibynadwy i sganio spam oddi wrthi."
1402
1403msgid ""
1404"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1405"be relayed through their system will be banned with this. Another good one "
1406"to use."
1407msgstr "MASNACHOL - Bydd gweinyddwyr sydd wedi eu ffurfweddu (neu eu camffurfweddu) fel y gall spam"
1408"gael eu hanfon drwy eu system yn cael eu gwahardd rhag hyn. Un da arall i'w ddefnyddio."
1409
1410msgid ""
1411"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1412"their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up "
1413"account and send spam directly from there."
1414msgstr "MASNACHOL - Mae defnyddwyr deialu yn cael eu hidlon aml gan y dylent ddefnyddio eu gweinyddwyr ISP"
1415"i anfon post. Fel arfer bydd y rhai syn sbamio yn cael cyfrif deialu ac yn anfon spam yn uniongyrchol"
1416"or fan honno."
1417
1418msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1419msgstr "MASNACHOL Cofnodion Blackhole RBL+."
1420
1421msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1422msgstr "MASNACHOL Cofnodion OpenRelay RBL+."
1423
1424msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1425msgstr "MASNACHOL Cofnodion Deialu RBL+."
1426
1427msgid ""
1428"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1429"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1430msgstr "AM DDIM Releiau Osirusoft rhestr Osirusofts o releiau agored dilys."
1431"Maen ymddangos ei fod yn cynnwys gweinyddwyr syn cael eu defnyddio gan awto-atebion"
1432" abuse@uunet.net hefyd. "
1433
1434
1435msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1436msgstr "AM DDIM Deialu Osirusoft rhestr FFynhonnell Spam Deialu Osirusofts."
1437
1438msgid ""
1439"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1440"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1441"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1442msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell Spam a gadarnhawyd gan Osirusoft Safleoedd syn sbamio"
1443"yn barhaus ac wedi eu hychwanegu llaw wedi mwy nag un enwebiad. Defnyddiwch gofal."
1444"Maen ymddangos ei fod yn dal awto-atebion difrol gan rai ISPs."
1445
1446msgid ""
1447"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1448"other mail servers that are not secure."
1449msgstr "AM DDIM Gwestywyr Clyfar Osirusoft Rhestr o westywyr syn ddiogel ond yn"
1450"trosglwyddo i weinyddwyr post eraill nad ydynt yn ddiogel."
1451
1452msgid ""
1453"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1454"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1455"abuse auto-replies from some ISPs."
1456msgstr "AM DDIM Datblygwyr Spamwedd Osirusoft Credwn mai cyfres o gwmnau IP ywr rhain"
1457"sydd ag enw am gynhyrchu meddalwedd spam. Maen ymddangos eu bod yn dal awto-atebion difrol gan rai ISPs."
1458
1459msgid ""
1460"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1461"users in without confirmation."
1462msgstr "Gweinyddwyr OptIn Osirusoft Heb eu Cadarnhau Rhestr o weinyddwyr rhestr syn ychwanegu defnyddwyr"
1463"heb gadarnhad."
1464
1465msgid ""
1466"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1467"cgi scripts. (planned)."
1468msgstr "AM DDIM Sgriptiau formmail.cgi Osirusoft Anniogel Rhestr o formmail anniogel."
1469"sgriptiau cgi. (wedi eu cynllunio)."
1470
1471msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1472msgstr "AM DDIM - Gweinyddwyr Dirprwyol Agored Osirusoft Rhestr o Weinyddwyr Dirprwyol Agored."
1473
1474msgid ""
1475"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1476"false positives than ORBS did though."
1477msgstr "AM DDIM - ganwyd ORDB pan aeth ORBS oddi ar yr awyr. Maen ymddangos fod ganddo lai o bositifau anwir"
1478"er hynny."
1479
1480msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1481msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com ffynonellau SPAM uniongyrchol."
1482
1483msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1484msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com Rhestrau deialu yn cynnwys rhai IPs DSL."
1485
1486msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1487msgstr "AM DDIM Five-Ten-sg.com Postwyr swmp nad ydynt yn defnyddio opt-in wedi ei gadarnhau."
1488
1489msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1490msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr amrywiol eraill."
1491
1492msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1493msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cam Sengl."
1494
1495msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1496msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cefnogi SPAM"
1497
1498msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1499msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Ffurflen We IPs"
1500
1501msgid ""
1502"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1503"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1504"you NOT use their service."
1505msgstr "AM DDIM maen ymddangos mai dim ond releiau agored gwirioneddol ddrwg y tu allan ir UDA y mae"
1506"Dorkslayers yn ei gynnwys er mwyn osgoi cael eu herlyn. Yn ddiddorol iawn, mae eu gwefan yn argymell NAD ydych"
1507"yn defnyddio eu gwasanaeth."
1508
1509msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1510msgstr "AM DDIM - SPAMhaus - Rhestr o ffynonellau SPAM hysbys."
1511
1512msgid ""
1513"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1514"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1515msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - SPAMCOP - Ateb diddorol sy'n rhestru gweinyddwyr sydd chymhareb"
1516"e-bost cyfreithlon i spam uchel iawn (85% neu fwy)."
1517
1518msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1519msgstr "AM DDIM - dev.null.dk Does gen i ddim gwybodaeth fanwl am y rhestr yma."
1520
1521msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1522msgstr "AM DDIM - visi.com Rhestr Atal Reli. Rhestr OpenRelay geidwadol iawn."
1523
1524msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1525msgstr "AM DDIM Releiau Agored 2mbit.com Rhestr arall o Releiau Agored."
1526
1527msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1528msgstr "AM DDIM Ffynhonnell SPAM 2mbit.com Rhestr o Ffynonellau SPAM Uniongyrchol."
1529
1530msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1531msgstr "AM DDIM ISPs SPAM 2mbit.com Rhestr o ISPs SPAM-gyfeillgar."
1532
1533msgid ""
1534"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1535"assigned IPs."
1536msgstr "AM DDIM Leadmon DUL Rhestr arall o Ddeialu neu IPs wedi eu neilltuon"
1537"ddynamig fel arall"
1538
1539msgid ""
1540"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1541"directly from."
1542msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell SPAM Leadmon Rhestr o IPs y mae Leadmon.net wedi derbyn SPAM"
1543"yn uniongyrchol ganddynt."
1544
1545msgid ""
1546"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1547"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1548"services."
1549msgstr "AM DDIM - Postwyr Swmp Leadmon Postwyr swmp nad oes angen eu cadarnhau"
1550"i mewn neu sydd wedi gadael i"
1551"sbamwyr hysbys ddod yn gleientiaid a chamddefnyddio eu gwasanaethau."
1552
1553msgid ""
1554"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1555"other active RBLs."
1556msgstr "AM DDIM - Releiau Agored Leadmon Releiau Agored Un Cam na restrwyd"
1557"ar RBLs gweithredol eraill."
1558
1559msgid ""
1560"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1561"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1562msgstr "AM DDIM Leadmon Amlran - Releiau Agored Amlran na restrwyd ar RBlau a sydd wedi"
1563"anfon SPAM i Leadmon.net."
1564
1565msgid ""
1566"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1567"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1568"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1569"Leadmon.net."
1570msgstr "AM DDIM - Leadmon SpamBlock Mae safleoedd ar y rhestriad yma wedi anfon SPAM uniongyrchol"
1571"o IPs mewn blociau rhwyd i Leadmon.net"
1572" lle nad oes gan y bloc cyfan unrhyw fapiadau DNS. Rhestr ydyw o"
1573"FLOCIAU IP syn cael eu defnyddio gan bobl a SPAMiodd Leadmon.net."
1574
1575
1576msgid ""
1577"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1578"SPAM Sources."
1579msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig Releiau Agored a Ffynonellau"
1580"SPAM Uniongyrchol."
1581
1582msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1583msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig IPs Deialu."
1584
1585msgid "Saved Scan type"
1586msgstr "Math Scan wedi ei gadw"
1587
1588msgid "Message Filtering"
1589msgstr "Hidlo Negesau"
1590
1591msgid "What to Scan:"
1592msgstr "Beth i'w Sganio:"
1593
1594msgid "All messages"
1595msgstr "Pob neges"
1596
1597msgid "Only unread messages"
1598msgstr "Negesau heb eu darllen yn unig"
1599
1600msgid "Save"
1601msgstr "Cadwch"
1602
1603msgid "Match:"
1604msgstr "Cyfatebwch:"
1605
1606msgid "Header"
1607msgstr "Pennawd"
1608
1609msgid "Contains:"
1610msgstr "Yn cynnwys:"
1611
1612msgid "Move to:"
1613msgstr "Symudwch i:"
1614
1615msgid "Down"
1616msgstr "I lawr"
1617
1618
1619msgid "Up"
1620msgstr "I fyny"
1621
1622msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1623msgstr "Os yw <b>%s</b> yn cynnwys <b>%s</b> yna symudwch i <b>%s</b>"
1624
1625msgid "Message Filters"
1626msgstr "Hidlyddion Negesau"
1627
1628msgid ""
1629"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1630"filtered into different folders for easier organization."
1631msgstr "Mae hidlon fodd i negesau meini prawf gwahanol gael eu hidlon awtomatig i ffolderi gwahanol"
1632"iw trefnun rhwyddach. "
1633
1634msgid "SPAM Filters"
1635msgstr "Hidlyddion SPAM"
1636
1637msgid ""
1638"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1639"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1640msgstr "Mae hidlyddion SPAM yn gadael i chi ddewis o blith rhestri gwahardd DNS amrywiol i ganfod"
1641"ebost sothach yn eich MEWNFLWCH ai symud i ffolder arall (fel Bin Sbwriel)."
1642
1643msgid "Spam Filtering"
1644msgstr "Hidlo Spam"
1645
1646msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1647msgstr "RHYBUDD! Dywedwch wrth eich gweinyddydd am osod y SpamFilters_YourHop yn newidiol"
1648
1649msgid "Move spam to:"
1650msgstr "Symudwch spam i:"
1651
1652msgid ""
1653"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1654"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1655"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1656"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1657"around."
1658msgstr "Efallai nad yw symud spam yn syth ir bin sbwriel yn syniad da ar y dechrau, gan y gall negesau"
1659"oddi wrth ffrindiau a rhestri postio gael eu nodi fel spam mewn camgymeriad. Pa bynnag ffolder y byddwch yn"
1660"ei ddefnyddio, gwnewch yn siwr ei fod yn cael ei lanhau o bryd iw gilydd, fel na fydd gennych flwch"
1661"postio rhy fawr yn aros yn yr unfan."
1662
1663msgid ""
1664"The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you "
1665"scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set "
1666"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1667"scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and "
1668"you'll scan even the spam you read with the new filters."
1669msgstr "Mwyan y byd o negesau y byddwch yn eu sganio, mwyan y byd o amser y bydd yn ei gymryd. Byddwn"
1670"yn awgrymu eich bod yn sganio negesau newydd yn unig. Os ydych chin newid eich hidlyddion, byddwn yn"
1671"eu gosod i sganio pob neges, yna edrychwch ar fy MEWNFLWCH, yna dewch yn l ai"
1672"osod i sganio negesau newydd yn unig. Drwy hynny, bydd eich hidlyddion spam newydd yn cael eu cymhwyso"
1673"a byddwch hyd yn oed yn sganior spam y byddwch yn ei ddarllen r hidlyddion newydd. "
1674
1675msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1676msgstr "Bydd Spam yn cael ei anfon at <b>%s</b>"
1677
1678msgid "[<i>not set yet</i>]"
1679msgstr "[<i>ni osodwyd eto </i>"
1680
1681msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1682msgstr "Cyfyngir sgan Spam i <b>%s</b>"
1683
1684msgid "New Messages Only"
1685msgstr "Negesau Newydd yn Unig"
1686
1687msgid "All Messages"
1688msgstr "Pob Neges"
1689
1690msgid "ON"
1691msgstr "YMLAEN"
1692
1693msgid "OFF"
1694msgstr "DIFFODD"
1695
1696msgid "SpellChecker Options"
1697msgstr "Dewisiadau Gwirio Sillafu"
1698
1699
1700msgid ""
1701"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
1702"choose which languages should be available to you when spell-checking."
1703msgstr "Yma cewch osod sut y mae eich geiriadur personol yn cael ei storio, ei olygu, neu "
1704"ddewis pa ieithoedd ddylai fod ar gael i chi wrth wirio sillafu."
1705
1706msgid "Check Spelling"
1707msgstr "Gwirio Sillafu"
1708
1709msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1710msgstr "Yn l i dudalen &quot; Dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot;"
1711
1712
1713msgid "ATTENTION:"
1714msgstr "DALIER SYLW:"
1715
1716msgid ""
1717"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
1718"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
1719"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
1720"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
1721"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
1722"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
1723"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
1724"it, the encrypted data is no longer accessible."
1725msgstr "Methodd SquirrelSpell dadgryptio eich geiriadur personol. Mwy na thebyg mai oherwydd eich bod wedi"
1726"newid cyfrinair eich blwch post y mae hyn. Er mwyn symud ymlaen, bydd yn rhaid i chi roi eich hen"
1727"gyfrinair fel y gall SquirrelSpell ddadgryptio eich geiriadur personol. Bydd yn cael ei ail-amgryptio"
1728"ch cyfrinair o hyn ymlaen. <br> Os nad ydych chi wedi amgryptio eich geiriadur, yna cafodd ei gnoi"
1729"ac nid ywn ddilys bellach. Bydd yn rhaid i chi ei ddileu a dechrau or dechrau. Mae hyn yn wir hefyd"
1730"os nad ydych chin cofio eich hen gyfrinair hebddo, allwch chi ddim cyrchur data wedi ei amgryptio bellach."
1731
1732msgid "Delete my dictionary and start a new one"
1733msgstr "Dilwch fy ngeiriadur a dechreuwch un newydd"
1734
1735msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
1736msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur fy hen gyfrinair:"
1737
1738msgid "Proceed"
1739msgstr "Ewch ymlaen"
1740
1741
1742msgid "You must make a choice"
1743msgstr "Rhaid i chi ddewis"
1744
1745msgid ""
1746"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
1747msgstr "Gallwch naill ai ddileu eich geiriadur neu deipio'r hen gyfrinair. Ond nid y ddau."
1748
1749msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
1750msgstr "Bydd hyn yn dileu eich ffeil geiriadur personol. Bwrw ymlaen?"
1751
1752msgid "Error Decrypting Dictionary"
1753msgstr "Geiriadur Dadgryptio Camgymeriadau"
1754
1755msgid "Cute."
1756msgstr "Ciwt."
1757
1758msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
1759msgstr "Mi wnes i drio gwneud '%s', ond dychwelodd: "
1760
1761msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
1762msgstr "Mae SquirrelSpell wedi ei gamffurfweddu."
1763
1764msgid "SquirrelSpell Results"
1765msgstr "Canlyniadau SquirrelSpell"
1766
1767msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
1768msgstr "Gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Rhoi newidiadau ar waith?"
1769
1770msgid "No changes were made."
1771msgstr "Ni wnaed unrhyw newidiadau."
1772
1773msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
1774msgstr "Yn cadw eich geiriadur personol yn awr... Arhoswch."
1775
1776msgid "Found %s errors"
1777msgstr "Dod o hyd i %s o gamgymeriadau"
1778
1779msgid "Line with an error:"
1780msgstr "Llinell yn cynnwys camgymeriad:"
1781
1782msgid "Error:"
1783msgstr "Camgymeriad:"
1784
1785msgid "Suggestions:"
1786msgstr "Awgrymiadau:"
1787
1788msgid "Suggestions"
1789msgstr "Awgrymiadau:"
1790
1791msgid "Change to:"
1792msgstr "Newidiwch i:"
1793
1794msgid "Occurs times:"
1795msgstr "Yn digwydd ... o weithiau:"
1796
1797msgid "Change this word"
1798msgstr "Newidiwch y gair yma"
1799
1800msgid "Change"
1801msgstr "Newid"
1802
1803msgid "Change ALL occurances of this word"
1804msgstr "Newidiwch POB achos o'r gair yma"
1805
1806msgid "Change All"
1807msgstr "Newidiwch Bopeth"
1808
1809msgid "Ignore this word"
1810msgstr "Anwybyddwch y gair yma"
1811
1812msgid "Ignore"
1813msgstr "Anwybyddwch"
1814
1815msgid "Ignore ALL occurances this word"
1816msgstr "Anwybyddwch POB achos o'r gair yma"
1817
1818msgid "Ignore All"
1819msgstr "Anwybyddwch Bopeth"
1820
1821msgid "Add this word to your personal dictionary"
1822msgstr "Ychwanegwch y gair yma at eich geiriadur personol"
1823
1824
1825msgid "Add to Dic"
1826msgstr "Ychwanegwch at y Geiriadur"
1827
1828msgid "Close and Commit"
1829msgstr "Caewch ac Anfon"
1830
1831msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
1832msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau ac anfon newidiadau mewn gwirionedd?"
1833
1834msgid "Close and Cancel"
1835msgstr "Caewch a Chanslo"
1836
1837msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
1838msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau a hepgor newidiadau mewn gwirionedd?"
1839
1840msgid "No errors found"
1841msgstr "Dim golwg o unrhyw gamgymeriadau"
1842
1843msgid "Your personal dictionary was erased."
1844msgstr "Dilwyd eich geiriadur personol."
1845
1846msgid "Dictionary Erased"
1847msgstr "Dilwyd y Geiriadur"
1848
1849msgid ""
1850"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
1851"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
1852msgstr "Dilwyd eich geiriadur personol. Caewch y ffenestr yma a chliciwch ar y botwm"
1853"\"Gwirio Sillafu\" eto i ailddechrau gwirio sillafu."
1854
1855msgid "Close this Window"
1856msgstr "Caewch y Ffenest yma"
1857
1858msgid ""
1859"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
1860"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
1861msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Dychwelwch ir"
1862"ddewislen &quot;dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot; a dewiswch eto. "
1863
1864msgid "Successful Re-encryption"
1865msgstr "Ailamgryption Llwyddiannus"
1866
1867msgid ""
1868"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
1869"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
1870"over."
1871msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Caewch y ffenest yma a chliciwch"
1872"ar y botwm \"Gwirio Sillafu\" eto i gychwyn gwirio sillafu."
1873
1874msgid "Dictionary re-encrypted"
1875msgstr "Geiriadur wedi ei ailamgryptio"
1876
1877msgid
1878"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
1879"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
1880msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1881"ar <strong>fformat wedi ei amgryptio</strong>."
1882
1883msgid ""
1884"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
1885"stored as <strong>clear text</strong>."
1886msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
1887" ar <strong>fformat testun clir</strong> yn awr."
1888
1889msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
1890msgstr "Gosodiadau Crypto Geiriadur Personol"
1891
1892msgid "Personal Dictionary"
1893msgstr "Geiriadur Personol"
1894
1895msgid "No words in your personal dictionary."
1896msgstr "Dim geiriau yn eich geiriadur personol."
1897
1898msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
1899msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriau yr hoffech eu dileu o'ch geiriadur."
1900
1901msgid "%s dictionary"
1902msgstr "geiriadur %s"
1903
1904msgid "Delete checked words"
1905msgstr "Dilewch eiriau a wiriwyd"
1906
1907msgid "Edit your Personal Dictionary"
1908msgstr "Golygwch eich Geiriadur Personol"
1909
1910msgid "Please make your selection first."
1911msgstr "Dewiswch yn gyntaf."
1912
1913msgid ""
1914"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
1915"format. Proceed?"
1916msgstr "Bydd hyn yn amgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat wedi ei amgryptio."
1917"Bwrw ymlaen?"
1918
1919msgid ""
1920"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
1921"format. Proceed?"
1922msgstr "Bydd hyn yn dadgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat testun clir. Bwrw ymlaen?"
1923
1924msgid ""
1925"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
1926"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
1927"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
1928"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
1929"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
1930"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
1931"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
1932"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
1933"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
1934msgstr "<p> Mae eich geiriadur personol wedi ei <strong>amgryptio ar hyn o bryd<strong>. Mae"
1935"hyn yn helpu i warchod eich preifatrwydd rhag ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei"
1936"beryglu ach geiriadur personol yn cael ei ddwyn. Mae wedi ei amgryptio ar hyn o bryd r gyfrinair"
1937"y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i mewn ich blwch post, syn ei gwneud hin anodd i"
1938"unrhyw un weld yr hyn sydd wedi ei storio yn eich geiriadur personol. </p> <p><strong>RHYBUDD:"
1939"</strong> Os fyddwch chin anghofio eich cyfrinair, ni fydd yn bosibl mynd i mewn ich geiriadur"
1940"personol, gan na fydd modd ei ddadgryptio bellach. Os newidiwch gyfrinair eich blwch post,"
1941"bydd SquirrelSpell yn ei adnabod ac yn eich annog i roi eich hen gyfrinair er mwyn ailamgryptior"
1942"geiriadur ag allwedd newydd. </p>"
1943
1944msgid ""
1945"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
1946msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur personol os gwelwch yn dda ai gadw mewn fformat testun clir."
1947
1948msgid "Change crypto settings"
1949msgstr "Newidiwch osodiadau crypto"
1950
1951msgid ""
1952"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
1953"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
1954"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
1955"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
1956"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
1957"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
1958"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
1959"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
1960"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
1961"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
1962"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
1963"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
1964"new value.</p>"
1965msgstr "<p>Nid yw eich geiriadur personol <strong>wedi ei amgryptio ar hyn o bryd</strong>."
1966"Efallai yr hoffech amgryptio eich geiriadur personol er mwyn gwarchod eich preifatrwydd rhag"
1967"ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei beryglu ach ffeil geiriadur personol yn cael ei ddwyn."
1968"Pan fo wedi ei amgryptio, bydd cynnwys y ffeil yn edrych yn garbwl ac y maen anodd iw"
1969"ddadgryptio heb wybod beth ywr allwedd cywir (sef cyfrinair eich blwch post).</"
1970"p> <strong>RHYBUDD:</strong> Os fyddwch chin penderfynu amgryptio eich geiriadur personol,"
1971"rhaid i chi gofio ei fod yn cael ei&quot;stwnsio&quot; chyfrinair eich blwch post. Os"
1972"fyddwch chin anghofio cyfrinair eich blwch post a bod y gweinyddydd yn ei newid i werth newydd,"
1973"bydd eich geiriadur personol yn ddiwerth a bydd yn rhaid creu un or newydd. Fodd bynnag, os"
1974"fyddwch chi neu weinyddydd eich system yn newid cyfrinair eich blwch post ond fod yr hen gyfrinair"
1975"wrth law gennych o hyd, byddwch yn gallu rhoir hen allwedd i mewn i ailamgryptior"
1976"geiriadur r gwerth newydd."
1977
1978msgid ""
1979"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
1980msgstr "Amgryptiwch fy ngeiriadur personol ai gadw mewn fformat wedi ei amgryptio."
1981
1982msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
1983msgstr "Dileu'r cofnodion canlynol o'r geiriadur <strong>%s</strong>"
1984
1985msgid "All done!"
1986msgstr "Wedi ei wneud!"
1987
1988msgid "Personal Dictionary Updated"
1989msgstr "Geiriadur Personol wedi ei ddiweddaru"
1990
1991msgid "No changes requested."
1992msgstr "Ni ofynnwyd am newidiadau."
1993
1994msgid "Please wait, communicating with the server..."
1995msgstr "Arhoswch, yn cyfathrebu 'r gweinyddwr..."
1996
1997msgid ""
1998"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
1999"message:"
2000msgstr "Dewiswch pa eiriadur yr hoffech ei ddefnyddio i wirio sillafu'r neges yma:"
2001
2002msgid "Go"
2003msgstr "Ewch"
2004
2005msgid "SquirrelSpell Initiating"
2006msgstr "SquirrelSpell yn Llwytho"
2007
2008msgid ""
2009"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2010"default dictionary."
2011msgstr "Gosodiadau wedi eu cymhwyso i: <strong>%s</strong> gyda <strong>%s</strong> fel"
2012"geiriadur diofyn."
2013
2014msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2015msgstr "Defnyddio geiriadur <strong>%s</strong> (system ddiofyn) i wirio sillafu."
2016
2017msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2018msgstr "Dewisiadau Geiriaduron Rhyngwladol wedi eu Diweddaru"
2019
2020msgid ""
2021"Please check any available international dictionaries which you would like "
2022"to use when spellchecking:"
2023msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriaduron rhyngwladol sydd ar gael ac yr hoffech eu defnyddio"
2024"wrth wirio sillafu:"
2025
2026msgid "Make this dictionary my default selection:"
2027msgstr "Gwnewch y geiriadur yma yn ddewis diofyn i mi:"
2028
2029msgid "Make these changes"
2030msgstr "Gwnewch y newidiadau yma"
2031
2032msgid "Add International Dictionaries"
2033msgstr "Ychwanegwch Eiriaduron Rhyngwladol"
2034
2035msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2036msgstr "Dewiswch pa opsiynau yr hoffech eu sefydlu:"
2037
2038msgid "Edit your personal dictionary"
2039msgstr "Golygwch eich geiriadur personol"
2040
2041msgid "Set up international dictionaries"
2042msgstr "Sefydlwch eiriaduron rhyngwladol"
2043
2044msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2045msgstr "Amgryptiwch neu dadgryptiwch eich geiriadur personol"
2046
2047msgid "not available"
2048msgstr "ddim ar gael"
2049
2050msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2051msgstr "Dewislen Opsiynau SquirrelSpell"
2052
2053msgid "Translator"
2054msgstr "Cyfieithydd"
2055
2056msgid "Saved Translation Options"
2057msgstr "Opsiynau Cyfieithu wedi eu Cadw"
2058
2059msgid "Your server options are as follows:"
2060msgstr "Mae opsiynau eich gweinyddwr fel a ganlyn:"
2061
2062msgid ""
2063"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2064msgstr "13 pr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 1000 o nodau, wedi eu gyrru gan Systran"
2065
2066msgid ""
2067"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2068msgstr "10 pr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 25 cilobeit,wedi eu gyrru gan Systran"
2069
2070msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2071msgstr "12 pr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan Systran"
2072
2073msgid ""
2074"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2075"InterTran"
2076msgstr "767 pr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys,wedi eu gyrru gan Translation Experts's "
2077"InterTran"
2078
2079
2080msgid ""
2081"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2082msgstr "8 pr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan GPLTrans (ffynhonnell"
2083"am ddim, agored)"
2084
2085msgid ""
2086"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2087"be located."
2088msgstr "Rhaid i chi benderfynu hefyd a hoffech i'r blwch cyfieithu gael ei ddangos, a b'le y bydd yn cael ei leoli."
2089
2090msgid "Select your translator:"
2091msgstr "Dewiswch eich cyfieithydd:"
2092
2093msgid "When reading:"
2094msgstr "Wrth ddarllen:"
2095
2096msgid "Show translation box"
2097msgstr "Dangoswch y blwch cyfieithu"
2098
2099msgid "to the left"
2100msgstr "i'r chwith"
2101
2102msgid "in the center"
2103msgstr "yn y canol"
2104
2105msgid "to the right"
2106msgstr "i'r dde"
2107
2108msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2109msgstr "Cyfieithwch oddi mewn i'r fframiau SquirrelMail"
2110
2111msgid "When composing:"
2112msgstr "Wrth gyfansoddi:"
2113
2114msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2115msgstr "Nid yw'n gweithredu eto, yn gwneud dim ar hyn o bryd"
2116
2117msgid "Translation Options"
2118msgstr "Dewisiadau Cyfieithu"
2119
2120
2121msgid ""
2122"Which translator should be used when you get messages in a different "
2123"language?"
2124msgstr "Pa gyfieithydd ddylid ei ddefnyddio wrth dderbyn negesau mewn iaith wahanol?"
2125
2126msgid "%s to %s"
2127msgstr "%s i %s"
2128
2129msgid "English"
2130msgstr "Saesneg"
2131
2132msgid "French"
2133msgstr "Ffrangeg"
2134
2135msgid "German"
2136msgstr "Almaeneg"
2137
2138msgid "Italian"
2139msgstr "Eidaleg"
2140
2141msgid "Portuguese"
2142msgstr "Portiwgaleg"
2143
2144msgid "Spanish"
2145msgstr "Sbaeneg"
2146
2147msgid "Russian"
2148msgstr "Rwseg"
2149
2150msgid "Translate"
2151msgstr "Cyfieithwch"
2152
2153msgid "Brazilian Portuguese"
2154msgstr "Portiwgaleg Brasil"
2155
2156msgid "Bulgarian"
2157msgstr "Bwlgareg"
2158
2159msgid "Croatian"
2160msgstr "Croateg"
2161
2162msgid "Czech"
2163msgstr "Tsieceg"
2164
2165msgid "Danish"
2166msgstr "Daneg"
2167
2168msgid "Dutch"
2169msgstr "Iseldireg"
2170
2171msgid "European Spanish"
2172msgstr "Sbaeneg Ewrop"
2173
2174msgid "Finnish"
2175msgstr "Ffinneg"
2176
2177msgid "Greek"
2178msgstr "Groeg"
2179
2180msgid "Hungarian"
2181msgstr "Hwngareg"
2182
2183msgid "Icelandic"
2184msgstr "Islandeg"
2185
2186msgid "Japanese"
2187msgstr "Japaneg"
2188
2189msgid "Latin American Spanish"
2190msgstr "Sbaeneg America Ladin"
2191
2192msgid "Norwegian"
2193msgstr "Norwyeg"
2194
2195msgid "Polish"
2196msgstr "Pwyleg"
2197
2198msgid "Romanian"
2199msgstr "Rwmaneg"
2200
2201msgid "Serbian"
2202msgstr "Serbeg"
2203
2204msgid "Slovenian"
2205msgstr "Slofeneg"
2206
2207msgid "Swedish"
2208msgstr "Swedeg"
2209
2210msgid "Welsh"
2211msgstr "Cymraeg"
2212
2213msgid "Indonesian"
2214msgstr "Indoneseg"
2215
2216msgid "Latin"
2217msgstr "Lladin"
2218
2219msgid "New Mail Notification"
2220msgstr "Hysbysiad Post Newydd"
2221
2222msgid ""
2223"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
2224"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
2225"to play in the provided file box."
2226msgstr "Dewiswch <b>Galluogi Media Playing</b> i droi chwarae ffeil cyfryngau ymlaen pan fo"
2227"post heb ei weld yn eich ffolderi. Pan fo wedi ei alluogi, gallwch nodi pa ffeil"
2228"cyfryngau sydd iw chwarae yn y blwch ffeil a ddarparwyd. "
2229
2230msgid ""
2231"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
2232"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
2233msgstr "Bydd <b>Gwirio pob blwch, nid y dewis MEWNFLWCH</b> yn unig yn gwirio POB UN och"
2234"ffolderi, ac nid y mewnflwch yn unig, am bost heb ei weld iw hysbysu. "
2235
2236msgid ""
2237"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
2238"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
2239msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Dangos popup</b) yn fodd i ddangos ffenest popup"
2240"pan fo post heb ei weld yn eich ffolderi (mae angen JavaScript)."
2241
2242msgid ""
2243"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
2244"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
2245"been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed "
2246"by sounds or popups for unseen mail."
2247msgstr "Defnyddiwch y <b>Gwirio DIWEDDAR</b> yn unig i wirio am negesau syn rhai diweddar."
2248"Negesau diweddar ywr rhai hynny sydd newydd ymddangos ac heb eu \"gweld\" nau gwirio eto."
2249"Gall hyn eich atal rhag cael eich blinon barhaus gan synau neu popups ar gyfer post heb ei weld. "
2250
2251msgid ""
2252"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
2253"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
2254"only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will "
2255"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
2256"enabled."
2257msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Newid teitl</b> yn newid y teitl mewn ambell borwr"
2258"i roi gwybod ichi pan fydd post newydd wedi cyrraedd (bydd angen JavaScript, a dim ond"
2259"yn IE y mae hyn yn gweithio ond wnewch chi ddim gweld unrhyw wallau phorwyr eraill)."
2260"Bydd hyn yn dweud wrthych chi bob amser pan fydd gennych bost newydd, hyd yn oed os"
2261"ydych chi wedi galluogi <b>Gwiriwch DIWEDDAR</b>"
2262
2263msgid ""
2264"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
2265"mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
2266"the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file "
2267"is specified, the system will use a default from the server."
2268msgstr "Dewiswch or rhestr o <b>ffeiliau gweinyddwr</b> pa ffeil cyfryngau iw chwarae pan"
2269"fo post newydd yn cyrraedd. Bydd dewis <b>cyfryngau lleol</b> yn chwaraer ffeil"
2270"a nodwyd yn y <b>ffeil cyfryngau lleol</b> iw chwarae or cyfrifiadur lleol. Os"
2271"nad oes unrhyw ffeil yn cael ei nodi, bydd y system yn dewis un diofyn or gweinyddwr. "
2272
2273msgid "Enable Media Playing"
2274msgstr "Galluogwch Media Playing"
2275
2276msgid "Check all boxes, not just INBOX"
2277msgstr "Gwiriwch pob blwch, nid y MEWNFLWCH yn unig"
2278
2279msgid "Count only messages that are RECENT"
2280msgstr "Cyfrifwch negesau syn DDIWEDDAR yn unig"
2281
2282msgid "Change title on supported browsers."
2283msgstr "Newidiwch y teitl ar weinyddwyr syn cael eu cynnal."
2284
2285msgid "requires JavaScript to work"
2286msgstr "angen JavaScript i weithio"
2287
2288
2289msgid "Show popup window on new mail"
2290msgstr "Dangoswch ffenest naid pan ddaw post newydd"
2291
2292msgid "Select server file:"
2293msgstr "Dewiswch ffeil gweinyddwr:"
2294
2295msgid "(local media)"
2296msgstr "(cyfryngau lleol)"
2297
2298msgid "Try"
2299msgstr "Trwch"
2300
2301msgid "Local Media File:"
2302msgstr "Ffeil Cyfryngau Lleol:"
2303
2304msgid "Current File:"
2305msgstr "Ffeil Bresennol:"
2306
2307msgid "New Mail"
2308msgstr "Post Newydd"
2309
2310msgid "SquirrelMail Notice:"
2311msgstr "Rhybudd SquirrelMail:"
2312
2313msgid "You have new mail!"
2314msgstr "Mae gennych bost newydd!"
2315
2316msgid "NewMail Options"
2317msgstr "Opsiynau NewMail"
2318
2319msgid ""
2320"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2321"when new mail arrives."
2322msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer chwarae synau a/neu ddangos ffenestri naid"
2323
2324msgid "New Mail Notification options saved"
2325msgstr "Hysbysiad Post Newydd wedi ei gadw"
2326
2327msgid "%s New Messages"
2328msgstr "%s o Negesau Newydd"
2329
2330
2331msgid "%s New Message"
2332msgstr "%s Neges Newydd"
2333
2334msgid "Test Sound"
2335msgstr "Profwch y Sain"
2336
2337msgid "Loading the sound..."
2338msgstr "Llwythor sain..."
2339
2340msgid "POP3 connect:"
2341msgstr "POP3 connect:"
2342
2343msgid "No server specified"
2344msgstr "Dim gweinyddwr wedi ei nodi"
2345
2346msgid "Error "
2347msgstr "Gwall"
2348
2349msgid "POP3 noop:"
2350msgstr "POP3 noop:"
2351
2352msgid "No connection to server"
2353msgstr "Dim cyswllt ir gweinyddwr"
2354
2355msgid "POP3 user:"
2356msgstr "POP3 user:"
2357
2358msgid "no login ID submitted"
2359msgstr "dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2360
2361msgid "connection not established"
2362msgstr "cyswllt heb ei sefydlu"
2363
2364msgid "POP3 pass:"
2365msgstr "POP3 pass:"
2366
2367msgid "No password submitted"
2368msgstr "Dim cyfrinair wedi ei gyflwyno"
2369
2370
2371msgid "authentication failed "
2372msgstr "dilysiad wedi methu"
2373
2374msgid "POP3 apop:"
2375msgstr "POP3 apop:"
2376
2377msgid "No login ID submitted"
2378msgstr "Dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
2379
2380msgid "No server banner"
2381msgstr "Dim baner gweinyddwr"
2382
2383msgid "abort"
2384msgstr "erthylu"
2385
2386msgid "apop authentication failed"
2387msgstr "methodd dilysiad apop"
2388
2389msgid "POP3 login:"
2390msgstr "POP3 login:"
2391
2392msgid "POP3 top:"
2393msgstr "POP3 top:"
2394
2395msgid "POP3 pop_list:"
2396msgstr "POP3 pop_list:"
2397
2398msgid "Premature end of list"
2399msgstr "Diwedd cynamserol y rhestr"
2400
2401msgid "POP3 get:"
2402msgstr "POP3 get:"
2403
2404msgid "POP3 last:"
2405msgstr "POP3 last:"
2406
2407msgid "POP3 reset:"
2408msgstr "POP3 reset:"
2409
2410msgid "POP3 send_cmd:"
2411msgstr "POP3 send_cmd:"
2412
2413msgid "Empty command string"
2414msgstr "Llinyn gorchmynion gwag"
2415
2416msgid "POP3 quit:"
2417msgstr " POP3 quit:"
2418
2419msgid "connection does not exist"
2420msgstr "nid ywr cyswllt yn bodoli"
2421
2422msgid "POP3 uidl:"
2423msgstr "POP3 uidl:"
2424
2425msgid "POP3 delete:"
2426msgstr "POP3 delete:"
2427
2428msgid "No msg number submitted"
2429msgstr "Dim rhif neges wedi ei gyflwyno"
2430
2431msgid "Command failed "
2432msgstr "Methodd y gorchymyn"
2433
2434msgid "Remote POP server Fetching Mail"
2435msgstr "Gweinyddwr POP pell wrthin Casglu Post"
2436
2437msgid "Select Server:"
2438msgstr "Dewis y Gweinyddwr:"
2439
2440msgid "Password for"
2441msgstr "Cyfrinair am"
2442
2443msgid "Fetch Mail"
2444msgstr "Ewch i Nl Post"
2445
2446msgid "Fetching from "
2447msgstr "Nl o"
2448
2449msgid "Oops, "
2450msgstr "Wps, "
2451
2452msgid "Opening IMAP server"
2453msgstr "Agor gweinyddwr IMAP"
2454
2455msgid "Opening POP server"
2456msgstr "Agor gweinyddwr POP"
2457
2458msgid "Login Failed:"
2459msgstr "Mewngofnodi wedi Methu:"
2460
2461msgid "Login OK: No new messages"
2462msgstr "Mewngofnodin Iawn: Dim neges newydd"
2463
2464msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
2465msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mewnflwch yn WAG"
2466
2467msgid "Login OK: Inbox contains ["
2468msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mae Mewnflwch yn cynnwys ["
2469
2470msgid "] messages"
2471msgstr "] negesau"
2472
2473msgid "Fetching UIDL..."
2474msgstr "Mynd i nl UIDL..."
2475
2476msgid "Server does not support UIDL."
2477msgstr "Nid ywr gweinyddwr yn cynnal UIDL"
2478
2479msgid "Leaving Mail on Server..."
2480msgstr "Gadael Post ar y Gweinyddwr..."
2481
2482msgid "Deleting messages from server..."
2483msgstr "Dileu negesau or gweinyddwr..."
2484
2485msgid "Fetching message "
2486msgstr "Nl neges"
2487
2488msgid "Message appended to mailbox"
2489msgstr "Neges wedi ei ychwanegu at y blwch post"
2490
2491msgid "Message "
2492msgstr "Neges"
2493
2494msgid " deleted from Remote Server!"
2495msgstr " wedi ei ddileu or Gweinyddwr Pell!"
2496
2497msgid "Delete failed:"
2498msgstr "Dileu wedi methu:"
2499
2500msgid "Error Appending Message!"
2501msgstr "Gwall Ynghlwm r Neges!"
2502
2503msgid "Closing POP"
2504msgstr "Yn cau POP"
2505
2506msgid "Logging out from IMAP"
2507msgstr "Yn logio allan o IMAP"
2508
2509msgid "Saving UIDL"
2510msgstr "Yn cadw UIDL"
2511
2512msgid "Remote POP server settings"
2513msgstr "Gosodiadau gweinyddwr pell POP"
2514
2515msgid ""
2516"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
2517"perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no "
2518"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
2519"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
2520msgstr "Dylech fod yn ymwybodol nad ywr amgryptiad syn cael ei ddefnyddio i storio"
2521"eich cyfrinair yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, os ydych chin defnyddio pop, does dim"
2522"amgryptiad yn hanfodol beth bynnag. Ar ben hynny, gall haciwr ddadwneud yr amgryptiad"
2523"y byddwn yn ei wneud iw gadw ar y gweinyddwr wrth ddarllen y ffynhonnell ir ffeil yma. "
2524
2525msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
2526msgstr "Os fyddwch chin gadael y cyfrinair yn wag, byddwch ei angen pan ewch i nl post."
2527
2528msgid "Encrypt passwords (informative only)"
2529msgstr "Amgryptiwch gyfrineiriau (er gwybodaeth yn unig)"
2530
2531msgid "Add Server"
2532msgstr "Ychwanegwch y Gweinyddwr"
2533
2534msgid "Server:"
2535msgstr "Gweinyddwr:"
2536
2537msgid "Alias:"
2538msgstr "Arallenw:"
2539
2540msgid "Username:"
2541msgstr "Enw defnyddiwr:"
2542
2543msgid "Store in Folder:"
2544msgstr "Storiwch mewn Ffolder:"
2545
2546msgid "Leave Mail on Server"
2547msgstr "Gadewch Bost ar y Gweinyddwr"
2548
2549msgid "Check mail during login"
2550msgstr "Gwiriwch y post yn ystod y mewngofnodi"
2551
2552msgid "Check mail during folder refresh"
2553msgstr "Gwiriwch y post wrth adnewyddu ffolderi"
2554
2555msgid "Modify Server"
2556msgstr "Addaswch y Gweinyddwr"
2557
2558msgid "Server Name:"
2559msgstr "Enwr Gweinyddwr:"
2560
2561msgid "Modify"
2562msgstr "Addaswch"
2563
2564msgid "No-one server in use. Try to add."
2565msgstr "Dim un gweinyddwr yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch ychwanegu."
2566
2567msgid "Fetching Servers"
2568msgstr "Nl Gweinyddwyr"
2569
2570msgid "Confirm Deletion of a Server"
2571msgstr "Cadarnhewch Ddileu Gweinyddwr"
2572
2573msgid "Selected Server:"
2574msgstr "Gweinyddwr a Ddewiswyd:"
2575
2576msgid "Confirm delete of selected server?"
2577msgstr "Cadarnhau dileu gweinyddwr wedi ei ddewis?"
2578
2579msgid "Confirm Delete"
2580msgstr "Cadarnhau Dileu"
2581
2582msgid "Mofify a Server"
2583msgstr "Addaswch Weinyddwr"
2584
2585msgid "Undefined Function"
2586msgstr "Swyddogaeth Aniffiniedig"
2587
2588msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
2589msgstr "Hei! Am beth rydych chin chwilio?"
2590
2591msgid "Fetch"
2592msgstr "Ewch i nl"
2593
2594msgid "Warning, "
2595msgstr "Rhybudd,"
2596
2597msgid "Mail Fetch Result:"
2598msgstr "Canlyniad Nl Post: "
2599
2600msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
2601msgstr "Nl Post POP3 Syml"
2602
2603msgid ""
2604"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
2605"account on this server."
2606msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer llwytho e-bost i lawr o flwch"
2607"post pop3 ich cyfrif ar y gweinyddwr yma."
2608
2609msgid "Bug Reports:"
2610msgstr "Adroddiadau Byg:"
2611
2612msgid "Show button in toolbar"
2613msgstr "Dangoswch fotwm yn y bar offer"
2614
2615msgid "Sent Subfolders Options"
2616msgstr "Opsiynau ar gyfer is-Ffolderi anfonwyd"
2617
2618msgid "Use Sent Subfolders"
2619msgstr "Defnyddiwch Is-ffolderi wedi eu hanfon"
2620
2621msgid "Monthly"
2622msgstr "Misol"
2623
2624msgid "Quarterly"
2625msgstr "Chwarterol"
2626
2627msgid "Yearly"
2628msgstr "Blynyddol"
2629
2630msgid "Base Sent Folder"
2631msgstr "Ffolder Anfon Gwreiddiol"
2632
2633msgid "TODAY"
2634msgstr "HEDDIW"
2635
2636msgid "l, F j Y"
2637msgstr "l, F j Y "
2638
2639msgid "ADD"
2640msgstr "YCHWANEGWCH"
2641
2642msgid "EDIT"
2643msgstr "GOLYGWCH"
2644
2645msgid "DEL"
2646msgstr "DEL"
2647
2648msgid "Start time:"
2649msgstr "Amser cychwyn:"
2650
2651msgid "Length:"
2652msgstr "Hyd:"
2653
2654msgid "Priority:"
2655msgstr "Blaenoriaeth"
2656
2657msgid "Title:"
2658msgstr "Teitl:"
2659
2660msgid "Set Event"
2661msgstr "Gosod Digwyddiad"
2662
2663msgid "Event Has been added!"
2664msgstr "Digwyddiad wedi ei ychwanegu!"
2665
2666msgid "Time:"
2667msgstr "Amser:"
2668
2669msgid "Day View"
2670msgstr "Edrych ar y Diwrnod"
2671
2672msgid "Do you really want to delete this event?"
2673msgstr "Ydych chi eisiau dileur digwyddiad yma mewn gwirionedd?"
2674
2675msgid "Event deleted!"
2676msgstr "Digwyddiad wedi ei ddileu!"
2677
2678msgid "Nothing to delete!"
2679msgstr "Dim byd iw ddileu!"
2680
2681msgid "Update Event"
2682msgstr "Uwchraddiwch Ddigwyddiad"
2683
2684msgid "Do you really want to change this event from:"
2685msgstr "Ydych chi eisiau newid hyn mewn gwirionedd o:"
2686
2687msgid "to:"
2688msgstr "at:"
2689
2690msgid "l, F d Y"
2691msgstr "l, F d Y "
2692
2693msgid "Event updated!"
2694msgstr "Digwyddiad wedi ei uwchraddio!"
2695
2696msgid "Month View"
2697msgstr "Edrych ar Fis"
2698
2699msgid "0 min."
2700msgstr "0 munud"
2701
2702msgid "15 min."
2703msgstr "15 munud"
2704
2705msgid "35 min."
2706msgstr "35 munud"
2707
2708msgid "45 min."
2709msgstr "45 munud"
2710
2711msgid "1 hr."
2712msgstr "1 awr"
2713
2714msgid "1.5 hr."
2715msgstr "1.5 awr"
2716
2717msgid "2 hr."
2718msgstr "2 awr"
2719
2720msgid "2.5 hr."
2721msgstr "2.5 awr"
2722
2723msgid "3 hr."
2724msgstr "3 awr"
2725
2726msgid "3.5 hr."
2727msgstr "3.5 awr"
2728
2729msgid "4 hr."
2730msgstr "4 awr"
2731
2732msgid "5 hr."
2733msgstr "5 awr"
2734
2735msgid "6 hr."
2736msgstr "6 awr"
2737
2738msgid "Calendar"
2739msgstr "Calendar"
2740
2741msgid "Mailinglist"
2742msgstr "Rhesr bostio"
2743
2744msgid ""
2745"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
2746"receive an emailed response at the address below."
2747msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn am help ar gyfer y rhestr yma."
2748"Byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost yn y cyfeiriad isod. "
2749
2750
2751
2752msgid ""
2753"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
2754"this list. You will be subscribed with the address below."
2755msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich tanysgrifio ir rhestr yma."
2756"Byddwch yn cael eich tanysgrifio r cyfeiriad isod."
2757
2758msgid ""
2759"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
2760"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
2761msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich dad-danysgrifio or"
2762"rhestr yma. Bydd yn ceisio dad-danysgrifior cyfeiriad isod."
2763
2764msgid "Send Mail"
2765msgstr "Anfonwch Bost"
2766
2767msgid "Post to List"
2768msgstr "Postiwch ir Rhestr"
2769
2770msgid "Reply to List"
2771msgstr "Atebwch ir Rhestr"
2772
2773msgid "List Archives"
2774msgstr "Rhestrwch Archifau"
2775
2776msgid "Contact Listowner"
2777msgstr "Cysylltwch Pherchennog y Rhestr"
2778
2779msgid "Mailing List:"
2780msgstr "Rhestr Bostio:"
2781
2782msgid "Delete & Prev"
2783msgstr "Dilewch a Blaenorol"
2784
2785msgid "Delete & Next"
2786msgstr "Dilewch a Nesaf"
2787
2788msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
2789msgstr "Dilewch/Symudwch/Botymau Nesaf:"
2790
2791msgid "Display at top"
2792msgstr "Arddangoswch ar y brig"
2793
2794msgid "with move option"
2795msgstr "r opsiwn symud"
2796
2797msgid "Display at bottom"
2798msgstr "Arddangoswch yn y gwaelod"
2799
2800msgid "Config File Version"
2801msgstr "Fersiwn y Ffeil Ffurfweddu"
2802
2803msgid "Squirrelmail Version"
2804msgstr "Fersiwn Squirrelmail"
2805
2806msgid "PHP Version"
2807msgstr "Fersiwn PHP"
2808
2809msgid "Organization Preferences"
2810msgstr "Dewisiadaur Sefydliad"
2811
2812msgid "Organization Name"
2813msgstr "Enwr Sefydliad"
2814
2815msgid "Organization Logo"
2816msgstr "Logor Sefydliad"
2817
2818msgid "Organization Logo Width"
2819msgstr "Lled Logor Sefydliad"
2820
2821msgid "Organization Logo Height"
2822msgstr "Uchder Logor Sefydliad"
2823
2824msgid "Organization Title"
2825msgstr "Teitl y Sefydliad"
2826
2827msgid "Signout Page"
2828msgstr "Tudalen Logio Allan"
2829
2830msgid "Default Language"
2831msgstr "Iaith Ddiofyn"
2832
2833msgid "Top Frame"
2834msgstr "Ffrm Uchaf"
2835
2836msgid "Server Settings"
2837msgstr "Gosodiadau Gweinyddwr"
2838
2839msgid "Mail Domain"
2840msgstr "Parth Post"
2841
2842msgid "IMAP Server Address"
2843msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr IMAP"
2844
2845msgid "IMAP Server Port"
2846msgstr "Porth Gweinyddwr IMAP"
2847
2848msgid "IMAP Server Type"
2849msgstr "Math Gweinyddwr IMAP"
2850
2851msgid "Cyrus IMAP server"
2852msgstr "Gweinyddwr IMAP Cyrus"
2853
2854msgid "University of Washington's IMAP server"
2855msgstr "Gweinyddwr Prifysgol Washington"
2856
2857msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
2858msgstr "Gweinyddwr IMAP Microsoft Exchange"
2859
2860msgid "Courier IMAP server"
2861msgstr "Gweinyddwr IMAP Courier"
2862
2863msgid "Not one of the above servers"
2864msgstr "Dim un or gweinyddwyr uchod"
2865
2866msgid "IMAP Folder Delimiter"
2867msgstr "Amffinydd Ffolderi IMAP"
2868
2869msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
2870msgstr "Defnyddiwch \"canfod\" i ganfod yn awtomatig."
2871
2872msgid "Use Sendmail"
2873msgstr "Defnyddiwch Sendmail"
2874
2875msgid "Sendmail Path"
2876msgstr "Llwybr Sendmail"
2877
2878msgid "SMTP Server Address"
2879msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr SMTP"
2880
2881msgid "SMTP Server Port"
2882msgstr "Porth Gweinyddwr SMTP"
2883
2884msgid "Authenticated SMTP"
2885msgstr "SMTP wedi ei ddilysu"
2886
2887msgid "Invert Time"
2888msgstr "Gwrthdroi Amser"
2889
2890msgid "Use Confirmation Flags"
2891msgstr "Defnyddiwch Fflagiau Cadarnhau"
2892
2893msgid "Folders Defaults"
2894msgstr "Ffolderi Diofyn"
2895
2896msgid "Default Folder Prefix"
2897msgstr "Rhagddodiad Ffolder Diofyn"
2898
2899msgid "Show Folder Prefix Option"
2900msgstr "Dangoswch y Dewis o Ragddodiadau Ffolder"
2901
2902msgid "By default, move to trash"
2903msgstr "Yn ddiofyn, symudwch ir sbwriel"
2904
2905msgid "By default, move to sent"
2906msgstr "Yn ddiofyn, symudwch i wedi ei anfon"
2907
2908msgid "By default, save as draft"
2909msgstr "Yn ddiofyn, cadwch fel drafft"
2910
2911msgid "List Special Folders First"
2912msgstr "Rhestrwch Ffolderi Arbennig yn Gyntaf"
2913
2914msgid "Show Special Folders Color"
2915msgstr "Dangoswch Liwiau Ffolderi Arbennig"
2916
2917msgid "Auto Expunge"
2918msgstr "Diddymwch yn Awtomatig"
2919
2920msgid "Default Sub. of INBOX"
2921msgstr "Is.Diofyn o MEWNFLWCH"
2922
2923msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
2924msgstr "Dangoswch y Dewis Cynnwys Is."
2925
2926msgid "Default Unseen Notify"
2927msgstr "Hysbyswch Diofyn Heb ei Weld"
2928
2929msgid "Default Unseen Type"
2930msgstr "Math Diofyn heb ei Weld"
2931
2932msgid "Auto Create Special Folders"
2933msgstr "Crewch Ffolderi Arbennig yn Awtomatig"
2934
2935msgid "Default Javascript Adrressbook"
2936msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Javascript Diofyn"
2937
2938msgid "Auto delete folders"
2939msgstr "Dilewch Ffolderi yn awtomatig"
2940
2941msgid "General Options"
2942msgstr "Dewisiadau Cyffredinol"
2943
2944msgid "Default Charset"
2945msgstr "Set Nodau Diofyn"
2946
2947msgid "Data Directory"
2948msgstr "Cyfeiriadur Data"
2949
2950msgid "Temp Directory"
2951msgstr "Cyfeiriadur Dros Dro"
2952
2953msgid "Hash Level"
2954msgstr "Lefel Stwnsh"
2955
2956msgid "Hash Disabled"
2957msgstr "Analluogwyd stwnsh"
2958
2959msgid "Moderate"
2960msgstr "Cymhedrol"
2961
2962msgid "Medium"
2963msgstr "Canolig"
2964
2965msgid "Default Left Size"
2966msgstr "Maint Chwith Diofyn"
2967
2968msgid "Usernames in Lowercase"
2969msgstr "Enwau defnyddwyr mewn llythrennau bach"
2970
2971msgid "Allow use of priority"
2972msgstr "Caniatewch ddefnyddio blaenoriaeth"
2973
2974msgid "Hide SM attributions"
2975msgstr "Cuddiwch briodoleddau SM"
2976
2977msgid "Enable use of delivery receipts"
2978msgstr "Galluogwch ddefnyddio derbynebau danfon"
2979
2980msgid "Allow editing of identities"
2981msgstr "Caniatewch olygu dynodiadau"
2982
2983msgid "Allow editing of full name"
2984msgstr "Caniatewch olygur enw llawn"
2985
2986msgid "Message of the Day"
2987msgstr "Neges y Dydd"
2988
2989msgid "Database"
2990msgstr "Cronfa ddata"
2991
2992msgid "Address book DSN"
2993msgstr "DSN llyfr cyfeiriadau"
2994
2995msgid "Address book table"
2996msgstr "Tabl llyfr cyfeiriadau"
2997
2998msgid "Preferences DSN"
2999msgstr "Dewisiadau DSN"
3000
3001msgid "Preferences table"
3002msgstr "Tabl dewisiadau"
3003
3004msgid "Preferences username field"
3005msgstr "Dewisiadau Maes Enw Defnyddiwr"
3006
3007msgid "Preferences key field"
3008msgstr "Dewisiadau prif faes "
3009
3010msgid "Preferences value field"
3011msgstr "Dewisiadau Maes gwerth "
3012
3013msgid "Themes"
3014msgstr "Themu"
3015
3016msgid "Style Sheet URL (css)"
3017msgstr "Taflen Arddull URL (css)"
3018
3019msgid "Configuration Administrator"
3020msgstr "Gweinyddydd Ffurfwedd"
3021
3022msgid "Theme Name"
3023msgstr "Enwr Thema"
3024
3025msgid "Theme Path"
3026msgstr "Llwybr Themu"
3027
3028msgid "Plugins"
3029msgstr "Mewnblygiau"
3030
3031msgid "Change Settings"
3032msgstr "Newid Gosodiadau"
3033
3034msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
3035msgstr "Methu ag agor ffeil ffurfweddu. Edrychwch ar config.php os gwelwch yn dda."
3036
3037msgid "Administration"
3038msgstr "Gweinyddiaeth"
3039
3040
3041
3042
3043msgid ""
3044"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
3045"remotely."
3046msgstr "Maer modiwl yma yn fodd i weinyddwyr reoli prif ffurfwedd SquirrelMail o bell"
3047
3048
3049msgid "Delivery error report"
3050msgstr "Adrodd am gamgymeriad wrth anfon"
3051
3052msgid "Undelivered Message Headers"
3053msgstr "Penawdau Negesau Heb eu Hanfon"